Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

01-02-2021

30 stycznia – ważna data w historii Międzyrzecza

Ilustracja do informacji: 30 stycznia – ważna data w historii Międzyrzecza
W 76. rocznicę powrotu Międzyrzecza do Polskiej Macierzy zastępcy burmistrza Agnieszka Śnieg i Tomasz Markiewicz oraz radni Maria Kijak i Edward Toczyński złożyli kwiaty i zapalili znicze przed Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego. – To bardzo ważna data w historii naszego miasta – zaznacza Agnieszka Śnieg.
 
W dniu 30 stycznia 1945 r. do miasta wkroczyły oddziały Armii Czerwonej. – Miasto zostało zajęte bez większych walk. Do jedynej potyczki doszło na barykadzie przed przejazdem kolejowym na obecnej ulicy Poznańskiej. Rosjanie szybko przełamali opór broniących się tam Niemców. Ostatnim akordem działań wojennych był nalot niemieckiego samolotu na zajętą przez czerwonoarmistów stację kolejową – opowiada regionalista i znawca historii Ziemi Międzyrzeckiej Andrzej Chmielewski.
 
Przed wycofaniem się w Międzyrzecza (niemiecka nazwa Meseritz) Niemcy podpalili kilka budynków publicznych – m.in. pocztę, sąd, Bank Rzeszy i siedzibę gestapo, która mieściła się w budynku dawnej loży masońskiej. Potem miasto spustoszyli Rosjanie, którzy spalili m.in. kamienice we wschodniej pierzei rynku. – Po 152 latach od drugiego rozbioru Rzeczpospolitej w 1793 roku,, kiedy Ziemia Międzyrzecka została przyłączona do Prus, miasto wróciło do Polski. Trzeba jednak oddać, że powrót był bardzo dramatyczny i bolesny – dodaje Chmielewski.
 
Przez kilkaset lat międzyrzecki gród, a potem zamek strzegły zachodnich rubieży Państwa Piastów i Jagiellonów. Międzyrzecz zapisał się złotymi zgłoskami w dziejach Polski. W 1002 r. w pobliżu grodu osiedlili się benedyktyńscy mnisi, którzy zostali zamordowani w nocy z 10 na 11 listopada 1003 r. i przeszli do historii jako Pierwsi Męczennicy Polski (potoczni są nazywani Braćmi Międzyrzeckimi.
 
Z międzyrzeckim grodem jest związana także pierwsza opisana trepanacja czaszki – dotycząca odbicia warowni z rąk Pomorzan przez Bolesława Krzywoustego w 1094 r., co odnotował w swojej Kronice Gal Anonim. Marcin z Międzyrzecza jest natomiast autorem pierwszego listu miłosnego w języku polskim, który wysłał do swej ukochanej w 1429 r.
 
Po drugim rozbiorze Polski w 1793 r. Międzyrzecz został przyłączony do Prus. Przez 152 lata – poza krótkim okresem Księstwa Warszawskiego w latach 1807-1815 – znajdował się kolejno w granicach Prus, Cesarstwa Niemieckiego, Republiki Weimarskiej i Trzeciej Rzeszy. Datę powrotu miasta do Polskiej Macierzy upamiętnia nazwa jednej z najdłuższych ulic:  30 Stycznia.
01-02-2021

Wspierała słabszych i była opoką dla potrzebujących

Ilustracja do informacji: Wspierała słabszych i była opoką dla potrzebujących
Przedstawiciele władz miasta i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej pożegnali się z odchodzącą na emeryturę dyrektorką OPS Marią Górną oraz podziękowali jej za 40 lat pracy. – Całe życie zawodowe poświęciła Pani innym. Wspierała Pani słabszych i była opoką dla potrzebujących – zaznaczał burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz.
 
