Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz Logo: Odlotowy Miedzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

22-08-2017

XII Turniej tenisowy im. Henryka Dobrowolskiego za nami

Ilustracja do informacji: XII Turniej tenisowy im. Henryka Dobrowolskiego za nami
XII już turniej im. Henryka Dobrowolskiego pod patronatem Burmistrza Międzyrzecza odbył się  w weekend 18-20 sierpnia na kortach w Międzyrzeczu. W turnieju wzięło udział niespełna 50 zawodników i zawodniczek z całego kraju, a także z Luksemburga, Holandii i Anglii. Gościem specjalnym był pan Zenon Laskowik, który brał czynny udział w turnieju. Po zakończeniu gier finałowych nagrody wręczyli organizatorzy wraz z burmistrzem Remigiuszem Lorenzem.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

21-08-2017

Komunikat burmistrza Międzyrzecza w sprawie połączenia jednostek kultury

Ilustracja do informacji: Komunikat burmistrza Międzyrzecza w sprawie połączenia jednostek kultury
Szanowni Państwo,
w związku z pojawiającymi się po raz kolejny nieprawdziwymi informacjami, dotyczącymi rzekomej likwidacji Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, pragnę zdementować budzące niepokój społeczny plotki, jednocześnie informując opinię publiczną o zamierzonych działaniach. Jako Burmistrz Międzyrzecza informuję, że złożyłem projekt uchwały, która stanowi pierwszy etap procedury połączenia gminnych instytucji kultury: Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu oraz Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie w jedną instytucję kultury - Międzyrzecki Ośrodek Kultury w Międzyrzeczu. Organizatorem obu podmiotów jest w chwili obecnej Gmina Międzyrzecz.
 
Podstawę dla podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 18 ust. 1 ustawy z dnia  25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) zgodnie, z którym organizator może dokonać połączenia instytucji kultury (w tym instytucji kultury prowadzących działalność w różnych formach) lub podziału instytucji kultury. Zgodnie z art. 18 ust. 3 tejże ustawy organizator jest obowiązany na 3 miesiące przed wydaniem aktu o połączeniu lub podziale instytucji kultury podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynach takiej decyzji. Tak też w chwili obecnej czynię poddając Radzie Miejskiej pod rozważenie projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia jednostek kultury. Mając na uwadze art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446z późn. zm.), należy stwierdzić, iż to rada gminy jest kompetentna do podjęcia uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach połączenia.
 
Należy zauważyć, iż w przedmiotowej sytuacji ma miejsce połączenie instytucji kultury obejmujących szczególne formy prowadzenia działalności kulturalnej. Dlatego proces ten będzie podlegał szczegółowej procedurze wynikającej  - oprócz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – m.in. z ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.). Przewidują one w szczególności konieczność podjęcia szeregu aktów, a także obowiązki w zakresie uzgadniania i opiniowania.
Powyższe działanie w żaden sposób nie prowadzi do likwidacji Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, którego działalność jest jednym z głównych walorów turystycznych w gminie Międzyrzecz i na którego rozwoju gmina koncentruje się od lat. Dlatego też na terenie MRU poczyniono szereg inwestycji, które mają na celu zwiększenie atrakcyjności tego unikatowego w skali kraju obiektu. Gmina nieodpłatnie przejęła od Agencji Nieruchomości Rolnych obiekty PZ.W. 727 i 724, które dotychczas były przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu. Obszar, które zajmuje muzeum został dokładnie oczyszczony, zlikwidowano nielegalne wysypisko śmieci, na którym zlokalizowany jest obiekt PZ.W. 719. Wyznaczono szlak rowerowy, który zrealizowany zostanie we współpracy z Nadleśnictwem Międzyrzecz. Zamontowano nowoczesny system elektronicznego monitorowania prac. Gmina Międzyrzecz nigdy nie dopuści do tego, aby tak ważna instytucja, jakim jest Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie została zlikwidowana, czy choćby ograniczona w jakikolwiek sposób.
Utworzenie jednej instytucji kultury umożliwi efektywne planowanie i organizację pracy, w szczególności w zakresie obsługi administracyjnej i finansowej. Pozwoli również na ułatwienie i zintegrowanie współdziałania między poszczególnymi formami organizacyjnymi prowadzenia działalności kulturalnej. Umożliwi lepsze wykorzystanie kadry wyspecjalizowanej do pracy przy realizacji zróżnicowanych zadań nowopowstałej instytucji kultury. Ponadto, możliwe będzie prowadzenie jednolitej obsługi administracyjnej i marketingowej (m.in. reklamy, strona internetowa) przedsięwzięć organizowanych przez nowotworzoną jednostkę.
 
