Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

18-10-2018

Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania

18-10-2018

MPWiK ogłosiło przetarg nieograniczony

Ilustracja do informacji: MPWiK ogłosiło przetarg nieograniczony
Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji sp. z o.o. 17 października 2018 r. ogłosiło przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania  pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości święty Wojciech według warunków kontraktowych żółty fidic – w formule zaprojektuj-wybuduj”. Termin otwarcia ofert nastąpi 22 listopada 2018 r.
Przypominamy, iż powyższe zadanie jest współfinansowane w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno-ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu”, który uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach: Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko  oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” w kwocie 23.853.905,49 zł. Przyznana dotacja  stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Zadane zostanie ukończone do grudnia 2021 r.
 
 
 
17-10-2018

Oficjalne otwarcie Oddziału Przedszkolnego przy SP 3

Ilustracja do informacji: Oficjalne otwarcie Oddziału Przedszkolnego przy SP 3
13 października odbyło się oficjalne otwarcie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał burmistrz Remigiusz Lorenz wraz z lubuską kurator oświaty Ewą Rawą, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Sylwią Pędzińską, przewodnicząca Rady Miejskiej Marią Kijak oraz zastępcą dyrektora SP 3 Donatą Groll wraz z uczennicą szkoły.
Tuż po oficjalnej części uroczystości burmistrz wręczył przedszkolakom plecaki wypełnione prezentami. Na zakończenie wszyscy mogli podziwiać występ dzieci uczęszczających do nowego przedszkola oraz występ zespołu Trans. Maluchy mogły wziąć również udział w specjalnie dla nich przygotowanych atrakcjach. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

16-10-2018

Oferta Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK w Zielonej Górze

12-10-2018

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
12-10-2018

Zapraszamy na Gminny Dzień Seniora

12-10-2018

Zapraszamy na otwarcie Oddziału Przedszkolnego przy SP 3

Ilustracja do informacji: Zapraszamy na otwarcie Oddziału Przedszkolnego przy SP 3
Już w tę sobotę, 13 października o godz. 11:00 zapraszamy na uroczyste otwarcie Oddziału Przedszkolnego przy SP 3 im. Powstańców Wielkopolskich. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w tej uroczystości, podczas której będzie m.in. mozliwość zwiedzania oddziału. Zapraszamy!
 
 
 
09-10-2018

Burmistrz Remigiusz Lorenz objął honorowy patronat nad V. edycją programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”

Ilustracja do informacji: Burmistrz Remigiusz Lorenz objął honorowy patronat nad V. edycją programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”
Już od 8 października 2018 roku lokalne organizacje społeczne i aktywni mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły na inicjatywy poprawiające ich najbliższe otoczenie. Tematyka zgłaszanych projektów jest bardzo szeroka. Inicjatywy mogą dotyczyć edukacji dzieci i młodzieży, promocji zdrowego stylu życia, odświeżenia przestrzeni miejskich, aktywizacji osób starszych, działań na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego, pielęgnowania lokalnych tradycji lub innych obszarów, na które mieszkańcy chcą mieć większy wpływ. Pomysły można zgłaszać za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie: https://pomagamy.tesco.pl/ od 8 października do 18 listopada 2018 roku.
Spośród zgłoszonych do 18 listopada pomysłów, w każdym z mikroregionów, Komisja Granowa wybierze po trzy projekty, które przejdą do następnego etapu. W praktyce, każda organizacja, która dotrze do etapu głosowania zwycięży. O tym, czy grant będzie wynosił 5000, 3000 czy 1000 złotych  zdecydują mieszkańcy, głosując w swoim sklepie Tesco.
W ciągu czterech dotychczasowych edycji programu „Decydujesz, pomagamy” klienci Tesco w Polsce wrzucili do urn ponad 21 mln żetonów, wybierając tym samym najciekawsze projekty społeczne. W ten sposób Tesco wsparło 815 projektów, przekazując na ich realizację ponad 3 mln złotych.
W IV. edycji programu „Decydujesz, pomagamy” do organizacji społecznych w województwie lubuskim trafiły granty o łącznej puli 36 000 zł. Zaangażowani mieszkańcy zrealizowali 12 projektów, które korzystnie wpłynęły  na ich najbliższe otoczenie.
Więcej informacji o programie znajduje się na stronie internetowej: www.tesco.pl/pomagamy.
09-10-2018

Oferta Międzyrzeckiego Stowarzyszenia Diabetyków "Jeż"

08-10-2018

Informacja o LVI sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Informacja o LVI sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
16 października 2018 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się LVI sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
 2. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, burmistrza oraz osób, o których mowa w art. 24h ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
 4. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat.
 5. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat.
 6. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie wzniesienia pomnika generała broni Józefa Dowbor – Muśnickiego w Międzyrzeczu.
 8. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2018 - 2031.
 10. Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie diet dla radnych za udział w pracach Rady i jej wewnętrznych organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych..
 11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 13. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
                 Maria Kijak