Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

30-01-2024

Ankiety w sprawie przydomowych kompostowników

Ilustracja do informacji: Ankiety w sprawie przydomowych kompostowników
 
W gminie Międzyrzecz trwa akcja pozyskiwania danych z ankiet dotyczących zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym. Dane zawarte w ankiecie będą wykorzystywane przez Urząd Miejski w Międzyrzeczu przy obliczeniu osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyclingu odpadów komunalnych (art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
 
Ankietę należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Miejskiego osobiście, listownie lub wysłać e-mailem do dnia 29 lutego 2024 roku.
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 95 742 69 87(93).
 
Pamiętajmy, że dzięki zebranym od Państwa danym zwiększymy poziom odpadów przygotowanych do ponownego użycia i recyclingu. Dziękujemy!
30-01-2024

Ankieta Stowarzyszenia LGR Obra-Warta

Ilustracja do informacji: Ankieta Stowarzyszenia LGR Obra-Warta
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta zaprasza do wypełnienia krótkiej ankiety, która pozwoli na przygotowanie założeń Strategii Regionu Obry  i Warta, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027.
 
Zebrane do dnia 5 lutego dane umożliwią ustalenie głównych kierunków wsparcia, planowanych na lata 2025-2027. 
 
 
Link do ankiety dla zainteresowanych Organizacji Obywatelskich, KGW Przedsiębiorców:
29-01-2024

Strażacy z Gorzycy jednoglośnie poparli zarząd

Ilustracja do informacji: Strażacy z Gorzycy jednoglośnie poparli zarząd
Strażacy-ochotnicy z Gorzycy jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi OSP za ubiegły rok. Gratulacje zarządowi oraz podziękowania za trudną służbę złożył wszystkim druhnom i druhom burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
 
Zebranie sprawozdawcze odbyło się w sobotnie popołudnie w sali wiejskiej w Gorzycy. Oprócz miejscowych strażaków-ochotników uczestniczyli w nim m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz, który jest prezesem gminnych struktur OSP i zasiada w prezydium zarządu powiatowego straży ochotniczych. W spotkaniu wzięli także udział kapitan Michał Rosół z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu, komendant gminny OSP Dariusz Surma, sołtys Gorzycy Agnieszka Kopyściańska, strażak Mieczysław Witczak, radni i jednocześnie strażacy-ochotnicy Grzegorz Skrzek i Andrzej Chmielewski oraz kierownik Wydziału Spraw Obywatelskim w międzyrzeckim ratuszu Łukasz Ruta, który z ramienia gminy opiekuje się jednostkami OSP.
 
Strażaków i gości przywitał prezes OSP Arkadiusz Madzelan, który przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki w 2023 r. Podziękował też burmistrzowi i komendantowi gminnemu za pojazd ratowniczo-gaśniczy na podwoziu mercedesa, który dzięki ich skutecznym interwencjom w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. rozpoczął ostatnio służbę w gorzyckiej jednostce OSP. – Pojazd służył wcześniej w straży zawodowej w Kostrzynie nad Odrą, ale jego stan techniczny znacznie przewyższa nasze oczekiwania – zaznaczał.
 
Po odczytaniu pozytywnej opinii komisji rewizyjnej strażacy jednomyślnie udzielili zarządowi absolutorium za ubiegły rok i nagrodzili swoje władze oklaskami. Ostatnim akordem spotkania było wręczenie strażakom przez D. Surmę okazałego pucharu, będącego nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca w mustrze – ex aequo z drużyną z Kaławy – podczas ostatnich gminnych zawodów pożarniczych w Bukowcu.
 
Burmistrz złożył gratulacje zarządowi oraz podziękował wszystkim strażakom za trudną i częstokroć niebezpieczną służbę. Poinformował ich również o tym, że w ramach jego autorskiego pomysłu odnowienia floty strażackiej jeszcze w tym roku do dwóch jednostek – OSP – z Kaławy i Kęszycy Leśnej – trafią nowe wozy ratowniczo-gaśnicze.
 
- Dzięki działaniom burmistrza strażacy-ochotnicy z naszej gminy mają najlepsze pojazdy nie tylko w powiecie, ale także w całym województwie – zaznaczał D. Surma.
29-01-2024

Międzyrzeckie inwestycje w strategii województwa

Ilustracja do informacji: Międzyrzeckie inwestycje w strategii województwa
Burmistrz Remigiusz Lorenz wziął udział w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego do 2030 r. – Poruszyłem kilka tematów związanych nie tylko z naszą gminą, ale także całym regionem – mówi samorządowiec.

