Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

22-06-2020

Informacja o szkoleniu i posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych

Ilustracja do informacji: Informacja o szkoleniu i posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych
Urząd Miejski w Międzyrzeczu informuje, że w dniu 27 czerwca 2020 roku odbędzie się szkolenie i posiedzenie OKW oraz liczenie kart do głosowania.
 
Szkolenia i posiedzenia OKW przeprowadzone zostaną  w następujących godzinach:
8:00 dla Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 6
9:30 dla Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 2, Nr 5, Nr 10, Nr 13
11:00 dla Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 14
12:00 dla Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 11, Nr 12, Nr 15, Nr 16
13:00 dla Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 17, Nr 18, Nr 19
22-06-2020

Bony wsparcia dla lubuskich przedsiębiorców

Ilustracja do informacji: Bony wsparcia dla lubuskich przedsiębiorców
Dofinansowania dla lubuskich przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi efektami pandemii COVID-19.
 
Już niebawem przedsiębiorcy z naszego województwa będą mogli ubiegać się o pomoc finansową w postaci tzw. bonów rozwojowych. Osoba prowadząca działalność jednoosobową będzie mogła otrzymać nawet 50 000 zł, mikroprzedsiębiorca 120 000, a mały i średni przedsiębiorca nawet 200 000 zł. Warto dodać, że wymagany udział własny to zaledwie 5% wydatków kwalifikowalnych!
 
Skąd pochodzą pieniądze?
 
Środki, które zostały przeznaczone przez Zarząd Województwa na wsparcie przedsiębiorców, pochodzą z Funduszy Europejskich, a dokładniej z Programu Regionalnego Lubuskie 2020 (www.rpo.lubuskie.pl).
Kto udzieli dofinasowania?
 
O uzyskanie środków w postaci bonów przedsiębiorcy mogą ubiegać się u jednego z dwóch Operatorów. Zostali oni wybrani przez Urząd Marszałkowski. Są nimi Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej (OPZL) oraz Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa (ZIPH).
 
Kiedy i w jakiej formie można złożyć swój wniosek?
 
Wnioski będzie można składać od 29 czerwca, natomiast formularze dostępne będą od piątku 25 czerwca na stronach Operatorów. Wnioski składane będą tylko w formie elektronicznej w postaci nieedytowalnego pliku pdf, który trzeba będzie wysłać na adres e-mail jednego z Operatorów. 
- OPZL: lbw~@~opzl~.~pl
- ZIPH: bony~.~covid~@~ziph~.~pl
 
Warto dodać, że w ramach Projektu jeden Wnioskodawca może uzyskać tylko jeden Bon. Przedsiębiorca może ubiegać się i otrzymać Bon wyłącznie od jednego Operatora. Złożenie przez jedną firmę Wniosku do dwóch Operatorów powoduje ich automatyczne odrzucenie u każdego z nich.
 
Więcej informacji dotyczących Lubuskich Bonów Wsparcia znaleźć można pod poniższym linkiem:
https://rpo.lubuskie.pl/-/lubuskie-bony-wsaprcia-przedsiebiorcow-co-warto-wiedziec
 
A także telefonicznie u operatorów:
• OPZL -  +48 884 782 630, +48 697 712 733
• ZIPH - +48 533 779 421
Zapraszamy również na strony internetowe operatorów:
• OPZL - https://lbw.opzl.pl/
• ZIPH - https://bonywsparcia.ziph.pl/
22-06-2020

Wylewasz ścieki na pola, zatruwasz siebie i innych

Ilustracja do informacji: Wylewasz ścieki na pola, zatruwasz siebie i innych
 
Informacja dla właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.
 
