Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

05-10-2018

Rekordowe dofinansowanie dla Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego

Ilustracja do informacji: Rekordowe dofinansowanie dla Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego
Miło jest nam poinformować, że Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie w partnerstwie z Muzeum Bitwy o Wzgórza Seelow, otrzymało dofinansowanie w kwocie wysokości 1.432.144,25 euro w ramach programu Interreg VA 2014-2020. Celem projektu "Na szlaku wspólnej historii" jest prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej głównie w kierunku młodzieży po obydwu stronach granicy. Dofinansowanie to pozwoli także na rewitalizację i modernizację obydwu placówek. W przypadku Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy będzie to przebudowa i rozbudowa budynku wystawowego oraz uruchomienie kolejki wąskotorowej wożącej turystów w systemie podziemnym Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.
03-10-2018

Oferta Fundacji "Przeciwko Leukemii"

03-10-2018

Oferta Stowarzyszenia Amazonek

02-10-2018

Regulamin Jarmarku Bożonarodzeniowego 2018

02-10-2018

Oferta PTTK oddział "Ziemi Międzyrzeckiej"

28-09-2018

Tytuł Inwestor na Medal 2018 dla gminy Międzyrzecz

Ilustracja do informacji: Tytuł Inwestor na Medal 2018 dla gminy Międzyrzecz
27 września burmistrz Remigiusz Lorenz wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Marią Kijak uczestniczyli w uroczystej Gali Budowniczych Polskiego Sportu, która odbyła się w Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. W ramach XIX. edycji konkursu Budowniczy Polskiego Sportu 2018, gminie Międzyrzecz przyznane zostało wyróżnienie Inwestor na Medal za zaangażowanie w rozwój struktury sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem:
- budowy placu zabaw i urządzeń siłowni plenerowej nad jeziorem Głębokie,
- remontu płyty boiska do piłki nożnej na Stadionie Miejskim w Międzyrzeczu,
a tym samym za wspieranie programu ,,Budujemy Sportową Polskę".

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

26-09-2018

Ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 r.

25-09-2018

Kampania informacyjno-edukacyjna nt. ekologii dla dzieci

Ilustracja do informacji: Kampania informacyjno-edukacyjna nt. ekologii dla dzieci
W ramach kampanii informacyjno- edukacyjnej współfinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, na terenie gminy Międzyrzecz zorganizowany został spektakl teatralny pt.” Wywrócona bajka o Kapturku”. Zaprezentowany został w dniach 25-26 września 2018 r. dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz  w wieku szkolnym klas 1-3.
Teatr Kultureska, bazując na znanej wszystkim dzieciom baśni Braci Grimm, stworzył autorski spektakl interaktywny, mający charakter bajki o tematyce ekologicznej. Zabawna historia zaskakiwała i bawiła dzieci przez 60 minut. Poprzez spektakl dzieci uczyły się jak dbać o środowisko naturalne, a także pogłębiały swoją wiedzę ekologiczną. Przedstawienie uczy szacunku do drzew i lasów, a także uwrażliwia dzieci na liczne problemy środowiska. Dzięki udziałowi w spektaklu dzieci poszerzają swoja wiedzę na temat segregacji odpadów. Uczniowie byli bardzo zaangażowani, a efekty specjalne zrobiły na nich ogromne wrażenie.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Zasady segregacji obowiązujące na terenie gminy Międzyrzecz. Grafika ulotki oparta jest na Wspólnym Systemie Segregacji Odpadów (Ministerstwo Środowiska-Przewodnik dla Gmin).
 
25-09-2018

Informacja nt. programu "Czyste powietrze"

Ilustracja do informacji: Informacja nt. programu "Czyste powietrze"
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje o  ogłoszonym nowym Programie Priorytetowym NFOŚiGW w Warszawie pn.: „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie  (lub uniknięcie) emisji zanieczyszczeń do powietrza z istniejących lub nowobudowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
 
      Przedmiotem dofinansowania mogą być działania inwestycyjne polegające m.in. na:
- wymianie starych nieefektywnych źródeł ciepła na nowe spełniające wymagania Programu (w przypadku nowobudowanych budynków mieszkalnych może być to zakup takiego źródła ciepła),
- dociepleniu przegród budowlanych, dachów stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
- montażu lub wymianie instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- zastosowaniu odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznych).
 
      Osoby fizyczne realizujące powyższe działania będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki (możliwe jest również łączenie tych form). Wysokość dotacji jest uzależniona od średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.
 
      Program „Czyste Powietrze” będzie realizowany w latach 2018-2029, a jego budżet wynosi 103 mld zł, w tym 63,3 mld zł, w tym na wsparcie dotacyjne 63,3 mld zł, a na pożyczki 39,7 mld zł.
 
 
                                                                                                        Prezes Zarządu
                                                                               Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
                                                                                    i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
24-09-2018

Złote i diamentowe gody w ratuszu

Ilustracja do informacji: Złote i diamentowe gody w ratuszu
22 września w sali narad międzyrzeckiego ratusza odbyła się coroczna uroczystość złotych i diamentowych godów. Jubilatów i zgromadzonych gości przywitał burmistrz Remigiusz Lorenz, który zaznaczył jak wspaniała i wzruszająca jest to uroczystość i życzył małżonkom jak najwięcej zdrowia, radości oraz kolejnych lat wspólnego życia. Podkreślił również, że jubilaci są wzorami do naśladowania, szczególnie dla młodego pokolenia. W imieniu prezydenta RP, burmistrz wręczył jubilatom medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Muzycznym akcentem uroczystości był koncert zespołu Nietoperzanie, po którym  wszyscy wznieśli toast za zdrowie małżonków.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

42Galeria zdjęć: Złote i diamentowe gody w ratuszu