Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

30-09-2022

Oferta organizacji pozarządowej

Ilustracja do informacji: Oferta organizacji pozarządowej
 
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Międzyrzeckiego Stowarzyszenia Diabetyków „Jeż” w Międzyrzeczu, na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pt. Kampania zdrowia w zakresie diabetologii.
 
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Wszelkie uwagi dot. oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: tel. 95 742 69 68, lub pocztą elektroniczną e-mail.
 
30-09-2022

Stypendia dla uzdolnionych uczniów

Ilustracja do informacji: Stypendia dla uzdolnionych uczniów
Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwałą nr 289/3983/22z dnia 27 września 2022 roku wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Lubuskie Talenty – Program Stypendialny oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji.
 
 
Termin naboru został ustalony na okres od 3 października do 14 października 2022 r.
 
Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium, spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów Lubuskie Talenty – Program Stypendialny, powinni złożyć wnioski w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:
 
29-09-2022

Długa na finiszu

Ilustracja do informacji: Długa na finiszu
Budowa ulicy Długiej powoli zbliża się do finału. Za trzy miesiące zmotoryzowani mieszkańcy Obrzyc i osiedla Nad Obrą pojadą równą jak stół jezdnią, a piesi i rowerzyści zaczną korzystać ze ścieżek wybudowanych po obu stronach nowej drogi. – Na jej wybudowanie dostaliśmy ponad 2,5 mln. zł. z Funduszu Rozwoju Dróg – podkreśla burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Budowa ulicy Długiej jest jedną z kilku inwestycji drogowych, realizowanych w tym roku w naszej gminie. Prace wkroczyły już w ostatni etap. Po wykorytowaniu została utwardzona, a teraz trwa wykładanie jej nawierzchni betonowymi kostkami. Wzdłuż drogi powstaje też oświetlenie i kanalizacja deszczowa, a także ścieżka rowerowa po jednej stronie oraz chodnik dla pieszych i rowerzystów po drugiej. Jej otwarcie odbędzie się pod koniec br.
 
Droga będzie miała ponad 1,5 km. długości. Buduje ją miejscowa firma Brubet, która ma na koncie wiele podobnych inwestycji w mieście i regionie. Gmina zapłaci jej niespełna 5 mln zł. Z własnego budżetu wyłoży jednak zaledwie połowę tej kwoty. Jak to możliwe? - Na realizację tego zadania dostaliśmy 2 mln. 555 tys. zł z Funduszu Rozwoju Dróg – wylicza burmistz Remigiusz Lorenz
 
To jedna z trzech inwestycji drogowych, realizowanych w br. w naszej gminie. Przed kilkoma tygodniami rozpoczęła się gminnej drogi w Żółwinie, natomiast w ciągu kilku najbliższych dni ruszy przebudowa trzech ulic w zachodniej części miasta – Cypriana K. Norwida, Jacka Malczewskiego i Marii Konopnickiej. – Wszystkie inwestycje drogowe realizujemy dzięki rządowym i unijnym dotacjom – podkreśla R. Lorenz.
29-09-2022

Szukasz działki pod zabudowę usługową? Mamy dla Ciebie ofertę!

Ilustracja do informacji: Szukasz działki pod zabudowę usługową? Mamy dla Ciebie ofertę!
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 507/9 położonej w obrębie geodezyjnym 0002 Międzyrzecz – ul. Krasińskiego o pow. 0,0112 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00020045/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
 
Sposób zagospodarowania: pod zabudowę usługową.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 16.000,00 zł
Kwota wadium: 1.600,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2022 r. o godz. 11:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter). Wadium w podanej wysokości  należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 04 listopada 2022 r.liczy się data wpływu na rachunek bankowy (w tytule proszę podać nr działki, dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
29-09-2022

Trwa nabór do służby w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej

Ilustracja do informacji: Trwa nabór do służby w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej
Podania o przyjęcie do służby wraz z wypełnionym kwestionariuszem osobowym można składać w Placówce Straży Granicznej w Gorzowie Wielkopolskim.
 
 
Szeroki zakres informacji dotyczących naboru do służby w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej umieszczony jest na stronie internetowej pod adresem: www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl<http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl>.
 
Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie w Placówce Straży Granicznej w Gorzowie Wielkopolskim jest st. chor. szt. SG Joanna WIESE dostępna  pod nr telefonu 95 7211350,e-mail: Joanna~.~Wiese~@~strazgraniczna~.~pl<mailto:Joanna~.~Wiese~@~strazgraniczna~.~pl> oraz ppor. SG Mariusz SZCZAMBURA dostępny  pod nr telefonu 95 7211353, e-mail: Mariusz~.~Szczambura~@~strazgraniczna~.~pl<mailto:Mariusz~.~Szczambura~@~strazgraniczna~.~pl>
29-09-2022

Dzień 8 października 2022 r. jest Europejskim Dniem Donacji i Transplantacji

Ilustracja do informacji: Dzień 8 października 2022 r. jest Europejskim Dniem Donacji i Transplantacji
Organizowany przez Radę Europy corocznie od 1996 r. w różnych krajach Europy. Uroczystości i wydarzenia Dnia Donacji i Transplantacji promują i wzmacniają poparcie dla świadomego i altruistycznego dawstwa narządów i tkanek do przeszczepienia, wiedzę na temat medycyny transplantacyjnej oraz solidarność z chorymi oczekującymi na przeszczep.
 
