Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

Zasłużony dla gminy Międzyrzecz

20-02-2018

INFORMACJA o możliwości składania wniosków o nadanie wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”

Burmistrz Międzyrzecza uprzejmie informuje o zbliżającym się terminie nadsyłania wniosków o nadanie wyróżnienia „ Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”.
 
Zgodnie z § 3 Regulaminu oraz kryteriów w sprawie trybu nadawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz” prawo do składania wniosków mają:
-   Burmistrz Międzyrzecza,
-   organizacje społeczne, stowarzyszenia działające na terenie Gminy    Międzyrzecz,
-   grupa mieszkańców licząca co najmniej 50 osób,
-   Komisje Rady Miejskiej.
 
Wyróżnienie nadawane jest za wybitne osiągnięcia we wszystkich możliwych dziedzinach  rozwoju, popularyzacji wiedzy o Gminie i jej historii, których działalność przyczyniła się do wzrostu promocji Gminy w dziedzinie życia społecznego, politycznego, gospodarczego lub nauki, kultury i sportu.
Wyróżnienie może być nadawane obywatelom polskim i cudzoziemcom,  jako wyróżnienie indywidualne.
Wyróżnienie może być nadane zarówno za działalność długotrwałą, jak też za pojedynczy czyn o wyjątkowym znaczeniu.
 
Wnioski o przyznanie wyróżnienia można składać do 30 marca 2018 r. w sekretariacie pok. 201 , ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz. Wnioski należy kierować do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 
Wnioski można pobrać :
- na stronie www.miedzyrzecz.pl (zakładka Mieszkaniec),
- w  Wydziale Spraw Społecznych, ul. Rynek 1, pok.103.