Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

27-06-2022

Władze miasta uhonorowały wolontariuszkę Alicję Jankowską

Ilustracja do informacji: Władze miasta uhonorowały wolontariuszkę Alicję Jankowską
Przed rozpoczęciem czerwcowej sesji Rady Miejskiej burmistrz Remigiusz Lorenz i przewodnicząca Katarzyna Budych wręczyli kwiaty i podziękowali Alicji Jankowskiej, która przez ponad trzy miesiące prowadziła w Międzyrzeczu-Obrzycach punkt z żywnością i odzieżą dla uchodźców z Ukrainy.
 
Przewodnicząca rady odczytała list gratulacyjny, natomiast burmistrz podkreślał, że Pani Alicja bardzo aktywnie uczestniczy w rozmaitych akcjach dobroczynnych i życiu społeczno-kulturalnym miasta. -  Od kilku lat kieruje gminnym sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – dodał.

Radni uhonorowali wolontariuszkę gromki brawami. Podziękowania złożył jej także wiceprzewodniczący Andrzej Chmielewski.
 
Pani Alicja zaznaczała, że w prowadzeniu punktu wspierali ją harcerze i sztab wolontariuszy. – Bardzo im za to dziękuję. Przede wszystkim dziękuję mieszkańcom, stowarzyszeniom i właścicielom firm, którzy bardzo hojnie wspierali uchodźców – mówiła.
27-06-2022

Dziury pokryje dywanik z asfaltu

Ilustracja do informacji: Dziury pokryje dywanik z asfaltu
To już pewne! Jesienią przyszłego roku mieszkańcy przestaną narzekać na dziury i kałuże w gruntowych nawierzchniach trzech ulic: Cypriana K. Norwida, Jacka Malczewskiego i Marii Konopnickiej. Burmistrz Remigiusz Lorenz i Małgorzata Winnicka z międzyrzeckiej firmy Brubet podpisali dziś umowę na utwardzenie tych dróg oraz wybudowanie wzdłuż nich oświetlenia i chodników. 

O kolejnej inwestycji drogowej w Międzyrzeczu wiele razy informowały już lokalne i regionalne media. Przypominamy, że przed kilkoma tygodniami gmina dostała 2 mln. 466 tys. zł na utwardzenie trzech gruntowych ulic w zachodniej części Międzyrzecza; Cypriana K. Norwida, Jacka Malczewskiego i Marii Konopnickiej. Przetarg wygrała miejscowa firma Brubet, której współwłaścicielka Małgorzata Winnicka podpisała dziś z burmistrzem Remigiuszem Lorenzem umowę na realizację tej ważnej i od lat wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji.

- Prace mają się zakończyć jesienią przyszłego roku – zapowiada burmistrz Remigiusz Lorenz. 
 
W podpisaniu umowy uczestniczył też Sylwester Suchowski, który kieruje Wydziałem Realizacji Inwestycji w międzyrzeckim magistracie. - Gruntowe drogi zostaną utwardzone i pokryte asfaltem. Wzdłuż nich wybudujemy też chodniki, oświetlenie i wpusty kanalizacji deszczowej – dodaje S. Suchowski.
 
Gmina zapłaci wykonawcy 4 mln. 142 tys. 640 zł. Spółka Brubet jest dobrze znana w naszym mieście i regionie. Zrealizowała już wiele podobnych inwestycji w Międzyrzeczu i okolicznych gminach. - Prace rozpoczniemy od przygotowania organizacji ruchu. Postaramy się prowadzić je w taki sposób, żeby zminimalizować związane z nimi utrudnienia – zapowiada M. Winnicka.

Burmistrz zaznacza, że budowa dróg będzie jedną z ponad 70 inwestycji, realizowanych w tym roku w naszej gminie. – Ich łączna wartość wynosi ponad 110 milionów złotych – wylicza samorządowiec. 
 
27-06-2022

Dumna Polka nie ugięła się przed Hitlerem

Ilustracja do informacji: Dumna Polka nie ugięła się przed Hitlerem
Mieszkająca w Pszczewie K. Sztuba-Frąckowiak jest nauczycielką, pasjonuje się historią Ziemi Międzyrzeckiej – w szczególności Pszczewa o międzyrzeckich Obrzyc. Jest także autorką wydanej w ub.r. książki „Waleria Misiewicz z Szarcza. Działaczka spod znaku Rodła”, która była tematem jej wykładu, wygłoszonego we wtorek po południu w międzyrzeckiej bibliotece. Autorka przybliżyła uczestnikom spotkania postać W. Misiewicz, która okresie międzywojennym aktywnie działała w utworzonym w 1922 r. Związku Polaków w Niemczech (Pszczew i Międzyrzecz znajdowały się w tym czasie w granicach Niemiec).Prowadziła m.in. polską bibliotekę. Również podczas wojny kolportowała wśród mieszkańców polskie książki, za co mogła zapłacić życiem.