 
W bieżącym roku Rada Europy zaszczytnie powierzyła organizację tej uroczystości Polsce, co bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia dostępności leczenia przeszczepieniem dla chorych, którzy takiego leczenia potrzebują.
 
Informacje nt. Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji znajdują się na stronie www.EODD2022.eu.  
28-09-2022

Ważna informacja dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych!

Ilustracja do informacji: Ważna informacja dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych!
W piątek, 30 września, mija termin wniesienia trzeciej raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu!
 
Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Międzyrzecz, że 30 września 2022 r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 
Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wnieść w wysokości naliczonej na podstawie złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 r.
 
W przypadku niedokonania opłaty w ustalonej wysokości i we wskazanym wyżej terminie, można dopełnić tej czynności w ciągu 30 kolejnych dni, jednak wówczas należy dodatkowo wnieść opłatę w wysokości 30 proc. kwoty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.
 
Opłaty prosimy dokonywać na rachunek gminy.
 
27-09-2022

W Międzyrzeczu powstaje nowy obiekt sportowy

Ilustracja do informacji: W Międzyrzeczu powstaje nowy obiekt sportowy
Na boisku przy SP 3 trwa budowa bieżni lekkoatletycznej. Burmistrz Remigiusz Lorenz podkreśla, że to kolejna odsłona gminnego programu rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w naszej gminie.
 
- Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki dotacji w wysokości 100 tysięcy złotych, ktorą otrzymal;iśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – dodaje samorządowiec.
 
Za bieżnię ze sztuczną nawierzchnią i tor do skoku w dal gmina zapłaci wykonawcy 240 tys. zł. Wcześniej podobna bieżnia powstała przy Szkole Podstawowej nr 6. Obie inwestycje wpisują się w program rozbudowy gminnej infrastruktury rekreacyjno- sportowej. Jego pierwszym punktem była przeprowadzona przed kilkoma laty modernizacja stadionu miejskiego, kolejnym zaś dobiegająca już końca budowa sali sportowej z kuchnią i stołówką, która powstaje przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi.

- Program modernizacji i rozbudowy bazy sportowo-rekreacyjnej umożliwi mieszkańcom, przede wszystkim młodym sportowcom z naszych szkół, systematyczne treningi oraz rozwijanie swoich zainteresowań i sportowych uzdolnień. Jestem przekonany, że przełoży się na ich wyniki na szkolnych zawodach i olimpiadach, ale przede wszystkim poprawi kondycję fizyczną młodzieży – komentuje R. Lorenz.
 
 
22-09-2022

Wykłady i warsztaty dla przedsiębiorców

Ilustracja do informacji: Wykłady i warsztaty dla przedsiębiorców
W związku z dużym zainteresowaniem IV edycją szkoleniowo-doradczego programu Akademia Menadżera Innowacji, 14 września br. rozpoczęliśmy rekrutację do V edycji AMI, która potrwa do 14 października br. do godz. 16. Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą już składać wnioski do udziału w V edycji AMI.
 
AMI to kompleksowy program wykładów i warsztatów oraz współpraca z wybranym doradcą. Wykładowcami, metodykami, warsztatowcami i doradcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami. Celem programu jest zbudowanie w firmie zespołu, który będzie skutecznie działał na rzecz jej rozwoju poprzez innowacje. Zapraszamy przedsiębiorców i pracowników poszukujących sposobów na wdrożenie innowacji,  zwiększenie konkurencyjności i wzrost rentowności firmy.
 
Dofinansowanie ze środków UE wynosi do 80 proc. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz do 50 proc. dla dużych.
 
V edycja programu będzie realizowana od grudnia 2022 r. do czerwca 2023 r.
 
Więcej informacji znajduje się na stronie:   https://www.parp.gov.pl/ami 
 
22-09-2022

Rozporządzenie w sprawie dodatków do opałów

Ilustracja do informacji: Rozporządzenie w sprawie dodatków do opałów
W dniu 1 września 2022 r. w życie weszły rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów społecznych dotyczące niektórych źródeł ciepła.
 
Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – daje możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego. Gospodarstwa domowe ogrzewające się węglem, w tym peletem węglowym zawierającym minimum 85% węgla, otrzymują dopłatę  na podstawie wniosku o dodatek węglowy.
  • Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – jest przeznaczony dla podmiotów społecznych, w tym szpitali, szkół i przedszkoli, ośrodków pomocy społecznych, ośrodków kultury, palcówek opiekuńczych, itp. Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i peletu węglowego oraz peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LNG lub oleju opałowego.
Wnioski należy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego13b, 66-300 Międzyrzecz, do 30 listopada 2022 r.
 
Mieszkańców Gminy Międzyrzecz zapraszamy do składania wniosków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13b, 66-300 Międzyrzecz lub za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP: /ops-miedzyrzecz/skrytka.
Wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych zatwierdzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufania, można składać również na pośrednictwem skrzynki e-mail: e-mail.
 
1 2 3 4 5 6 ... 298