Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 – Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego

29-01-2018

Gmina Międzyrzecz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 – Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego”

Celem projektu jest inwestycja w infrastrukturę edukacyjną Gminy Międzyrzecz poprzez rozbudowę szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Celem głównym projektu jest rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Międzyrzecz. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celu bezpośredniego, jakim jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości opieki przedszkolnej w Gminie Międzyrzecz. Do celów szczegółowych ściśle powiązanych z celem głównym należy: stworzenie optymalnych warunków do rozwoju dla dzieci z Gminy Międzyrzecz; wyrównanie szans rozwojowych dzieci z Gminy Międzyrzecz; zapewnienie racjonalnych możliwości rozwojowych uczniom niepełnosprawnym.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 160 311,66 PLN
Całkowita wartość projektu: 3 916 832,52 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 3 333 219,36 PLN
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie2020
Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”
Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”
Poddziałanie 9.3.1. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu, Rozbudowa Szkoły Podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą