Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

21-11-2018

Pierwsza sesja Rady Miejskiej VIII kadencji 2018-2023

Ilustracja do informacji: Pierwsza sesja Rady Miejskiej VIII kadencji 2018-2023
20 listopada br.  w sali narad ratusza w Międzyrzeczu odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej VIII kadencji 2018-2023. Nowo wybrani radni oraz burmistrz  złożyli uroczyste ślubowanie. Wybrani zostali również przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz składy komisji Rady Miejskiej.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

20-11-2018

Dodatkowa szansa na zgłoszenie inicjatywy społecznej do programu „Decydujesz, pomagamy!” – zbieranie zgłoszeń przedłużone do 28.11.2018 r.

Ilustracja do informacji: Dodatkowa szansa na zgłoszenie inicjatywy społecznej do programu „Decydujesz, pomagamy!” – zbieranie zgłoszeń przedłużone do 28.11.2018 r.
Informujemy, że termin przyjmowania zgłoszeń w programie „Decydujesz, pomagamy”, który burmistrz Remigiusz Lorenz objął honorowym patronatem, został przedłużony do 28.11.2018 r.
Przed Wami ostatnia szansa na podjęcie walki o granty o łącznej puli 1 125 000 złotych. Gorąco zachęcamy do składania wniosków!
 
Program „Decydujesz, pomagamy” jest realną szansą na poprawę najbliższego otoczenia. Aktywni mieszkańcy mogą zdobyć granty o wartości 5 000, 3 000 oraz 1 000 zł. Dzięki przedłużonej rekrutacji można jeszcze przez kilka dodatkowych dni zgłaszać pomysły do V edycji programu.
Formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie wwww.tesco.pl/pomagamy aktywny będzie do 28 listopada 2018 roku.
 
Kto może zgłosić projekt?
Do programu mogą zgłosić się wszyscy aktywni mieszkańcy: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne,  spółdzielnie socjalne oraz instytucje publiczne, takie jak: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej.
 
Czego może dotyczyć projekt?
Nowy plac zabaw, turniej piłki nożnej dla seniorów, a może zajęcia z programowania dla najmłodszych? Zgłaszane projekty mogą dotyczyć wszystkich sfer: edukacji, promocji zdrowego stylu życia, rewitalizacji przestrzeni miejskich, aktywizacji osób starszych, działań na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego, niemarnowania żywności, pielęgnowania lokalnych tradycji lub innych obszarów, na które mieszkańcy chcieliby zwrócić uwagę.
Jeśli nie macie pomysłu na projekt zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej programu www.tesco.pl/pomagamy! Zrealizowane projekty przyniosły znaczące korzyści w najbliższym otoczeniu. Nie czekajcie, zainspirujcie się do działania!
 
Decyzja o wygranej pozostaje w rękach mieszkańców!
W każdym z mikroregionów mieszkańcy zadecydują, który projekt najbardziej odpowiada ich potrzebom. Głosowanie potrwa od 21 stycznia do 17 lutego. W praktyce każda organizacja zwycięży, jednak to liczba głosów, oddanych przez mieszkańców, przesądzi czy grant wynosił będzie 5000, 3000 czy 1000 złotych.
„Decydujesz, pomagamy” to program, wspierający lokalne społeczności poprzez finansowanie inicjatyw na rzecz otoczenia. Od 2016 roku w całej Polsce
w ramach programu mieszkańcy zrealizowali 815 projektów społecznych, na które otrzymali od Tesco i Fundacji Tesco łącznie ponad 3 mln złotych.
 
Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: www.tesco.pl/pomagamy
19-11-2018

Oferta Pomocy Towarzystwa Głuchoniewidomym-Lubuskiej Jednostki Wojewódzkiej TPG z Międzyrzecza

16-11-2018

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO dla uczestników sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO dla uczestników sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Uprzejmie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obrady Rady Miejskiej są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miedzyrzecz.pl i na stronie Urzędu Miejskiego www.miedzyrzecz.pl
Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzaniei upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu  (66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1, tel. 95 742 69 30, e-mail ) jest Burmistrz Międzyrzecza. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się  skontaktować  pod adresem ido~@~miedzyrzecz~.~pl.
 
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy zgodnie z art.11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy jednostek organizacyjnych gminy, radni Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w § 63 ust. 1 instrukcji kancelaryjnej, w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz w instrukcji archiwalnej.
Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 Administrator Danych Osobowych
       Burmistrz Międzyrzecza
16-11-2018

Placówki pomocy dla osób bezdomnych

15-11-2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego

15-11-2018

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

14-11-2018

100. rocznica Odzyskania Niepodległości w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: 100. rocznica Odzyskania Niepodległości w Międzyrzeczu
W naszym mieście 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości międzyrzeczanie świętowali dwa dni. 10 listopada, w wigilię Święta Niepodległości, burmistrz Remigiusz Lorenz wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Marią Kijak i wiceprzewodniczącym Grzegorzem Skrzekiem, dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Tablica powstała z inicjatywy radnego Grzegorza Skrzeka. Następnie na placu przy Pomniku Tysiąclecia Państwa Polskiego odbył się capstrzyk wojskowy, w którym licznie uczestniczyły poczty sztandarowe, delegacje zakładów pracy, szkół, instytucji oraz mieszkańcy całej gminy. Przybyłych gości przywitał burmistrz, który wraz z delegacją Młodzieżowej Rady Miejskiej odczytał okolicznościowe przemówienie. Po apelu pamięci i salwie honorowej delegacje złożyły kwiaty. Obchody przy pomniku zakończyła uroczysta defilada kompanii honorowej i pocztów sztandarowych, która poprowadziła przed pomnik gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, gdzie złożone zostały kwiaty.
W drugim dniu obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości, burmistrz uczestniczył w uroczystej mszy świętej w kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Tuż po mszy św., ulicami naszego miasta przeszedł barwny, biało-czerwony korowód, który na czele z orkiestrą dętą poprowadził międzyrzeczan na plac przy dworcu PKP. Kulminacyjnym momentem obchodów rocznicowych była  Inscenizacji Batalistyczno-Historyczna pn. ,,Powstanie Wielkopolskie", podczas której każdy z widzów mógł przenieść się w dawne czasy, poczuć historię i osobiście przeżyć wzruszające chwile zwycięstwa. Piękne pieśni patriotyczne w wykonaniu międzyrzeckiej młodzieży dopełniły historycznego klimatu imprezy, a ciepła grochówka rozgrzała uczestników oraz przybyłych widzów.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13-11-2018

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Ilustracja do informacji: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
09-11-2018

Informacja dla mieszkańców

Ilustracja do informacji: Informacja dla mieszkańców
1 2 3 4 5 6 ... 117