Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

22-06-2018

Ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu 2018r.

21-06-2018

UWAGA!Możliwe burze z gradem

Ilustracja do informacji: UWAGA!Możliwe burze z gradem
21-06-2018

Tytuł „Zasłużony dla gminy Międzyrzecz” wręczony

Ilustracja do informacji: Tytuł „Zasłużony dla gminy Międzyrzecz” wręczony
20 czerwca br. podczas LII sesji Rady Miejskiej uroczyście wręczono tytuł ,,Zasłużony dla gminy Międzyrzecz". Pierwsze w historii Międzyrzecza takie wyróżnienie przyznano ks. Markowi Rogeńskiemu SAC – proboszczowi Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski. Nadany tytuł jest wyrazem najwyższego uznania działalności dla międzyrzeckiej społeczności. Podczas dalszej części sesji Radni udzielili jednogłośnie absolutorium dla burmistrza Remigiusza Lorenza za 2017 rok.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

20-06-2018

UWAGA zmiana organizacji ruchu!

Ilustracja do informacji: UWAGA zmiana organizacji ruchu!
Uwaga kierowcy, prosimy o ostrożną jazdę na ul. Mickiewicza, na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 3 nastąpiła zmiana organizacji ruchu - wprowadzono ruch jednokierunkowy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: UWAGA zmiana organizacji ruchu!

20-06-2018

UWAGA! Czasowe zamknięcie przejazdu kolejowego na ul. Poznańskiej

Ilustracja do informacji: UWAGA! Czasowe zamknięcie przejazdu kolejowego na ul. Poznańskiej
W związku z planowaną Paradą Lokomotyw w dniu 23 czerwca br. w godzinach 13:30 – 15:15, całkowicie zamknięty dla ruchu pojazdów oraz pieszych zostanie przejazd kolejowy na ul. Poznańskiej. W tym czasie ruch pojazdów - w obydwu kierunkach - odbywać się będzie ciągiem ulic: Sienkiewicza, Pamiątkowa i Słoneczna.
 Za utrudnienia przepraszamy.
19-06-2018

V. Parada Lokomotyw w Międzyrzeczu!

Ilustracja do informacji: V. Parada Lokomotyw w Międzyrzeczu!
Tego w naszym mieście jeszcze nie było. Już w najbliższą sobotę, 23 czerwca odbędzie się V Parada Lokomotyw. Zapraszamy na to wspaniałe wydarzenie...oj będzie się działo! Więcej informacji http://turkol.pl/
 
20-06-2018

Parafialny festyn rodzinny

Ilustracja do informacji: Parafialny festyn rodzinny
W niedzielne popołudnie 17 czerwca, burmistrz Remigiusz Lorenz wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Marią Kijak uczestniczyli w corocznym festynie przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Jak zawsze społeczność parafialna przygotowała wiele atrakcji, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Można było atrakcyjnie spędzić czas z rodziną, uczestnicząc w konkursach, zawodach, loterii a także obejrzeć artystyczne występy naszych międzyrzeckich przedszkolaków oraz młodzieży.Festyn parafialny jest już tradycją w naszym mieście, a tegoroczna zbiórka pieniędzy została przeznaczona na remont chodników wokół kościoła.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

19-06-2018

„Nasz Telemann” w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: „Nasz Telemann” w Międzyrzeczu
14 czerwca w sali narad międzyrzeckiego ratusza odbyło się przepiękne spotkanie muzyczne, koncert z cyklu ,,Nasz Telemann" pn. ,,Barokowe oswajanie kozła". Wspaniali, światowej sławy artyści i ciekawe, fascynujące i niespotykane instrumenty, jak chociażby kozioł weselny zabrzmiały specjalnie dla międzyrzeckiej publiczności.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

18-06-2018

Uwaga mieszkańcy sołectw Kuligowo i Kalsko!

Ilustracja do informacji: Uwaga mieszkańcy sołectw Kuligowo i Kalsko!
Informujemy, że w dniu 19 czerwca 2018 r. od godziny 700 do dnia 20 czerwca 2018 r. do godziny 1700 droga gminna w Kuligowie w kierunku Kalsko będzie nieprzejezdna z powodu wymiany przepustu drogowego zlokalizowanego na rowie melioracyjnym.
Za utrudnienia przepraszamy.
14-06-2018

LII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: LII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
20 czerwca 2018 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się LII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
 2. Wręczenie wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”.
 3. Informacja o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w Gminie Międzyrzecz w 2017 roku.
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za 2017 rok – procedura absolutoryjna:
  1. przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu,
  2. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Międzyrzecza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok,
  3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  4. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu  za 2017 rok,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2017,
  7. podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza.
 5. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Międzyrzecz.
 6. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 5 lat.
 7. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej na okres do 5 lat.
 8. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 5 lat.
 9. Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz.
 10. Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy.
 11. Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz..
 12. Podjęcie uchwały (projekt nr 10) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018.
 13. Podjęcie uchwały (projekt nr 11) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2018 - 2031.
 14. Podjęcie uchwały (projekt nr 12) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego.
 15. Podjęcie uchwały (projekt nr 13) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 16. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 18. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
             w Międzyrzecz
              Jerzy Kardela
1 2 3 4 5 6 ... 102