Komunikaty

Oferta pracy

Dodano: 19.06.2024
Ośrodek Pomocy Społecznej szuka asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością- mieszkania wspomagane/treningowe.
 
 
Projekt realizowany jest w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024, finansowanego w całości ze środków z Funduszu Solidarnościowego
 
Kryteria doboru kandydatów na stanowisko asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością
I. Wymagania niezbędne:
Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może być osoba, która posiada:
1)  dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
2)  co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu;
4) ma nieposzlakowaną opinię, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 
1 Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).
2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 
dodatkowo: posiadający prawo jazdy kat. B
 
II. Pożądane cechy i kompetencje asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością:
 
1. Umiejętności skutecznego komunikowania się z osobą niepełnosprawną;
2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
3. empatia;
4. umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną;
5. odporność na sytuacje stresowe;
6. dyspozycyjność.
 
III. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:
 
Usługa asystencka obejmuje wspieranie osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania:
1. społecznego (np.; wsparcia w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asystenta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, integracja ze środowiskiem),
2. zawodowego (np.; wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asystenta w tych miejscach i zajęciach),
3. edukacyjnego (np.; wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).
4. wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymania higieny osobistej ( np. korzystanie z toalety, mycie głowy, mycie ciała, kąpiel, czesanie, golenie, obcinanie paznokci rąk i nóg, zmiana pozycji, np. przesiadanie się z łóżka lub na łóżko, z krzesła lub na krzesło, fotel, ułożenie się w łóżku, usadzenie w wózku, zapobieganie powstania odleżyn lub odparzeń, zmiana pieluchomajtek i wkładów higienicznych, przygotowanie i spożywanie posiłków i napojów(w tym poprzez PEG i sondę), słanie łóżka i zmiana pościeli
5.wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa domowego ( np. sprzątanie mieszkania w tym urządzeń codziennego użytku i sanitarnych oraz wynoszeniu śmieci, dokonywanie bieżących zakupów (towarzyszenie osobie z niepełnosprawnością w sklepie – np. informowanie jej  o lokalizacji towarów na półkach, podawanie towarów z półek, wkładanie towarów do koszyka/wózka sklepowego, niesienie koszyka, prowadzenie wózka osoby z niepełnosprawnością lub wózka sklepowego, pomoc przy kasie, w przypadku samodzielnego zamieszkiwania – mycie okien maksymalnie 2 razy w roku, utrzymywanie w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie (np. wózek, balkonik, podnośnik, kule, elektryczna szczoteczka do zębów, elektryczna golarka, etc.), pranie i prasowanie odzieży i pościeli, ewentualnie ich oddawanie i odbiór z pralni (w obecności osoby z niepełnosprawnością)
6.wsparcia w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania: pchanie wózka osoby z niepełnosprawnością ( np. pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych np. schody, krawężniki, otwieranie drzwi osobom chodzącym , pomoc w orientacji przestrzennej osobom niewidomym, słabowidzącym i głuchoniemym, pomoc we wsiadaniu do i wysiadaniu z tramwaju, autobusu, samochodu, pociągu i innych środków transportu, asystowanie podczas podróży środkami komunikacji publicznej, w tym służącymi do transportu osób z niepełnosprawnościami oraz taksówkami, transport samochodem będącym własnością osoby z niepełnosprawnością, członka jej rodziny lub asystenta 
7.Prowadzenie niezbędnej dokumentacji
8.Współpraca z pracownikami socjalnymi i innymi pracownikami OPS w Międzyrzeczu.
Asystent nie będzie świadczył usług medycznych, ani specjalistycznych usług opiekuńczych.
 
IV. Wymagane dokumenty:
 
1. życiorys (CV);
2. list motywacyjny;
3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły), staż;
4. druk kwestionariusza osobowego;
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji,
7. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 
 Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę poświadczoną własnoręcznym podpisem:
,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z przepisami:
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781)
- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz. 530)
 
V. Forma zatrudnienia:
 
  1. Umowa o pracę,
  2. Miejsce pracy Kęszyca Leśna
  3. Czas pracy – w systemie 2 zmianowym.
 
Pytania kierować można do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu osobiście 
 Kierownik Sekcji ds. usług, realizacji programów i projektów Marlena Czekała- Dąbrowska lub pod nr telefonu 95-742-78-22.
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie OPS w Międzyrzeczu, w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy ogłoszenia oferty pracy na stanowisko – asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością- mieszkania wspomagane/treningowe” lub listownie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego 13 B, 66-300 Międzyrzecz w terminie od dnia 10.06.2024 r. do dnia 21.06.2024 r. do godziny 14:00 lub pocztą elektroniczną na adres: ops@miedzyrzecz.pl
 
Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę
Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Gmina Miedzyrzecz – Strona główna

Aktualności

19-06-2024

Oferta pracy

Ilustracja do informacji: Oferta pracy

Ośrodek Pomocy Społecznej szuka asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością- mieszkania wspomagane/treningowe. Projekt realizowany jest w...

czytaj dalej

18-06-2024

Ostrzeżenie przed burzami z silnym wiatrem i gradem

Ilustracja do informacji: Ostrzeżenie przed burzami z silnym wiatrem i gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że dziś wieczorem oraz w nocy z wtorku na środę w naszym regionie mogą wystąpić burze z silnym wiatrem,...

czytaj dalej

18-06-2024

Oferta pracy w OPS

Ilustracja do informacji: Oferta pracy w OPS

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu ogłasza nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. realizacji programów i projektów w...

czytaj dalej