Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

07-11-2018

Zapraszamy na uroczyste obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości

Ilustracja do informacji: Zapraszamy na uroczyste obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości
Drodzy mieszkańcy, już w ten weekend serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Tę wspaniałą rocznicę w Międzyrzeczu świętujemy aż dwa dni.
10 listopada (sobota) o godz.17:30 zapraszamy do ratusza na odsłonięcie tablicy z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. O godz. 18:00 zapraszamy wszystkich na plac przy Pomniku Tysiąclecia Państwa Polskiego, gdzie odbędzie się uroczysty capstrzyk - apel wojskowy połączony ze złożeniem kwiatów.
11 listopada (niedziela) o godz. 14:00 odbędzie się msza św. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Po mszy o godz. 15:00 ustawiamy się wszyscy w kolorowym, biało-czerwonym korowodzie, który poprowadzi nas na plac przy PKP, gdzie odbędzie się niezwykle ciekawa Inscenizacja Batalistyczno-Historyczna "Powstanie Wielkopolskie". Tuż po inscenizacji zapraszamy do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych oraz na pyszną, wojskową grochówkę. 
Przed kościołem harcerze będą wręczali kotyliony, biało-czerwone chorągiewki i wiatraczki. Zabierzcie ze sobą rodziny, sąsiadów i przyjaciół, abyśmy wspólnie mogli uczcić tę wspaniałą rocznicę!
 
08-11-2018

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki
Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
Zadania realizowane w ramach konkursu
 1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
 2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
 3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą";
 4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich  (poz. 1-3) realizowanych  przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.   
Zasady przyznawania dotacji:
O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.
Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości odpowiednio dla poszczególnych zadań:
a) nie mniejszej niż 20% całości kosztów zadań (realizowanych przez uprawnione podmioty inne niż fundacje)
b) nie mniejszej niż 30% całości kosztów zadania (realizowanego przez fundacje)
Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 14 grudnia 2018 roku.
Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie:
08-11-2018

UWAGA! Przesunięcie terminu wywozu odpadów komunalnych dla mieszkańców REJONU I z 12.11.2018r. na 13.11.2018r.

Ilustracja do informacji: UWAGA! Przesunięcie terminu wywozu odpadów komunalnych dla mieszkańców REJONU I z 12.11.2018r. na 13.11.2018r.
 
REJON I ulice :
Prusa, Norwida, Chopina, Malczewskiego, Zamoyskiego, Chełmońskiego, Kopernika, Kossaka, Krasińskiego, Matejki, Mickiewicza, Os.Kasztelańskie, Słowackiego, Moniuszki, Wita Stwosza, Wojska Polskiego, Wyspiańskiego, Zachodnia, Mieszka I, Szymanowskiego, Zawadzkiego, Alfa Kowalskiego, Długa, Krótka, Ks. Guzowskiego , Kwiatowa,  Kiszmanowicza, Leśna, Stefana Cyraniaka, Marcinkowskiego, Pamiątkowa, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Rolna, Rzemieślnicza, Sienkiewicza, Słoneczna, Sybiraka, Żołnierska.
07-11-2018

Zachęcamy do udziału w projekcie Twój sukces - Twój biznes

Ilustracja do informacji: Zachęcamy do udziału w projekcie Twój sukces - Twój biznes
06-11-2018

LVII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: LVII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
13 listopada 2018 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się LVII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
 2. Podjęcie oświadczenia w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin CZG – 12.
 3. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego ograniczonego na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 4. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnych położonych w obrębie 0013 Kuźnik odpłatną służebnością gruntową.
 5. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, położonych na terenie gminy Międzyrzecz, będących w zarządzie Nadleśnictwa Międzyrzecz.
 6. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie stawek podatku od nieruchomości
 8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 10. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
                Maria Kijak
06-11-2018

Trwa V edycja programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”

Ilustracja do informacji: Trwa V edycja programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”
Trwa V edycja programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”.
Na zgłoszenia czekamy do 18 listopada 2018 r!
 
