Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

18-10-2021

Pracownicy oświaty świętowali Dzień Nauczyciela

Ilustracja do informacji: Pracownicy oświaty świętowali Dzień Nauczyciela
Dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy gminnych szkół i przedszkoli obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. Gratulacje i życzenia złożył im m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
 
Obchody Dnia Edukacji Narodowej, nazywanego potoczne Dniem Nauczyciela, odbyły się w środę, 13 października, w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. Uświetnił je występ działających w tej placówce sekcji artystycznych: chóru Piccolo kierowanego przez Ewę Witkowską, tancerzy zespołu tańca nowoczesnego Led Dance (instruktor Justyna Wittchen) oraz z grupy tańca towarzyskiego (instruktor Piotr Soja).
 
Gratulacje i życzenia złożył dyrektorom, nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych burmistrz Remigiusz Lorenz, któremu podczas uroczystości towarzyszyli zastępcy Agnieszka Śnieg i Tomasz Markiewicz wraz z sekretarzem Urzędu Miejskiego Łukaszem Rutą. – Wasza praca jest równie ciężka, co odpowiedzialna. Tym większe należą się Wam podziękowania i gratulacje. Zwłaszcza, że nasze szkoły wyróżniają się bardzo wysokim poziomem nauczania, a uczniowie zajmują czołowe miejsca podczas olimpiad i konkursów przedmiotowych – mówił R. Lorenz.
 
Życzenia dyrektorom i nauczycielom złożyła też przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Budych. Gratulowała im zaangażowania, pasji i wysokich kwalifikacji. Burmistrz podkreślał natomiast, że do oświaty – na pensje oraz bieżące utrzymanie szkół, przedszkoli i żłobka - gmina dopłaca prawie 20 mln zł. rocznie.
 
– Należy do tego doliczyć kolejne miliony na inwestycje. Pod koniec lutego otworzyliśmy nowy żłobek, a przed kilkoma dniami przekazaliśmy wykonawcy plac budowy przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi, gdzie powstanie nowoczesna i funkcjonalna sala gimnastyczna z kuchnią i stołówką. Na oświacie nie będziemy jednak oszczędzać. Od poziomu nauczania zależy między innymi przyszłość naszego miasta i gminy. Każda złotówka wydana na dzieci zwróci się nam dziesięć razy – zaznaczał.
 
Burmistrz odebrał ślubowanie od nauczycieli, którzy awansowali na stopień nauczyciela mianowanego. Razem z dyrektorem Gminnego Zespołu Oświaty Izabelą Korejwo wręczył też listy gratulacyjne, róże i drobne upominki ponad 30 nauczycielom, którzy wyróżniają się zaangażowaniem i sukcesami w pracy. Podziękował też I. Korejwo. Podkreślał jej zaangażowanie i profesjonalizm, dzięki którym międzyrzeckie przedszkola i szkoły mogą być wzorem dla podobnych placówek z innych gmin.
 
Kolejne podziękowana i gratulacje R. Lorenz złożył dyrektorce MOK Ewelinie Izydorczyk-Lewy. Zaznaczał przy tym, że kierowany przez nią ośrodek uzupełnia ofertę edukacyjną gminnych placówek oświatowych. W imieniu dyrektorów i nauczycieli burmistrzowi podziękowała natomiast dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 Katarzyna Dymel, która podkreślała, że dzięki jego wsparciu międzyrzeckie placówki oświatowe mogą stale się rozwijać dla dobra uczniów i mieszkańców.
 
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości zaprosił jej bohaterów na skromny poczęstunek – kanapki, kawę i herbatę – do biblioteki miejskiej.
18-10-2021

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR

Ilustracja do informacji: Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR
Gmina Międzyrzecz przygotowuje się do złożenia wniosku o przyznanie grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa umożliwiającego zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. W tym celu ogłaszamy dla uprawnionych mieszkańców naszej gminy nabór oświadczeń, na podstawie których Gmina będzie ubiegać się o wspomniane dofinansowanie.
 
