Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

09-10-2018

Oferta Międzyrzeckiego Stowarzyszenia Diabetyków "Jeż"

08-10-2018

Informacja o LVI sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Informacja o LVI sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
16 października 2018 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się LVI sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
 2. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, burmistrza oraz osób, o których mowa w art. 24h ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
 4. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat.
 5. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat.
 6. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie wzniesienia pomnika generała broni Józefa Dowbor – Muśnickiego w Międzyrzeczu.
 8. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2018 - 2031.
 10. Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie diet dla radnych za udział w pracach Rady i jej wewnętrznych organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych..
 11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 13. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
                 Maria Kijak
05-10-2018

Rekordowe dofinansowanie dla Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego

Ilustracja do informacji: Rekordowe dofinansowanie dla Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego
Miło jest nam poinformować, że Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie w partnerstwie z Muzeum Bitwy o Wzgórza Seelow, otrzymało dofinansowanie w kwocie wysokości 1.432.144,25 euro w ramach programu Interreg VA 2014-2020. Celem projektu "Na szlaku wspólnej historii" jest prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej głównie w kierunku młodzieży po obydwu stronach granicy. Dofinansowanie to pozwoli także na rewitalizację i modernizację obydwu placówek. W przypadku Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy będzie to przebudowa i rozbudowa budynku wystawowego oraz uruchomienie kolejki wąskotorowej wożącej turystów w systemie podziemnym Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.
03-10-2018

Oferta Fundacji "Przeciwko Leukemii"

03-10-2018

Oferta Stowarzyszenia Amazonek

02-10-2018

Regulamin Jarmarku Bożonarodzeniowego 2018

02-10-2018

Oferta PTTK oddział "Ziemi Międzyrzeckiej"

28-09-2018

Tytuł Inwestor na Medal 2018 dla gminy Międzyrzecz

Ilustracja do informacji: Tytuł Inwestor na Medal 2018 dla gminy Międzyrzecz
27 września burmistrz Remigiusz Lorenz wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Marią Kijak uczestniczyli w uroczystej Gali Budowniczych Polskiego Sportu, która odbyła się w Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. W ramach XIX. edycji konkursu Budowniczy Polskiego Sportu 2018, gminie Międzyrzecz przyznane zostało wyróżnienie Inwestor na Medal za zaangażowanie w rozwój struktury sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem:
- budowy placu zabaw i urządzeń siłowni plenerowej nad jeziorem Głębokie,
- remontu płyty boiska do piłki nożnej na Stadionie Miejskim w Międzyrzeczu,
a tym samym za wspieranie programu ,,Budujemy Sportową Polskę".

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

26-09-2018

Ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 r.

25-09-2018

Kampania informacyjno-edukacyjna nt. ekologii dla dzieci

Ilustracja do informacji: Kampania informacyjno-edukacyjna nt. ekologii dla dzieci
W ramach kampanii informacyjno- edukacyjnej współfinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, na terenie gminy Międzyrzecz zorganizowany został spektakl teatralny pt.” Wywrócona bajka o Kapturku”. Zaprezentowany został w dniach 25-26 września 2018 r. dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz  w wieku szkolnym klas 1-3.
Teatr Kultureska, bazując na znanej wszystkim dzieciom baśni Braci Grimm, stworzył autorski spektakl interaktywny, mający charakter bajki o tematyce ekologicznej. Zabawna historia zaskakiwała i bawiła dzieci przez 60 minut. Poprzez spektakl dzieci uczyły się jak dbać o środowisko naturalne, a także pogłębiały swoją wiedzę ekologiczną. Przedstawienie uczy szacunku do drzew i lasów, a także uwrażliwia dzieci na liczne problemy środowiska. Dzięki udziałowi w spektaklu dzieci poszerzają swoja wiedzę na temat segregacji odpadów. Uczniowie byli bardzo zaangażowani, a efekty specjalne zrobiły na nich ogromne wrażenie.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Zasady segregacji obowiązujące na terenie gminy Międzyrzecz. Grafika ulotki oparta jest na Wspólnym Systemie Segregacji Odpadów (Ministerstwo Środowiska-Przewodnik dla Gmin).
 
1 2 3 4 5 6 ... 113