Połączenie sprawi, że nowa instytucja kultury będzie posiadała znaczny potencjał, co może przełożyć się na kwestie pozyskiwania dofinansowania ze środków unijnych oraz współpracy z innymi instytucjami (w tym zagranicznymi), przez co może przyczynić się do jeszcze bardziej gospodarnego wykorzystywania środków publicznych przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego poziomu realizowanych zadań z zakresu kultury (lub nawet poprawy w tym zakresie).
Połączenie instytucji kultury w żaden sposób nie ograniczy więc dotychczasowej działalności Muzeum, a wręcz przeciwnie – wprowadzenie większego wachlarza działalności kulturalnej pozwoli na znaczące poszerzenie jego oferty. W tym roku zorganizowano już na terenie obiektu koncert muzyki klasycznej – „Przedsionek Raju” oraz pokaz filmu niemego, oprawiony muzycznie przez zespół Agressiva 69. Ponadto w przyszłości na terenie muzeum planowane jest zorganizowanie masowej imprezy o charakterze rozrywkowo – militarnym, której pomimo wykazanej woli, nie udało się dotychczas zrealizować.
 
Racjonalnym argumentem połączenia wskazanych jednostek jest uporządkowanie ich struktury. Redukcja podwójnych etatów administracyjnych MRU oraz MOK (dyrektor, stanowisko księgowo - kadrowe) wygeneruje oszczędności w postaci ok. 170.000, 00 zł rocznie oraz zdecydowanie usprawni ich współfunkcjonowanie.
 
Utworzenie jednej jednostki zdecydowanie poprawi możliwość kreowania dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki pomocowe. Przy działalności kulturalnej, w szczególny sposób instytucja ta winna umiejętnie poszukiwać i pozyskiwać jak największą liczbę środków pozabudżetowych, w tym unijnych (RPO, Interreg, EFS) oraz ministerialnych. Wobec powyższego konieczne jest stworzenie takiej jednostki, która w obszarze swojego funkcjonowania jest w stanie wykonać wszelkie zadania na rzecz rozwoju i promocji gminy Międzyrzecz. Nie dotyczy to tylko ww. kwestii pozyskiwania środków pomocniczych, ale również zdecydowanego poszerzenia oferty kulturalnej nowopowstałego Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu.
Jeszcze raz pragnę podkreślić, iż Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie nie ulegnie likwidacji, tylko znajdzie się w nowej strukturze jednostki.
 
                                                                                                                                             Burmistrz Międzyrzecza
                                                                                                                                               Remigiusz Lorenz
14-08-2017

Wystawa poświęcona 30. rocznicy protestów przeciwko składowaniu odpadów w MRU.

Ilustracja do informacji: Wystawa poświęcona 30. rocznicy protestów przeciwko składowaniu odpadów w MRU.
W tym roku obchodzimy 30. rocznicę protestów przeciwko składowaniu odpadów atomowych w podziemiach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. W miesiącu sierpniu na terenie MRU możecie Państwo obejrzeć wystawę poświęconą tamtym wydarzeniom.
 
14-08-2017

Realizacja kolejnej inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 dobiega końca.

Ilustracja do informacji: Realizacja kolejnej inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 dobiega końca.
Kreatywny plac zabaw z miasteczkiem rowerowym to kolejna inwestycja, realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.
10-08-2017

Informacja MTBS

10-08-2017

Zapraszamy na Dożynki Gminne 2017.

09-08-2017

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu wychowania przedszkolnego.


 
07-08-2017

Termin składania wniosków do budżetu na 2018 rok

31-07-2017

Zagłosuj na Międzyrzecz w plebiscycie Terra Flower Power

Ilustracja do informacji: Zagłosuj na Międzyrzecz w plebiscycie Terra Flower Power
Już od jutra (1.08), od godz. 10:00 można głosować na nasze miasto w plebiscycie Terraz Flower Power. W zeszłym roku mieszkańcy nie zawiedli, oddając rekordową liczbę głosów, dzięki którym Międzyrzecz sięgnął po zaszczytny tytuł najpiękniej ukwieconego miasta w Polsce.
Również w tym roku zachęcamy do głosowania. Więcej na temat konkursu na plebiscyt.inspirowaninatura.pl/
 
 
 
31-07-2017

XXXVIII sesja Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: XXXVIII sesja Rady Miejskiej
Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.- zgodnie z zapisem § 49 ust. 7 Statutu Gminy Międzyrzecz informuję, że
 
3.08.2017 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej.
 
Porządek obrad:
 
1.Sprawy regulaminowe:
a)otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)porządek obrad.
2.Podjęcie uchwały (projekt Nr 1)  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy  
   Międzyrzecz na rok 2017.
3.Podjęcie uchwały (projekt Nr 2)  zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy  
   finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2017 - 2031.
4.Zamknięcie obrad.
 
 
                                                                                                                    Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                                                                w Międzyrzeczu
                                                                                                                                    Maria Kijak
 
1 2 3 4 5 6 ... 72