Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Informacje z Gminy

23-03-2021

W Międzyrzeczu rozpoczęło się wydawanie maseczek

Ilustracja do informacji: W Międzyrzeczu rozpoczęło się wydawanie maseczek
 
W pięciu punktach miasta rozpoczęło się wydawanie maseczek ochronnych. Mieszkańcy mogą je odbierać do godz. 18.00.
 
Dystrybucją maseczek zajmują się strażacy-ochotnicy.  Wydawane będą do godz. 18.00  w pięciu miejscach (w każdym z nich znajduje się wóz strażacki, który jest punktem orientacyjnym dla mieszkańców),
 
Gdzie możemy otrzymać maseczki?
- przed Ratuszem
- przed Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego
- przed Międzyrzeckim Ośrodkiem Kultury
- na parkingu przy markecie Intermarche przy ul. Zachodniej
- na parkingu przy markecie Dino przy ul Poznańskiej
 
Strażacy rozdają też ulotki z informacjami o pandemii. Maseczki pakują do foliowych opakowań, mają też płyny dezynfekujące.
 
Na każdą osobę przypadają po cztery maseczki. Mieszkańcy mogą je odbierać za pozostałych członków swoich rodzin.
22-03-2021

Maseczki ochronne dla mieszkańców Międzyrzecza

Ilustracja do informacji: Maseczki ochronne dla mieszkańców Międzyrzecza
We wtorek, 23 marca, w pięciu różnych punktach Międzyrzecza mieszkańcom naszego miasta wydawane będą maseczki ochronne.
 
 
Jak już informowaliśmy w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz www.miedzyrzecz.pl, w miniony piątek Urząd Miejski otrzymał prawie 100 tys. maseczek ochronnych ze strategicznej rezerwy rządowej. Część z nich strażacy ochotnicy rozwieźli podczas weekendu po wszystkich sołectwach. Pozostałe będą jutro wydawane mieszkańcom Międzyrzecza.
 
Wydawaniem maseczek zajmować się będą strażacy i wolontariusze (w każdym punkcie stał będzie wóz strażacki). Mieszkańcy będą mogli je odbierać we wtorek, 23 marca, w godzinach od 14.00 do 18.00 w pięciu różnych punktach:
- przed Ratuszem
- przed Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego
- przed Międzyrzeckim Ośrodkiem Kultury
- na parkingu przy markecie Intermarche przy ul. Zachodniej
- na parkingu przy markecie Dino przy ul Poznańskiej
 
Jedna osoba otrzyma cztery maseczki. Prosimy mieszkańców o odpowiedzialne podejście do sprawy, żeby maseczek wystarczyło dla wszystkich oraz dziękujemy strażakom i wolontariuszom z pomoc w organizacji akcji.
20-03-2021

Prawie 100 tys. maseczek trafi do mieszkańców naszej gminy

Ilustracja do informacji: Prawie 100 tys. maseczek trafi do mieszkańców naszej gminy
Mieszkańcy naszej gminy otrzymają niebawem maseczki ochronne z rządowych rezerw. Cześć z nich odebrali już strażacy-ochotnicy, którzy w weekend  będą je rozwozić po wioskach.
 
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przekazała gminie prawie 100 tys. maseczek ochronnych jednorazowego użytku. Kartony z maseczkami trafiły do magazynu Obrony Cywilnej.
 
– Każdy mieszkaniec otrzyma po cztery maseczki. Część z nich odebrali już strażacy ochotnicy, którzy w najbliższy weekend będą rozwozić je po wszystkich sołectwach naszej gminy. Jeśli nie zastaną kogoś w domu, będzie mógł odebrać maseczki u sołtysa – informuje burmistrz Remigiusz Lorenz. – Serdecznie dziękuję strażakom i osobom, które bezinteresownie włączyły się w akcję rozwożenia maseczek.
 