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych”.
Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadania aktualnych rachunków potwierdzających realizację zawartej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie wywozu nieczystości ciekłych, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r., poz. 2010 ze zm.) oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz, przyjętym uchwałą z dnia 19 lipca 2016 r. nr XXII/195/16 z dnia 25 maja 2016 roku. Należy pamiętać by zawsze żądać od przedsiębiorcy rachunku, w którym określona jest ilość wywiezionych ścieków, a w przypadku przydomowej oczyszczalni ilość osadów, bowiem jest wtedy pewność, że ścieki trafią do oczyszczalni, a w razie kontroli właściciel nieruchomości uniknie kar.
Jednocześnie informujemy, że eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy wymaga dokonania zgłoszenia Burmistrzowi Międzyrzecza zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz.1396 ze zm.). Oczyszczalnie ścieków wykonywane na potrzeby zwykłego korzystania z wód, tj. na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego przy poborze nieprzekraczającym 5 m3 na dobę, wymagają zgłoszenia zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z 2.07.2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. W przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków należy dołączyć jej deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami.
 
Przypominamy, iż zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r., poz. 2010 ze zm.), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r., poz. 2010 ze zm.) podlega karze grzywny. 
 
Informujemy mieszkańców posiadających zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o kontrolach, które będą prowadzone przez pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 
22-06-2020

Konkurs literacki

Ilustracja do informacji: Konkurs literacki
Biuro Programu Niepodległa zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim 1920 w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej.  Najlepsze prace zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii. Przewidziano także 10 nagród równoważnych, w wysokości 4 tysięcy złotych brutto każda.
 
Za sprawą konkursu mamy nadzieję stworzyć literacką panoramę roku 1920, pokazującą przekrój różnorodnych podejmowanych wówczas działań. Czekamy na opowiadania kryminalne (jak policja dawała sobie radę w obliczu groźby nadciągających wojsk radzieckich, kiedy wciąż trzeba było walczyć o utrzymanie  lokalnego porządku i bezpieczeństwa?), szpiegowskie (agenci i agentki, radiowywiad, tajne plany i wykradzione dokumenty…), a także obyczajowe (jak wyglądało życie w roku 1920, z czym mierzyło się społeczeństwo?), czy nawet romanse (bo przecież miłość w czasach wojny jest nieodzowna!). W naszym konkursie gatunek nie stawia ograniczeń – przyjmiemy zarówno klasyczne opowiadania, jak i prace stylizowane na reportaże czy listy.
 
Ze względu na przypadające w tym roku stulecie Bitwy Warszawskiej, zachęcamy, aby w pracach pojawił się motyw walki o wolność, wojny polsko-bolszewickiej bądź związany z Bitwą Warszawską.
 
N a prace nieprzekraczające 30 tys. znaków ze spacjami czekamy do 15 sierpnia 2020 roku. Należy je przesłać na adres konkurs niepodlegla.gov.pl.
 
Regulamin oraz szczegółowe informacje o konkursie  dostępne są na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/1920-ogolnopolski-konkurs-literacki-w-setna-rocznice-bitwy-warszawskiej/.
 
19-06-2020

Dotacje z programu „Niepodległa”

Ilustracja do informacji: Dotacje z programu „Niepodległa”
Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do składania wniosków o dotacje z programu  „Koalicje dla Niepodległej” – #wiktoria 1920 (Priorytet 2, Schemat 2A).
 
 
O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór potrwa do 15 lipca 2020 r. do godz. 15.59, a budżet programu to 2 mln zł. 
 
Dotacje są przeznaczone na działania o charakterze lokalnym i
regionalnym, upowszechniające wiedzę o Bitwie Warszawskiej 1920 r. i jej znaczeniu dla odbudowy polskiej państwowości. W programie zakłada się możliwość realizacji projektów o charakterze animacyjnym i włączającym społeczność lokalną we wspólne wypracowanie rezultatów działania.
 
Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przedstawienie porozumienia z co najmniej dwoma podmiotami, z którymi realizowany będzie projekt. Partnerami projektu mogą być m.in.: jednostki samorządu terytorialnego; państwowe i samorządowe instytucje kultury; archiwa państwowe; kościoły i związki wyznaniowe; przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze; uczelnie publiczne lub niepubliczne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą i organizacje pozarządowe.
 
