Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

31-01-2019

Powiatowy Inspektorat Weterynarii informuje o przypadku włośnicy u dzików

Ilustracja do informacji: Powiatowy Inspektorat Weterynarii informuje o przypadku włośnicy u dzików
30-01-2019

Informacja o szkoleniach dla osób dokonujących uboju zwierząt. PIW poszukuje osoby posiadające uprawnienia do przeprowadzania uboju świń

Ilustracja do informacji: Informacja o szkoleniach dla osób dokonujących uboju zwierząt. PIW poszukuje osoby posiadające uprawnienia do przeprowadzania uboju świń
 
29-01-2019

Ogłoszenie Burmistrza Międzyrzecza

29-01-2019

Zapraszamy na badania mammograficzne

Ilustracja do informacji: Zapraszamy na badania mammograficzne
28-01-2019

Zachęcamy do zapoznania się z usługą Twój e-PIT

Ilustracja do informacji: Zachęcamy do zapoznania się z usługą Twój e-PIT
28-01-2019

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2019 ROKU

Ilustracja do informacji: KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2019 ROKU
        Na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 i 1669) oraz § 4 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych, Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017, poz. 1980) informuję, że kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu międzyrzeckiego zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 25 lutego do 14 marca 2019 roku, przy ul. Rokitniańskiej, 66-300 Międzyrzecz  (Komenda Powiatowa Straży Pożarnej).
                                
                                 
 1. Obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej podlegają
    mężczyźni urodzeni w 2000 roku oraz mężczyźni urodzeni w latach
    1995-1999, którzy dotąd nie stawili się na kwalifikację wojskową.
 
 2. Do poboru wzywa się także kobiety urodzone w latach 1995-2000,
    które kończą lub ukończyły średnie, wyższe szkoły medyczne,
    weterynaryjne i kierunkach psychologicznych.
 
 3. Wyjaśnienia o kwalifikacji wojskowej.
 
 
    Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia burmistrzowi dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu-dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się; komisji lekarskiej przedstawia posiadaną dokumentację medyczną, w tym badania specjalistyczne przeprowadzane w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Ponadto na potrzeby ewidencji wojskowej osoba stawiająca się przedstawia potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji, w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku, fotografie o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy oraz dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobierania nauki.
 
     Burmistrz wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta, z ważnych przyczyn, nie może stawić się  w określonym terminie i zawiadomi o tym burmistrza, do dnia w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej oraz  przedstawi dokument potwierdzający przyczyny  niestawienia się.
 
     Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 32 ust.10 ustawy  z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej- Dz. U. z 2018r. poz. 1459 i 1669)
 
     Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed burmistrzem, właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawione zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności ( art. 224 pkt 1 i 3 ww. ustawy.)
 
24-01-2019

Już w najbliższą niedzielę Bunkrowy Piknik Militarny

Ilustracja do informacji: Już w najbliższą niedzielę Bunkrowy Piknik Militarny
24-01-2019

V sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: V sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
31 stycznia 2019 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz za 2018 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat (projekt nr 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 10 lat (projekt nr 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 10 lat (projekt nr 3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewódzkiego Lubuskiego części zadania publicznego w zakresie utrzymania zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz (projekt nr 4).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Międzyrzecz  (projekt nr 5).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (projekt nr 6).
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz” (projekt nr 7).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (projekt nr 8).
 12. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 14. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
            Katarzyna Budych
24-01-2019

Spotkanie informacyjne dla NGO

Ilustracja do informacji: Spotkanie informacyjne dla NGO
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, we współpracy z Departamentem Infrastruktury Społecznej, zaprasza na spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych, które odbędą się 1 lutego w godzinach 13:00 – 15:30 w Zielonej Górze oraz 6 lutego w godzinach 10:00 – 12:30 w Gorzowie Wielkopolskim.
 
O spotkaniu
Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości wsparcia działań realizowanych przez NGO’s zarówno ze środków europejskich, jak i krajowych. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne dofinansowanie oraz krajowe środki. Ponadto spotkania z przedstawicielami NGO’s dotyczyć będą harmonogramu otwartych konkursów ofert oraz kwot przeznaczonych na wsparcie w poszczególnych obszarach, a także zmian legislacyjnych związanych z nowymi wzorami ofert, które będą obowiązywały od 1 marca 2019 r. Dodatkowo omówiony zostanie nowy regulamin Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.
 
Spotkania odbędą się:
· 1 lutego 2019 r. w godzinach 13:00 – 15:30 w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0);
· 6 lutego 2019 r. w godzinach 10:00 – 12:30 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 107 (sala 216, piętro II).
 
Więcej informacji
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w ww. spotkaniach prosimy o wypełnienie formularzy dostępnych pod linkami zamieszczonymi poniżej.
W kwestii spotkania w Zielonej Górze na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2019 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565 -535; -499; -488; -480; -454.
Istnieje możliwość zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej: http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-formularz?termId=304894   (dot. spotkania w Zielonej Górze).
W kwestii spotkania w Gorzowie Wielkopolskim na zgłoszenia czekamy do 5 lutego 2019 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim pod numerem telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377.
Istnieje możliwość zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej: http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-formularz?termId=305128   (dot. spotkania w Gorzowie Wielkopolskim)
O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
22-01-2019

Zarządzenie Burmistrza Międzyrzecza z dnia 21 stycznia 2019

Ilustracja do informacji: Zarządzenie Burmistrza Międzyrzecza z dnia 21 stycznia 2019
1 2 3 4 5 6 ... 123