- Po wojnie komunistyczne władze potraktowały ją jako kułaczkę i burżujkę. Nałożyły na jej gospodarstwo bardzo wysokie kontyngenty zboża i następnie wtrąciły ją do więzienia. Pozostali w Pszczewie Niemcy śmiali się z niej później, że polskie władze wynagrodziły w ten sposób jej długoletnią walkę o polskość Ziemi Pszczewskiej – mówiła.

Po zakończeniu wykładu autorce podziękowali zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej @Andrzej Chmielewski. – Odkrywa Pani przed mieszkańcami mało znane fakty z historii Ziemi Międzyrzeckiej – zaznaczała A. Śnieg wręczając prelegentce bukiet kwiatów.  
21-06-2022

Pożegnanie absolwentów „Jedynki”

Ilustracja do informacji: Pożegnanie absolwentów „Jedynki”
Dyrektor Monika Szypszak i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi pożegnali absolwentów klas ósmych, którzy po wakacjach rozpoczną naukę w szkołach zasadniczych i średnich. Gratulacje i życzenia nauczycielom, wychowawczyniom i uczniom złożyli przedstawiciele władz miasta – burmistrz Remigiusz Lorenz i przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Budych.
 
Pożegnanie absolwentów „jedynki” odbyło się w poniedziałek, 20 czerwca, w sali kinowo-widowiskowej Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. Dyrektor SP 1 Monika Szypszak złożyła gratulacje absolwentom oraz podziękowała ich wychowawczyniom Monice Moraczyńskiej i Alicji Bartkowiak, nauczycielom i pracownikom szkoły. Za wsparcie ze strony miasta podziękowała obecnemu na sali burmistrzowi Remigiuszowi Lorenzowi i przewodniczącej Rady Miejskiej Katarzynie Budych.

Burmistrz pogratulował dyrektorce oraz nauczycielom sukcesów dydaktycznych i wysokiego poziomu nauczania, natomiast uczniom licznych sukcesów na konkursach i olimpiadach. Absolwentom życzył udanych i bezpiecznych wakacji, a najlepszym z nich wręczył ufundowane przez siebie nagrody. Zapewniał też o swoim dalszym wsparciu dla wszystkich gminnych placówek oświatowych.
 
Wyróżniających się uczniów i nauczycieli nagrodziła też dyrektorka szkoły. Dyplomy i puchary otrzymali m.in. młodzi siatkarze z Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka, którzy w dobiegającym już końca roku szkolnym zajęli wiele czołowych lokat na prestiżowych turniejach i zawodach.
 
Artystycznym akordem pożegnania absolwentów „jedynki” był brawurowo wykonany polonez oraz występy, zakończone tradycyjnym podrzuceniem symbolicznych biretów.
21-06-2022

Zarządzenie burmistrza Międzyrzecza

Ilustracja do informacji: Zarządzenie burmistrza Międzyrzecza
Zarządzenie  nr  69/2022 Burmistrza Międzyrzecza z dnia  21 czerwca  2022 r. w sprawie powołania Rady Muzeum Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego- Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie.
 
 
Na podstawie art. 11 ust.1 i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach ( tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 385 z  późn. zm.) oraz § 12 Statutu Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego- Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr  XLV/406/14 z dnia 30.09.2014 r.( Dz.U. Woj. Lub. z 2014 r., poz. 1767)
zarządza się co następuje:
 
§ 1
Powołuje się Radę Muzeum działającą przy Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym- Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie  na okres 4 lat w składzie:
 1. Błażej Skaziński
 2. dr Piotr Dziedzic
 3. dr Grzegorz Wanatko
 4. Anna Sawka
 5. Paweł Pawłowski
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Społecznych.
 
§ 3
Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.
21-06-2022

Informacja o sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o sesji Rady Miejskiej
W czwartek, 23 czerwca 2022 r. o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się LII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
 
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Raport o stanie Gminy Międzyrzecz za 2021 rok.
 4. Debata nad raportem.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzyrzecza wotum zaufania (projekt nr 1).
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za 2021 rok.
 7. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Międzyrzecza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok.
 8. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o udzielenie Burmistrzowi Międzyrzecza absolutorium za 2021 rok.
 9. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2021 rok.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz oraz informacją o stanie mienia Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2021 (projekt nr 2).
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza (projekt nr 3).
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (projekt nr 4).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2022 (projekt nr 5).
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz a lata 2022 - 2033 (projekt nr 6).
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 (projekt nr 7).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny 1 litra paliwa w gminie Międzyrzecz na rok szkolny 2022/2023 (projekt nr 8).
 18. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 20. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 21. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 22. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu               
Katarzyna Budych
20-06-2022