Odchodzącą na emeryturę dyrektorkę Ośrodka Pomocy Społecznej Marię Górną pożegnali dziś burmistrz Remigiusz Lorenz, jego zastępcy Agnieszka Śnieg i Tomasz Markiewicz oraz pracownicy OPS i Środowiskowego Domu Samopomocy. R. Lorenz podkreślał, że od początku do końca zawodowej kariery M. Górna pomagała innym – początkowo jako pedagog, a potem także kierując Poradnią Psychologiczno-Zawodową w Trzcielu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i będąc burmistrzem Trzciela.
– Ostatnie sześć lat pracy zawodowej poświęciła Pani potrzebującym wsparcia mieszkańcom naszej gminy. Jako dyrektor międzyrzeckiego Ośrodka Pomocy Społecznej dała się Pani poznać jako bardzo dobry organizator, ale także osoba otwarta na problemy innych i skora do niesienia im pomocy. Wspierała ich Pani z wielkim sercem i ogromnym taktem. Serdecznie za to dziękujemy – mówił.
Burmistrz wręczył M. Górnej ogromny bukiet kwiatów i drobne upominki. Zaznaczał, że liczy na jej dalsze wsparcie i pomoc. – Z własnego doświadczenia wiem, że osoby tak  zaangażowane w sprawy społeczne jak Pani, są bardzo aktywne nawet po zakończeniu pracy zawodowej, a my chcemy korzystać z Pani wiedzy i ogromnego doświadczenia – mówił
 
Samorządowiec podziękował także głównej księgowej OPS Ewie Nowak, która odchodzi na zasłużoną emeryturę razem ze swoją szefową. Gratulacje i życzenia złożyli im również pracownicy OPS i ŚDS, którzy zgodnie zaznaczali, że obie panie są dla nich niedościgłym wzorem oraz przykładem profesjonalizmu, zaangażowania i poświęcenia dla innych.
 
- W sercach podopiecznych zapisała się Pani jako osoba wyrozumiała i pełna ciepła,
zawsze gotowa nieść pomoc najsłabszym i znajdującym się w potrzebie – czytamy w liście gratulacyjnym, który R. Lorenz wręczył M. Górnej.
 
Dyrektorka nie kryła wzruszenia. Podziękowała burmistrzowi i swoim pracownikom za sześć lat współpracy. – Miałam wspaniałą załogę i przełożonych - mówiła.
01-02-2021

Ostrzeżenie przed marznącymi opadami deszczu ze śniegiem: Uwaga: w nocy drogi mogą być śliskie

Ilustracja do informacji: Ostrzeżenie przed marznącymi opadami deszczu ze śniegiem: Uwaga: w nocy drogi mogą być śliskie
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed opadami marznącego deszczu ze śniegiem we wtorek, 2 lutego, od godz. 4.00 w nocy do 9.00 rano.
 
 
Drogi mogą być śliskie i niebezpieczne.Ostrzeżenie dotyczy wszystkich powiatów woj. lubuskiego.
01-02-2021

Ogłoszenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021

01-02-2021

Miasto z Sercem

Ilustracja do informacji: Miasto z Sercem
Na plantach koło głównego skrzyżowania ustawiono kontener na plastikowe nakrętki. Ma kształt serca. – Symbolizuje wielkie serca mieszkańców naszej gminy, którzy zawsze chętnie wspierają potrzebujących – mówił burmistrz Remigiusz Lorenz po wsypaniu do niego pierwszej partii nakrętek. 
 
Burmistrz podkreśla, że kontener jest odpowiedzią władz miasta na liczne postulaty międzyrzeczan naszej gminy.
 
– Mieszkańcy apelowali o to na forach internetowych. Mieliśmy też telefony w tej sprawie, a nawet pisemny wniosek. Postanowiliśmy przychylić się do tych próśb i mamy nadzieję, że pojemnik szybko napełni się nakrętkami, które sukcesywnie będziemy przekazywać na charytatywne cele – zapowiada R. Lorenz.
01-02-2021

Zapraszamy do Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie

Ilustracja do informacji: Zapraszamy do Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
Po zniesieniu przez rząd części obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, w poniedziałek, 1 lutego, otwarte zostało
 
Trasę turystyczną w podziemiach MRU będzie można zwiedzać od godz. 8.00 do 15.00, ale w zaostrzonych warunkach sanitarnych. Przedtem trzeba jednak umówić się telefonicznie.
 
- Mamy pierwsze telefonicznych zgłoszenia  – mówił nam w poniedziałek dyrektor muzeum Leszek Lisiecki. – Zwiedzanie odbywa się w reżimie sanitarnym.
 
Bunkry MRU to największy przebój turystyczny nie tylko gminy Międzyrzecz, ale także całego regionu. Przypominamy, że w Pniewie trwa budowa nowej siedziby muzeum. Kolejną atrakcją dla turystów ma być podziemna kolejka, która uruchomiono zostanie do końca br.
 