Spotkanie odbyło się w bibliotece wojewódzkiej im. S. Herberta w Gorzowie. Uczestniczyli w nim naukowcy i samorządowcy z północnej części województwa. M.in. burmistrz Remigiusz Lorenz, któremu towarzyszyła kierowniczka Wydziału Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Szadkowska i prezes Zakładu Energetyki Cieplnej Henryk Maciej Woźniak.
W trakcie konsultacji nad projektem strategii burmistrz zabrał głos w kilku ważnych dla miasta i regionu sprawach. Zaznaczał, że w planowanych działaniach przeciw skutkom suszy skupiono się wyłącznie na rolnictwie, pominięto natomiast kwestie związane z zapobieganiem wysychaniu lasów i jezior.  Zwrócił też uwagę na fakt, że po wybudowaniu drogi ekspresowej S3 przecinającą Międzyrzecz dawną drogę krajową przekwalifikowano na gminną, przez co obecnie miasto nie może się ubiegać o dotację na budowę wschodniej obwodnicy z rządowego programu, który zakłada, że takie trasy powstają tylko w ciągach dróg krajowych.
 
– Tymczasem nasza gmina rozpoczyna budowę wschodniej obwodnicy, która ma połączyć drogę wojewódzką nr 137 z powiatową w kierunku Rokitna, a docelowo z północnym węzłem drogi ekspresowej. Zadanie powinno zostać ujęte w strategii województwa, co otworzy nam drogę do kolejnych dotacji – postulował.

Kolejnym tematem była postulowana przez samorządowców i ekspertów budowa zachodniej magistrali kolejowej, biegnącej równolegle do trasy S 3. – Dlatego należy wybudować brakujące odcinki między Sulechowem i Międzyrzeczem - podkreślał R. Lorenz.

Prezes ZEC Henryk M. Woźniak mówił o korzyściach płynących z utworzenia świebodzińsko-międzyrzeckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, dzięki czemu partnerskie gminy mogą liczyć na 13 milionów euro na inwestycje. Marszałek Marcin Jabłoński potwierdził, że to był bardzo dobry pomysł, który z pewnością umożliwi dalszy rozwój gmin leżących przy drodze ekspresowej S3 – Międzyrzecza, Świebodzina i Sulechowa.   
 
Fot. Paweł Wańczko/Lubuskie.pl
26-01-2024

Przy ulicy Krótkiej powstanie budynek wielorodzinny ze żłobkiem

Ilustracja do informacji: Przy ulicy Krótkiej powstanie budynek wielorodzinny ze żłobkiem
Burmistrz Remigiusz Lorenz i prezes Międzyrzeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Krystian Grabowski podpisali porozumienie w sprawie budowy przez gminę i spółkę budynku wielorodzinnego. – Porozumienie umożliwi nam ogłoszenie przetargu na realizację tej ważnej inwestycji – zapowiada R. Lorenz. 
 
 
Nowy blok wielorodzinny wybudowany zostanie przy ul. Krótkiej koło obecnej siedziby gminnej spółki mieszkaniowej Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Przysłowiową furtką do rozpoczęcia tej ważnej i wyczekiwanej prze mieszkańców inwestycji jest porozumienie podpisane w ratuszu przez R. Lorenza i prezesa MTBS K. Grabowskiego. – Dzięki temu porozumieniu będziemy mogli ogłosić przetarg. Inwestycja zakończy się w przyszłym roku – zapowiada burmistrz.
 
Nowy blok komunalny ma mieć trzy piętra i windy. W parterze powstanie żłobek i biura, do których przeniosą się pracownicy MTBS. – Powstaną w nim 44 mieszkania o powierzchni od 30 do prawie blisko 60 metrów kwadratowych – informuje prezes MTBS K. Grabowski.
 
Burmistrz podkreśla, że utworzenie żłobka powinno rozwiązać problem braku miejsc opieki dla dzieci wieku od jednego do trzech lat. - Umożliwi to ich rodzicom podjęcie pracy i kontynuowanie kariery zawodowej – dodaje R. Lorenz.
 
Jak podkreśla R. Lorenz, realizacja tego zadania jest możliwa dzięki trzem dotacjom: z Banku Gospodarstwa Krajowego, Rządowego Funduszu Wsparcia Mieszkalnictwa oraz Krajowego Planu Odbudowy.
26-01-2024

Międzyrzecz gra w największej orkiestrze świata!

Ilustracja do informacji: Międzyrzecz gra w największej orkiestrze świata!
W niedzielę, 28 stycznia, w Międzyrzeczu odbędzie się lokalny finał 32. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 
 
Działający w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury lokalny sztab WOŚP przygotował dla Mieszkańców wiele atrakcji. W niedzielę od rana na ulicach kwestować będą wolontariusze, natomiast o godz. 13.00 w ośrodku kultury rozpocznie się cykl imprez i licytacje.
 
