Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

BUDŻET PAŃSTWA I RZĄDOWE FUNDUSZE CELOWE

Przebudowa drogi gminnej w Kaławie

Ilustracja do informacji: Przebudowa drogi gminnej w Kaławie
Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Kaława koło Międzyrzecza. Umowa o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.
 

Budowa drogi gminnej na ulicach: Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w Międzyrzeczu

Budowa drogi C.K. Norwida wraz z oświetleniem na działkach zlokalizowanych przy ulicach: Cypriana Kamila Norwida, Marii Konopnickiej i Jacka Malczewskiego w Międzyrzeczu

Krótki opis zadania

W ramach zadania wybudowana zostanie droga gminna przy ulicach Cypriana Kamila Norwida, Marii Konopnickiej i Jacka Malczewskiego wraz z chodnikami i oświetleniem. Droga wykonana będzie z nawierzchni bitumicznej, natomiast chodniki z kostki betonowej typ POLBRUK. Łączna długość wykonanych dróg wynosi około 1,0 km. Dodatkowo w ramach zadania wykonana zostanie również regulacja wysokościowa istniejącej infrastruktury uzbrojenia terenu (studnie kanalizacyjne, hydranty, zasuwy, itp.).

Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Komisji Edukacji Narodowej...

1 2