Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZÓJ CYFROWY/PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

Dane Gminy i mieszkańców jeszcze bezpieczniejsze

Ilustracja do informacji: Dane Gminy i mieszkańców jeszcze bezpieczniejsze
Gmina Międzyrzecz inwestuje w cyberbezpieczeństwo informacji. W piątek 9 lutego Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy opublikowała kolejną listę rankingową z informacją dotyczącą samorządów, którym przyznano dotację w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Wśród Gmin wybranych do dofinansowania nie zabrakło oczywiście naszej.

Na podniesienie standardu bezpieczeństwa informacji nasz samorząd pozyskał ponad 690 tys. zł. Pozwoli nam to, przy uwzględnieniu wkładu własnego, zrealizować potężny projekt w zakresie cyberbezpieczeństwa na kwotę przeszło 900 tys. zł.

Pieniądze te pozwolą w jeszcze wyższym stopniu zadbać o bezpieczeństwo systemów i danych, którymi zarządza Gmina. Należy pamiętać, iż zapewnienie odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa, jest w dzisiejszych czasach, jednym z priorytetów skutecznego działania samorządu i my jako samorząd podchodzimy do tej kwestii bardzo poważnie, ponieważ bezpieczeństwo tych danych, to także bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy.

W ramach projektu zakupiony zostanie dodatkowy serwer pozwalający na backup danych wraz z urządzeniem UPS. Zainwestujemy także w zakup zarządzalnych przełączników sieciowych oraz punktów dostępowych. Co ważniejsze naszym projektem zostanie objęty nie tylko sam Urząd, ale także nasze jednostki organizacyjne, czyli Gminny Zespół Oświaty, wszystkie szkoły podstawowe, Środowiskowy Dom Samopomocy, OPS, Zakład Gospodarki Lokalowej oraz MOSiW.
Realizacja tego projektu to jednak nie tylko inwestycja w sprzęt, ale także i w wiedzę oraz umiejętności pracowników. Niebezpieczne incydenty w cyberprzestrzeni mają często aspekt czysto ludzki, dlatego tak ważnym jest, aby każdy pracownik miał pełną świadomość zagrożeń i umiał im skutecznie przeciwdziałać.  
 
 
 
 

Informacje o projekcie

 
 
Tytuł projektu: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Międzyrzecz poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.
 
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:
  1. Zadanie 1 - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego poprzez działania w obszarze organizacyjnym.
  2. Zadanie 2 - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego poprzez działania w obszarze kompetencji.
  3. Zadanie 3 - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego poprzez działania w obszarze technicznym.
Grupy docelowe:
pracownicy i kadra zarządzająca Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu i jednostek organizacyjnych gminy tj. Gminnego Zespołu Oświaty i szkół podstawowych z terenu gminy, Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Lokalowej i Międzyrzeckigo Ośrodka Sportu i Wypoczynku.
W sposób pośredni beneficjentami programu są mieszkańcy gminy Międzyrzecz, których dane przechowywane przez Gminę Międzyrzecz i jej jednostki będą bezpieczniejsze.
 
Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infromacji, ich przechowywania oraz opracowywania. 
Efektem realizacji projektu będzie aktualizacja i uzupełnienie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji, organizacja szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla kadry, pracowników i działu IT Urzędu Miejskiego i jednostek podległych, a także zakup środków technicznych takich jak serwry, urządzenia UPS, UTM, AP.
 
Wartość projektu: 912 660,00 zł
Dofinansowanie z UE: 690 060,39 zł
 
 

Plakat informujący o dofinasowaniu

 
 
 
 

Informacja o realizacji projektu "Utworzenie Gminnej Pracowni Multimedialnej VR w Bibliotece Publicznej w Międzyrzeczu"

Projekt "E-aktywni mieszkańcy województwa Dolnośląskiego i Lubuskiego"

Cyfrowa Gmina

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Zdalna Szkoła + w Gminie Międzyrzecz

Zdalna szkoła w Gminie Międzyrzecz

Ilustracja do informacji: Zdalna szkoła w Gminie Międzyrzecz
Gmina Międzyrzecz otrzymała dofinansowanie w wysokości 80.000 zł ze środków zewnętrznych na realizację grantu pn. „Zdalna Szkoła w Gminie Międzyrzecz” w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
 
 
Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.
 
Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla potrzebujących uczniów z Gminy Międzyrzecz. Dzięki otrzymanej dotacji zostały zakupione laptopy z zestawami słuchawkowymi, które zostaną przekazane do wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzyrzecz. Następnie sprzęt trafi do uczniów, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.
 
Efektem realizacji projektu będzie umożliwienie zdalnej edukacji uczniom i aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.
 
Grant „Zdalna Szkoła w Gminie Międzyrzecz” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Zdalna Szkoła: Dotacja dla Międzyrzecza