Szczegóły na plakacie 
 
26-01-2024

Oferta organizacji pozarządowej

Ilustracja do informacji:  Oferta organizacji pozarządowej
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Gorzowie Wlkp., na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku pt. „Z dziećmi i dla dzieci”.
 
 
 
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Wszelkie uwagi dot. oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: tel. 95 742 69 68, lub pocztą elektroniczną e-mail.
 
 
26-01-2024

Zarządzenie Burmistrza Międzyrzecza

Ilustracja do informacji: Zarządzenie Burmistrza Międzyrzecza
 
Zarządzenie Nr  Z-13  /2024 Burmistrza Międzyrzecza  z dnia 26 stycznia  2024 r. w sprawie określenia Regulaminu postępowania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w 2024 r.
 
 
Na podstawie §30 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Międzyrzecz (DZ.URZ. WOJ. LUB z 2013 r. poz. 2234) oraz §14 Uchwały Nr LXXI/696/23 z dnia 31 października 2023 r.  w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontaeriacie na rok 2024.
 
zarządzam, co następuje:
 
Niniejsze zarządzenie stanowi Regulamin dotyczący zasad działania Komisji Konkursowej w trakcie otwartego konkursu ofert, mającego na celu wyłonienie podmiotów, które złożyły najkorzystniejsze oferty na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego.
 
26-01-2024

Obchody Złotych Godów

Ilustracja do informacji: Obchody Złotych Godów
Małżeństwa, które w 2024 r. obchodzą jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego i chcą wziąć udział w organizowanych przez władze miasta zbiorowych obchodach Złotych Godów, powinny do 30 kwietnia 2024 r. potwierdzić swój udział w tej uroczystości.
 
 
 
Zainteresowani powinni przyjść do Urzędu Stanu Cywilnego i wypełnić ankietę (USC mieści się na parterze ratusza, nr tel. 95 742 69 99).
25-01-2024

Strażacki mercedes rozpoczął służbę w OSP Gorzyca

Ilustracja do informacji: Strażacki mercedes rozpoczął służbę w OSP Gorzyca
Strażacy i mieszkańcy przywitali wczoraj samochód ratowniczo-gaśniczy, który rozpoczął służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycy. - Niech jak najrzadziej wyjeżdża z garażu – życzył strażakom z tej jednostki burmistrz Remigiusz Lorenz, który jest prezesem OSP w gminie Międzyrzecz i zasiada w prezydium straży ochotniczych w naszym powiecie.
 
 
Przywitanie pojazdu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu mercedesa odbyło się 24 stycznia 2024 r. na rynku przed ratuszem. Samochód przyjechał w asyście innych pojazdów z pozostałych jednostek OSP w Gminie Międzyrzecza. Oprócz mieszkańców i strażaków witali go m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz, pełniący obowiązki Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim  st. bryg. Janusz Drozda, komendant powiatowy PSP w Międzyrzeczu bryg. Marek Koperwas, zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg, sekretarz Urzędu Miejskiego Ewa Walkowska, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Chmielewski oraz kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich Łukasz Ruta, który opiekuje się jednostkami OSP z ramienia Urzędu Miejskiego.
 
- Niech jak najrzadziej wyjeżdża z garażu – powiedział burmistrz wręczając kluczyki i dokumenty pojazdu prezesowi OSP w Gorzycy Arkadiuszowi Madzelanowi.
Samochód służył wcześniej w Państwowej Straży Pożarnej w Kostrzynie nad Odrą. – Jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Znacznie lepszym od używanego przez nas stara, który ma już kilkadziesiąt lat i niebawem zostanie przez nas przekazany kolego ze straży ochotniczej z Zielomyśla pod Pszczewem – mówi A. Madzelan.     
 
Burmistrz podziękował komendantom wojewódzkiemu i powiatowemu za doskonałą współpracę straży zawodowej z gminą oraz wspieranie jego wniosków o dotacje na zakup  nowych pojazdów dla jednostek OSP z naszej gminy. Przypominamy, że dzięki staraniom R. Lorenza – dotyczącym odnowienia floty samochodów strażackich w naszej gminie - tylko w tej kadencji nowe samochody ratowniczo-gaśnicze trafiły do jednostek OSP w Bukowcu i Kaławie, a strażacy z Kęszycy Leśnej dostali quada, a niebawem kolejny pojazd rozpocznie służbę w OSP Kaława.  
 
Podczas spotkania w ratuszu A. Madzelan podziękował burmistrzowi, obu komendantom PSP i komendantowi gminnemu OSP Dariuszowi Surmie za wspieranie wszystkich jednostek straży ochotniczej. Jak podkreśla R. Lorenz, systematyczne zakupy nowego sprzętu i pojazdów mają ogromny wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, turystów oraz samych strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych.  – Dziękuję także naszym radnym za wspieranie naszych strażaków-ochotników – mówił burmistrz.