Kto może ubiegać się o zakup sprzętu?
Do wsparcia pomocą związaną z przekazaniem sprzętu komputerowego kwalifikuje się dziecko lub pełnoletni uczeń szkoły średniej:
  • który jest mieszkańcem miejscowości, na terenie Gminy Międzyrzecz, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • jest członkiem rodziny, w której rodzice/opiekunowie prawni, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.
O wsparcie nie mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni/pełnoletni uczniowie szkół średnich, którzy uzyskali w roku 2020 lub 2021 na własność lub w drodze użyczenia komputer stacjonarny lub laptop zakupiony ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrot kosztów lub dofinansowanie zakupu tych rzeczy.
 
O jaki sprzęt można się ubiegać?
Osoby uprawnione mogą ubiegać się o zakup laptopa/komputeru stacjonarnego lub o zakup tabletu. Sprzęt zostanie zakupiony przez Gminę po uzyskaniu Grantu. Osoby składające oświadczenia proszone są także o wypełnienie „Informacji o wyborze sprzętu”, to pozwoli oszacować Gminie realne zapotrzebowanie na konkretny rodzaj sprzętu.
 
Co zrobić, aby uzyskać wsparcie?
Aby ubiegać się o wsparcie należy w terminie do 29 października 2021 r. złożyć w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu (hol Ratusza – okienko podawcze) następujące dokumenty:
  • Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (składane w przypadku niepełnoletniego dziecka),
  • Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność,
  • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • Informację o wybranym rodzaju sprzętu komputerowego.
  • Nieobligatoryjnie - Potwierdzenie zatrudnienia członka rodziny w PPGR funkcjonującym niegdyś na terenie Gminy Międzyrzecz (zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający zatrudnienie danej osoby).
Dokumenty powinny znajdować się w kopercie, zszyte w sposób uniemożliwiający dekompletację. Na kopercie należy napisać „Cyfrowa Gmina – Granty PPGR”.
 
UWAGA! Potwierdzenie zatrudnienia członka rodziny w PPGR nie jest załącznikiem obligatoryjnym. Jeśli jednak dysponują Państwo takim dokumentem, prosimy o załączenie kopii lub oryginału. Ułatwi to weryfikację Oświadczeń.
 
Dokumenty do pobrania:
 
13-10-2021

Wielkie święto międzyrzeckich seniorów

Ilustracja do informacji: Wielkie święto międzyrzeckich seniorów
 
Pyszny tort, życzenia od burmistrza Remigiusza Lorenza i wspaniały koncert – tak w największym skrócie wyglądały gminne obchody Dnia Seniora.
 
 
Gminny Dzień Seniora odbył się w niedzielę, 10 października, w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. Na miejscowych seniorów czekała tam kulinarna niespodzianka w postaci siedmiu pysznych tortów, ufundowanych przez władze miejskie. Burmistrz Remigiusz Lorenz oraz jego zastępcy Agnieszka Śnieg i Tomasz Markiewicz zadbali, żeby każdy z uczestników mógł skosztować tych pyszności. Dwoili się i troili przy krojeniu tortów oraz składali życzenia seniorom. – Tort jest pyszny – mówiła nam pani Zofia.
 
Artystycznym akordem uroczystości był koncert utworów Anny German i Czesława Niemena w wykonaniu Inny Kamaryan i Jarosława Królikowskiego. Nostalgiczne piosenki w perfekcyjnym wykonaniu artystów wzruszyły mieszkańców i przeniosły ich w lata młodości.
 
Przed występem dyrektorka Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury Ewelina Izydorczyk-Lewy przywitała uczestników gminnej imprezy i zaprosiła na scenę burmistrza, który złożył im gratulacje i życzenia. Zaznaczał, że w 1990 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła dzień 1 października świętem Osób Starszych. – Nigdy o nim nie zapominam – mówił, co seniorzy skwitowali życzeniami i gromkimi brawami.
 
