Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

24-03-2020

Informacja Krajowej Izby Gospodarczej

Ilustracja do informacji: Informacja Krajowej Izby Gospodarczej
Komitet Gospodarki Miejskiej przesyła w załączeniu propozycję Krajowej Izby Gospodarczej wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw w związku z utrudnieniami i sytuacją kryzysową spowodowaną pandemią.
 

Doceniając znaczenie mikroprzedsiębiorstw dla gospodarek miejskich Komitet wpełni wspiera podjętą inicjatywę i rekomenduje wykorzystanie wskazanych możliwości oraz przesłanie załączonego dokumentu do wszystkich
zainteresowanych.
 
Jednocześnie Komitet pragnie zapewnić, że zawieszona, ze względu na pandemie,  inicjatywa Akademii Gospodarki Miejskiej organizacji specjalistycznych seminariów dla powołania Polskiej Grupy Ekspertów Akademii będzie uruchomiona natychmiast jak tylko pozwolą na to zewnętrzne uwarunkowania. Uważamy, że obecna sytuacja nie tylko potwierdza konieczność kontynuacji działań Akademii, ale czyni ją jeszcze bardziej potrzebną i oczekiwaną. Pojawiło się wiele nowych okoliczności i wyzwań, wobec których z pewnością należy intensywnie współpracować.
 
24-03-2020

Koronawirus: Komunikat sieci Tesco

Ilustracja do informacji: Koronawirus: Komunikat sieci Tesco
W reakcji na panującą obecnie epidemię koronawirusa oraz z troską o osoby z grupy największego ryzyka, jakimi są m.in. seniorzy, Tesco wychodzi z inicjatywą wspierającą ich funkcjonowanie w tej odmienionej rzeczywistości. Już od jutra w sklepach sieci w Państwa mieście wyznaczone zostają specjalne godziny, podczas których seniorzy będą mogli zrobić zakupy.
 
Osoby starsze znajdują się obecnie w grupie najwyższego ryzyka i zgodnie z zaleceniami specjalistów powinny ograniczyć kontakty z innymi do minimum i pozostać w swoich domach. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Dlatego też od 24 marca w sklepach Tesco w całej Polsce między godziną 9 a 10 rano seniorzy będą mogli spokojnie i bezpiecznie zrobić dla siebie zakupy. We wskazanych godzinach sklepy pozostaną dostępne dla pozostałych klientów,natomiast to osoby starsze będą mogły liczyć na szczególne wsparcie obsługi sklepów oraz pierwszeństwo w kolejkach do kas.
 
Tesco wprowadza specjalne godziny na zakupy dla osób z grupy podwyższonego ryzyka, w szczególności dla osób starszych. Akcja będzie prowadzona codziennie we wszystkich sklepach sieci handlowej w Polsce w godzinach 9-10. Listę sklepów znajdujących się w Państwa mieście oraz okolicy znaleźć można na stronie  www.tesco.pl/sklepy/lista-sklepow 
 
Zgodnie z zaleceniami osoby z grupy podwyższonego ryzyka  powinny jak najmniej wychodzić z domów – jednak nie zawsze jest to możliwe. Celem akcji jest umożliwienie osobom starszym sprawne zrobienie najpilniejszych zakupów. Dzięki temu będą mogli szybciej wrócić do domu i będą mniej narażeni na zarażenie koronawirusem. W wyznaczonych godzinach seniorzy mogą liczyć na wsparcie obsługi sklepów oraz pierwszeństwo w kolejkach do kas.
 
W trakcie specjalnych godzin sklepy Tesco pozostaną otwarte dla wszystkich klientów, ale sieć handlowa prosi swoich pozostałych klientów o zrozumienie i ustępowanie pierwszeństwa osobom starszym w wyznaczonym czasie.
24-03-2020

Informacja o sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o sesji Rady Miejskiej
 
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że 31 marca 2020 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
 
Z uwagi na wprowadzony stan epidemii, zakaz zgromadzeń
zachęcam, by wziąć udział w sesji poprzez transmisję online.
 
 
Porządek obrad:
 
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Porządek obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (projekt nr 1).
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 (projekt nr 2).
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz (projekt nr 3).
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
               Katarzyna Budych
23-03-2020

Koronawirus: Apel Burmistrza – Zostańcie w domach!

Ilustracja do informacji:  Koronawirus: Apel Burmistrza – Zostańcie w domach!
 
W związku z rozprzestrzeniającą się w kraju i regionie epidemią koronawirusa Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz apeluje do mieszkańców o niewychodzenie z domów bez wyraźnej potrzeby oraz stosowanie się do zaleceń Służb i Instytucji, odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo i zdrowie.

 
- Musimy się zmierzyć z tym problemem na różnych płaszczyznach. Naszym orężem w walce z epidemią niech będzie odpowiedzialność oraz troska o siebie i innych. Pozostajemy w stałym kontakcie  z Instytucjami, które koordynują walkę z koronawirusem i działamy zgodnie z ich wytycznymi – informuje R. Lorenz.
 
23-03-2020

Śliczna kotka szuka opiekuna!

