Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Przetargi

14-01-2022

Informacja o odwołaniu przetargów

Ilustracja do informacji: Informacja o odwołaniu przetargów
Informacja o odwołaniu pierwszych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Międzyrzecz
 
Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Międzyrzecza podaje do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu.
 
Odwołuje się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Międzyrzecz oznaczonych ewidencyjnie nr :
459/17 o pow. 0,0834 ha;
459/23 o pow. 0,0968 ha;
459/24 o pow. 0,0758 ha,
położonych w Międzyrzeczu przy ul. Kwiatowej, obręb 0001 Międzyrzecz, zapisanych w księdze wieczystej nr GW1M/00020169/8.
 
Przetargi wyznaczone były na dzień 27 stycznia 2022 r. w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).
           
Powodem odwołania przetargów jest decyzja o pozostawieniu ww. nieruchomości w gminnym zasobie nieruchomości do czasu rozstrzygnięcia sposobu realizacji dojazdu do przedmiotowych nieruchomości.
           
Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.miedzyrzecz.pl.
17-09-2021

Ogłoszenie o przetargu

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargu
Wyciąg z ogłoszenia o pierwszy przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż: Nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka o nr ewid. 686/10 o pow. 0,0584 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00019927/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
 
 
Przetarg z powodu braku dostępu przedmiotowej działki do drogi publicznej jest ograniczony do właścicieli działek sąsiednich oznaczonych ewidencyjnie nr : 690, 686/4, 686/11, 687/2, 687/5, 687/4, obręb 0002 Międzyrzecz
 
Cena wywoławcza nieruchomości: 52.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 42.276,42 zł , podatek VAT-23%: 9.723,58
Wysokość wadium: 6.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2021 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).
 
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 25 października 2021 r.liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
 
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 17 września 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu). Zamieszczono je również na stronach internetowych Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz oraz w dniu 22 września zostanie zamieszczone w prasie lokalnej – Gazeta Lubuska.
 
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
30-07-2021

Ogłoszenie o przetargu

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargu
Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż: nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Konstytucji 3 Maja, w obrębie 0001 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 330/4 o pow. 0,0147 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00020092/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 13.000,00 zł, w tym:
 
Wysokość wadium: 2.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 08 września 2021 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul.
 
Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 03 września 2021 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (w tytule proszę podać nr działki, dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
 
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 27 lipca 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronach internetowych Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz.pl oraz www.miedzyrzecz.pl.
 
Dodatkowe informacje na temat przetargów można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu , tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
 
25-05-2021

Ogłoszenie o przetargu

Ilustracja do informacji:  Ogłoszenie o przetargu
Szukasz atrakcyjnie położonej działki pod działalność usługową? Mamy dla Ciebie świetną ofertę! Gmina wystawiła na przetarg dwie nieruchomości.
 
Wystawione na przetarg działki znajdują się przy ul. Żołnierskiej na os. Nad Obrą. Przetarg dotyczy:
 
  1. nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Żołnierskiej w obrębie 0001 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 675/120 o pow. 0,3845 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00041507/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 370.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 300.813,01 zł, podatek VAT (23%) 69.186,99 zł
Wysokość wadium: 37.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 07 lipca 2021 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
  1. nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Żołnierskiej w obrębie 0001 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 675/121 o pow. 0,3652 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00041507/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 350.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 284.552,85 zł, podatek VAT (23%) 65.447,15 zł
Wysokość wadium: 35.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 07 lipca 2021 r. o godz. 10:45 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości osobno na każdą z działek objętych niniejszym ogłoszeniem należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 02 lipca 2021 r.liczy się data wpływu na rachunek bankowy (w tytule proszę podać nr działki, dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
 
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 24 maja 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronach internetowych Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzeczl.
 
Dodatkowe informacje na temat przetargów można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu , tel. 95 742 6942 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
22-03-2021

Ogłoszenie o przetargach

Ilustracja do informacji:  Ogłoszenie o przetargach
Wyciąg z ogłoszenia o trzecich przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości. Ich cena została obniżona o 20 proc.
 
Ogłoszenie dotyczy trzech lokali w kamienicy przy ul. Młyńskiej 5.
 
Lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 66,45 m² położonego przy ul. Młyńskiej 5 w obrębie 0002 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 23/100 części działki oznaczonej ewid. nr  392/1 o pow. 0,0164 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00022842/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 75.000,00 zł, w tym:
cena gruntu: 5.520,54 zł,
Wysokość wadium: 7.500,00 zł
Przetargu odbędzie się 27 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 45,85 m² położonego przy ul. Młyńskiej 5 w obrębie 0002 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 16/100 części działki oznaczonej ewid. nr  392/1 o pow. 0,0164 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00022842/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 66.000,00 zł, w tym:
cena gruntu: 1.838,69 zł,
Wysokość wadium: 7.000,00 zł
Przetarg odbędzie się 27 kwietnia 2021 r. o godz. 10:45 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. 31,54 m², położonego przy ul. Młyńskiej 5 w obrębie 0002 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 12/100 części działki oznaczonej ewid. nr  392/1 o pow. 0,0164 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00022842/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 42.000,00 zł, w tym:
cena gruntu: 1.256,00 zł,
Wysokość wadium: 5.000,00 zł
Przetarg odbędzie się 27 kwietnia 2021 r. o godz. 11:30 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości osobno na każdy lokal objęty niniejszym ogłoszeniem należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 22 kwietnia 2021 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
 
Ogłoszenie o trzecich przetargach nieograniczonych, na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronach internetowych Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz oraz www.miedzyrzecz.pl.
 
