Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

WFOŚiGW

Termomodernizacja remizy w Obrzycach zakończona!

Ilustracja do informacji: Termomodernizacja remizy w Obrzycach zakończona!
Gmina Międzyrzecz zakończyła realizację zadania związanego z termomodernizacją remizy OSP Międzyrzecz-Obrzyce. Inwestycja została dofinansowana w ramach programu "Nowoczesna Remiza" w formie umarzalnej pożyczki pochodzącej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Wartość całości inwestycji wyniosła 793.744,31 zł.
W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono kompleksową termomodernizację obiektu remizy oraz wyposażono ją w panele fotowoltaiczne. Działania te pozwoliły na zmniejszenie zapotrzebowania na energię na poziomie ponad 80% w stosunku do stanu sprzed termomodernizacji. 
Oprócz poprawy właściwości energetycznych remizy, zadbano także m.in. o kwestie efektywności i sprawności funkcjonowania jednostki. Na potrzeby OSP zakupiony został nowoczesny system selektywnego alarmowania. Wykonano także utwardzenie dojazdu i strefy manewrowej przed obiektem, co znacząco poprawia komfort i bezpieczeństwo związane z wyjazdem do akcji. 
W projekcie przewidziano także działania edukacyjne. Strażacy z obrzyckiej OSP zorganizowali dla dzieci i młodzieży z SP4 ciekawe zajęcia z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, prezentacji sprzętu pożarniczego i pierwszej pomocy przedmedycznej.  
 
Sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
w formie pożyczki, w kwocie 450.000 zł

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Termomodernizacja remizy z wykorzystaniem OZE oraz rozbudowa w zakresie reorganizacji wyjazdu na potrzeby OSP Międzyrzecz – Obrzyce

Ilustracja do informacji: Termomodernizacja remizy z wykorzystaniem OZE oraz rozbudowa w zakresie reorganizacji wyjazdu na potrzeby OSP Międzyrzecz – Obrzyce
Wartość inwestycji: 793.744,31 zł
Dofinansowanie w formie umarzalnej pożyczki: 450.000,00 zł
 
W ramach projektu zrealizowano następujący zakres prac:
  1. Termomodernizacja obiektu remizy.
  2. Utwardzenie dojazdu i placu manewrowego przy remizie.
  3. Instalacja selektywnego systemu alarmowego.
  4. Instalacja paneli fotowoltaicznych.
  5. Wykonanie doziemnej sieci elektroenergetycznej. 
 
Sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
w formie pożyczki, w kwocie 450.000 zł

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Stan wdrażania programu Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Międzyrzecz

Stan wdrażania Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Międzyrzecz na dzień 30.06.2024
 
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych  Kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym
10 2 10.464,43 zł
 

Podstawowe informacje o projekcie

Realizacja przedsięwzięcia na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Międzyrzecz w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”
Wysokość dotacji z WFOŚiGW: 197.500,00 zł łącznie dla 11 beneficjentów końcowych.
Cel programu:
Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (przez budynek mieszkalny wielorodzinny, dla potrzeb Programu, należy rozumieć budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne).
Więcej szczegółów znajduje się na stronie Programu 
 

Nowa ścieżka edukacyjna przy SP 3

Ilustracja do informacji: Nowa ścieżka edukacyjna przy SP 3
W poniedziałek rozpoczyna się nowy rok szkolny. W tym roku na dzieci z SP3 czeka miły prezent - pachnąca nowością piękna ekościeżka edukacyjna.
 
 
- Dzięki zainstalowanym urządzeniom i grom, dzieci będą mogły poznać bogactwo natury, a także zdobyć informację nt. zmian klimatu i wpływu człowieka na atmosferę. Wierzymy, że ta nowa infrastruktura da możliwość do przeprowadzenia wielu ciekawych lekcji z biologii i przyrody, a także pozwoli w ciekawy sposób spędzić czas przerwy międzylekcyjnej - informuje burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Wartość inwestycji to 53505,00 zł. Inwestycja została sfinansowana dzięki dotacji udzielonej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 26127,00 zł. Pozostała kwota została wyłożona z budżetu Gminy Międzyrzecz.
 
