Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

28-12-2017

Pamiętajcie o swoich zwierzakach podczas zabaw sylwestrowych!

Ilustracja do informacji: Pamiętajcie o swoich zwierzakach podczas zabaw sylwestrowych!
27-12-2017

Międzyrzeczanie zasiedli przy wspólnym wigilijnym stole

Ilustracja do informacji: Międzyrzeczanie zasiedli przy wspólnym wigilijnym stole
Tuż przed świętami, w czwartkowy wieczór, burmistrz Remigiusz Lorenz spotkał się z mieszkańcami przy świątecznym stole, podczas Wigilii Gminnej. Burmistrz wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Marią Kijak życzyli spokojnych świąt w rodzinnym gronie, pełnych wiary, nadziei i miłości. Ksiądz Marek Rogeński SAC przeczytał fragment ewangelii św. Łukasza i zaprosił wszystkich do podzielenia się opłatkiem.
Na stołach królowały tradycyjne, świąteczne potrawy, pierogi z kapustą i grzybami, karp, kluski z makiem. Prawdziwe święta nie mogą się odbyć bez wizyty świętego Mikołaja, który również tego dnia wraz ze śnieżynkami przybył na międzyrzecką halę, by obdarować wszystkich słodkościami.
Serdecznie dziękujemy kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pracownikami, którzy tak wspaniale przygotowali gminną Wigilię.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

37Galeria zdjęć: Międzyrzeczanie zasiedli przy wspólnym wigilijnym stole

22-12-2017

8 stycznia 2018 r. - Urząd Miejski w Międzyrzeczu będzie nieczynny.

Ilustracja do informacji: 8 stycznia 2018 r. - Urząd Miejski w Międzyrzeczu będzie nieczynny.
UWAGA!

Informujemy, że 8 stycznia 2018 r.
Urząd Miejski w Międzyrzeczu będzie nieczynny.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Międzyrzecza jest
to dzień wolny od pracy w zamian za święto 6 stycznia,
które przypadło w sobotę.
22-12-2017

Jarmark Mikołajkowy 2017

Święta tuż, tuż! Przypomnijmy sobie radosną atmosferę, jaka panowała podczas naszego Jarmarku Mikołajkowego.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria filmów: Jarmark Mikołajkowy 2017 (1)

21-12-2017

Plan dyżurów MPWiK

Ilustracja do informacji: Plan dyżurów MPWiK
21-12-2017

Świąteczne życzenia składa burmistrz Remigiusz Lorenz i przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kijak

Ilustracja do informacji: Świąteczne życzenia składa burmistrz Remigiusz Lorenz i przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kijak
21-12-2017

Projekt Coaching Viadrina

Ilustracja do informacji: Projekt Coaching Viadrina
Euroregion Pro Europa Viadrina informuje, że od 2017 r. wspólnie z niemieckim partnerem Mittlere Oder e. V. realizuje projekt pt. Coaching VIADRINA. Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020. Cele. projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji instytucji zainteresowanych transgraniczną współpracą projektową w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA w oparciu o usystematyzowaną podstawę poprzez m.in. wzmocnienie, względnie pogłębienie istniejących partnerstw i zainicjowanie nowych. 
Projekt realizowany będzie do 29.02.2020 r. Zachęcamy do skorzystania z realizowanych działań w ramach projektu. Bliższych informacji udziela Marcin Gula oraz dostępne są na stronie www.euroregion-viadrina.pl/coaching-viadrina.html.
 
20-12-2017

Informacja o XLIV sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Informacja o XLIV sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
28 grudnia 2017 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
 2. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017.
 3. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2017 – 2031.
 4. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2017, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 5. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2018-2031.
 7. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018
 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 3. przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Finansowej,
 4. przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii Komisji Gospodarki Finansowej,
 5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i ewentualnie zgłoszonymi autopoprawkami,
 6. głosowanie wniesionych propozycji poprawek,
 7. głosowanie projektu uchwały budżetowej.
 1. Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
 2. Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 5 lat.
 3. Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
                Maria Kijak
19-12-2017

Świąteczne spotkanie burmistrza z dziećmi

Ilustracja do informacji: Świąteczne spotkanie burmistrza z dziećmi
Tradycyjnie, w okresie świątecznym burmistrz Remigiusz Lorenz wraz ze swoim pomocnikiem Świętym Mikołajem odwiedził dzieci w międzyrzeckim szpitalu. Mikołaj wręczył maluchom kolorowe prezenty i życzył jak najwięcej zdrowia.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1 2 3 4 5 6 ... 84