Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

18-06-2020

Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Ilustracja do informacji: Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
Burmistrz Międzyrzecza – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrza terenowego do spisu rolnego na terenie gminy Międzyrzecz. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 01 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
Naboru kandydatów na rachmistrza terenowego dokonuje się spośród osób:
 1. pełnoletnich;
 2. zamieszkałych na terenie Gminy Międzyrzecz;
 3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 4. posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie;
 5. które nie były skazane za umyśle przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
Dodatkowe umiejętności:
 1. biegła znajomość obsługi komputera;
 2. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych;
 3. pełna sprawność fizyczna;
 4. komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność);
 5. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy;
 6. prawo jazdy kat. B.
 
Ważna informacja !

Nabór kandydatów na rachmistrza spisowego ogłoszony przez Burmistrza jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się urządzeniami mobilnymi i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrza przez zastępcę właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.
Wymagane dokumenty:
1)    Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:  
– imienia i nazwiska,
– adresu zamieszkania,
– telefonu,
– adresu email.
2)    Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).
3)    Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).
 
Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1, 66–300 Międzyrzecz
Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020”.
 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne – nie będą rozpatrywane.
Do pobrania: 
 1. zgłoszenie i oświadczenie (pkt 1-4)
 2. oświadczenie o niekaralności
 3. oświadczenie (pkt 6-11)
 4. klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych
18-06-2020

Zarządzenie burmistrza Międzyrzecza

Ilustracja do informacji: Zarządzenie burmistrza Międzyrzecza
Zarządzenie z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego w Gminie Międzyrzecz.

Na podstawie art. 16 ust. 4, art. 18 ust 1 pkt 2 i art. 19 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. 1 Tworzy się Gminne Biuro Spisowe w Gminie Międzyrzecz, zwanej dalej „Biurem”, do realizacji prac spisowych w rozumieniu ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728) , na terenie Gminy Międzyrzecz.
2. W skład Biura wchodzą: 1) Tomasz Markiewicz – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego. 2) Natalia Pilarczyk – Członek Gminnego Biura Spisowego, pełniący funkcję Koordynatora, 3) Małgorzata Szahun – Członek Gminnego Biura Spisowego, 4) Dorota Nowak – Członek Gminnego Biura Spisowego.
 
§ 2. Siedzibą Biura jest Urząd Miejski w Międzyrzeczu, przy ul. Rynek 1, który to Urząd zapewnia obsługę organizacyjną Biura.
 
§ 3. Biuro realizuje zadania dla gminy, określone w art. 19 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
 
§ 4. 1 Za organizację Biura odpowiada Koordynator, wskazany w §1, a ogólnie kierownictwo nad Biurem Sprawuje Gminny Komisarz Spisowy. 2. Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego nadzoruje pracę Biura w zakresie przestrzegania przepisów ustawy, wskazanej w 1 ust. 1.
 
§ 5. Biuro działa w zakresie od dnia 08 czerwca 2020 r. do 08 stycznia 2021 r.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
17-06-2020

Burmistrz Międzyrzecza i pracownicy Urzędu Miejskiego wzięli udział w charytatywnej akcji

Ilustracja do informacji: Burmistrz Międzyrzecza i pracownicy Urzędu Miejskiego wzięli udział w charytatywnej akcji
Burmistrz Remigiusz Lorenz oraz siedmioro pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu – m.in. zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg i skarbnik gminy Kamila Anioł-Szymańska – podjęli rękawice rzucone im przez burmistrza Trzciela Jarosława Kaczmarka i pracowników marketu Bricomarche Międzyrzecz, którzy nominowali R. Lorenza i gminę do udziału w charytatywnej akcji #GaszynChallenge (jej celem jest zbiórka pieniędzy na leczenie chłopczyka chorego na SMA (rdzeniowy zanik mięśni).
 
Burmistrz i urzędnicy spotkali się we wtorek na pomoście na jeziorze w Bobowicku. Panowie wykonali po dziesięć pompek, a panie po dziesięć przysiadów.
 
R. Lorenz nominował do udziału w #GaszynChallenge
- Kapitana międzyrzeckich siatkarzy Piotra Haładusa i zawodników GBS Bank KS Orzeł Międzyrzecz
- Burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta
- Członka zarządu województwa lubuskiego Marcina Jabłońskiego
 
W imieniu pracowników Urzędu Miejskiego zastępca burmistrza A. Śnieg nominowała do #GaszekChallange:
- starostę Agnieszkę Olender i pracowników starostwa powiatowego w Międzyrzeczu
- radnych międzyrzeckiej rady miejskiej i jej przewodniczącą Katarzynę Budych
- dyrektor MOK Ewelina Izydorczyk i pracowników Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury
 
 
Zasady #GaszynChallenge

Zasady są proste wystarczy wykonać 10 pompek, nagrać film i umieścić go na Facebook’u. Jeżeli nominowani nie wykonają zadania,  wpłacają na konto chorego na SMA Wojtusia Howisa z Galewic 10 zł, jeżeli zadanie zostanie wykonane 5️ zł.
 