Burmistrz podziękował seniorom za wkład w życie miasta oraz złożył im gratulacje i życzenia.
– Te święto jest bliskie memu sercu. Tym bardziej się cieszę, że mogłem się spotkać z Państwem i razem z Wami spędzić te popołudnie. Z okazji Gminnego Dnia Seniora składam wszystkim, którzy weszli w złotą jesień życia, najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności i spełnienia wszelkich marzeń. Niech Was omijają troski i smutki, a Waszych rodzinach gości radość, zrozumienie, miłość i szczęście – mówił.
13-10-2021

Uwaga! Ważna informacja dla Mieszkańców!

Ilustracja do informacji: Uwaga! Ważna informacja dla Mieszkańców!
Informujemy, że w czwartek, 14 października, Urząd Stanu Cywilnego będzie nieczynny.
 
 
 
Przepraszamy za utrudnienia.
11-10-2021

Razem po unijne i rządowe pieniądze

Ilustracja do informacji: Razem po unijne i rządowe pieniądze
Międzyrzecz rozpoczyna współpracę gospodarczą ze Świebodzinem i Sulęcinem. – Razem mamy większe szanse na dotacje, które przyspieszą rozwój naszej gminy i poprawią jakość życia mieszkańców – mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
 
O zacieśnianiu współpracy między trzema sąsiadującymi ze sobą gminami oraz płynących z niej korzyściach wiele razy informowały w ostatnich miesiącach lokalne i regionalne media. Jej założenia i cele określa porozumienie, które podpisali w piątek, 8 października, ich burmistrzowie: Remigiusz Lorenz z Międzyrzecza, Tomasz Sielicki ze Świebodzina i Dariusz Ejchart z Sulęcina. Umowa dotyczy utworzenia przez te gminy tzw. Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, dzięki któremu – jak podkreśla R. Lorenz – współpracujące ze sobą samorządy będą mogły wspólnie występować o pieniądze z Warszawy i Brukseli.
 
- Umowa przyśpieszy rozwój naszej gminy, ale co najważniejsze, polepszy warunki życia mieszkańców. Docelowo ma powstrzymać ucieczkę naszych mieszkańców do dużych aglomeracji i za granicę. Jestem głęboko przekonany, że rozbudowa infrastruktury, utworzenie nowych zakładów pracy i związana z tym poprawa jakości życia będą magnesem, który przyciągnie do nas mieszkańców innych powiatów i regionów – dodaje.
 
Burmistrz podkreśla, że gminy łączą najważniejsze arterie komunikacyjne w naszym regionie: autostrada A2 i trasa szybkiego ruchu S3. – Położenie przy ich skrzyżowaniu to przysłowiowe okno na świat. To także magnes dla potencjalnych inwestorów. Ułatwia miejscowym przedsiębiorcom eksport wyprodukowanych przez nich towarów i import komponentów do ich produkcji – dodaje.
 
Jednym z takich magnesów dla inwestorów ma być położony przy drodze do Rokitna Park Przemysłowy nr 2, gdzie na inwestorów czekają należące do Skarbu Państwa działki o łącznej powierzchni ponad 100 hektarów. W przyszłym roku rozpocznie się tzw. uzbrajanie tych terenów, czyli budowa sieci energetycznych i wodno-kanalizacyjnych.
11-10-2021

Burmistrz podziękował krwiodawcom za dar życia

Ilustracja do informacji: Burmistrz podziękował krwiodawcom za dar życia
Krwiodawcy z międzyrzeckiego oddziału PCK obchodzili Dni Honorowego Dawcy Krwi. Za bezinteresowne zaangażowanie w ratowanie zdrowia i życia mieszkańców podziękował im burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz.
 
