Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

27-05-2022

Ogłoszenie o przetargu

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargu
Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż: Lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Kęszycy Leśnej 73,  wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 6/100 części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 195/32 o pow. 0,1763 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr  GW1M/00023548/0.
 
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 125.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu: 4.843,36 zł, Cena lokalu: 120.156,64 zł
Wysokość wadium: 13.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 06 lipca 2022 r. o godz. 11:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości na każdą z ww. nieruchomości należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 30 czerwca 2022 r.liczy się data wpływu na rachunek bankowy (w tytule proszę podać „Kęszyca Leśna 73/9-lokal mieszkalny -wadium” oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu.
 
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 27 maja 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz.pl.. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu , tel. 95 742 6961 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
27-05-2022

Konkurs Kulinarny Bitwa Regionów

Ilustracja do informacji: Konkurs Kulinarny Bitwa Regionów
Rozpoczęło się  przyjmowanie zgłoszeń  do VII edycji konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”. Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru, chęci promocji polskiej żywności oraz szerzenia patriotyzmu konsumenckiego.
 
 
W tym roku konkurs będzie przebiegać w trzech etapach. Zaplanowaliśmy eliminacje powiatowe, wojewódzkie i finał ogólnopolski. W trakcie wszystkich wydarzeń KGW zaprezentują zgłoszone potrawy regionalne, a jurorzy będą je oceniać według kryteriów wskazanych w regulaminie.
 
Etap I –  wszystkie KGW, które prawidłowo prześlą zgłoszenie online, wezmą udział w powiatowych piknikach z PRODUKTEM POLSKIM.
Etap II – 10 KGW, które zdobędą najwyższą liczbę punktów w danym województwie, zostaną zaproszone do udziału w półfinałach wojewódzkich.
Etap III – 16 KGW, po 1 z każdego województwa, które zdobędą 1. miejsce w II etapie konkursu, zakwalifikują się do finału ogólnopolskiego.
Każda edycja „Bitwy Regionów” skupia setki Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń. W tym roku także liczymy na wysoką frekwencję.
Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 
 
27-05-2022

Umowa na budowę kolejnej drogi w Gminie Międzyrzecz

Ilustracja do informacji: Umowa na budowę kolejnej drogi w Gminie Międzyrzecz
Burmistrz Remigiusz Lorenz i właścicielka międzyrzeckiej firmy Brubet Małgorzata Winnicka podpisali umowę na budowę drogi w Żółwinie. – To będzie trzecia droga wybudowana w tej kadencji w naszej gminie na terenach wiejskich – zaznacza burmistrz.

Za kilka miesięcy mieszkańcy Żółwina przestaną niszczyć podwozia swoich samochodów na poszatkowanej dziurami gruntowej drodze z centrum Żółwina w kierunku Obry, która w dodatku po deszczach zamieniała się w grzęzawisko, a w czasie upałów unosiły się nad nią tumany kurzu. Po końca roku droga zostanie wykorytowana, utwardzona i wyłożona kostką. Zgodnie z podpisaną dziś przez burmistrza R. Lorenza i M. Winnicka umową, będzie miała pięć i pół metra szerokości.
 
– Wzdłuż drogi wybudujemy też oświetlenie i chodnik o szerokości dwóch metrów – zapowiada burmistrz.
Ogłoszony przez gminę przetarg wygrała międzyrzecka firma Brubet, która zrealizowała już w gminie i regionie wiele podobnych inwestycji (obecnie buduje ul. Długą, która ma być otwarta już za kilka miesięcy). Gmina zapłaci jej 1 mln. 290 tys. zł. Burmistrz podkreśla przy tym, że realizacja tego ważnego dla mieszkańców zadania jest możliwa dzięki dotacji, przyznanej gminie przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 
–– Na jej wybudowanie dostaliśmy ponad 786 tysięcy złotych. Inwestycja ma być wykonana w systemie zaprojektuj i wybuduj – dodaje R. Lorenz.
 
