Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

01-04-2020

Informacja o sesji Rady Miejskiej i pracy Urzędu Miejskiego w piątek 3 kwietnia

Ilustracja do informacji: Informacja o sesji Rady Miejskiej i pracy Urzędu Miejskiego w piątek 3 kwietnia
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, która odbędzie się 3 kwietnia 2020 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 
Porządek obrad:
 
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Porządek obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 (projekt nr 1).
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 (projekt nr 2).
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego (projekt nr 3).
Zamknięcie obrad.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Katarzyna Budych
 
Informujemy jednocześnie, że w związku z sesją Rady Miejskiej w piątek, 3 kwietnia, Urząd Miejski czynny będzie w godzinach od 7.00 do 13.30.
25-03-2020

Uwaga: Sesja Rady Miejskiej została odwołana!

Ilustracja do informacji: Uwaga: Sesja Rady Miejskiej została odwołana!
Przewodnicząca Rady Miejskiej p. Katarzyna Budych odwołała planowaną na wtorek, 31 marca, sesję Rady Miejskiej.
 
 
24-03-2020

Informacja o sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o sesji Rady Miejskiej
 
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że 31 marca 2020 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
 
Z uwagi na wprowadzony stan epidemii, zakaz zgromadzeń
zachęcam, by wziąć udział w sesji poprzez transmisję online.
 
 
Porządek obrad:
 
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Porządek obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (projekt nr 1).
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 (projekt nr 2).
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz (projekt nr 3).
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
               Katarzyna Budych
17-03-2020

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej zostały odwołane

Ilustracja do informacji: Posiedzenia komisji Rady Miejskiej zostały odwołane
Przewodnicząca Rady Miejskiej p. Katarzyna Budych informuje o odwołaniu posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej, które miały się odbyć w dniach 23, 24 i 25 marca.
03-02-2020

Dyżur Przewodniczącej Rady Miejskiej Katarzyny Budych

Ilustracja do informacji: Dyżur Przewodniczącej Rady Miejskiej Katarzyny Budych
Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Budych zaprasza zainteresowane osoby na dyżur w Urzędzie Miejskim. 
 
Dyżur przewodniczącej odbędzie się w poniedziałek, 3 lutego, w godz. od 16.00 do 17.00 w biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim.
15-01-2020

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
We wtorek, 21 stycznia 2020 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 
 
Porządek obrad:
 
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Porządek obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat (projekt nr 1).
Podjęcie uchwały w sprawie diet i zwrotów kosztów podróży służbowych dla sołtysów (projekt nr 2).
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty rocznej oraz jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Międzyrzecz (projekt nr 3).
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 (projekt nr 4).
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji (projekt nr 5).
Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję w latach 2020-2023 (projekt nr 6).
Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu w 2019 roku.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania na piśmie.
Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Katarzyna Budych
09-12-2019

Sesja Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Sesja Rady Miejskiej
 
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że  17 grudnia 2019 r. o godz.9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 
 
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019 (projekt nr 3).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2019, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (projekt nr 4).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2020-2030 (projekt nr 1).
 6. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
 7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 8. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Finansowej.
 9. Przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii Komisji Gospodarki Finansowej i przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały.
 10. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i ewentualnie zgłoszonymi autopoprawkami.
 11. Głosowanie wniesionych propozycji poprawek.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 (projekt nr 2.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 (projekt nr 5).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Międzyrzecz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (projekt nr 6).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej położonej w obrębie 0001 Międzyrzecz odpłatną służebnością gruntową (projekt nr 7).
 16. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 18. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 19. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 20. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Katarzyna Budych
14-11-2019

Uwaga: Konkurs w ramach Pakietu dla Miast Średnich

Ilustracja do informacji: Uwaga: Konkurs w ramach Pakietu dla Miast Średnich
Chcielibyśmy poinformować o kontynuacji inicjatyw dedykowanych średnim miastom w ramach Pakietu dla Miast Średnich.
 
Do 28 listopada br.,  (do godz. 14:00), trwa nabór w działaniu 3.1 POWER, skierowany do uczelni wyższych (publicznych bądź niepublicznych), zlokalizowanych w miastach średnich do 240 tys. mieszkańców. Konkurs dedykowany jest wsparciu uczelni wyższych w rozwijaniu kompetencji studentów, istotnych dla sektora
nowoczesnych usług dla biznesu.
 
Szczegółowe informacje na temat konkursu, znajdują się na stronie instytucji organizującej nabór, tj. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 
Poniżej przesyłamy bezpośredni link do ogłoszenia, gdzie w regulaminie znajdują się m.in. kryteria wyboru projektów, na podstawie których zostanie rozstrzygnięty konkurs.
 
21-10-2019

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
29 października 2019 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, burmistrza oraz osób, o których mowa w art. 24h ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 (projekt nr 1).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz w rejonie południowego węzła drogi ekspresowej S3 na zachód od ulicy Mieszka I (projekt nr 2).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz pomiędzy drogą wojewódzką nr 137 a drogą ekspresową S3 (projekt nr 3).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019 (projekt nr 4).
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2019 – 2031 (projekt nr 5).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu (projekt nr 6).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości (projekt nr 7).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  ustanowienia pomników przyrody (projekt nr 8).
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody (projekt nr 9).
 14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z kontroli wydatkowania funduszu sołeckiego w roku 2018 w Gminie Międzyrzecz.
 15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z kontroli ciągłości sprawowania audytu przez organ wykonawczy Gminy Międzyrzecz w okresie od 1 stycznia 2017 r. do obecnie.
 16. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 18. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 19. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 20. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
            Katarzyna Budych
09-09-2019

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
Informujemy, że 17 września 2019 r. o godz. 9:00, w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 
Szczegółowe informacje wraz z porządkiem obrad znaleźć można poniżej:
 
 
1 2