Regulamin dla zwiedzających
 
1.Muzeum jest czynne dla zwiedzających od poniedziałku do niedzieli od godziny 8.00 do 15.00 ( odstępach między wycieczkami wynoszącymi minimum 30 minut).
2. Zwiedzanie będzie się odbywało w kilkuosobowych (grupach maksymalnie 10 osobowych).
3.W celu usprawnienia ruchu turystycznego wprowadzona jest rezerwacja telefoniczna pod numerem 509868965 lub 957419999
4.Zwiedzający muszą poruszać się po terenie muzeum w środkach ochrony indywidualnej(maseczki, przyłbice).
5.Unikamy się w gromadzenia się w grupach.
6.Muzeum udostępnia trasy :
- krótką ( do 1,5 godziny),
- długa ( do 2,5 godziny )
7.Niezależnie od wariantu, trasy pobierana będzie opłata przewodnicka.
8.Przy kasie mogą przebywać, maksymalnie 2 osoby.
9.Przy wejściu do obiektów zwiedzającym udostępnione będą pojemniki ze środkiem do dezynfekcji rąk.
10.Podczas zwiedzania należy stosować się uwag i poleceń pracowników Muzeum.
11.Podczas zwiedzania należy zachować określony przepisami odstęp w stosunku do innych osób.
12.Jeżeli zostaną naruszone przez zwiedzających nakazy i zakazy wprowadzone w związku z COVID-19 lub postanowienia niniejszego regulaminu pracownik ma prawo do przerwania wycieczki bez zwrotu pieniędzy.
 
Rekomendujemy korzystanie z kart płatniczych. Osoby, których stan zdrowia mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających prosimy o pozostanie w domu.
29-01-2021

Zarządzenie Burmistrza

Ilustracja do informacji: Zarządzenie Burmistrza
Zarządzenie Burmistrza Międzyrzecza Nr 13/2021 z dnia 28 stycznia  2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz na rok 2021.
 
 
Na podstawie art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057  z późn.zm.) oraz § 14-16 uchwały Nr XXVI/230/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
zarządzam
 
§ 1.
Powołuję Komisję Konkursową opiniującą oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz na rok 2021.
 
§ 2.
Do komisji powołuję osoby:
 1. Łukasz Ruta- Przewodniczący komisji,
 2. Ewelina Błaszczyk – członek,
 3. Maciej Kubowicz – członek,
 4. Sylwia Najderek- członek.
§ 3.
Regulaminu postępowania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w 2021 r. określony został zarządzeniem Nr 12/2021 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 28 stycznia 2021 r.
 
§ 4.
Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.
 
29-01-2021

Ogłoszenia o drugich przetargach nieograniczonych

Ilustracja do informacji: Ogłoszenia o drugich przetargach nieograniczonych
Wyciąg z ogłoszenia o  drugich przetargach nieograniczonych na sprzedaż trzech lokali mieszkalnych.
 
 
1. Lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 66,45 m² położonego przy ul. Młyńskiej 5 w obrębie 0002 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 23/100 części działki oznaczonej ewid. nr  392/1 o pow. 0,0164 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00022842/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 94.000,00 zł, w tym:
cena gruntu: 6.919,08 zł,
Wysokość wadium: 9.400,00 zł
 
Przetargu odbędzie się 04 marca 2021 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
2. Lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 45,85 m² położonego przy ul. Młyńskiej 5 w obrębie 0002 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 16/100 części działki oznaczonej ewid. nr  392/1 o pow. 0,0164 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00022842/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 83.000,00 zł, w tym:
cena gruntu: 2.312,29 zł,
Wysokość wadium: 8.300,00 zł
 
Przetarg odbędzie się 04 marca 2021 r. o godz. 10:45 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
3. Lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. 31,54 m², położonego przy ul. Młyńskiej 5 w obrębie 0002 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 12/100 części działki oznaczonej ewid. nr  392/1 o pow. 0,0164 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00022842/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 53.000,00 zł, w tym:
cena gruntu: 1.584,95 zł,
Wysokość wadium: 5.300,00 zł
 
Przetarg odbędzie się 04 marca 2021 r. o godz. 11:30 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości osobno na każdy lokal objęty niniejszym ogłoszeniem należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 01 marca 2021 r.liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 7, pokój nr 204, tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
29-01-2021

Zarządzenie burmistrza

Ilustracja do informacji: Zarządzenie burmistrza
Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia Regulaminu postępowania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w 2021 roku.
 
