Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

17-04-2019

Życzenia wielkanocne

Ilustracja do informacji: Życzenia wielkanocne
17-04-2019

Informacja o godzinach pracy Urzędu Miejskiego

Ilustracja do informacji: Informacja o godzinach pracy Urzędu Miejskiego
17-04-2019

Podziel się domem - zostań rodziną zastępczą

Ilustracja do informacji: Podziel się domem - zostań rodziną zastępczą
16-04-2019

Oferta Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK w Zielonej Górze

Ilustracja do informacji: Oferta Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK w Zielonej Górze
Międzyrzecz, 15 kwietnia 2019 r.
 
PZO.8031.4.2019
 
 
Oferta organizacji pozarządowej
 
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze, na realizację zadania publicznego obejmującego działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia – XXVII Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Wszelkie uwagi dot. oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: tel. 95 742 69 68, lub pocztą elektroniczną e-mail.
 
15-04-2019

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nieczynny 2 maja

Ilustracja do informacji: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nieczynny 2 maja
15-04-2019

Życzenia dla ósmoklasistów!

Ilustracja do informacji: Życzenia dla ósmoklasistów!
Drodzy ósmoklasiści,
dziś rozpoczynają się egzaminy, które podsumują osiem lat Waszej nauki. Życzę Wam samych dobrych wyników, spełnienia marzeń i powodzenia na dalszej drodze. Mocno trzymam za Was kciuki!

                                                                                             Burmistrz Międzyrzecza
                                                                                                 Remigiusz Lorenz
12-04-2019

IX sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: IX sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia
6 września 2001 r. informuję, że
 
23 kwietnia 2019 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Sprawozdania z działalności spółek gminnych: Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Międzyrzeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Zakładu Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „PUBR” za 2018 rok.
 4. Raport z działań Gminy Międzyrzecz na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz (projekt nr 1).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz (projekt nr 2).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu kąpieliska (projekt nr 3).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Międzyrzecz na rok 2019 (projekt nr 4).
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Międzyrzecz (projekt nr 5) .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt nr 6).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres 5 lat (projekt nr 7).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie 0015 Bukowiec (projekt nr 8).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019 (projekt nr 9).
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2019 - 2031 (projekt nr 10).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu (projekt nr 11).
 17. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 19. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 20. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 21. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
         Katarzyna Budych
11-04-2019

Uwaga na przymrozki

Ilustracja do informacji: Uwaga na przymrozki
11-04-2019

VI edycja programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”.

Ilustracja do informacji: VI edycja programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”.
10-04-2019

Życzenia dla gimnazjalistów

Ilustracja do informacji: Życzenia dla gimnazjalistów
Drodzy Gimnazjaliści
Przed Wami ważne dni - egzamin gimnazjalny. Życzę Wam optymizmu i szczęścia, abyście mądrze wykorzystali zdobytą wiedzę  i umiejętności. Życzę satysfakcji z uzyskanych wyników, aby spełniły Wasze oczekiwania i były przepustką do realizacji życiowych planów.
Życzę wiary we własne siły…trzymam za Was kciuki!!!
                              Burmistrz Międzyrzecza
                                  Remigiusz Lorenz
1 2 3 4 5 6 ... 130