Burmistrz zaznacza, że w bieżącej kadencji gmina wybudowała już sześć dróg, w tym dwie na terenach wiejskich: w Kaławie i w Wyszanowie. Przypominamy, że obecnie trwa budowa ul. Długiej, natomiast władze miasta przymierzają się do utwardzenie trzech kolejnych ulic - Cypriana K. Norwida, Marii Konopnickiej i Jacka Malczewskiego, na co dostały 2 mln. 466 tys. zł z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 
27-05-2022

Zaproszenie na Targi Rolnicze w Kalsku

Ilustracja do informacji: Zaproszenie na Targi Rolnicze w Kalsku
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na XXVIII Targi Rolnicze Agro-Targ.
 
 
Targi odbędą się w dniach od 4 do 5 czerwca w miejscowości Kalsk pod Sulechowem.
 
Szczegółowe infornmacje na plakacie:
 
24-05-2022

Uwaga przetarg!

Ilustracja do informacji: Uwaga przetarg!
Wyciąg z ogłoszenia o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż: Lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 5 przy ul. Chłodnej w Międzyrzeczu, obręb 0002 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 13/100 części działek oznaczonych ewidencyjnie nr 404/7, 404/28, 404/30 o łącznej pow. 0,0209 ha, dla których Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00027018/4.
 
 
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 160.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu: 3.838,09 zł, cena lokalu: 156.161,91 zł
Wysokość wadium: 16.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 24 czerwca 2022 r.liczy się data wpływu na rachunek bankowy (w tytule proszę podać nr działki, dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
 
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 20 maja 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz.pl.
 
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu , tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
24-05-2022

Informacja o sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o sesji Rady Miejskiej
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że 31 maja 2022 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się LII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Międzyrzecz w 2021 roku.
 4. Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej o stanie bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Międzyrzecz w 2021 roku.
 5. Sprawozdanie z działalności gminnych jednostek za 2021 rok: Gminnego Zespołu Oświaty, Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku, Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury, MRU Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu celem przekształcenia w jednostkę budżetową o tej samej nazwie i połączenia jej z jednostką budżetową o nazwie Pływalnia Miejska „Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz wydzielenia z likwidowanego zakładu części mienia celem utworzenia muzeum (projekt nr 1).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu (projekt nr 2).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jagielnik – część północna (projekt nr 3).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz dla miejscowości Zamostowo (projekt nr 4).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Kalsko (projekt nr 5).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz nad Jeziorem Kursko (projekt nr 6).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie gminy Międzyrzecz (projekt nr 7).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (projekt nr 8).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia (projekt nr 9).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia (projekt nr 10).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonych na terenie Gminy Międzyrzecz (projekt nr 11).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonych na terenie m. Wysoka (projekt nr 12).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2022 (projekt nr 13).
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2022-2033 (projekt nr 14).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Regulaminu kąpieliska” (projekt nr 15).
 23. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 24. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 25. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 26. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 27. Zamknięcie obrad sesji
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Katarzyna Budych
24-05-2022

„Mur, ale historia Wojska Polskiego” - konkurs MON.

Ilustracja do informacji: „Mur, ale historia Wojska Polskiego” - konkurs MON.
Rozpoczęła się II edycji konkursu "MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO". Konkurs polega na tworzeniu murali opowiadających o Wojsku Polskim i walkach o suwerenność Polski, od średniowiecza po współczesność. Prace mogą także upamiętniać ważne dla regionu wydarzenia historyczne lub przypominać o lokalnych bohaterach walk o niepodległość.
 
 
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a pula środków jakie MON przeznaczy na ten cel to w sumie 3.000.000 zł.
 
Wnioski można składać do 8 czerwca 2022 r.
 
