Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Informacje dla beneficjentów

26-02-2024

Granty PPGR - drugi nabór oświadczeń o użytkowaniu laptopa/tabletu!

Ilustracja do informacji: Granty PPGR - drugi nabór oświadczeń o użytkowaniu laptopa/tabletu!
Przypominamy, iż osoby które uzyskały wsparcie w postaci sprzętu komputerowego w ramach programu Granty PPGR zobowiązane są do składania Oświadczeń o użytkowaniu sprzętu (laptop/tablet). Oświadczenie takie należy składać przez okres 2 lat, w terminach wskazanych przez Gminę. Kolejne, drugie już oświadczenie musi zostać złożone w terminie od 29.02 - 14.03.2024.
 
Oświadczenie można złożyć osobiście (wówczas składają państwo oryginał) w okienku podawczym przy ul. Rynek 1 (budynek Ratusza Miejskiego)
lub przesyłając pocztą na adres:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
Istnieje także możliwość przesłania oświadczenia podpisanego podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny) i przesłania oświadczenia poprzez platformę ePUAP na nr skrzynki: /d2ko9px31c/skrytka lub na adres email.
W przypadku przesłania skanu oświadczenia należy pamiętać aby zachować oryginał do ewentualnej kontroli, która została opisana w załączniku do umowy „PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU GRANTOWEGO „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”.)
 
W razie pytań prosimy o kontakt: 95 742 69 84
 
Druk oświadczenia dostępny jest TUTAJ
 
Kolejne terminy przypadają na:
  • 02.09 - 16.09.2024 - termin złożenia trzeciego oświadczenia,
  • 28.02 - 14.03.2025 - termin złożenia czwartego (ostatniego) oświadczenia.
Przypominamy także, iż zgodnie z zapisami umowy Gmina Międzyrzecz ma możliwość żądania okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, w terminie wskazanym przez Burmistrza Międzyrzecza, a wnioskodawca/uczestnik ma obowiązek poddania się kontroli. 

Aby ułatwić Państwu odnalezienie numerów seryjnych laptopów zamieszczamy ponieżej zdjęcia z ich lokalizacją na kartonie i urządzeniu.
   
 
 
31-08-2023

Granty PPGR - Oświadczenia użytkowania sprzętu

Ilustracja do informacji: Granty PPGR - Oświadczenia użytkowania sprzętu
Przypominamy, iż osoby które uzyskały wsparcie w postaci sprzętu komputerowego w ramach programu Granty PPGR zobowiązane są w terminie od 31.08.2023 do 14.09.2023 do złożenia w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu Oświadczenia o użytkowaniu sprzętu.
 
Oświadczenie można także złożyć osobiście (wówczas składają państwo oryginał) w okienku podawczym przy ul. Rynek 1 (budynek Ratusza Miejskiego)
lub przesyłając pocztą na adres:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
Istnieje także możliwość przesłania oświadczenia podpisanego podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny) i przesłania oświadczenia poprzez platformę ePUAP na nr skrzynki: /d2ko9px31c/skrytka lub na adres email.
W przypadku przesłania skanu oświadczenia należy pamiętać aby zachować oryginał do ewentualnej kontroli, która została opisana w załączniku do umowy „PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU GRANTOWEGO „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”.)
 
W razie pytań prosimy o kontakt: 95 742 69 84
 
Druk oświadczenia dostępny jest TUTAJ
29-03-2023

Granty PPGR - terminy składania Oświadczeń o użytkowaniu sprzętu

Ilustracja do informacji: Granty PPGR - terminy składania Oświadczeń o użytkowaniu sprzętu
Zgodnie z zasadami programu "Cyfrowa Gmina - Granty PPGR", a także w zgodzie z umową podpisaną między osobami które uzyskały sprzęt komputerowy, a Gminą Międzyrzecz użytkownicy są zobowiązani do składania oświadczeń o użytkowaniu urządzeń przez okres dwóch lat od terminu rozliczenia przez Gminę projektu. Informujemy, iż projekt został rozliczony w dniu 14 marca br. W związku z tym podajemy do informacji terminy, w których zobowiązani są Państwo do składania oświadczeń.
 
Oświadczenia składają Państwo w następujących terminach:
  • 31.08 - 14.09.2023;
  • 29.02 - 14.03.2024;
  • 02.09 - 16.09.2024;
  • 28.02 - 14.03.2025;
przesyłając podpisany skan oświadczenia (oryginał należy zachować na wypadek kontroli) na adres e-mail
Wzór Oświadczenia o użytkowaniu sprzętu publikujemy poniżej:
Oświadczenie można także złożyć osobiście (wówczas składają państwo oryginał) w okienku podawczym przy ul. Rynek 1 (budynek Ratusza Miejskiego)
lub przesyłając pocztą na adres:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
Istnieje także możliwość przesłania oświadczenia podpisanego podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny) i przesłania oświadczenia poprzez platformę ePUAP na nr skrzynki: /d2ko9px31c/skrytka
 
W razie pytań prosimy o kontakt: 95 742 69 84