Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Przetargi

29-09-2022

Szukasz działki pod zabudowę usługową? Mamy dla Ciebie ofertę!

Ilustracja do informacji: Szukasz działki pod zabudowę usługową? Mamy dla Ciebie ofertę!
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 507/9 położonej w obrębie geodezyjnym 0002 Międzyrzecz – ul. Krasińskiego o pow. 0,0112 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00020045/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
 
Sposób zagospodarowania: pod zabudowę usługową.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 16.000,00 zł
Kwota wadium: 1.600,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2022 r. o godz. 11:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter). Wadium w podanej wysokości  należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 04 listopada 2022 r.liczy się data wpływu na rachunek bankowy (w tytule proszę podać nr działki, dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
10-08-2022

Uwaga przetarg!

Ilustracja do informacji: Uwaga przetarg!
Wyciąg z ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż Lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 124C w Bukowcu,  wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 590/10000 części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 128/74 o pow. 0,2285 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr  GW1M/00022554/8.
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 170.000,00 zł, w tym:
 
Cena gruntu: 5.800,25 zł, Cena lokalu: 164.199,75 zł
 
Wysokość wadium: 17.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2022 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości na każdą z ww. nieruchomości należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 14 września 2022 r.liczy się data wpływu na rachunek bankowy (w tytule proszę podać „Bukowiec 124C/3-lokal mieszkalny -wadium” oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu.
 
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 10 sierpnia 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz.pl, Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu , tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
13-06-2022

Ogłoszenie o przetargu

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargu
Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 124C w Bukowcu,  wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 590/10000 części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 128/74 o pow. 0,2285 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr  GW1M/00022554/8.
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 170.000,00 zł, w tym:
 
Cena gruntu: 5.800,25 zł, Cena lokalu: 164.199,75 zł
 
Wysokość wadium: 17.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2022 r. o godz. 11:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości na każdą z ww. nieruchomości należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 14 lipca 2022 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (w tytule proszę podać „Bukowiec 124C/3-lokal mieszkalny -wadium” oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu.
 
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 13 czerwca 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz.pl,
 
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
27-05-2022

Ogłoszenie o przetargu

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargu
Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż: Lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Kęszycy Leśnej 73,  wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 6/100 części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 195/32 o pow. 0,1763 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr  GW1M/00023548/0.
 
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 125.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu: 4.843,36 zł, Cena lokalu: 120.156,64 zł
Wysokość wadium: 13.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 06 lipca 2022 r. o godz. 11:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości na każdą z ww. nieruchomości należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 30 czerwca 2022 r.liczy się data wpływu na rachunek bankowy (w tytule proszę podać „Kęszyca Leśna 73/9-lokal mieszkalny -wadium” oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu.
 
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 27 maja 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz.pl.. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu , tel. 95 742 6961 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
16-05-2022

Ogłoszenie o przetargu

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż: nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Długiej, obręb 0001 Międzyrzecz, złożonej z działek oznaczonych ewidencyjnie nr 675/115 i 675/125 o łącznej pow. 0,5415 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00041507/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 600.000,00 zł, w tym:
 
Cena gruntu netto: 487.804,88 zł, podatek VAT (23%) 112.195,12 zł
 
Wysokość wadium: 60.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2022 r. o godz. 11:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 15 lipca 2022 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (w tytule proszę podać nr działki, dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
 
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 16 maja 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz.pl.
 
 Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu , tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
08-04-2022

Szukasz działki pod inwestycję? Mamy dla Ciebie ciekawą ofertę

Ilustracja do informacji: Szukasz działki pod inwestycję? Mamy dla Ciebie ciekawą ofertę
Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż: nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 24/3 pow. 2,7495 ha, obręb 0002 Międzyrzecz, teren Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego II, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00053093/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
 
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 2.700.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 2.195.121,95 zł, podatek VAT (23%) 504.878,05 zł
Wysokość wadium: 270.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 09 czerwca 2022 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (w tytule proszę podać nr działki, dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
 
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 08 kwietnia 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz.pl.
 
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu , tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
02-03-2022

Uwaga! Przetarg

Ilustracja do informacji: Uwaga! Przetarg
Wyciąg z ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż: Lokalu mieszkalnego nr 2 położonej w Bukowcu 124A,  wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 507/10000 części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 128/74 o pow. 0,2285 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr  GW1M/00022554/8.
 
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 125.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu: 5.256,52 zł, Cena lokalu: 119.743,48 zł
Wysokość wadium: 12.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 05 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości na każdą z ww. nieruchomości należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 31 marca 2022 r.liczy się data wpływu na rachunek bankowy (w tytule proszę podać nr lokalu, dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
 
Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 02.03.2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz.pl. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu , tel. 95 742 6961 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
14-01-2022

Informacja o odwołaniu przetargów

Ilustracja do informacji: Informacja o odwołaniu przetargów
Informacja o odwołaniu pierwszych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Międzyrzecz
 
Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Międzyrzecza podaje do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu.
 
Odwołuje się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Międzyrzecz oznaczonych ewidencyjnie nr :
459/17 o pow. 0,0834 ha;
459/23 o pow. 0,0968 ha;
459/24 o pow. 0,0758 ha,
położonych w Międzyrzeczu przy ul. Kwiatowej, obręb 0001 Międzyrzecz, zapisanych w księdze wieczystej nr GW1M/00020169/8.
 
Przetargi wyznaczone były na dzień 27 stycznia 2022 r. w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).
           
Powodem odwołania przetargów jest decyzja o pozostawieniu ww. nieruchomości w gminnym zasobie nieruchomości do czasu rozstrzygnięcia sposobu realizacji dojazdu do przedmiotowych nieruchomości.
           
Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.miedzyrzecz.pl.
17-09-2021

Ogłoszenie o przetargu

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargu
Wyciąg z ogłoszenia o pierwszy przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż: Nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka o nr ewid. 686/10 o pow. 0,0584 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00019927/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
 
 
Przetarg z powodu braku dostępu przedmiotowej działki do drogi publicznej jest ograniczony do właścicieli działek sąsiednich oznaczonych ewidencyjnie nr : 690, 686/4, 686/11, 687/2, 687/5, 687/4, obręb 0002 Międzyrzecz
 
Cena wywoławcza nieruchomości: 52.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 42.276,42 zł , podatek VAT-23%: 9.723,58
Wysokość wadium: 6.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2021 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).
 
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 25 października 2021 r.liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
 
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 17 września 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu). Zamieszczono je również na stronach internetowych Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz oraz w dniu 22 września zostanie zamieszczone w prasie lokalnej – Gazeta Lubuska.
 
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
30-07-2021

Ogłoszenie o przetargu

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargu
Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż: nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Konstytucji 3 Maja, w obrębie 0001 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 330/4 o pow. 0,0147 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00020092/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 13.000,00 zł, w tym:
 
Wysokość wadium: 2.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 08 września 2021 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul.
 
Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 03 września 2021 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (w tytule proszę podać nr działki, dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
 
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 27 lipca 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronach internetowych Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz.pl oraz www.miedzyrzecz.pl.
 
Dodatkowe informacje na temat przetargów można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu , tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
 
1 2 3 4 5 6