Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

21-01-2020

Innowacyjny Międzyrzecz

Ilustracja do informacji: Innowacyjny Międzyrzecz
W Międzyrzeczu odbyła się Gospodarcza Inauguracja 2020 Roku. O konieczności wdrażania nowoczesnych technologii mówił m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Gospodarcza inauguracja roku odbyła się 20 stycznia w gościnnych progach Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. To nie przypadek. Uczestnicy i organizatorzy zgodnie zaznaczali, że Międzyrzecz jest przykładem dynamicznego rozwoju i wzorem dla innych lubuskich gmin. Uczestniczyło w niej ponad 200 osób - przedsiębiorców, naukowców, działaczy organizacji i stowarzyszeń gospodarczych, parlamentarzystów oraz przedstawicieli władz samorządowych i administracyjnych państwowej na czele z wojewodą Władysławem Dajczakiem i członkiem zarządu woj. lubuskiego Marcinem Jabłońskim.
 
 
Organizatorem inauguracji była Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa i Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, reprezentowane przez prezesów Jerzego Korolewicza i Krzysztofa Kielca, którzy razem z burmistrzem Remigiuszem Lorenzem otworzyli forum gospodarcze, Tematem były innowacje w gospodarce. O ich znaczeniu mówił m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
– Musimy patrzeć w przyszłość – zaznaczał podczas kuluarowych rozmów z przedsiębiorcami i politykami.
21-01-2020

Zaproszenie na Targi Pracy

Ilustracja do informacji: Zaproszenie na Targi Pracy
 
Powiatowy Urząd Pracy zaprasza na Targi Pracy, które odbędą się 20 lutego w hali sportowo-widowiskowej.
 
 
Organizatorzy zapraszają pracodawców i osoby poszukujące pracy.
21-01-2020

Program „Równać Szanse”

Ilustracja do informacji: Program „Równać Szanse”
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza organizacje pozarządowe i instytucje do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym.
 
17-01-2020

Oferta organizacji pozarządowej

Ilustracja do informacji: Oferta organizacji pozarządowej
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Międzyrzeczu, na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku pt. „Z dziećmi i dla dzieci”.
 
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Wszelkie uwagi dot. oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: tel. 95 742 69 68, lub pocztą elektroniczną e-mail
 
16-01-2020

Ogłoszenie o przetargu

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Sybiraka i Żołnierskiej w Międzyrzeczu.
 
16-01-2020

Ogłoszenie o przetargu: Sprzedaż mieszkania w Kęszycy Leśnej

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargu: Sprzedaż mieszkania w Kęszycy Leśnej
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kęszycy Leśnej 36A/5.
 
16-01-2020

Apel do rolników

Ilustracja do informacji: Apel do rolników
Apel w sprawie likwidacji i zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).
 
15-01-2020

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
We wtorek, 21 stycznia 2020 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 
 
Porządek obrad:
 
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Porządek obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat (projekt nr 1).
Podjęcie uchwały w sprawie diet i zwrotów kosztów podróży służbowych dla sołtysów (projekt nr 2).
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty rocznej oraz jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Międzyrzecz (projekt nr 3).
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 (projekt nr 4).
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji (projekt nr 5).
Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję w latach 2020-2023 (projekt nr 6).
Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu w 2019 roku.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania na piśmie.
Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Katarzyna Budych
13-01-2020

Mieszkańcy Międzyrzecza zagrali jak z nut. W WOŚP oczywiście!

Ilustracja do informacji: Mieszkańcy Międzyrzecza zagrali jak z nut. W WOŚP oczywiście!
Prawie 100 tys. zł. zebrano w naszej gminie podczas 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To rekordowa kwota! Pieniędzy będzie więcej, gdyż trwają jeszcze internetowe licytacje!
 
Międzyrzecz był jedną z tysięcy miejscowości na całym świecie, która zagrała w 28. Finale Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy. W niedzielę, 12 stycznia, od rana mieszkańcy naszej gminy wrzucali datki do puszek wolontariuszy, a o godz. 15.00 spotkali się w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury na koncercie i licytacjach. Uczestnicy mogli m.in. wylicytować tam materiały promocyjne gminy, przekazane organizatorom przez burmistrza Remigiusza Lorenza.
 
 
W gminie zebrano prawie 100 tys. zł, czyli blisko 40 tys. zł więcej, niż przed rokiem.  Pieniędzy będzie jeszcze więcej, gdyż wciąż trwają licytacje w internecie. Ostateczny wynik kwesty poznamy dopiero za kilka dni, ale z pewnością będzie on rekordowy!
 
 
Dziękujemy wolontariuszom, pracownikom ośrodka kultury i biblioteki, zuchom i harcerzom, ratownikom z lokalnego sztabu Krajowej Społecznej Sieci Ratunkowej oraz wszystkim instytucjom i mieszkańcom, którzy zaangażowali się w organizację kwesty i koncertów, bądź wsparli Fundację WOŚP
13-01-2020

Zapraszamy stowarzyszenia, szkoły, fundacje i organizacje społeczne na szkolenie

Ilustracja do informacji: Zapraszamy stowarzyszenia, szkoły, fundacje i organizacje społeczne na szkolenie
Zasady realizacji projektów za pomocą Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020” w Euroregionie Pro Europa Viadrina oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży będzie tematem szkolenia, które odbędzie się w następny czwartek, 23 stycznia, w godz. od 10.00 do 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
1 2 3 4 5 6 ... 167