Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Przetargi

27-05-2022

Ogłoszenie o przetargu

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargu
Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż: Lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Kęszycy Leśnej 73,  wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 6/100 części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 195/32 o pow. 0,1763 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr  GW1M/00023548/0.
 
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 125.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu: 4.843,36 zł, Cena lokalu: 120.156,64 zł
Wysokość wadium: 13.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 06 lipca 2022 r. o godz. 11:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości na każdą z ww. nieruchomości należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 30 czerwca 2022 r.liczy się data wpływu na rachunek bankowy (w tytule proszę podać „Kęszyca Leśna 73/9-lokal mieszkalny -wadium” oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu.
 
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 27 maja 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz.pl.. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu , tel. 95 742 6961 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
16-05-2022

Ogłoszenie o przetargu

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż: nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Długiej, obręb 0001 Międzyrzecz, złożonej z działek oznaczonych ewidencyjnie nr 675/115 i 675/125 o łącznej pow. 0,5415 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00041507/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 600.000,00 zł, w tym:
 
Cena gruntu netto: 487.804,88 zł, podatek VAT (23%) 112.195,12 zł
 
Wysokość wadium: 60.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2022 r. o godz. 11:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 15 lipca 2022 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (w tytule proszę podać nr działki, dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
 
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 16 maja 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz.pl.
 
 Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu , tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
08-04-2022

Szukasz działki pod inwestycję? Mamy dla Ciebie ciekawą ofertę

Ilustracja do informacji: Szukasz działki pod inwestycję? Mamy dla Ciebie ciekawą ofertę
Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż: nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 24/3 pow. 2,7495 ha, obręb 0002 Międzyrzecz, teren Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego II, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00053093/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
 
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 2.700.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 2.195.121,95 zł, podatek VAT (23%) 504.878,05 zł
Wysokość wadium: 270.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 09 czerwca 2022 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (w tytule proszę podać nr działki, dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
 
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 08 kwietnia 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz.pl.
 
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu , tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
02-03-2022

Uwaga! Przetarg

Ilustracja do informacji: Uwaga! Przetarg
Wyciąg z ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż: Lokalu mieszkalnego nr 2 położonej w Bukowcu 124A,  wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 507/10000 części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 128/74 o pow. 0,2285 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr  GW1M/00022554/8.
 
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 125.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu: 5.256,52 zł, Cena lokalu: 119.743,48 zł
Wysokość wadium: 12.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 05 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości na każdą z ww. nieruchomości należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 31 marca 2022 r.liczy się data wpływu na rachunek bankowy (w tytule proszę podać nr lokalu, dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
 
Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 02.03.2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz.pl. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu , tel. 95 742 6961 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
14-01-2022

Informacja o odwołaniu przetargów

Ilustracja do informacji: Informacja o odwołaniu przetargów
Informacja o odwołaniu pierwszych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Międzyrzecz
 
Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Międzyrzecza podaje do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu.
 
Odwołuje się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Międzyrzecz oznaczonych ewidencyjnie nr :
459/17 o pow. 0,0834 ha;
459/23 o pow. 0,0968 ha;
459/24 o pow. 0,0758 ha,
położonych w Międzyrzeczu przy ul. Kwiatowej, obręb 0001 Międzyrzecz, zapisanych w księdze wieczystej nr GW1M/00020169/8.
 
Przetargi wyznaczone były na dzień 27 stycznia 2022 r. w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).
           
Powodem odwołania przetargów jest decyzja o pozostawieniu ww. nieruchomości w gminnym zasobie nieruchomości do czasu rozstrzygnięcia sposobu realizacji dojazdu do przedmiotowych nieruchomości.
           
Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.miedzyrzecz.pl.
17-09-2021

Ogłoszenie o przetargu

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargu
Wyciąg z ogłoszenia o pierwszy przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż: Nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka o nr ewid. 686/10 o pow. 0,0584 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00019927/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
 
 
Przetarg z powodu braku dostępu przedmiotowej działki do drogi publicznej jest ograniczony do właścicieli działek sąsiednich oznaczonych ewidencyjnie nr : 690, 686/4, 686/11, 687/2, 687/5, 687/4, obręb 0002 Międzyrzecz
 
Cena wywoławcza nieruchomości: 52.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 42.276,42 zł , podatek VAT-23%: 9.723,58
Wysokość wadium: 6.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2021 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).
 
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 25 października 2021 r.liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
 
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 17 września 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu). Zamieszczono je również na stronach internetowych Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz oraz w dniu 22 września zostanie zamieszczone w prasie lokalnej – Gazeta Lubuska.
 
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
30-07-2021

Ogłoszenie o przetargu

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargu
Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż: nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Konstytucji 3 Maja, w obrębie 0001 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 330/4 o pow. 0,0147 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00020092/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 13.000,00 zł, w tym:
 
Wysokość wadium: 2.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 08 września 2021 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul.
 
Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 03 września 2021 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (w tytule proszę podać nr działki, dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
 
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 27 lipca 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronach internetowych Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz.pl oraz www.miedzyrzecz.pl.
 
Dodatkowe informacje na temat przetargów można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu , tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
 
25-05-2021

Ogłoszenie o przetargu

Ilustracja do informacji:  Ogłoszenie o przetargu
Szukasz atrakcyjnie położonej działki pod działalność usługową? Mamy dla Ciebie świetną ofertę! Gmina wystawiła na przetarg dwie nieruchomości.
 
Wystawione na przetarg działki znajdują się przy ul. Żołnierskiej na os. Nad Obrą. Przetarg dotyczy:
 
  1. nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Żołnierskiej w obrębie 0001 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 675/120 o pow. 0,3845 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00041507/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 370.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 300.813,01 zł, podatek VAT (23%) 69.186,99 zł
Wysokość wadium: 37.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 07 lipca 2021 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
  1. nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Żołnierskiej w obrębie 0001 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 675/121 o pow. 0,3652 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00041507/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 350.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 284.552,85 zł, podatek VAT (23%) 65.447,15 zł
Wysokość wadium: 35.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 07 lipca 2021 r. o godz. 10:45 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości osobno na każdą z działek objętych niniejszym ogłoszeniem należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 02 lipca 2021 r.liczy się data wpływu na rachunek bankowy (w tytule proszę podać nr działki, dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
 
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 24 maja 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronach internetowych Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzeczl.
 
Dodatkowe informacje na temat przetargów można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu , tel. 95 742 6942 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
22-03-2021

Ogłoszenie o przetargach

Ilustracja do informacji:  Ogłoszenie o przetargach
Wyciąg z ogłoszenia o trzecich przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości. Ich cena została obniżona o 20 proc.
 
Ogłoszenie dotyczy trzech lokali w kamienicy przy ul. Młyńskiej 5.
 
Lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 66,45 m² położonego przy ul. Młyńskiej 5 w obrębie 0002 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 23/100 części działki oznaczonej ewid. nr  392/1 o pow. 0,0164 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00022842/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 75.000,00 zł, w tym:
cena gruntu: 5.520,54 zł,
Wysokość wadium: 7.500,00 zł
Przetargu odbędzie się 27 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 45,85 m² położonego przy ul. Młyńskiej 5 w obrębie 0002 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 16/100 części działki oznaczonej ewid. nr  392/1 o pow. 0,0164 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00022842/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 66.000,00 zł, w tym:
cena gruntu: 1.838,69 zł,
Wysokość wadium: 7.000,00 zł
Przetarg odbędzie się 27 kwietnia 2021 r. o godz. 10:45 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. 31,54 m², położonego przy ul. Młyńskiej 5 w obrębie 0002 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 12/100 części działki oznaczonej ewid. nr  392/1 o pow. 0,0164 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00022842/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 42.000,00 zł, w tym:
cena gruntu: 1.256,00 zł,
Wysokość wadium: 5.000,00 zł
Przetarg odbędzie się 27 kwietnia 2021 r. o godz. 11:30 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości osobno na każdy lokal objęty niniejszym ogłoszeniem należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 22 kwietnia 2021 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
 
Ogłoszenie o trzecich przetargach nieograniczonych, na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronach internetowych Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz oraz www.miedzyrzecz.pl.
 
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 7, pokój nr 204, tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
04-03-2021

Szukasz działki? Gmina wystawiła na przetarg cztery nieruchomości!

Ilustracja do informacji: Szukasz działki? Gmina wystawiła na przetarg cztery nieruchomości!
Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż czterech nieruchomości.
 
Gmina wystawiła na sprzedaż cztery działki na os. Nad Obrą:
 
1. nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Sybiraka w obrębie 0001 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 675/87 o pow. 0,1268 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00041507/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 163.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 132.520,33 zł, podatek VAT (23%) 30.479,67 zł
Wysokość wadium: 17.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
2. nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Sybiraka w obrębie 0001 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 675/75 o pow. 0,1141 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00041507/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 147.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 119.512,20 zł, podatek VAT (23%) 27.487,80 zł
Wysokość wadium: 15.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2021 r. o godz. 10:45 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).

3. nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Żołnierskiej w obrębie 0001 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 675/95 o pow. 0,1365 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00041507/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 176.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 143.089,43 zł, podatek VAT (23%) 32.910,57 zł
Wysokość wadium: 18.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2021 r. o godz. 11:30 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
4. nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Żołnierskiej w obrębie 0001 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 675/96 o pow. 0,1387 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00041507/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 178.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 144.715,45 zł, podatek VAT (23%) 33.284,55 zł
Wysokość wadium: 18.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2021 r. o godz. 12:15 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości na każdą z działek objętych niniejszym ogłoszeniem należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 02 kwietnia 2021 r.liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
 
Dodatkowych informacji na temat przetargów można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu , tel. 95 742 6942 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
1 2 3 4 5 6