Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Jarmark Mikołajkowy 2022

19-10-2022

Zapraszamy na Jarmark Mikołajkowy (zarządzenie, regulamin i zgłoszenie)

Ilustracja do informacji: Zapraszamy na Jarmark Mikołajkowy (zarządzenie, regulamin i zgłoszenie)
 
Zarządzenie Nr 119/2022 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 18 października 2022 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Jarmarku Mikołajkowego 2022
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)  zarządza się co następuje:
 
§1.
Przyjęty zostaje Regulamin Jarmarku Mikołajkowego 2022, stanowiący załącznik
do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.