Ilustracja do informacji: Śliczna kotka szuka opiekuna!
Kotka ma około roku, jest bardzo przyjazna i czeka na kochających opiekunów.
 
 
Kotka przebywa obecnie w gabinecie weterynaryjnym Vikravet, gdzie zostanie wysterylizowana. Wszelkich informacji udzielamy pod numerem 95 742 69 85 lub 511 199 924.
23-03-2020

Koronawirus: Ważna informacja!

Ilustracja do informacji: Koronawirus: Ważna informacja!
 
Ze względu na rozprzestrzeniającą się epidemię koronawirusa hala sportowo-widowiskowa, pływalnia Kasztelanka oraz boisko Orlik przy hali będą zamknięte co najmniej do 10 kwietnia
23-03-2020

Skwer nad Obrą

Ilustracja do informacji: Skwer nad Obrą
W mieście przybywa miejsc przeznaczonych na wypoczynek i rekreację. Ostatnio nad Obrą powstał skwer.
 

Nowy skwer powstał między mostem kolejowym na Obrze i budynkiem tzw. Barki na stadionie miejskim. W pierwszym etapie zamontowano tam kilka ławek i kosz na śmieci oraz zasadzono ozdobne krzewy. To kolejna odsłona programu rozwoju zieleni oraz miejsc rekreacji, o którym wiele razy informowaliśmy na naszych stronach internetowych oraz lokalnych mediach. Przypominamy, że w ramach tego projektu w 11 miejscach miasta zasadzonych zostanie około 40 tys. drzew i krzewów ozdobnych oraz zamontowane zostaną elementy małej architektury – ławeczki zegary słoneczne, lampy i kosze na śmieci. Jego celem jest poprawa estetyki w mieście.
20-03-2020

KOMUNIKAT BURMISTRZA

Ilustracja do informacji: KOMUNIKAT BURMISTRZA
Władze  Gminy Międzyrzecz w miarę swoich możliwości i kompetencji rozważają wprowadzenie ulg i udogodnień, których celem jest wsparcie miejscowych przedsiębiorców i ochrona miejsc pracy.
 
 
 
Epidemia koronawirusa uderzyła nie tylko w branżę gastronomiczną, ale także w obsługę ruchu turystycznego, przewoźników i wiele innych dziedzin życia gospodarczego. Dlatego w przypadku podmiotów, mających problem z terminową realizacją zobowiązań podatkowych, proponujemy rozważenie możliwości złożenia wniosku o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego.
 
Stosowne regulacje w tym zakresie zawiera art. 67b w powiązaniu z art. 67a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).
 
W myśl powołanego przepisu, organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
 
1/ odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
2/ odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a,
3/ umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
 
Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań, w formach wskazanych powyżej, może nastąpić na indywidualny wniosek podatnika w ramach pomocy de minimis.
 
Jednocześnie informujemy, że oczekujemy na rozwiązania systemowe w tym zakresie, które mają zostać wprowadzone dla przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii koronawirusa. O tych rozwiązaniach będziemy Państwa na bieżąco informować.
 
 
Burmistrz Międzyrzecza       
Remigiusz Lorenz
 
20-03-2020

Kolejna inwestycja w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Kolejna inwestycja w Międzyrzeczu
Jedną z blisko 50 gminnych inwestycji planowanych w 2020 r. będzie utwardzenie placu sąsiadującego z parkingiem przy ulicy Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich. Zamontowane na nim zostaną urządzenia rekreacyjne, a podczas plenerowych imprez – scena, na której odbywać się będą artystyczne wydarzenia.

 
Plac koło parkingu wyłożony jest betonowymi płytami. Od kilku lat podczas Dni Międzyrzecza ustawiana jest na nich scena, na której występują miejscowi i przyjezdni artyści.

- Plac zostanie wylany asfaltem. Zamontujemy na nim urządzenia rekreacyjne dla mieszkańców – informuje burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Montaż urządzeń rekreacyjnych nie oznacza, że Dni Międzyrzecza odbywać się będą w innym miejscu. – Przed świętem naszego miasta urządzenia będą demontowane i oddawane do konserwacji, a w ich miejsce ustawiona zostanie scena. Po zakończeniu imprez scena zostanie rozebrana, a urządzenia wrócą na swoje miejsce – zapowiada R. Lorenz.

Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach programu rozwoju zieleni i miejsc rekreacji, na którego realizację gmina otrzymała rekordowa dotację w wysokości ponad 4,6 mln zł.

Więcej informacji o gminnych inwestycjach w zakładce „Strefa Inwestycji” na stronie www.miedzyrzecz.pl
20-03-2020

Kotka szuka domu

Ilustracja do informacji: Kotka szuka domu
Przed kilkoma dniami przy sklepie Żabka na ul. 30 Stycznia znaleziono kotkę, która teraz czeka na opiekuna. Może na Ciebie?
 
 
Znaleziona kotka jest młoda, zdrowa i przyjazna. Obecnie przebywa w przychodni weterynaryjnej Vikravet w Międzyrzeczu. Osoby zainteresowane przygarnięciem czworonoga proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim: nr tel. 95 742 69 85, lub tel. kom. 511 199 924. 
1 2 3 4 5 6 ... 185