Aktywni mieszkańcy i organizacje społeczne tylko do 18 listopada mają szansę na zgłoszenie pomysłów społecznych w swoim regionie. Na ich realizację mogą zdobyć granty o łącznej sumie 1 125 000 złotych. Do zgłaszania inicjatyw zaprasza burmistrz Remigiusz Lorenz, który objął honorowym patronatem V. edycję programu.
 
„Decydujesz, pomagamy” to program wspierający lokalne społeczności poprzez finansowanie inicjatyw na rzecz najbliższego otoczenia. Dotychczas Tesco wsparło 815 lokalnych inicjatyw, przekazując ponad 3 mln złotych organizacjom społecznym.
Swoje pomysły można zgłaszać do 18 listopada poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie wwww.tesco.pl/pomagamy. W każdym z mikroregionów grantami w wysokości 5000, 3000 i 1000 złotych zostaną narodzone najciekawsze inicjatywy.
Dotychczas Tesco wsparło 815 lokalnych inicjatyw, przekazując ponad 3 mln złotych organizacjom społecznym.
 
Więcej informacji o programie znajduje się na stronie internetowej: www.tesco.pl/pomagamy
 
 
05-11-2018

Projekt „Wiedza+dotacja=SUKCES! edycja II”

Ilustracja do informacji: Projekt „Wiedza+dotacja=SUKCES! edycja II”
Startujemy z projektem „Wiedza+dotacja=SUKCES! edycja II”
 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza do udziału w projekcie, skierowanym do osób planujących podjęcie własnej działalności gospodarczej.
Nabór formularzy rekrutacyjnych już w listopadzie!
 
DLA KOGO?
W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30+, będące mieszkańcami terenów wiejskich na obszarze powiatów: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego (powiat ziemski) i żagańskiego (w powyższych powiatach - do obszarów wiejskich nie kwalifikują się miejscowości: Żagań, Nowa Sól, Otyń, Gubin).
Kandydat jest zobowiązany złożyć oświadczenie, iż w przeciągu ostatnich 12 m-cy poprzedzających moment przystąpienia do projektu nie prowadził zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz dodatkowo – oświadczenie, iż dotychczas nie korzystał ze środków z EFS na podjęcie działalności gospodarczej.
Ponadto, kandydat musi  spełnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
- posiada orzeczenie o niepełnosprawności;
- jest kobietą;
- jest osobą długotrwale bezrobotną (czyli osobą, która w okresie ostatnich dwóch lat pozostawała w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez minimum 12 miesięcy);
- jest osobą o niskich kwalifikacjach (czyli osobą mającą co najwyżej wykształcenie średnie, tj. ukończoną szkołę: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadniczą szkołę zawodową);
- jest osobą w wieku 50+.
 
CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ UCZESTNIKOM PROJEKTU?
1. Wsparcie merytoryczne:
- szkolenia z tematyki: ABC Przedsiębiorczości, Tworzenie Biznes Planu, Księgowość i Kadry, Reklama i Marketing;
- wsparcie doradczo – szkoleniowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej;
2. Wsparcie finansowe, w formie:
- bezzwrotnej dotacji w kwocie 24.000 zł;
- wsparcia pomostowego finansowego w kwocie 1.300 zł/m-c, przez okres nawet do 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.
 
OD KIEDY BĘDZIE REALIZOWANE WSPARCIE?
Projekt będzie realizowany w okresie październik 2018 – kwiecień 2020. Nabór uczestników odbędzie się w okresie 5-23 listopada 2018 r.
 
GDZIE UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE?
Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami:
Zielona Góra – ul. Chopina 14, tel. (68) 329 78 42
e-mail:  e-mail
 
Gorzów Wlkp. – ul. Kazimierza Wielkiego 1, tel. (95) 739 03 16
e-mail: e-mail
 
Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.region.zgora.pl
05-11-2018

Uroczyste obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Uroczyste obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Międzyrzeczu
05-11-2018

Skrzynka pocztowa na każdej posesji w naszej gminie.