   

Przy „trójce” powstanie ścieżka edukacyjna

Ilustracja do informacji: Przy „trójce” powstanie ścieżka edukacyjna
Gmina dostała ponad 26 tys. zł na utworzenie promującej ochronę środowiska ekościeżki przy Szkole Podstawowej nr 3.
 
Dotację w wysokości 26 tys. 127 zł. przyznał gminie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Gwarancją otrzymania tych pieniędzy jest umowa podpisana przez burmistrza Remigiusza Lorenza – przy kontrasygnacie skarbnika gminy Kamili Anioł-Szymańskiej - i prezesa WFOŚiGW Mariusza Herbuta.
 
- Podobną kwotę wyłożymy z budżetu gminy. Dzięki tym pieniądzom przy Szkole Podstawowej nr 3 postanie edukacyjna ekościeżka o długości 35 metrów z pięcioma urządzeniami, w tym czterema grami edukacyjnymi i jedną tablicą. Ścieżka ma promować wśród dzieci zasady ochrony środowiska, a w szczególności czystego powietrza  – dodaje R. Lorenz.
 
Ścieżka ma powstać między wejściem do szkoły od strony ul. Wojska Polskiego i wybudowanym w ub.r. torem i zeskokiem do skoku w dal. 
 
 

Utworzenie ekościeżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
 

Utworzenie ekościeżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu

Podstawowe informacje o projekcie

Utworzenie ekościeżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu
 
Wartość inwestycji: 53505,00 zł
Wysokość dofinasowania ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze: 26127,00 zł
 
Krótki opis zadania:
W ramach inwestycji powstanie ścieżka edukacyjna o tematyce związanej z ekologią i środowiskiem natrualnym. Dzięki wybranym urządzeniom i grom zostaną poruszone tematy bioróżnorodności oraz ochrony powietrza. Ścieżka będzie się składać z 5 urządzeń:
  • Gra edukacyjna – Labirynt Natury „Znajdź mój dom”, 
  • Gra edukacyjna – pamięciówka „Kalejdoskop przyrody”,
  • Gra edukacyjna – sprawność ekolog,
  • Gra edukacyjna – Światowid,
  • Tablica edukacyjna – zanieczyszczenia atmosfery.

Remiza OSP w Obrzycach doczeka się kompleksowego remontu

Ilustracja do informacji: Remiza OSP w Obrzycach doczeka się kompleksowego remontu
Gmina dostała promesę na 450 tys. zł. – Pieniądze przeznaczymy na kompleksowy remont remizy strażackiej w Międzyrzeczu-Obrzycach – zapowiada burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Międzyrzecz jest jedną z dziesięciu lubuskich gmin, którym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przyznał promesy na remonty obiektów strażackich w ramach programu „Nowoczesna Remiza”. Ich uroczyste wręczenie odbyło się w piątek, 4 listopada, przed remizą strażacką w Międzyrzeczu-Obrzycach. Jedną z promes Władysław Dajczak Wojewoda Lubuski i prezes WFOŚiGW Mariusz Herbut przekazali burmistrzowi Remigiuszowi Lorenzowi i prezesowi obrzyckiej jednostki OSP Andrzejowi Szyszce.
 
- Promesa opiewa na 450 tys. zł, które przeznaczymy na remont obiektu. Remiza zostanie ocieplona, wybudujemy przed nią nowy plac manewrowy. Bardzo ważna będzie też zmiana sposobu ogrzewania. Piec gazowy zastąpi pompa ciepła, zasilana prądem z zamontowanych na dachu paneli fotowoltaicznych – wylicza burmistrz, który jest strażakiem w OSP w Obrzycach i jednocześnie prezesem OSP w naszej gminie.
 
Oprócz samorządowców i prezesów jednostek straży ochotniczej w uroczystości wzięli udział m.in. komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Patryk Maruszak, komendant powiatowy PSP mł. bryg. Marek Koperwas, gminny komendant OSP Dariusz Surma i strażacy z Obrzyc.
 
Pierwsza rata wpłynie na konto gminy wiosną przyszłego roku. – Mamy sześć lat na realizację tej inwestycji. To pożyczka, ale po zakończeniu remontu będziemy mogli wystąpić o umorzenie 40 procent tej kwoty – dodaje burmistrz.