Więcej informacji można uzyskać na stronie MON https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/mur-ale-historia-wojska-polskiego3
23-05-2022

W hołdzie bohaterom spod znaku Rodła

Ilustracja do informacji: W hołdzie bohaterom spod znaku Rodła
W Pszczewie i Międzyrzeczu odbyły się obchody 100. rocznicy utworzenia Związku Polaków w Niemczech Rodło, którego działacze w okresie międzywojennym walczyli o polskość m.in. ówczesnego powiatu międzyrzeckiego, który znajdował się wówczas w granicach Niemiec. – Wielu z nich zapłaciło za to życie. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci i w sercach – mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Obchody składały się z dwóch części. Pierwsza z nich odbyła się w sobotę, 21 maja, w Pszczewie, gdzie m.in. odsłonięto okolicznościową tablicę poświęconą miejscowym działaczom Związku Polaków w Niemczech. W niedzielę, 22 maja, drugą część rozpoczęła uroczystość przed Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego.
 
Uczestników przywitała Ewa Walkowska z Pszczewa, a po odegraniu hymnu i wciągnięciu flagi państwowej na maszt laudację na temat działaczy Związku Polaków w Niemczech wygłosił główny organizator obchodów Tadeusz Szczyrbak ze Stowarzyszenia Rodzina Rodła z Wrocławia.
 
Uczestnicy wysłuchali też przemówienia wicemarszałka Sejmu RP Małgorzaty Gosiewskiej, po którym delegacje instytucji , stowarzyszeń i szkół - m.in. burmistrz  Remigiusz Lorenz, jego zastępczyni Agnieszka Śnieg i dyrektor Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury Ewelina Izydorczyk-Lewa oraz przewodnicząca rady miejskiej Katarzyna Budych, wiceprzewodnicząca Elżbieta Jarmolińska i radny Grzegorz Skrzek – złożyły kwiaty przed Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego.
 
Po zakończeniu uroczystości przed pomnikiem jej uczestnicy - wraz pocztami sztandarowymi i orkiestrą -  przeszli na dziedziniec średniowiecznego zamku. Kolejną odsłoną była Msza Święta pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego ks. bp Tadeusza Lityńskiego. Po zakończeniu nabożeństwa na zamku odbyły się występy artystyczne i prelekcje. Bardzo interesujący wykład o historii Związku i jego działaczach z Pszczewa i okolic wygłosiła tam historyk z tej miejscowości i jednocześnie nauczycielka międzyrzeckich szkół średnich Katarzyna Sztuba-Frąckowiak.
 
Burmistrz zaznacza, że uroczystość była dla mieszkańców lekcją lokalnej historii i patriotyzmu.
 
– Wielu działaczy Rodła przypłaciło życiem walkę o utrzymanie polskości na tych ziemiach. Tak jak pochodzący z Pszczewa Ludwik Wittchen, który bronił praw Polaków m.in. w sejmiku powiatowym w latach 1929-1934. Po wybuchu wojny został zatrzymany przez Niemców i następnie zamordowany przez nich w kwietniu 1940 r. w obozie w Oranienburgu. Upamiętnia go tablica, wmurowana przed laty w ścianę siedziby władz powiatowych. To jedyne w Międzyrzeczu upamiętnienie działaczy Rodła. Zapewniam jednak, że ich bohaterstwo na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach – mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.
20-05-2022

Ostrzeżenie przed burzami z gradem

Ilustracja do informacji: Ostrzeżenie przed burzami z gradem
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Polski Instytut Badawczy ostrzega przed burzami z gradem i silnym wiatrem w woj. lubuskim w piątek i sobotę – 20 i 21 maja.
 

Możliwe przerwy w dostawach prądu. Bądźcie ostrożni.
20-05-2022

Ogłoszenie o przetargu

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargu
Wyciąg z ogłoszenia o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż:  Lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 5 przy ul. Chłodnej w Międzyrzeczu, obręb 0002 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 13/100 części działek oznaczonych ewidencyjnie nr 404/7, 404/28, 404/30 o łącznej pow. 0,0209 ha, dla których Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00027018/4.
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 160.000,00 zł, w tym:
 
Cena gruntu: 3.838,09 zł, cena lokalu: 156.161,91 zł
 
Wysokość wadium: 16.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 24 czerwca 2022 r.liczy się data wpływu na rachunek bankowy (w tytule proszę podać nr działki, dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 20 maja 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz.pl. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu , tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.