- Chciałbym Wam serdecznie podziękować za dar płynący z Waszego serca. Podziękować za to, że dzielicie się częścią siebie, własną krwią i ratowaliście zdrowie i życie mieszkańców. Robiliście to także w trudnych dla nas wszystkich czasach pandemii koronawirusa. Tym większy szacunek i wyrazy uznania – mówił burmistrz Remigiusz Lorenz podczas lokalnych obchodów Dni Honorowego Dawcy Krwi, w których wzięli udział dawcy krwi z Rejonowego Oddziału PCK w Międzyrzeczu.
 
Uroczystość była okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych dawców. Burmistrz wręczył Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości Mirosławowi Filipkiewiczowi, który jest prezesem działającego pod egidą 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej klubu Honorowych Dawców „Żołnierska Krew” – jednego z sześciu klubów honorowych dawców z międzyrzeckiego oddziału PCK.
 
Jak podkreślał M. Filipkiewicz, podczas wojewódzkich obchodów Dni Honorowych Dawców Krwi organizatorzy uhonorowali dwóch innych międzyrzeczan: radny miejski – oraz jednocześnie prezes klubu HDK w Bobowicku i zastępca prezesa międzyrzeckiego oddziału PCK - Zbigniew Smejlis otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, natomiast emerytowany policjant Robert Czernianin został wyróżniony Odznaką Honorową PCK.
 
Odznakę Honorową PCK otrzymała podczas uroczystości w Międzyrzeczu Kamila Nowakowska z Gminy Pszczew. natomiast odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi dostał Roman Gałecki.
 
W czasie uroczystości odznaczono też innych krwiodawców. Odznakę Honorową PCK I Stopnia otrzymał Stanisław Gardias, natomiast odznaką Honorową PCK IV stopnia uhonorowano Ewę Łazarską.
 
Za oddanie minimum 50 litrów krwi Złotym Krzyżykiem nagrodzono Zdzisława Białowskiego, Zbigniewa Smejlisa i Marcina Tkaczyka.
 
Burmistrz podkreślał, że trudno o lepszy przykład płynącej prosto z serca bezinteresownej działalności na rzecz mieszkańców. O znaczeniu honorowego krwiodawstwa mówił też prezes międzyrzeckiego oddziału PCK Ryszard Wojniusz, który podziękował R. Lorenzowi za wspieranie i promowanie tej szczytnej idei.
11-10-2021

W ratuszu o wsparciu dla strażaków-ochotników

Ilustracja do informacji: W ratuszu o wsparciu dla strażaków-ochotników
Funkcjonowanie jednostek straży ochotniczej w Gminie Międzyrzecz było tematem spotkania burmistrza Remigiusza Lorenza z prezesem Zarządu Wojewódzkiego OSP Edwardem Fedko, który jest jednocześnie radnym sejmiku wojewódzkiego.
 
Spotkanie odbyło się w piątek w gabinecie burmistrza. – Ochotnicza Straż Pożarna jest największą organizacja społeczną na terenach wiejskich. Nasi strażacy ratują życie i mienie mieszkańców, ale też bardzo aktywnie uczestniczą w życiu społecznych w swoich miejscowości. Bezinteresownie wspierają też organizatorów rozmaitych imprez, za co serdecznie im dziękuję – mówi R. Lorenz.
 
Burmistrz zaznacza, że funkcjonowanie jednostek OSP zależy w dużym stopniu od ich wyposażenia. – Gmina zabezpiecza ich działalność, ale liczymy też na dalsze wsparcie Zarządu Wojewódzkiego OSP w zakupie specjalistycznego sprzętu, co było tematem naszej rozmowy – dodaje burmistrz.
11-10-2021

Komunikat policji: Bądź ostrożny na drodze – limit szczęścia może się wyczerpać

Ilustracja do informacji: Komunikat policji: Bądź ostrożny na drodze – limit szczęścia może się wyczerpać
Dla osób pieszych zaczyna się jeden z najtrudniejszych dla bezpieczeństwa okresów – jesień. Trudne warunki atmosferyczne i coraz szybciej zapadający zmrok, wpływa na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Ale to przede wszystkim od naszego zachowania zależy, czy zbliżająca się jesień będzie bezpieczna, czy też upłynie pod znakiem tragicznych zdarzeń drogowym. Nie dopuśćmy do tego i bądźmy ostrożni oraz widoczni na drodze.
 