Ilustracja do informacji: Skrzynka pocztowa na każdej posesji w naszej gminie.
Skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej posesji. To dziś w Polsce prawny obowiązek ale skrzynka to też, po prostu, element krajobrazu naszych wsi, miasteczek i miast, który powinien być standardem – jak numer domu czy dzwonek do drzwi.
Każdy  z nas - mieszkańców gminy otrzymuje przecież na adres domowy listy, gazety lub zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłek. Oczywiście z różną częstotliwością – jedni niemal codziennie inni rzadziej, np. kilka razy w roku.  Wszystkim nam jednak zdarza nam się narzekać, że listy lub gazety są zamoczone, zniszczone albo, że nie otrzymaliśmy oczekiwanego listu, awiza, czy choćby różne informatory dotyczące Naszej Gminy.
DLACZEGO WARTO?
Po pierwsze - sami niewielkim kosztem możemy skutecznie zapobiec takim sytuacjom. Po drugie - uchroni to przesyłki nie tylko przed działaniem warunków atmosferycznych ale także, co ważne, przed dostępem do nich innych osób. Zadbamy przy tym o to, aby korespondencja docierała do nas niezniszczona.
Jednocześnie warto dodać, że posiadacze skrzynek oddawczych mogą skorzystać z usługi Poczty Polskiej S.A. -  wrzutu do skrzynki oddawczej listu poleconego bez potwierdzenia odbioru ,,Polecony do skrzynki”. Usługa ta powiązana jest z otrzymywaniem bezpłatnych SMS-ów albo e-maili z informacją o doręczeniu przesyłki poleconej do skrzynki. Formularz można złożyć w formie elektronicznej https://www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/odbior/r-skrzynki/  albo w formie papierowej   (formularze dostępne  w placówkach pocztowych i  u listonosza). Usługa jest bezpłatna.
W ZGODZIE Z PRZEPISAMI
Nie bez znaczenia jest również to, że umieszczając oddawczą skrzynkę pocztową w miejscu dostępnym dla operatorów pocztowych dowodzimy, że jesteśmy społecznością odpowiedzialną - respektującą obowiązujące przepisy prawa. O obowiązku (od 1 stycznia 2013r) umieszczenia skrzynki pocztowej mówią przepisy Ustawy Prawo Pocztowe oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych. Postarajmy się być Gminą, w której na każdej posesji będzie skrzynka pocztowa na korespondencję.
Należy dodać, iż właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają również obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz .U. 2017.0.2101 t. j.). Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. 2018.0.618 t. j.).
Powyższe aspekty mają zarówno znaczenie dla poprawy jakości i skuteczności dostarczanej do adresatów  korespondencji ale także istotnie usprawniają działania wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna, czasami nawet dla ratowania życia i zdrowia.
GDZIE KUPIĆ?
W tym pomocny może być Urząd Pocztowy gdzie można zakupić skrzynki w różnych kolorach, odpowiedniej wielkości,
w których zmieści się oprócz listów również prasa. Zaopatrzenie się w taką skrzynkę może być jeszcze prostsze.
Uwaga – wystarczy zapytać swojego listonosza, a on dostarczy ją bezpośrednio do Państwa domu.
 
30-10-2018

Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej III kadencji

Ilustracja do informacji: Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej III kadencji
Zapraszam na I sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu III kadencji, która odbędzie się 31 października 2018 r. o godz. 1100 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu III kadencji.
 2. Podsumowanie pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej II kadencji.
 3. Złożenie ślubowania przez radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej.
 4. Porządek obrad.
 5. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 6. Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 7. Wybór  Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie obrad.
 
Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej
Oliwia Matuszewska
 
1 2 3 4 5 6 ... 117