Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

22-09-2021

Kwalifikacja wojskowa w powiecie międzyrzeckim

Ilustracja do informacji: Kwalifikacja wojskowa w powiecie międzyrzeckim
W poniedziałek, 20 września 2021 r..  w powiecie międzyrzeckim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 6 października. Zostanie ona przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, ulica Rokitniańska 1 w Międzyrzeczu.
 
 
Kolejne terminy kwalifikacji wojskowej z terenu administrowanego przez WKU w Gorzowie Wlkp. przeprowadzą zostaną :
- Miasto Gorzów Wlkp. – 06.09-12.10.2021 r.
- powiat gorzowski - 27.09.-05.11.2021 r.
- powiat sulęciński - 02.11.-18.11.2021 r.
 
Do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. zostali/zostaną wezwani:
• mężczyźni urodzeni w 2002 r.,
• mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
• osoby urodzone w latach 2000–2001, które wcześniej zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
• kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, a także kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
• mogą być wezwane również osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:
• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
• posiadaną dokumentację medyczną,
• aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy),
• dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.
 
Natomiast ci, którzy do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny, powinni dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.
 
Szczegółowe zasady kwalifikacji wojskowej przeprowadzanej w 2021 r. znajdują się w rozporządzeniu MSWiA i MON: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/47.
22-09-2021

Informacja o sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o sesji Rady Miejskiej
Informujemy, że w najbliższy wtorek, 28 września 2021 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyrzecz porozumienia międzygminnego i przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Działań ZIT (strategii terytorialnej)na lata 2021-2027 dla Świebodzińsko-Międzyrzeckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmującego gminy: Międzyrzecz, Sulęcin i Świebodzin (projekt nr 1).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (projekt nr 2).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieokreślony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 3).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony (projekt nr 4).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w m. Pniewo, obrębie 0017 Kaława (projekt nr 5).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej (projekt nr 6).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony (projekt nr 7).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (projekt nr 8).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 9).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 10).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 11).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 12).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 13).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 14).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 15).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 16).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 17).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 18).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 19).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 20).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jagielnik – część północna (projekt nr 21).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021 (projekt nr 22).
 25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2021 – 2030 (projekt nr 23).
 26. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli funkcjonowania Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu.
 27. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 28. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 29. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 30. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 31. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Katarzyna Budych
21-09-2021

Głośna próba syren alarmowych

Ilustracja do informacji: Głośna próba syren alarmowych
W czwartek, 23 września br. w godzinach 12.00 – 12.30 na terenie Międzyrzecza - w ramach treningu systemów alarmowych - przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych.
 
Zostaną nadane sygnały akustyczne:
 • ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny, trwający 3 min.
 • odwołanie alarmu – dźwięk ciągły trwający 3 min.
Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań, ponieważ sygnały, które będą się rozlegać są tylko sygnałami ćwiczebnymi.
21-09-2021

Niepodległa do Hymnu

Ilustracja do informacji: Niepodległa do Hymnu
Zapraszamy samorządy, instytucje kultury, szkoły, organizacje społeczne i mieszkańców do wspólnego śpiewania Mazurka Dąbrowskiego 11 listopada w samo południe, w ramach corocznej akcji "Niepodległa do Hymnu". Swój udział w akcji można zgłaszać za pośrednictwem formularza na stronie niepodlegla.gov.pl.
 
Uczcijmy wspólnie kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości! Wszyscy razem, bez względu na to, gdzie będziemy – 11 listopada w samo południe zaśpiewajmy Mazurka Dąbrowskiego. Zachęcamy do tego każdego Polaka, w kraju i za granicą, nad morzem i na szczytach gór, w malutkich wsiach i największych metropoliach, zachęcamy do śpiewania wraz z przyjaciółmi, rodziną, współlokatorami, sąsiadami, z akompaniamentem lub bez. Mazurek Dąbrowskiego zostanie wykonany 11 listopada podczas oficjalnych uroczystości państwowych i samorządowych, podczas niewielkich wydarzeń lokalnych i w gronie rodzinnym, w kraju i za granicą.
 
Do udziału w akcji szczególnie zachęcamy samorządowych organizatorów uroczystości związanych z obchodami 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zapraszamy do zgłaszania i promocji wspólnego śpiewania Hymnu w Państwa miejscowościach za pośrednictwem formularza na stronie niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/. Zgłoszone wydarzenia będą widoczne na mapie akcji "Niepodległa do Hymnu".
 
