Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Zasłużony dla gminy Międzyrzecz

22-02-2021

Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz

Ilustracja do informacji: Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz
Do 30 marca można składać wnioski o przyznanie honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”.
 
Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz” przyznawane jest na podstawie uchwały Nr XXXVI/365/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu  dnia 19 czerwca 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2017 r. poz. 1429 i z 2019 r. poz. 317). Wyróżnienie nadawane jest za wybitne osiągniecia we wszystkich możliwych dziedzinach rozwoju, popularyzacji wiedzy o gminie i jej historii, których działalność przyczyniła się do wzrostu promocji Gminy w dziedzinie życia społecznego, politycznego, gospodarczego lub nauki, kultury i sportu.
 
Wyróżnienie może być nadawane obywatelom polskim i cudzoziemcom. Nadanie wyróżnienia może nastąpić również pośmiertnie. Wyróżnienie nadaje Rada Miejska w Międzyrzeczu w drodze uchwały. Wnioski o nadanie wyróżnienia mają prawo złożyć:
 1. Burmistrz Międzyrzecza,
 2. Organizacje społeczne, stowarzyszenia działające na terenie Gminy Międzyrzecz,
 3. grupa mieszkańców licząca co najmniej 50 osób,
 4. Komisje Rady Miejskiej.
 
Wnioski o przyznanie wyróżnienia można składać do 30 marca każdego roku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 
Do tej pory tytułem „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz” uhonorowani zostali:
 
 1. Ks. Marek Rogeński SAC. – 2018 r.
 2. dr Jan Krajniak – 2019 r.
 3. Andrzej Jan Kaczmarek - 2020 r.
 4. Hanna Augustyniak - 2021 r.
 5. Martin Meissner - 2021 r. 
 6. W 2022 r. nie zostało przyznane wyróżnienie żadnemu ze zgłoszonych kandydatów
 7. Jan Plebanek - 2022 r.