 
Od początku tego roku na lubuskich drogach doszło do 60 wypadków drogowych z udziałem osób pieszych. Mimo licznych apeli, inicjatyw i policyjnych działań związanych z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego, nie udało się uniknąć najbardziej tragicznych skutków zdarzeń. Niestety w ich wyniku zginęło 9 osób, a 50 osób odniosło obrażenia. Coraz krótszy dzień, a zarazem szybciej zapadający zmrok, trudne warunki atmosferyczne, objawiające się opadami deszczu czy mgłą sprawiają, że osoby piesze są coraz mniej widoczne dla kierowców. Lubuscy policjanci wielokrotnie przypominali, że głównym fundamentem bezpieczeństwa na lubuskich drogach powinno być przede wszystkim przestrzeganie przepisów prawa. Ale drugim, równie istotnym ogniwem bezpieczeństwa jest relacja między głównymi uczestnikami ruchu – kierowcami i pieszymi. Relacja ta powinna się opierać na wzajemnym szacunku, odpowiedzialności i tolerancji. Tylko wtedy, przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów prawa będziemy czuć się pewnie i bezpiecznie na drogach.
 
Przypominamy, że pieszy poruszający się po zmroku, poza terenem zabudowanym jest zobowiązany do używania elementów odblaskowych. Elementów, które sprawiają, że pieszy jest widoczny ze znacznie większej odległości, zwłaszcza jeśli w grę wchodzą niekorzystne warunki atmosferyczne. Wystarczy zwykła kamizelka odblaskowa czy inny odbijający światło element, który możemy umieścić na nogawce spodni, kurtce czy czapce. W przypadku braku drogi dla pieszych poruszajmy się po lewej stronie drogi, najlepiej po poboczu jeśli jest dostępne. Nigdy nie wchodźmy na jezdnię, wprost pod nadjeżdżający pojazd. Równie czujni bądźmy korzystając z przejść dla pieszych. W tych miejscach osoba piesza ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi pojazdami, ale nie oznacza to, że powinniśmy wchodzić na przejście bezpośrednio przed jadącym pojazdem. Zasada zachowania szczególnej ostrożności dotyczy kierowców, ale nie powinni o niej zapominać również piesi. Tak, jak uczymy najmłodszych zasad bezpiecznego przejścia przez jezdnię, tak sami nie zapominajmy, aby upewnić się, czy żaden pojazd się do nas nie zbliża. Nie zapominajmy także o stosowaniu się do znaków i sygnałów drogowych, które wskazują nam gdzie i kiedy bezpiecznie przejść przez jezdnię.
 
Również po stronie kierowców są obowiązki wynikające nie tylko z przepisów prawa, ale również ze zwykłego ludzkiego rozsądku. Dojeżdżając do przejścia do pieszych starajmy zachować się maksymalną czujność i koncentrację, aby nie zostać zaskoczonym przez pieszego, który nieoczekiwanie może pojawić się na pasach. Poza terenem zabudowanym, zwłaszcza w warunkach ograniczonej widoczności pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniej prędkości, tak aby w przypadku nieoczekiwanego pojawienia się pieszego na jezdni móc bezpiecznie zareagować i nie doprowadzić do potrącenia. Odpowiedzialny kierowca to taki, który posiada zdolności do przewidywania sytuacji na drodze. Nawet, jeśli w danym momencie nic na to nie wskazuje. Bądźmy zawsze przygotowani, że ktoś w najmniej oczekiwanym momencie może pojawić się przed naszym pojazdem, poruszać się nieprawidłową stroną drogi czy nie używać elementów odblaskowych.
 