Wszystkich, którzy zamierzają wziąć udział we wspólnym śpiewaniu hymnu, zachęcamy do umieszczenia zdjęć i filmików w mediach społecznościowych z hasztagiem #niepodlegladohymnu.
Nagranie Hymnu Państwowego – wyk.: Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, Chór Żeński Filharmonii Narodowej, Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, Bolesław Szulia – dyrygent, przygotowanie chóru: Andrzej Banasiewicz (4 zwrotki, nagranie w opracowaniu Kazimierza Sikorskiego – harmonizacja i Jana Adama Maklakiewicza – instrumentacja), Polskie Radio S.A 2002.
 
Akcję „Niepodległa do Hymnu” Biuro Programu „Niepodległa” zainicjowało w 2018 roku, w stulecie odzyskanie niepodległości. Wówczas to, blisko 3 lata temu, wzięło w niej udział prawie 1000 podmiotów, które zorganizowały wspólne śpiewanie na 6 kontynentach! Od tamtej pory co roku pokazujemy, że jesteśmy jedną biało-czerwoną rodziną i świętujemy razem jedno z najpiękniejszych polskich świąt. Więcej informacji na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/niepodlegla-do-hymnu-dolacz-do-akcji-11-listopada/.
20-09-2021

Konsultacje na temat projektu programu współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi

Ilustracja do informacji: Konsultacje na temat projektu programu współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi
Burmistrz Międzyrzecza zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z  organizacjami pozarządowymi w 2022 r.
 
 
Projekt Programu został opracowany zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z Gminą Międzyrzecz. Zachęcamy zatem do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu.
 
Konsultacje przeprowadza Sylwia Najderek – Wydział Spraw Społecznych tel.  95 742 69 41,  
w terminie od 21 do 27 września 2021 r.
 
Uwagi (zgodnie z Uchwałą nr CXL/381/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 12 listopada 2010 r.) można kierować pocztą elektroniczną na adres: e-mail, telefonicznie lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz ( z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje Programu Współpracy 2022” ).
 
Do pobrania projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyrzeczu w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022  lub do wglądu w Punkcie  Podawczym, ul. Rynek 1.
 
 
 
 
 
17-09-2021

Ruszyła budowa nowego zakładu pracy

Ilustracja do informacji: Ruszyła budowa nowego zakładu pracy
W Międzyrzeckim Parku Przemysłowym rozpoczęła się budowa fabryki domów. Symboliczne pierwsze łopaty wbili pod jej przyszłe fundamenty burmistrz Remigiusz Lorenz i przedstawiciel inwestora Rafał Kubrycht.
 
 
Fabryka Formee powstaje w Międzyrzeckim Parku Przemysłowym na działce odkupionej przez inwestora od poprzedniej właścicielki. Symboliczne pierwsze łopaty wbili przedstawiciel inwestora Rafał Kubrycht i burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz, któremu towarzyszyli zastępcy Agnieszka Śnieg i Tomasz Markiewicz.

Fabryka ma produkować prefabrykowane elementy żelbetonowe – płyty stropowe, dachowe  i elementy ścienne, a także nadproża, murki oporowe i płyty drogowe. Dzięki nowoczesnej technologii produkcji, montaż domku jednorodzinnego z gotowych elementów trwa zaledwie kilka dni i przypomina bardziej składanie kloców lego, niż tradycyjną budowę.
Produkcja ma ruszyć w marcu przyszłego roku. – Oby zima była łagodna i nie przeszkadzała w budowie – życzył wykonawcy i inwestorowi R. Lorenz.

Właściciel planuje rozbudowę zakładu. Niewykluczone, że kolejna fabryka powstanie w naszym mieście.
Burmistrz zaznacza, że niebawem rozpocznie się uzbrajanie terenów w Międzyrzeckim Parku Przemysłowym nr 2, który powstaje między Lubosinkiem i ulicą Rokitniańską. Na inwestorów czekają tam należące do Skarbu Państwa działki o łącznej powierzchni wynoszącej ponad 100 hektarów. Na doprowadzenie do nich sieci wodno-kanalizacyjnej i energii elektrycznej gmina otrzymała dotację w wysokości 4 mln.  893 tys. zł. – Prowadzimy wstępne rozmowy z kilka ewentualnymi inwestorami – dodaje samorządowiec. 
17-09-2021

XXII Lubuski Tydzień Seniora

Ilustracja do informacji: XXII Lubuski Tydzień Seniora
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniach od 11 do 16 października 2021 r. na terenie województwa lubuskiego obchodzony będzie XXII Lubuski Tydzień Seniora - pod honorowym patronatem Elżbiety Anny Polak Marszałek Województwa Lubuskiego.
 