Na podstawie § 30 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Międzyrzecz (DZ. URZ. WOJ. LUB z 2013 r. poz. 2234) oraz § 14-16 uchwały Nr XXVI/230/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia
27 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 1. Wprowadza się Regulamin dotyczący zasad działania Komisji Konkursowej w trakcie otwartego konkursu ofert, mającego na celu wyłonienie podmiotów, które złożyły najkorzystniejsze oferty na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego.
 2. Skład Komisji Konkursowej wyłaniany jest na podstawie odrębnego zarządzenia.
 
§ 2.
 1. Komisja pracuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXVI/230/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2020 r.
  w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
 2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Burmistrza Międzyrzecza Członek Komisji.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Sekretarza.
 4. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału Oferentów. Termin
  i miejsce posiedzenia Komisji wskazuje Przewodniczący.
 5. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
  w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
 6. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.
 7. Komisja dokonuje otwarcia ofert w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji, w obecności co najmniej połowy składu powołanej Komisji.
 8. Komisja sprawdza czy oferty spełniają wymogi określone w ogłoszeniu w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2021 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 25 stycznia 2021 roku.
 9. Po dokonaniu oceny formalnej Członkowie Komisji dokonują oceny merytorycznej, według kryteriów określonych w ustawie i ogłoszeniu:
 1. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (0-10 pkt),
 2. ocena rodzaju i celowości przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji (0-10 pkt),
 3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizować zadanie publiczne (0-10 pkt),
 4. w przypadku oferty o wsparcie zadania, planowany przez Oferenta, udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (0-10 pkt),
 5. ocena planowanego przez Oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (0-10 pkt),
 6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku  Oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków
  (0-10 pkt).
 7. posiadane przez oferenta doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju
  (0-10 pkt).
 1. Z przebiegu obrad Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący
  i Członkowie Komisji.
 2. Komisja opracowuje opinie wobec wszystkich ofert i przedstawia je Burmistrzowi Międzyrzecza w formie Zbiorczej Karty Oceny Merytorycznej Ofert wraz z propozycją wysokości dotacji.
 3. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest dla Burmistrza Międzyrzecza wiążące.
 4. Ostateczną decyzję o wyborze najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji podejmuje Burmistrz Międzyrzecza.
 5. Dopuszcza się możliwość przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana, co będzie skutkowało koniecznością korekty kosztorysu przed zawarciem umowy.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 
§ 3.
Do obowiązków Członków Komisji należy w szczególności:
 1. Rzetelne i obiektywne wykonanie powierzonych czynności kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą.
 2. Uczestniczenie w posiedzeniach Komisji.
 3. Nieujawnianie żadnych informacji i wiadomości związanych z pracami Komisji.
                                                                                                       
§ 4.
 1. Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ) dotyczące wyłączenia pracownika.
 2. Każdy Członek Komisji podpisuje Oświadczenie Członka Komisji Konkursowej. Wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Każdy Członek Komisji zobowiązuje się, że w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, o których mowa w ust. 1 i 2, zgłasza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje.
 
§ 5.
 1. Każdą czynność Komisji Konkursowej wpisuje się do protokołu z posiedzenia, zawierającego w szczególności:
 1. datę konkursu,
 2. skład Komisji Konkursowej,
 3. nazwy podmiotów oraz nazwy zadań, na które zostały złożone oferty w konkursie,
 4. ostateczny wynik oceny ofert spełniających wymogi formalne konkursu wraz
  z propozycjami dotacji,
 5. wykaz ofert, które nie spełniły wymogów formalnych,
 6. podpisy Członków Komisji.
2. Wzór protokołu stanowi zał. Nr 2 do niniejszego regulaminu.
 
§ 6.
 1. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza Międzyrzecza wyniki otwartego konkursu ofert ogłaszane są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
  w Międzyrzeczu 
 2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:
 1. nazwę Oferenta lub Oferentów,
 2. nazwę zadania publicznego,
 3. wysokość przyznanych środków publicznych.
 
§ 7.
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
 
§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipmiedzyrzecz.pl, na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz www.miedzyrzecz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu.
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 12/2021
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia  28 stycznia  2021 r.
 
 
OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ
 
Oświadczam, że nie jestem oferentem, nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, oraz że nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkiem władz prawnych, ubiegających się o realizację zadania publicznego w otwartym konkursie ofert w zakresie:
………………………………………………………………………………...…………………
 
Nie pozostaję również z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.
 
Wyrażam zgodę na pracę w Komisji Konkursowej powołanej na potrzeby rozstrzygnięcia ww. konkursu.
 
Oceny ofert zgłoszonych do konkursu dokonam rzetelnie i obiektywnie kierując się wyłącznie przepisami prawa i posiadaną wiedzą.
 
W sytuacji, gdy w trakcie pracy w Komisji Konkursowej, pojawią się przesłanki co do moich powiązań z podmiotem, którego oceniana oferta dotyczy, zgłoszę ten fakt Przewodniczącemu Komisji Konkursowej przed rozpoczęciem procesu oceny i zrezygnuję z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje.
 
Zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procedury oceny ofert lub wynikające z procesu oceny.
 
 
 
 
Imię i nazwisko:     ...............................................
Podpis:                  ................................................
Międzyrzecz, dnia ...............................................
 
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 12/2021
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia  28 stycznia 2021 r.
 
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Konkursowej
 
z dnia .............................
 
dot. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w 2021 roku.
 
Konkurs został ogłoszony przez Burmistrza Międzyrzecza dnia ...........................................
 
Komisja Konkursowa została powołana Zarządzeniem Nr … ./2021 Burmistrza Międzyrzecza z dnia ……………………….. 2021 r. i działała w składzie:
 1. ……………………………………………..
 2. ……………………………………………..
 3. ……………………………………………..
 4. ……………………………………………..
 
Lista osób uczestniczących w pracach Komisji Konkursowej (z głosem doradczym):*
 1. ……………………………………………..
 2. ……………………………………………..
 3. ……………………………………………..
 4. ……………………………………………..
 
Do dnia …………………………… r. do Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu wpłynęło ………….. ofert od następujących oferentów:
 1. ……………………………………………..
 2. ……………………………………………..
 3. ……………………………………………..
 4. ……………………………………………..
 
Komisja konkursowa dokonała otwarcia ofert w dniu ……………………… r. oraz oceny ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym.
 
Po przeprowadzeniu analizy zgłoszonych ofert każdy członek Komisji złożył pisemne oświadczenie wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Regulaminu postępowania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w 2021 roku.
 
Stwierdzono błędy formalne oraz/lub merytoryczne w ofertach nw. oferentów*:
 1. ……………………………………………..
 2. ……………………………………………..
 3. ……………………………………………..
 4. ……………………………………………..
 
Pismem z dnia ……………………….. 2021 r.  wezwano oferentów do skorygowania błędnie wypełnionych ofert lub uzupełnienia braków, do których oferenci powinni się ustosunkować w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwań. Treść wezwań stanowi załącznik do protokołu. W wyznaczonym terminie wpłynęły wyjaśnienia od następujących oferentów:
 1. ……………………………………………..
 2. ……………………………………………..
 3. ……………………………………………..
 4. ……………………………………………..
 
Ostateczny wynik oceny ofert spełniających wymogi formalne konkursu wraz z propozycjami dotacji przedstawiony jest w załączniku nr 1 do protokołu.
 
Wykaz ofert, które nie spełniły wymogów formalnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu*.
 
Uwagi dot. rozstrzygnięcia/wnioski komisji*:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
 
Międzyrzecz, dnia ……………
 
Podpisy członków Komisji Konkursowej:
 1. ……………………………………………..
 2. ……………………………………………..
 3. ……………………………………………..
 4. ……………………………………………..
 
Osoba sporządzająca protokół: ………………………………………
 
*- niepotrzebne skreślić
 
 
 
 
 
ZATWIERDZAM  PRZEDSTAWIONE  PROPOZYCJE:
………………….………...…………………………………
data i podpis kierownika jednostki lub osoby upoważnionej
 
29-01-2021

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym
Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Ogrodowa 3 w obrębie 0002 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 363/17 o pow. 0,0094 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00020125/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.


Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 65.000,00 zł, w tym:
cena gruntu: 8.204,92 zł,
Wysokość wadium: 6.500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 03 marca 2021 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).

Wadium w podanej wysokości osobno na każdą z działek objętych niniejszym ogłoszeniem należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 26 lutego 2021 r.liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 7, pokój nr 204, tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.