Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

21-03-2019

OGÓLNOPOLSKI KONKURS KULINARNY DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Ilustracja do informacji: OGÓLNOPOLSKI KONKURS KULINARNY DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
21-03-2019

Oferta organizacji pozarządowej

Ilustracja do informacji: Oferta organizacji pozarządowej
19-03-2019

Burmistrz wręczył medale „Za zasługi dla obronności kraju”

Ilustracja do informacji: Burmistrz wręczył medale „Za zasługi dla obronności kraju”
19 marca państwo Bogusława i Eugeniusz Zarembowie z Wyszanowa otrzymali srebrne medale „Za zasługi dla obronności kraju” przyznane im przez Ministra Obrony Narodowej. Odznaczenia wręczył uroczyście burmistrz Remigiusz Lorenz, a życzenia i podziękowania od ministra odczytał przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wlkp. mjr Waldemar Baran.
Medale stanowią uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Nadawane są m. in. w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy. Trzech synów państwa Zarembów pełniło wzorowo służbę wojskową, za co małżeństwo zostało wyróżnione w obecności dumnych dzieci i wnuków. Podczas uroczystości nie zabrakło rodzinnych wspominek i opowieści.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

19-03-2019

Stypendia Sportowe Burmistrza Międzyrzecza wręczone

Ilustracja do informacji: Stypendia Sportowe Burmistrza Międzyrzecza wręczone
Najlepsi młodzi zawodnicy z sukcesami reprezentujący naszą gminę, otrzymali Stypendia Sportowe Burmistrza Międzyrzecza. 18 marca w miejskiej bibliotece okolicznościowe dyplomy młodym sportowcom wręczyła zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg wraz z dyrektorem Gminnego Zespołu Oświaty Izabellą Korejwo. Panie życzyły stypendystom satysfakcji i wytrwałości w drodze po kolejne sportowe trofea, a także siły i inspiracji do dalszej pracy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

18-03-2019

KONKURS PLASTYCZNY "WIELKANOC W MIĘDZYRZECZU"

Ilustracja do informacji: KONKURS PLASTYCZNY "WIELKANOC W MIĘDZYRZECZU"
Wiosenne święta coraz bliżej, dlatego burmistrz Remigiusz Lorenz postanowił ogłosić konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży.
Jak wygląda lub mogłaby wyglądać Wielkanoc w Międzyrzeczu? Puście wodze fantazji! Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu. Czekamy na Wasze prace!
 
 
18-03-2019

VIII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: VIII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
 
            Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
26 marca 2019 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Międzyrzecz w 2018 roku.
 4. Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej o stanie bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Międzyrzecz w 2018 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Międzyrzecz do Związku Miast Polskich (projekt nr 1).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty (projekt nr 2).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz (projekt nr 3).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019 (projekt nr 4).
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2019 - 2031 (projekt nr 5).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Międzyrzecza (projekt nr 6).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Międzyrzecz (projekt nr 7).
 12. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 14. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 15. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 16. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
          Katarzyna Budych
18-03-2019

Informacja nt. projektu "Nadobrzański Klaster Energetyczny, Historia, Tradycja i Przyszłość"

Ilustracja do informacji: Informacja nt. projektu "Nadobrzański Klaster Energetyczny, Historia, Tradycja i Przyszłość"
W oparciu o pracę gmin wchodzących w skład Nadobrzańskiego Klastra Energii Odnawialnej, chcielibyśmy się  dowiedzieć, czy w przypadku braku dofinansowania UE, byli by Państwo zainteresowani realizacją projektu w formie grupowej, uwzględniającej efekt skali zamówienia, atrakcyjną pożyczkę, wsparcie programu rządowego Czyste Powietrze, względnie skorzystania z ulgi podatkowej PIT. Szacujemy, że przedsięwzięcie w zaproponowanym kształcie pozwoli na uzyskanie oszczędności na poziomie 60 % w stosunku do indywidulanych zakupów i jego realizację do końca października 2019 roku.
W przypadku zainteresowania pomysłem prosimy o wypełnienie ankiety, prosimy również o udostępnianie niniejszej informacji, ponieważ im więcej nas będzie, tym tańsze będą zakupywane przez nas indywidualne zestawy
 
Bezpośredni link do ankiety
 
Ankieta będzie prowadzona do dnia 24 marca br.
 
15-03-2019

Oferta parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kęszycy Leśnej

15-03-2019

Dzień Sołtysa w ratuszu

Ilustracja do informacji: Dzień Sołtysa w ratuszu
Z okazji przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa, wszyscy włodarze gminnych sołectw zaproszeni zostali do międzyrzeckiego ratusza. Był poczęstunek, kwiaty, życzenia i upominki, które wręczyli zastępcy burmistrza Agnieszka Śnieg i Tomasz Markiewicz. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o tym czego potrzebują dziś sołectwa i ich mieszkańcy.
 
 
 
15-03-2019

Zachęcamy do udziału w projekcie "Lubuska Aktywizacja Młodych"

Ilustracja do informacji: Zachęcamy do udziału w projekcie "Lubuska Aktywizacja Młodych"
Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informujemy, że obecnie na terenie województwa lubuskiego  realizowany jest projekt „Lubuska Aktywizacja Młodych” współfinansowany ze środków UE. Wsparciem zostaną objęte 64 osoby młode (38K/26M) bierne zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zamieszkujące województwo lubuskie(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).
 
Projekt dedykowany jest:
·         Osobom młodym 18-29 lat,
·         Nie uczestniczącym w procesie kształcenia,
·         Osobom niepełnosprawnym,
·         Osobom biernym zawodowo,
·         Osobom odchodzącym z rolnictwa i ich rodzinom,
·         Mieszkańcom średnich miast.
 
W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:
 • Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy dla 64 Uczestników Projektu,
 • Pośrednictwo Pracy dla 64 Uczestników Projektu,
 • Szkolenia zawodowe dla 64 Uczestników Projektu,
 • Szkolenia komputerowe dla 64 Uczestników Projektu,
 • Płatny 3 miesięczny staż zawodowy dla 61 Uczestników Projektu.
Wszyscy uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość bezpłatnego podejścia do egzaminu. Ponadto Uczestnikom Projektu organizator gwarantuje: wykwalifikowaną kadrę, materiały szkoleniowe, catering, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, stypendium szkoleniowe i stażowe, zwrotu kosztów dojazdu.

Przystąpienie do projektu jest szansą na podwyższenie aktywności zawodowo –edukacyjnej, zdobycie nowych kompetencji/ kwalifikacji, zwiększenie zdolności do zatrudnienia , a w konsekwencji znalezienie pracy. W związku z tym wszystkich zainteresowanych zachęcamy, do wzięcia udziału w projekcie.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o szybki kontakt.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu, pod numerem telefonu 699 670 277 lub na stronie internetowej: https://vision-consulting.pl/lubuska-aktywizacja-mlodych/
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 130