 
Inauguracja Lubuskiego Tygodnia Seniora rozpocznie się 12 października br. o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego UMWL w Zielonej Górze uroczystym wręczeniem aktów powołania członkom Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów II kadencji. Wykład pn. ,,Dary Natury” wygłosi pan Andrzej Nowacki, swoją obecnością inaugurację wzbogaci wokalistka Eleni, która wystąpi wraz z zespołem.
 
Bardzo prosimy o rozpowszechnienie  tej informacji wśród jednostek samorządu terytorialnego Państwa gmin i organizacji pozarządowych – z prośbą o odsyłanie do naszej siedziby informacji na temat własnych planowanych wydarzeń i inicjatyw, które mają się odbyć w ramach XXII LTS oraz zgłaszania własnego uczestnictwa –
do 24 września 2021 r. na adres mailowy: e-mail – na karcie zgłoszeniowej, odpowiedniej dla uczestnika;
 
 
17-09-2021

Ogłoszenie o przetargu

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargu
Wyciąg z ogłoszenia o pierwszy przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż: Nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka o nr ewid. 686/10 o pow. 0,0584 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00019927/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
 
 
Przetarg z powodu braku dostępu przedmiotowej działki do drogi publicznej jest ograniczony do właścicieli działek sąsiednich oznaczonych ewidencyjnie nr : 690, 686/4, 686/11, 687/2, 687/5, 687/4, obręb 0002 Międzyrzecz
 
Cena wywoławcza nieruchomości: 52.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 42.276,42 zł , podatek VAT-23%: 9.723,58
Wysokość wadium: 6.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2021 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).
 
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 25 października 2021 r.liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
 
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 17 września 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu). Zamieszczono je również na stronach internetowych Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz oraz w dniu 22 września zostanie zamieszczone w prasie lokalnej – Gazeta Lubuska.
 
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
16-09-2021

Oferta organizacji pozarządowej

Ilustracja do informacji: Oferta organizacji pozarządowej
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna na realizację zadania publicznego obejmującego działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: Konferencja „Spotkanie z historią – rola Międzyrzecza w inscenizacji Państwa Piastów”.
 
Materiały w załącznikach
 
 
 
 
 
15-09-2021

Zaszczepił w nas marzenia o gwiazdach

Ilustracja do informacji: Zaszczepił w nas marzenia o gwiazdach
Życie i twórczość Stanisława Lema były tematem prelekcji, wygłoszonej wczoraj w muzeum przez miłośniczkę literatury i historii Marię Marciniak. Autorce podziękowały i złożyły gratulacje m.in. zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg i sekretarz Urzędu Miejskiego Anna Sawka. 

Prelekcji o pisarzu, eseiście i filozofie Stanisławie Lemie wysłuchało prawie 30 miłośników literatury. Jak podkreślał dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego Andrzej Kirmiel, autor „Cyberiady” i „Solaris”  był najwybitniejszym polskim pisarzem XX w. – Jego książki ukazały się w łącznym nakładzie wynoszącym ponad 30 milionów egzemplarzy – podkreślał.
 
Autorką prelekcji była międzyrzecka poetka Maria Marciniak, która w ciągu ostatnich kilku lat  - jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa – zorganizowała w muzeum kilka podobnych wydarzeń artystyczno-kulturalnych, m.in. wieczorki poetycko-muzyczne, czy 80-minutową podróż po historii rowerów. Dyrektor muzeum uhonorował ją za to tytułem „Honorowego Kustosza Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej”, natomiast obecna na spotkaniu wicestarosta Zofia Plewa złożyła jej gratulacje i wręczyła bukiet kwiatów.
 
Autorka zaznaczyła, że 2021 rok jest Rokiem Lema, a dzień wcześniej obchodziliśmy setną rocznicę urodzin pisarza. W bardzo ciekawy sposób przybliżyła uczestnikom spotkania jego życie i twórczość. Dzieciństwo w Lwowie oraz życie w powojennym Krakowie, gdzie debiutował jako pisarz powieścią Astronauci. Zaznaczała, że odkrył przed Polakami i spopularyzował fantastykę naukową. Był także eseistą i filozofem. 
 
Uczestnicy podziękowali M. Marciniak gromkimi brawami. Gratulacje złożyły jej także zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg oraz sekretarz Urzędu Miejskiego Anna Sawka, która jest członkinią Rady Muzeum. Urzędniczki wręczyły autorce prelekcji bukiety kwiatów oraz ufundowane przez burmistrza Remigiusza Lorenza drobne upominki. – Ma Pani fantastyczną pasję, którą zaraża Pani nas wszystkich – mówiła A. Śnieg.