Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

25-09-2018

Informacja nt. programu "Czyste powietrze"

Ilustracja do informacji: Informacja nt. programu "Czyste powietrze"
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje o  ogłoszonym nowym Programie Priorytetowym NFOŚiGW w Warszawie pn.: „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie  (lub uniknięcie) emisji zanieczyszczeń do powietrza z istniejących lub nowobudowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
 
      Przedmiotem dofinansowania mogą być działania inwestycyjne polegające m.in. na:
- wymianie starych nieefektywnych źródeł ciepła na nowe spełniające wymagania Programu (w przypadku nowobudowanych budynków mieszkalnych może być to zakup takiego źródła ciepła),
- dociepleniu przegród budowlanych, dachów stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
- montażu lub wymianie instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- zastosowaniu odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznych).
 
      Osoby fizyczne realizujące powyższe działania będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki (możliwe jest również łączenie tych form). Wysokość dotacji jest uzależniona od średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.
 
      Program „Czyste Powietrze” będzie realizowany w latach 2018-2029, a jego budżet wynosi 103 mld zł, w tym 63,3 mld zł, w tym na wsparcie dotacyjne 63,3 mld zł, a na pożyczki 39,7 mld zł.
 
 
                                                                                                        Prezes Zarządu
                                                                               Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
                                                                                    i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
24-09-2018

Złote i diamentowe gody w ratuszu

Ilustracja do informacji: Złote i diamentowe gody w ratuszu
22 września w sali narad międzyrzeckiego ratusza odbyła się coroczna uroczystość złotych i diamentowych godów. Jubilatów i zgromadzonych gości przywitał burmistrz Remigiusz Lorenz, który zaznaczył jak wspaniała i wzruszająca jest to uroczystość i życzył małżonkom jak najwięcej zdrowia, radości oraz kolejnych lat wspólnego życia. Podkreślił również, że jubilaci są wzorami do naśladowania, szczególnie dla młodego pokolenia. W imieniu prezydenta RP, burmistrz wręczył jubilatom medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Muzycznym akcentem uroczystości był koncert zespołu Nietoperzanie, po którym  wszyscy wznieśli toast za zdrowie małżonków.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

42Galeria zdjęć: Złote i diamentowe gody w ratuszu

24-09-2018

Powiatowy konkurs plastyczny "Niepodległa"

Ilustracja do informacji: Powiatowy konkurs plastyczny "Niepodległa"
24-09-2018

Stowarzyszenie Euroregionu 'Pro Europa Viadrina" informuje

20-09-2018

Życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka

Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka
18-09-2018

Dzień Pioniera Ziemi Międzyrzeckiej

Ilustracja do informacji: Dzień Pioniera Ziemi Międzyrzeckiej
16 września odbył się coroczny Dzień Pioniera Ziemi Międzyrzeckiej. Święto rozpoczęło się od oficjalnego odsłonięcia pomnika poświęconego Pionierom. Jego pomysłodawcą jest radny Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Andrzej Chmielewski. Burmistrz Remigiusz Lorenz zaznaczył, iż ten obelisk „…to wyraz naszej wdzięczności i pamięci o pierwszych, powojennych mieszkańcach naszego miasta. O trudnych powojennych latach i ludziach, którzy z bagażem jakże tragicznych doświadczeń wojennych podjęli się odbudowy i zagospodarowania Międzyrzecza”. Odsłonięcia pomnika dokonał przedstawiciel pionierów Albert Daszkiewicz. Po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem Pionierzy udali się na mszę św. do Kęszycy Leśnej, gdzie również mogli wysłuchać koncertu Kęszyczanek oraz wspólnie powspominać powojenne czasy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

18-09-2018

Uroczyste otwarcie Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Uroczyste otwarcie Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu
15 września br. odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanego Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonał burmistrz Remigiusz Lorenz, przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kijak, gość honorowy-olimpijka Monika Michalik, wieloletni sportowiec-budowniczy stadionu Stanisław Skrzek, dyrektor GZO Izabella Korejwo oraz wykonawca inwestycji przedstawiciel firmy Tamex. Burmistrz zaznaczył jak ważne jest to wydarzenie dla wszystkich międzyrzeczan i zachęcał do korzystania z pięknie  wyremontowanego, nowoczesnego obiektu. Przedstawiciel firmy Tamex wręczył burmistrzowi i zastępcy burmistrza Świadectwo PZLA, które potwierdza jego zgodność z wymaganiami IAAF i PZLA oraz zalicza nasz stadion do kategorii IV A.
Otwarciu towarzyszył występ zespołu Trans oraz zawody dzieci i młodzieży. Specjalnie z okazji otwarcia stadionu odbyła się sztafeta przyjaźni  szkół, w której dzieci podawały sobie symbol naszego miasta, maskotkę nietoperza. Pracownia Dworzec Tworzec umilała czas dzieciom gigantycznymi bańkami mydlanymi. Na zakończenie uroczystości młodzież bawiła się przy energetycznych rytmach muzyki lat 50. i 60. zespołu Hot Lips.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

14-09-2018

Nabór deklaracji udziału w programie dot. zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych

17-09-2018

Życzenia z okazji Światowego Dnia Sybiraka

Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Światowego Dnia Sybiraka
18-09-2018

Informacja o LV sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Informacja o LV sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że:
25 września 2018 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się LV sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.
 3. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu i nadania jej statutu.
 4. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
 5. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu Hali Widowiskowo –Sportowej, kompleksu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012”, Stadionu Miejskiego im. dr Adama Szantruczka, Pływalni Miejskiej „Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” w Głębokim.
 6. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Międzyrzecz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 7. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej.
 8. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz w rejonie ulic Stanisława Ożoga, Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich, Zachodniej oraz drogi ekspresowej S3.
 9. Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od właściciela nieruchomości własności nieruchomości położonych w obrębie 0016 Wysoka.
 10. Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia.
 11. Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018.
 12. Podjęcie uchwały (projekt nr 10) w sprawie przyjęcia „Programu na rzecz seniorów w gminie Międzyrzecz na lata 2018 – 2023”.
 13. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 15. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
                Maria Kijak
1 2 3 4 5 6 ... 113