Dotacje mogą być przeznaczone na:
 • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i
współdziałaniu, w szczególności upamiętniające postacie i wydarzenia ważne dla historii lokalnej – warsztaty, gry terenowe, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne;  
 
 • lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne; 
 • wystawy(wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, archiwa społeczne;
 • rekonstrukcje wydarzeń historycznych; 
 • działania on-line: wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.
 
Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektów: od 3 sierpnia 2020 r. do 20 października 2020 r. 
 
Wnioski należy składać poprzez 
https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-w-programie-dotacyjnym-koalicje-dla-niepodleglej-wiktoria-1920/
(https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-w-programie-dotacyjnym-koalicje-dla-niepodleglej-wiktoria-1920/).
19-06-2020

Informacja w sprawie utrzymania czystości na terenie Sołectwa Kęszyca Leśna

Ilustracja do informacji: Informacja w sprawie utrzymania czystości na terenie Sołectwa Kęszyca Leśna
Umowa na prace porządkowe. 
 
 
 
Zgodnie z zawartą  umową obejmującą okres od lutego 2020 r. do listopada 2020 r. zawartą
z mieszkanką Kęszycy Leśnej w wymiarze 60 godzin miesięcznie - przedmiotowe prace do wykonania polegają na:
- usuwaniu nieczystości z trawników i klombów,
- usuwaniu nieczystości z terenów utwardzonych tj. zamiatanie dróg, placów, chodników, parkingów itp.,
- usuwaniu nieczystości z terenu plaży,
- segregowaniu odpadów zebranych z przedmiotowych terenów.
 
Mając na uwadze nienaganny wizerunek wsi i dobro mieszkańców prosimy o zgłaszanie terenów gminnych nieposprzątanych i zaniedbanych.
 
Zgłoszenia  prosimy składać do Sołtysa Andrzeja Paszkowskiego lub w Wydziale Gospodarki Mieniem  w Międzyrzeczu tel: 95-742-69-46 (85, 47).
 
19-06-2020

Szukasz mieszkania? Mamy ofertę. Może dla Ciebie?

Ilustracja do informacji: Szukasz mieszkania? Mamy ofertę. Może dla Ciebie?
 
Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym w zasobach lokalowych Międzyrzeckiego TBS Sp. z o.o. w Międzyrzeczu
na zasadach  partycypacji  w  kosztach  budowy lokalu
 
 
JACKA   MALCZEWSKIEGO   10 D/8    II piętro
1 pokój ,  kuchnia , przedpokój , łazienka , balkon
powierzchnia użytkowa 32,81m2 (do lokalu przynależy piwnica)
 
 
partycypacja                :        36.968,67zł
kaucja mieszkaniowa  :          4.760,04zł
                   razem         =       41.728,71zł
 
Osoby zainteresowane mogą składać wnioski o przydział lokalu w terminie do dnia  8 lipca 2020 roku.
Telefon kontaktowy : 95/ 721 11 04. adres e-mail : e-mail
 
 
Do wniosku należy dołączyć :
 
-oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego
-zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub rozliczenie roczne PIT o dochodach za rok 2019 wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania 
 
 
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe , określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych , chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
 
 
Do dochodu nie wlicza się :
 • zasiłku pielęgnacyjnego
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
 • dodatków dla sierot zupełnych
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka
 • pomocy w zakresie dożywiania
 • okresowych zasiłków z pomocy społecznej
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i w naturze z pomocy społecznej
 • dodatku mieszkaniowego
 • dodatku energetycznego
 • świadczenia wychowawczego
 • dodatku wychowawczego
 • świadczenia dobry start
świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
 
19-06-2020

Uwaga: Ostrzeżenie przed burzami

Ilustracja do informacji: Uwaga: Ostrzeżenie przed burzami
 
W powiecie międzyrzeckim od godz. 11:00 dnia 19.06.2020 do godz. 23:00 dnia 19.06.2020 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.
 
 
18-06-2020

Konkurs ofert

Ilustracja do informacji: Konkurs ofert
Zarządzenie burmistrza w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r.  
 
 
18-06-2020

Ostrzeżenie przed burzami

Ilustracja do informacji: Ostrzeżenie przed burzami
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.
1 2 3 4 5 6 ... 198