Instytucje/osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i wskazanie kolejnych nominacji.
Zasady można łamać, co wiąże się z wpłatą 10 zł i więcej.
17-06-2020

Plebiscyt Złota Piłka "Ekstraklasy kulturalnej"

Ilustracja do informacji: Plebiscyt Złota Piłka "Ekstraklasy kulturalnej"
Już siódmy raz Telewizja Polska oddział w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Wojewódzka im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim zapraszają do udziału w Plebiscycie Złota Piłka "Ekstraklasy kulturalnej".
 
Dotychczas statuetka w kształcie niewielkiej piły (czyli piłki) wędrowała do rąk kulturalnych pasjonatów, którzy przecinają stereotyp o nudnej kulturze, zwłaszcza w małych miejscowościach.
 
W minionych latach Złotą Piłkę otrzymali:
2014 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Nova" z Łośna;
2015 - Towarzystwo Przyjaciół Polesia i Białkowa;
2016 - Jerzy Jóźwiak z Nietoperka;
2017 - Zespół "Gubińskie Łużyczanki";
2018 - Zespół "Dziewczęta z Buławami" z Drezdenka;
2019 - Grzegorz Trzmielewski z Drzecina.
 
 
W tym roku sytuacja skłania nas do zmiany formuły – w czasach koronawirusa chcielibyśmy nagrodzić instytucję (niekoniecznie formalną), która nie poddała się epidemii i mimo przeciwności najciekawiej prezentowała kulturę. Nagroda będzie szczególna - jak na czasy koronawirusa przystało - ZŁOTA PIŁKA W KORONIE.
 
Czekamy na zgłoszenia projektów, wystaw, koncertów, spektakli i innych kulturalnych wydarzeń prezentowanych na żywo lub za pośrednictwem mediów.
 
 
Złotą Piłką przetnijmy stereotyp, że w czasach koronawirusa kultura się zatrzymała.
 
 
17-06-2020

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Ilustracja do informacji: Zapraszamy do wypełnienia ankiety
 
Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia i Urząd Statystyczny w Zielonej Górze po raz drugi realizują badanie dotyczące oceny funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w powiatach województwa lubuskiego.
 
 
Zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o wzięcie udziału w badaniu i wypełnienie poniższej ankiety. Pani, Pana opinia jest dla nas bardzo cenna.
 
Jednocześnie zapewniamy o pełnej poufności i anonimowości uzyskanych danych. Ich opracowanie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych uniemożliwia identyfikowanie osób biorących udział w badaniu.
 
Bardzo dziękujemy za kompletne wypełnienie ankiety!
 
16-06-2020

"Czyste Powietrze" e-wnioski bez wychodzenia z domu

Ilustracja do informacji: "Czyste Powietrze" e-wnioski bez wychodzenia z domu
 
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 czerwca 2020 r. uruchomiona została internetowa ścieżka składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. E-wnioski są już dostępne w serwisie gov.pl.

Teraz bez wychodzenia z domu można starać się o dotację na wymianę kopciuchów i termomodernizację domu. Wystarczy wejść na: http://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

Dla tych, którzy nie mają profilu zaufanego, nadal funkcjonuje dotychczasowa ścieżka. Przy tej opcji należy zalogować się na Portalu Beneficjenta dostępnym na stronie internetowej właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Należy wypełnić wniosek, który po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z załącznikami, trzeba dostarczyć w wersji papierowej do WFOŚiGW.
16-06-2020

Głośna próba syren alarmowych

Ilustracja do informacji: Głośna próba syren alarmowych
W dniu 25 czerwca br. w godzinach 12.00-12.30, przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych nadając sygnał akustyczny.
 
 
 • ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 min.,
 • odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny, trwający 3 min.
 
Również dnia 25 czerwca br., w godzinach 16.00-22.00, przeprowadzony zostanie trening łączności w radiotelefonicznej sieci zarządzania Wojewody Lubuskiego.
16-06-2020

Informacja o sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o sesji Rady Miejskiej
Na podstawie art. 11 b ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że  23 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 
 
Porządek obrad:
 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Porządek obrad.
3.Sprawozdania z działalności spółek gminnych: Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Międzyrzeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Zakładu Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „PUBR” za 2019 rok.
4.Raport o stanie gminy Międzyrzecz za 2019 rok.
5.Debata nad raportem.
6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzyrzecza wotum zaufania (projekt nr 1).
7.Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za 2019 rok.
8.Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Międzyrzecza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.
9.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o udzielenie Burmistrzowi Międzyrzecza absolutorium za 2019 rok.
10.Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2019 rok.
11.Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz oraz informacją o stanie mienia Gminy.
12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2019(projekt nr 2).
13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza (projekt nr 3).
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat (projekt nr 4).
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat (projekt nr 5).
16.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz (projekt nr 6).
17.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę (projekt nr 7).
18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 (projekt nr 8).
19.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2020-2030 (projekt nr 9).
20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Międzyrzecz (projekt nr10).
21.Sprawozdanie Burmistrza z działalnościw okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
22.Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
23.Interpelacje i zapytania na piśmie.
24.Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
25.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząc Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
      Katarzyna Budych
 
13-06-2020

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ilustracja do informacji: Ostrzeżenie meteorologiczne
Ostrzeżenie przed burzami z możliwością wystąpienia gradu
 
10-06-2020

Oferta organizacji pozarządowej

Ilustracja do informacji: Oferta organizacji pozarządowej
Burmistrz Międzyrzecza informuj o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego obejmującego działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
 
1 2 3 4 5 6 ... 198