Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

09-05-2018

Narodowy Dzień Zwycięstwa

Ilustracja do informacji: Narodowy Dzień Zwycięstwa
8 maja z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa burmistrz Remigiusz Lorenz wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Marią Kijak, radnymi oraz przedstawicielami Starosta Powiatowego,17. WBZ, Związku Sybiraków, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i harcerzami złożyli kwiaty przed pomnikiem Pamięci Weteranów II. wojny światowej.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

09-05-2018

Budka z książkami przy ratuszu

Ilustracja do informacji: Budka z książkami przy ratuszu
7 maja przy międzyrzeckim ratuszu stanął tzw. biblioboxx czyli budka z książkami, która przyjechała do nas z miasta partnerskiego – dzielnicy Berlina Charlottenburg-Wilmersdorf, w ramach współpracy Młodzieżowych Rad Miejskich z Międzyrzecza i Berlina. Z ,,ulicznej czytelni” będzie można korzystać do końca wakacji. Mamy nadzieję, że budka swoją obecnością uatrakcyjni życie międzyrzeczan oraz turystów w okresie letnim. Każdy może przynieść i zostawić lub zabrać i przeczytać dowolną książkę. Zapraszamy, zachęcamy i polecamy. Wspólnie zrealizujmy ideę kulturalnego oraz życzliwego projektu ulicznej biblioteki.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

09-05-2018

Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Ilustracja do informacji: Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca ważne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Burmistrza Międzyrzecza obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.
 
Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne  za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości   o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych  w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
Natomiast art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, stanowi, że wysokość opłaty za powyższą usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy ustala, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, którzy zabudowali swoją działkę w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dot. m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej, do Burmistrza Międzyrzecza dostarczając wypełnione oświadczenie.
Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą: 
  1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok; 
  2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności: 
    1. do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok, 
    2. od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem– 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
    3. powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 mna 1 rok. 
Wpływy z tytułu ww. opłaty stanowią w 90% przychód Wód Polskich,  w 10% dochód budżetu właściwej gminy.
Burmistrz, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość oraz sposób obliczenia przedmiotowej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy Urzędu Gminy, wskazany w informacji. Opłaty należy uiszczać kwartalnie na podstawie otrzymanej informacji. Ze względów organizacyjnych, termin przekazania informacji może ulec zmianie.  
 
Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu oraz w BIP Gminy Międzyrzecz,  w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego  – Wydział Gospodarki Mieniem pokój 206, ul. Rynek 7, 66-300 Międzyrzecz, tel.: 95 742 69 85.
 
08-05-2018

Oferta Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints w Warszawie

08-05-2018

Uwaga mieszkańcy sołectw! Zmiana terminu bezpłatnego czipowania psów w niektórych sołectwach!

Ilustracja do informacji: Uwaga mieszkańcy sołectw! Zmiana terminu bezpłatnego czipowania psów w niektórych sołectwach!
ul. Poznańska 109 (Obrzyce) – 17 maja (czwartek) o godzinie 18.00 do godziny 18.30 przy portierni  Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych;
 
Bobowicko - 23 maja (środa) o godzinie 16.00 do godziny 17.00 w szkole;
 
Skoki i Kuźnik 21 maja (poniedziałek) o godzinie 17.30 do godziny 18.30 – działka rekreacyjno-wypoczynkowa sołectwa Kuźnik.
 
 
08-05-2018

Z wizytą w mieście partnerskim

Ilustracja do informacji: Z wizytą w mieście partnerskim
4 maja br. z okazji 25 lat współpracy Międzyrzecza i miasta partnerskiego Charlottenburg-Wilmersdorf burmistrz Remigiusz Lorenz udał się z oficjalną wizytą do burmistrza Reinharda Naumanna. W tym samym czasie, w Berlinie, trwało spotkanie zapoznawcze Młodzieżowych Rad Miejskich z naszego miasta oraz z Berlina. Jednym z celów wizyty było również odebranie biblioboXX-u – kolorowej budki z książkami, która stanęła przy międzyrzeckim ratuszu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

08-05-2018

Międzyrzecka Majówka

Ilustracja do informacji: Międzyrzecka Majówka
Po zakończeniu oficjalnych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w międzyrzeckiej bibliotece odbyły się „Majowe zabawy naszych dziadków i pradziadków”  dla najmłodszych i nie tylko. Kapryśna pogoda nie wystraszyła dzieci, które licznie uczestniczyły w zajęciach o charakterze zabawowo-rekreacyjnym również z elementami patriotycznymi nawiązującymi do Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święta Konstytucji 3 Maja. W tym czasie w bibliotece odbył się również VII. Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Międzyrzecza.
Zwieńczeniem obchodów Święta Konstytucji 3 Maja był przepiękny koncert zespołu barokowego GREEN KORE w składzie: Mateusz Maleszka-flet prosty, Łukasz Pendrak-flet prosty, Karolina Pływaczewska-wiolonczela oraz Joanna Boślak-Górniok-klawesyn. Sala narad międzyrzeckiego ratusza wypełniła się miłośnikami muzyki klasycznej, którzy mogli wysłuchać mniej znane utwory Antonio Vivaldiego.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

08-05-2018

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu
W 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja burmistrz Remigiusz Lorenz, zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg oraz sekretarz gminy Anna Sawka wraz z radnymi Rady Miejskiej, przedstawicielami zakładów pracy, organizacji, instytucji, szkół oraz mieszkańcami uczestniczyli w obchodach, które tradycyjnie rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele pw. Św. Wojciecha. Następnie ulicami miasta przeszedł pochód patriotyczny pod pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego, gdzie odbył się ceremoniał wojskowy oraz złożone zostały kwiaty. Burmistrz wraz z radnymi Młodzieżowej Rady Miejskiej odczytał przemówienie i na zakończenie podziękował uczestnikom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji obchodów.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

04-05-2018

Życzenia dla Strażaków

Ilustracja do informacji: Życzenia dla Strażaków
Z okazji Dnia Strażaka.
Składam Wam serdeczne podziękowania i życzę wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w codziennej pracy.
Dziękuję za Wasze zaangażowanie oraz poświęcenie dla dobra mieszkańców naszej gminy i lokalnej społeczności.
Burmistrz Międzyrzecza
Remigiusz Lorenz
04-05-2018

Życzenia dla Maturzystów!!!

Ilustracja do informacji: Życzenia dla Maturzystów!!!
Drodzy Maturzyści,
 
Przed Wami ważne dni – Matura. Przekazuję Wam wyrazy wsparcia i życzę satysfakcji z uzyskanych wyników, aby spełniły Wasze oczekiwania i były przepustką do realizacji życiowych planów. Życzę wiary we własne siły…trzymam za Was kciuki!!!
 
Burmistrz Międzyrzecza
Remigiusz Lorenz
1 2 3 4 5 6 ... 99