Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

20-10-2017

Dzień Praw Rodziny

Ilustracja do informacji: Dzień Praw Rodziny
20-10-2017

Informacja o organizacji XLI sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Informacja o organizacji XLI sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
24 października 2017 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
 2. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, burmistrza oraz osób, o których mowa w art. 24h ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
 5. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
 6. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2017 – 2031.
 9. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
 10. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 12. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
                               Maria Kijak
18-10-2017

Dzień Edukacji Narodowej w gminie Międzyrzecz

Ilustracja do informacji: Dzień Edukacji Narodowej w gminie Międzyrzecz
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa odwiedziła międzyrzeckie szkoły. Podczas spotkania z burmistrzem Remigiuszem Lorenzem oraz dyrektorami placówek oświatowych, kurator pogratulowała sprawnie przeprowadzonej reformy oświaty. W trakcie wizyty w Szkole Podstawowej Nr 1 udzieliła wywiadu do gazetki szkolnej oraz spotkała się z uczniami.
Zwieńczeniem dnia był koncert zorganizowany specjalnie dla pracowników oświaty z okazji ich święta. Przed rozpoczęciem koncertu burmistrz wręczył nauczycielom i dyrektorom szkół nagrody burmistrza za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Złożył wszystkim pracownikom oświaty serdeczne życzenia oraz podziękował za ich wkład w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia. Nagrody burmistrza otrzymali: Joanna Obrębska-Spychała, Renata Matysek, Monika Szypszak, Katarzyna Dymel, Beata Bartkowiak, Anna Kulig, Piotr Szanda, Grażyna Piechocka.
Podczas koncertu z cyklu „Czarodziejskie głosy” wystąpił Jarosław Bręk – światowej sławy bas-baryton i Marcin Sikorski – fortepian. Kolejny koncert, również dla pracowników oświaty odbędzie 24 października, kiedy to wystąpi jedna z najlepszych skrzypaczek młodego pokolenia w Polsce – Celina Kotz oraz na fortepianie ponownie Marcin Sikorski.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

47Galeria zdjęć: Dzień Edukacji Narodowej w gminie Międzyrzecz

18-10-2017

Obwieszczenie Starosty Międzyrzeckiego

Ilustracja do informacji: Obwieszczenie Starosty Międzyrzeckiego
17-10-2017

Rozkład jazdy autobusów na Cmentarz Komunalny w dniach 30-31.10 i 1-3.11.2017

Ilustracja do informacji: Rozkład jazdy autobusów na Cmentarz Komunalny w dniach 30-31.10 i 1-3.11.2017
11-10-2017

Spotkanie informacyjne - Lubuskie Bony Szkoleniowe dla Przedsiębiorców

16-10-2017

Informacja dla mieszkańców!

Ilustracja do informacji: Informacja dla mieszkańców!
Informujemy, iż w związku z rozpoczęciem prac remontowym mostu na ul. Ożoga, przeprawa przez most na czas inwestycji zostanie zamknięta w dniu dzisiejszym. Wszystkich mieszkańców - zwłaszcza Świętego Wojciecha - prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.
16-10-2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje

16-10-2017

Uwaga rolnicy!!

Ilustracja do informacji: Uwaga rolnicy!!
Urząd Miejski w Międzyrzeczu, informuje o możliwości składania wniosków przez rolników o oszacowanie zakresu i wielkości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie gminy Międzyrzecz, powstałych na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – orkan.
Wnioski należy składać do Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2017 roku, w przypadku gdy w uprawach wystąpiły szkody spowodowane w dniu 06.10.2017 r., polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części.
 
 
 
13-10-2017

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę wszystkim pracownikom międzyrzeckich placówek oświatowych wytrwałości, satysfakcji z wykonywanej pracy, codziennej życzliwości i serdeczności. Dziękuję Państwu za Wasze zaangażowanie i poświęcenie.
                                                                                                                                                 Burmistrz Międzyrzecza
                                                                                                                                                    Remigiusz Lorenz
 
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 78