Wzajemny szacunek i tolerancja między kierowcami i pieszymi. Zazwyczaj bywa tak, że jedni chcą drugim udowodnić swoją „rację”. Skutki w wielu przypadkach są opłakane i kończą się albo trwałym kalectwem albo śmiercią niechronionych uczestników ruchu. Dlatego korzystając z drogi postawmy się w sytuacji tych „drugich” i wczujmy się w ich sytuację na jezdni, przejściu dla pieszych czy chodniku. Dla wspólnego bezpieczeństwa i bezpiecznego powrotu ze szkoły, pracy czy wypoczynku.
08-10-2021

Gmina współpracuje, młodzież zyskuje

Ilustracja do informacji: Gmina współpracuje, młodzież zyskuje
Dzięki współpracy gminy z Euroregionem Pro Europa Viadrina międzyrzecka młodzież uczestniczy w międzynarodowych projektach – warsztatach, plenerach i spotkaniach studyjnych. Szczegóły dalszej współpracy burmistrz Remigiusz Lorenz omawiał ostatnio z dyrektorem biura Euroregionu Krzysztofem Szydlakiem.
 
 
Spotkanie burmistrza z dyrektorem biura Euroregionu odbyło się ostatnio w międzyrzeckim ratuszu. – Rozmawialiśmy o dalszej współpracy. Korzystają z niej przede wszystkim uczniowie naszych szkół oraz młodzież z sekcji działających w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. Dzięki dotacjom z Euroregionu realizują różne projektu oraz uczestniczą w polsko-niemieckich imprezach artystyczno-kulturalnych – zaznacza Remigiusz Lorenz.
 
Rozmowy dotyczyły współpracy samorządu i Euroregionu, między innymi w zakresie rozwoju oferty edukacyjnej z wykorzystaniem potencjałów gminy – m.in. Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Ścieżki uczenia się przez całe życie dla polsko-niemieckiego pogranicza zostały opracowane przez Euroregion w ramach projektu DIALOG i opublikowane w „Koncepcji Edukacyjnej Viadrina 21+”.  Rozmowa dotyczyła również możliwości realizacji projektów w nowej perspektywie finansowej.
07-10-2021

Zmiana warty w spółce mieszkaniowej

Ilustracja do informacji: Zmiana warty w spółce mieszkaniowej
Nowym prezesem Międzyrzeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego został Krystian Grabowski. Podczas dzisiejszego posiedzenia rady nadzorczej spółki burmistrz Remigiusz Lorenz złożył mu gratulacje oraz podziękował jego poprzednikowi Adamowi Kozińskiemu.
 
Przez kilka ostatnich lat prezesem Międzyrzeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego był Adam Koziński, który przeszedł właśnie na zasłużoną emeryturę. Podczas dzisiejszego zebrania rady nadzorczej spółki burmistrz Remigiusz Lorenz podziękował mu za profesjonalizm oraz zaangażowanie w sprawy gminy i jej mieszkańców.
 
– Doskonale sobie Pan radził na tym stanowisku. Bardzo przydane okazało się doświadczenie zdobyte w samorządzie w latach dziewięćdziesiątych minionego wieku, kiedy był pan zastępcą burmistrza – zaznaczał R. Lorenz.
 
Odchodzącemu na emeryturę byłemu prezesowi podziękowali też byli pracownicy oraz rada nadzorcza na czele z jej przewodniczącym radcą prawnym Robertem Krzychem. Następcą A. Kozińskiego został Krystian Grabowski, który przez kilkanaście lat był zastępcą poprzedniego wójta Pszczewa i potem piastował kierownicze stanowisko w pszczewskim Urzędzie Gminy. Burmistrz zaznacza, że jego atutem – podobnie jak w przypadku poprzednika A. Kozińskiego – jest ogromna wiedza o samorządzie, urzędowych procedurach i sprawach komunalnych.
 
- Największym wyzwaniem, stojącym obecnie przed spółką i jej nowym prezesem, jest zdobycie dotacji na wybudowanie nowego bloku wielorodzinnego ze żłobkiem na parterze – dodaje R. Lorenz.
1 2 3 4 5 6 ... 260