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 7, pokój nr 204, tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
04-03-2021

Szukasz działki? Gmina wystawiła na przetarg cztery nieruchomości!

Ilustracja do informacji: Szukasz działki? Gmina wystawiła na przetarg cztery nieruchomości!
Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż czterech nieruchomości.
 
Gmina wystawiła na sprzedaż cztery działki na os. Nad Obrą:
 
1. nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Sybiraka w obrębie 0001 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 675/87 o pow. 0,1268 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00041507/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 163.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 132.520,33 zł, podatek VAT (23%) 30.479,67 zł
Wysokość wadium: 17.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
2. nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Sybiraka w obrębie 0001 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 675/75 o pow. 0,1141 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00041507/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 147.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 119.512,20 zł, podatek VAT (23%) 27.487,80 zł
Wysokość wadium: 15.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2021 r. o godz. 10:45 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).

3. nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Żołnierskiej w obrębie 0001 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 675/95 o pow. 0,1365 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00041507/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 176.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 143.089,43 zł, podatek VAT (23%) 32.910,57 zł
Wysokość wadium: 18.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2021 r. o godz. 11:30 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
4. nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Żołnierskiej w obrębie 0001 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 675/96 o pow. 0,1387 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00041507/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 178.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 144.715,45 zł, podatek VAT (23%) 33.284,55 zł
Wysokość wadium: 18.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2021 r. o godz. 12:15 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości na każdą z działek objętych niniejszym ogłoszeniem należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 02 kwietnia 2021 r.liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
 
Dodatkowych informacji na temat przetargów można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu , tel. 95 742 6942 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
04-03-2021

Szukasz działki? Mamy dla Ciebie ciekawą ofertę!

Ilustracja do informacji: Szukasz działki? Mamy dla Ciebie ciekawą ofertę!
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka o nr ewid. 386/2 o pow. 0,0687 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00041520/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
 
 
Cena wywoławcza nieruchomości: 38.000,00 zł, w tym:
 
Wysokość wadium: 4.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).
 
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 08 kwietnia 2021 r.liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
04-03-2021

Lokal w centrum miasta czeka na chętnego do wynajęcia. Może na Ciebie?

Ilustracja do informacji:  Lokal w centrum miasta czeka na chętnego do wynajęcia. Może na Ciebie?
Do wynajęcia przestronny i dobrze doświetlony lokal użytkowy o powierzchni 75,5 m. kw., zlokalizowany przy jednej z głównych ulic Międzyrzecza (30 Stycznia) stanowiącej najczęściej uczęszczany ciąg komunikacyjny pieszych. Usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego z oddzielnym wejściem od ulicy. Składa się z dwóch głównych pomieszczeń (mniejsze pomieszczenie może stanowić zaplecze socjalne) oraz z WC.

W lokalu rozprowadzone: instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna. Okna stanowią witrynę sklepową są też idealnym miejscem na reklamę. 
W pobliżu trzy parkingi, a także budynki mieszkalne, a przede wszystkim różnego rodzaju lokale użytkowe, w tym gastronomiczne i usługowe, banki, szpital, apteka, biblioteka, szkoły, plac zabaw.
 
Lokal posiada duży potencjał i może zostać wykorzystany do wszelkiego typu działalności gospodarczych takich jak prowadzenie usług,  handel, gabinety medyczne i inne.
 
Wybór najemcy odbędzie się w formie przetargowej.
 
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 95 211 592.
29-01-2021

Ogłoszenia o drugich przetargach nieograniczonych

Ilustracja do informacji: Ogłoszenia o drugich przetargach nieograniczonych
Wyciąg z ogłoszenia o  drugich przetargach nieograniczonych na sprzedaż trzech lokali mieszkalnych.
 
 
1. Lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 66,45 m² położonego przy ul. Młyńskiej 5 w obrębie 0002 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 23/100 części działki oznaczonej ewid. nr  392/1 o pow. 0,0164 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00022842/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 94.000,00 zł, w tym:
cena gruntu: 6.919,08 zł,
Wysokość wadium: 9.400,00 zł
 
Przetargu odbędzie się 04 marca 2021 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
2. Lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 45,85 m² położonego przy ul. Młyńskiej 5 w obrębie 0002 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 16/100 części działki oznaczonej ewid. nr  392/1 o pow. 0,0164 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00022842/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 83.000,00 zł, w tym:
cena gruntu: 2.312,29 zł,
Wysokość wadium: 8.300,00 zł
 
Przetarg odbędzie się 04 marca 2021 r. o godz. 10:45 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
3. Lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. 31,54 m², położonego przy ul. Młyńskiej 5 w obrębie 0002 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 12/100 części działki oznaczonej ewid. nr  392/1 o pow. 0,0164 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00022842/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 53.000,00 zł, w tym:
cena gruntu: 1.584,95 zł,
Wysokość wadium: 5.300,00 zł
 
Przetarg odbędzie się 04 marca 2021 r. o godz. 11:30 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości osobno na każdy lokal objęty niniejszym ogłoszeniem należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 01 marca 2021 r.liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 7, pokój nr 204, tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
29-01-2021

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym
Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Ogrodowa 3 w obrębie 0002 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 363/17 o pow. 0,0094 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00020125/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.


Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 65.000,00 zł, w tym:
cena gruntu: 8.204,92 zł,
Wysokość wadium: 6.500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 03 marca 2021 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).

Wadium w podanej wysokości osobno na każdą z działek objętych niniejszym ogłoszeniem należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 26 lutego 2021 r.liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 7, pokój nr 204, tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
1 2 3 4 5