Ankieta badawcza dla mieszkańców Świebodzińsko-Międzyrzeckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Ilustracja do informacji: Ankieta badawcza dla mieszkańców Świebodzińsko-Międzyrzeckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Zwracamy się z gorącą prośbą dotyczącą wypełnienia 20-minutowej ankiety badawczej. Informacje pozyskane dzięki niej posłużą do przygotowania diagnozy obszaru partnerstwa Świebodzińsko-Międzyrzeckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Partnerstwo, które współtworzą Gminy Międzyrzecz, Świebodzin i Sulęcin jest wspólnym przedsięwzięciem naszych samorządów, w ramach którego będziemy realizować wspólne projekty. Wierzymy, iż efekty tych przedsięwzięć przełożą się bezpośrednio na podniesienie standardu życia wszystkich naszych mieszkańców.
Prosimy o poświęcenie około 20 minut Państwa czasu na wypełnienie ankiety znajdującej się pod poniższym linkiem.
 
 
Badanie odbywa się w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, a operatorem badania jest Związek Miast Polskich.
Dziękujemy za Państwa aktywność i poświęcony czas. 
 
17-06-2022

Uwaga, ważny komunikat!

Ilustracja do informacji: Uwaga, ważny komunikat!
W związku z awarią wodociągową Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje o tymczasowym ograniczeniu ruchu na ul. Wesołej.
 
Prace wykonywane będą w piątek, 17 czerwca, w godz. od 15.00 do 20.00.
 
Mapka pogladowa:
17-06-2022

Kolejna dotacja na samochód dla strażaków z Wyszanowa

Ilustracja do informacji: Kolejna dotacja na samochód dla strażaków z Wyszanowa
Burmistrz Remigiusz Lorenz i prezes OSP w Wyszanowie Jarosław Tomaszewski odebrali promesę na 200 tys. zł na zakup nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla wyszanowskich strażaków. – To kolejna dotacja na ten cel. Na zakup nowego samochodu strażackiego dostaliśmy łącznie 575 tys. zł – zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Promesy na zakupy nowych pojazdów dla strażaków-ochotników przekazał kilku gminom Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jedną z nich odebrali burmistrz Remigiusz Lorenz, który jest prezesem OSP w naszej gminie i zasiada w prezydium zarządu powiatowego ochotniczych straży pożarnych, a także prezes OSP w Wyszanowie - i jednocześnie sołtys tej wsi oraz radny miejski – Jarosław Tomaszewski.
 
- Wcześniej dostaliśmy na ten pojazd 375 tys. zł, a teraz kolejne 200 tys. zł – zaznaczał burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Prezes OSP z Wyszanowa nie ukrywał radości z kolejnej dotacji na nowy pojazd dla swoich podkomendnych. – Czekaliśmy na niego od lat. Usprawni nam akcje ratowniczo-gaśnicze, ale przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo mieszkańców nie tylko naszej wsi, ale także całej gminy – dodaje J. Tomaszewski.
 
W ciągu kilku najbliższych dni poznamy wyniki ogłoszonego przez gminę przetargu. Jeśli zostanie rozstrzygnięty, już niebawem strażacy z Wyszanowa będą jeździć do akcji ratowniczo-gaśniczych nowym pojazdem.
 
Samochód będzie kosztować znacznie więcej, niż wynoszą obie dotacje. Brakująca część zostanie sfinansowana z budżetu gminy, na co wyraziła już zgodę Rada Miejska. Zakup nowego wozu ratowniczo-gaśniczego wpisuje się w zatwierdzony przez radnych autorski program burmistrza, którego celem jest odnowienie floty strażackiej we wszystkich jednostkach OSP w naszej gminie. Na początku ub.r. nowy samochód trafił do strażaków z Bukowca, niebawem z kolejnego korzystać będą ich koledzy z Wyszanowa.
 
– Każdego roku będziemy zabezpieczać w budżecie pieniądze na nowy pojazd i występować z wnioskami o dotacje na jego zakup – zapowiada R. Lorenz.
13-06-2022

Ogłoszenie o przetargu

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargu
Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 124C w Bukowcu,  wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 590/10000 części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 128/74 o pow. 0,2285 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr  GW1M/00022554/8.
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 170.000,00 zł, w tym:
 
Cena gruntu: 5.800,25 zł, Cena lokalu: 164.199,75 zł
 
Wysokość wadium: 17.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2022 r. o godz. 11:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości na każdą z ww. nieruchomości należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 14 lipca 2022 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (w tytule proszę podać „Bukowiec 124C/3-lokal mieszkalny -wadium” oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu.
 
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 13 czerwca 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz.pl,
 
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
1 2 3 4 5 6 ... 290