Strażacy odebrali łącznie 27 tys. maseczek., które zostaną dostarczone mieszkańcom wsi w najbliższy weekend. Większość z nich trafiła do mieszkańców w sobotę. – W akcji uczestniczą strażacy ze wszystkich jednostek OSP z naszej gminy. Zostali też przeszkoleni w zakresie bezpiecznego przekazywania maseczek i ulotek na temat COVID 19 - zaznacza komendant gminny OSP Dariusz Surma.
 
Pozostałe maseczki przeznaczone są dla mieszkańców Międzyrzecza, którzy będą mogli odebrać je w kilku różnych punktach miasta.
 
– Ustalamy ich lokalizację. Akcja ich wydawania ruszy prawdopodobnie we wtorek. O szczegółach poinformujemy na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych – informuje Bogdan Walczak z międzyrzeckiego magistratu.
 
12-03-2021

Apel do Mieszkańców Gminy Międzyrzecz

Ilustracja do informacji: Apel do Mieszkańców Gminy Międzyrzecz
Rozwój pandemii koronawirusa COVID 19 i wzrost zakażeń w naszym kraju, regionie, powiecie i gminie postawił nas wszystkich przed kolejnymi wyzwaniami.
 
 
Od poniedziałku, 15 marca, województwo lubuskie objęte zostanie tzw. strefą czerwoną, co wiąże się z dodatkowymi restrykcjami. M.in. zamknięciem hoteli, muzeów, kin, basenów i obiektów sportowych.
 
Apeluję do wszystkich Mieszkańców Gminy Międzyrzecz o przestrzeganie obostrzeń i stosowanie się do wytycznych
Służb i Instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo.
 
- Naszym orężem w walce z pandemią niech będą dyscyplina, odpowiedzialność za siebie i innych oraz przestrzeganie przepisów. Przed zakażeniem COVID 19 może nas uchronić noszenie maseczek, zachowanie dystansu społecznego i częste mycie rąk. Pamiętajmy o bezpieczeństwie swoim, ale także naszych bliskich, sąsiadów, osób samotnych i w podeszłym wieku.
 
Niech ten trudny czas pandemii będzie dla nas wszystkich kolejnym sprawdzianem społecznego solidaryzmu i odpowiedzialności.
 
Burmistrz Międzyrzecza
Remigiusz Lorenz
 
11-03-2021

Ważny komunikat dla mieszkańców Gminy Międzyrzecz

Ilustracja do informacji: Ważny komunikat dla mieszkańców Gminy Międzyrzecz
W związku z pandemią COVID-19 informujemy, że w piątek, 12 marca, Wydział Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim nie będzie obsługiwał interesantów.
 
 
Przepraszamy za utrudnienia oraz prosimy o wyrozumiałość.
05-03-2021

Decyzja wojewody lubuskiego w sprawie czasowego zamknięcia Środowiskowego Domu Samopomocy

Ilustracja do informacji: Decyzja wojewody lubuskiego w sprawie czasowego zamknięcia Środowiskowego Domu Samopomocy
Na podstawie art. 11h ust. 1, 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, na wniosek Burmistrza Międzyrzecza z 01 marca 2021 r.
 
 
polecam:
czasowe zawieszenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu,
w terminie od 02 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r.
Z uwagi na szczególny charakter podejmowanych działań związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych odstępuję od uzasadnienia. Decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.
 
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rodziny i Polityki
Społecznej za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia
lub ogłoszenia decyzji.
 
                                                                                          WOJEWODA LUBUSKI
                                                                                            Władysław Dajczak
 
05-03-2021

Uwaga: Komunikat dla Mieszkańców!

Ilustracja do informacji: Uwaga: Komunikat dla Mieszkańców!
W związku z pandemią COVID-19 Wydział Spraw Obywatelskich nie będzie obsługiwał interesantów w zakresie dowodów osobistych w dniach 5 i 8 marca, a w zakresie ewidencji ludności do 11 marca włącznie.
 
