Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

10-01-2019

Oferta Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Międzyrzeczu

10-01-2019

TRANS kolejny raz zwycięski

Ilustracja do informacji: TRANS kolejny raz zwycięski
Towarzysze i towarzyszki. W imieniu wszystkich wolnych i zjednoczonych ludzi pracujących dla wspólnego dobra Zespołu Tanecznego TRANS, chcielibyśmy zakomunikować, że nasz plan festiwalowy na I kwartał 2019 roku, został przekroczony już o 300% normy.
Trzy grupy Zespołu TRANS z Międzyrzecza i ze Skwierzyny, wywalczyły na Światowym Festiwalu w Moskwie „Christmast Stars” pod patronatem UNESCO, w swoich kategoriach:
- TRANS 2 Międzyrzecz-  pierwsze miejsce,
- TRANS 3 Międzyrzecz- drugie miejsce,
- TRANS 2 Skwierzyna- trzecie  miejsce.
W festiwalu brało udział ponad 3000 uczestników z takich krajów jak: Emiraty Arabskie, Indie, Gruzja, Kazachstan, Krym, Izrael i wiele zespołów z każdego zakątka Rosji. Tym samym rosyjska wigilia przyniosła nam kolejne prezenty - prawdziwą gwiazdkę z nieba. 
 
Zespół TRANS

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

20-02-2018

INFORMACJA o możliwości składania wniosków o nadanie wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”

Ilustracja do informacji: INFORMACJA o możliwości składania wniosków o nadanie wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”
Burmistrz Międzyrzecza informuje o możliwości składania wniosków o nadanie wyróżnienia „ Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”.
 
Zgodnie z § 3 Regulaminu oraz kryteriów w sprawie trybu nadawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz” prawo do składania wniosków mają:
-   Burmistrz Międzyrzecza,
-   organizacje społeczne, stowarzyszenia działające na terenie gminy Międzyrzecz,
-   grupa mieszkańców licząca co najmniej 50 osób,
-   Komisje Rady Miejskiej.
 
Wyróżnienie nadawane jest za wybitne osiągnięcia we wszystkich możliwych dziedzinach  rozwoju, popularyzacji wiedzy o Gminie i jej historii, których działalność przyczyniła się do wzrostu promocji Gminy w dziedzinie życia społecznego, politycznego, gospodarczego lub nauki, kultury i sportu.
Wyróżnienie może być nadawane obywatelom polskim i cudzoziemcom,  jako wyróżnienie indywidualne.
Wyróżnienie może być nadane zarówno za działalność długotrwałą, jak też za pojedynczy czyn o wyjątkowym znaczeniu.
 
Wnioski o przyznanie wyróżnienia można składać do 30 marca 2019 r. w sekretariacie pok. 201 , ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz. Wnioski należy kierować do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 
Wnioski można pobrać:
- na stronie www.miedzyrzecz.pl (zakładka Mieszkaniec),
- w  Wydziale Spraw Społecznych, ul. Rynek 1, pok.103.
 
09-01-2019

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 r.

Ilustracja do informacji: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 r.
09-01-2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Międzyrzecz w 2019 r.Regulamin postępowania komisji konkursowej.

08-01-2019

IV sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: IV sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję
 
IV sesję Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, która odbędzie się
11 stycznia 2019 r. o godz. 13.00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy  Międzyrzecz na rok 2019.
 4. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) zmieniającej uchwałę w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2019 – 2031.
 5. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.
 6. Zamknięcie obrad.
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
            Katarzyna Budych
08-01-2019

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Święta w Międzyrzeczu”

Ilustracja do informacji: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Święta w Międzyrzeczu”
W poniedziałkowe popołudnie 7 stycznia w ratuszu, pojawili się mali artyści - autorzy prac plastycznych zgłoszonych do konkursu pod hasłem "Święta w Międzyrzeczu". Burmistrz Remigiusz Lorenz pogratulował laureatom talentu i wręczył nagrody. Wielkie brawa dla Alicji, Maksymiliana, Wiktorii, Antoniny, Roksany, Laury, Michaliny, Weroniki, Jakuba oraz Nadii, która na zakończenie własnoręcznie wykonanym obrazkiem obdarowała burmistrza.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

08-01-2019

Projekt Samozatrudnienie Twoją szansą!

07-01-2019

Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac Komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w gminie Międzyrzecz w 2019 r.

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac Komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w gminie Międzyrzecz w 2019 r.
07-01-2019

III sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: III sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Zgodnie z § 8 pkt 1 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu zwołuję III sesję Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, która odbędzie się 10 stycznia 2019 r. o godz. 1600 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
 2. Przekazanie informacji na temat budki z książkami i dalszej współpracy z MRM w Berlinie.
 3. Dyskusja na temat organizacji gry miejskiej podczas Dni Międzyrzecza.
 4. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej
             Konrad Obst
1 2 3 4 5 6 ... 123