 
 
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 95 742 69 36.
01-03-2021

Miasto zakupiło i przekazało krwiodawcom maseczki ochronne

Ilustracja do informacji: Miasto zakupiło i przekazało krwiodawcom maseczki ochronne
Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz oraz radny Zbigniew Smejlis przekazali krwiodawcom ufundowane przez miasto maseczki. Zdobi je logo gminy oraz serduszko z napisem „Gmina Międzyrzecz Wspiera Honorowych Dawców Krwi”.
 
 
Zakupione przez miasto maseczki ochronne trafią niebawem do osób, które oddają honorowo krew w międzyrzeckim oddziale Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry. Pracownikom oddziału w Międzyrzeczu przekazali je burmistrz Remigiusz Lorenz i radny Zbigniew Smejlis, który jest jednocześnie honorowym krwiodawcą i wiceprzewodniczącym Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Międzyrzeczu. Kolejną partię maseczek samorządowcy zawieźli do Rejonowego Oddziału PCK, którego biuro sąsiaduje z punktem krwiodawstwa, gdzie odebrała je kierowniczka biura Ewa Felska.
 
Maseczki wielokrotnego użytku zdobi logo gminy "Odlotowy Międzyrzecz" oraz serduszko z napisem „Gmina Międzyrzecz Wspiera Honorowych Dawców Krwi”. Jak podkreśla R. Lorenz, gmina zawsze chętnie pomaga tym, którzy wspierają potrzebujących. – To nasz jakże skromny dowód wdzięczności za wielkie serca krwiodawców i ich bezinteresowne zaangażowanie w ratowanie zdrowia i życia mieszkańców – mówi burmistrz.
 
Punkt krwiodawstwa mieści się w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 (koło wjazdu na parking przy markecie Mrówka). Czynny jest we wtorki, środy i piątki od godz. 8.00 do 13.55, przy czym rejestracja dawców odbywa się od godz. 8.00 do 10.30 (nr tel. 95 742 00 32).
08-02-2021

Miasto zakupiło maseczki dla Honorowych Dawców Krwi

Ilustracja do informacji: Miasto zakupiło maseczki dla Honorowych Dawców Krwi
Krwiodawcy z Gminy Międzyrzecz otrzymają ufundowane przez miasto maseczki ochronne. – To nasz skromny dowód wdzięczności za wielkie serca krwiodawców i ich bezinteresowne zaangażowanie w ratowanie zdrowia i życia mieszkańców – mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.
 

Maseczki wielokrotnego użytku trafią niebawem do kół Honorowych Dawców Krwi z gminy Międzyrzecz. Zdobi je logo gminy „Odlotowy Międzyrzecz” oraz serduszko z napisem „Gmina Międzyrzecz Wspiera Honorowych Dawców Krwi”. 
 
– Zawsze chętnie pomagamy tym, którzy wspierają potrzebujących – zaznacza burmistrz. 
04-02-2021

O szkołach przez internet

Ilustracja do informacji: O szkołach przez internet
Zasady bezpieczeństwa i reżim sanitarny w szkołach były tematem dzisiejszej wideokonferencji dyrektora biura wojewody lubuskiego Waldemara Gredki z samorządowcami i dyrektorami podstawówek naszego regionu. – Rozmawialiśmy przede wszystkim o pobieraniu wymazów od nauczycieli – mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.

W wideokonferencji oprócz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i dyrektorów szkół uczestniczyła m.in. Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty. Naszą gminę reprezentowali  burmistrz Remigiusz Lorenz oraz dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Izabella Korejwo.
 
- Głównym tematem było omówienie zasad i harmonogramu wymazów nauczycieli szkół z województwa lubuskiego na obecność koronawirusa – mówi burmistrz. - Badaniem mają być objęci nauczyciele klas I-III szkół podstawowych oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.
 
Wymazy pobierać będą specjalne zespoły medyczne, które mają przyjeżdżać kolejno do poszczególnych szkół.
1 2 3 4 5 6 ... 8