Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

11-09-2020

Żłobek rośnie jak na drożdżach

Ilustracja do informacji: Żłobek rośnie jak na drożdżach
 
Sąsiadujący z przedszkolem Bajkowa Kraina nowy żłobek będzie drugim domem dla 48 maluszków z naszego miasta. Placówka powstała dzięki dwóm dotacjom, które gmina dostała z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
 
 
Żłobek powstaje w ekspresowym tempie. Kamień węgielny wmurowano w jego fundamenty 20 lipca i ciągu zaledwie kilku tygodni pracownicy firmy Nor Bud z Bolewic wybudowali okazały pawilon.  Obecnie trwają w nim prace wykończeniowe.
 
– W środku trwa montowanie instalacji elektrycznej, grzewczej i nawiewnej. Kładzione są tynki, montowana jest stolarka okienna. Robimy wszystko, żeby w pierwszy pracujący dzień przyszłego roku, czyli 4 stycznia, przywitać w nim dzieci i ich rodziców – zapowiada burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz.
 
Budynek powstaje na gminnej działce przy przedszkolu Bajkowa Kraina, od strony ul. Zamoyskiego. Będzie wizytówką międzyrzeckiej oświaty. Wszystkie pomieszczenia przystosowane są dla osób niepełnosprawnych, Maluszki będą korzystać z nowoczesnej stołówki oraz jasnych, przestronnych i odpowiednio wyposażonych pomieszczeń do zabaw i wypoczynku. Całość uzupełniają pomieszczenia socjalne i kuchnia.
 
Burmistrz zwraca uwagę na fakt, że po otwarciu żłobka mamy maluszków będą mogły podjąć pracę i realizować swoje zawodowe ambicje. – Inwestycja przełoży się na nowe miejsca pracy. Zatrudnimy w niej wychowawców i personel pomocniczy – dodaje.
 
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Izabella Korejwo informuje, że w listopadzie ogłoszone zostaną nabory dotyczące dzieci i osób zainteresowanych pracą w żłobku.
 
Władze miasta zapłacą wykonawcy 2 miliony 964 tysiące złotych. Finansowy wkład gminy będzie jednak dużo mniejszy. Jak to możliwe? Władze otrzymały na ten cel dwie dotacje.  - W sierpniu ubiegłego roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał gminie 787 tys. zł na utworzenie i prowadzenie tej placówki, a w tym roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dołożyło do budowy 1 mln. 584 tys. zł z programu Maluch Plus – wylicza.
 
Żłobek jest jedną z wielu inwestycji oświatowych w gminie Międzyrzecz. Przypominamy, że przed dwoma laty przy Szkole Podstawowej nr 3 otwarto nowoczesne przedszkole dla 120 dzieci. Kierowniczka Wydziału Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim magistracie Katarzyna Szadkowska zaznacza, że w br. w naszej gminie ukończono lub rozpoczęto wiele innych inwestycji. Korzystają z nich także mieszkańcy sołectw. Przed kilkoma tygodniami  w Kuźniku oddano do użytku plac zabaw, a w Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie rozpoczęła się budowa nowego pawilonu wystawienniczego.
 
- Mimo epidemii koronawirusa  i związanymi z nią perturbacjami finansowany, nie zwalniamy tempa i  realizujemy wszystkie najważniejsze zadania inwestycyjne – zaznacza R. Lorenz. – Przymierzamy się do kolejnych. Między innymi do budowy ulicy Długiej
11-09-2020

Zaproszenie na konferencję

Ilustracja do informacji: Zaproszenie na konferencję
 
Wojewoda lubuski Władysław Dajczak, PFR oraz PFR portal PPK zapraszają na konferencję „Pracownicze Plany Kapitałowe blisko Ciebie”.
 
11-09-2020

Projekt „Akademia Pozytywnej Zmiany Zawodowej”

Ilustracja do informacji: Projekt „Akademia Pozytywnej Zmiany Zawodowej”
Zapraszamy serdecznie osoby młode należące do kategorii NEET, których celem jest aktywizacja zawodowa.
 
 
 
Poniżej przedstawiamy  kilka najważniejszych informacji o Projekcie:
Obecnie udział w Projekcie kończy 30 spośród 60-ciu Uczestników Projektu.
Poszukujemy 30-tu osób, spełniających następujące warunki:
 • wiek 18-29 lat
 • miejsce zamieszkania w woj. lubuskim
 • brak zatrudnienia – wyłącznie bierni zawodowo
Zapewniamy pierwszeństwo udziału w Projekcie dla osób:
 • bez doświadczenia zawodowego
 • z niepełnosprawnościami
(zapewniamy dostęp dla osób z różnym rodzajem niepełnosprawności)
 • z niskim wykształceniem
 • mających miejsce zamieszkania w mieście średnim, tj.: Międzyrzecz, Nowa Sól, Słubice, Świebodzin, Żagań, Żary
 • mających miejsce zamieszkania w powiecie o wysokiej stopie bezrobocia, tj.: międzyrzeckim, strzelecko-drezdeneckim, krośnieńskim, żagańskim, nowosolskim, wschowskim, sulęcińskim, zielonogórskim
Pierwszeństwo skorzystania ze wsparcia mają byli Uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Celu Tematycznego 9 w RPO WL 2014-2020.         
Działania naszego projektu obejmą pełną aktywizację zawodową, na którą składają się:
 1. Identyfikacja potrzeb i diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy (w tym opracowanie IPD) w wymiarze 6 godz./osoba 
 2. Poradnictwo psychologiczne w wymiarze 4 godz./osoba
 3. Pośrednictwo pracy w wymiarze 8 godz./osoba
i/lub Poradnictwo zawodowe w wymiarze 4 godz./osoba
 1. Szkolenia zawodowe zakończone egzaminami, prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 
 2. 3-miesięczne staże zawodowe zgodne z tematyką ukończonych szkoleń. 
Zachęcamy do kontaktu z nami- chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień.
 
Z poważaniem,
Artur Olesiński
tel. 531 074 935
ICT Artur Olesiński
ul. Bieniewicka 53
05-870 Błonie
 
10-09-2020

Informacja o sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o sesji Rady Miejskiej
We wtorek, 15 września 2020 r., o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Porządek obrad.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020–2023 - przedstawienie opinii Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Wybór i ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej.
Przedstawienie regulaminu głosowania i jego przyjęcie.
Głosowanie na ławników.
Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej.
Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję w latach 2020-2023 (projekt nr 1).
Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz” (projekt nr 2).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej (projekt nr 3).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej (projekt nr 4).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej (projekt nr 5).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie 0004 Święty Wojciech w m. Jagielnik (projekt nr 6).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat (projekt nr 7).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat (projekt nr 8).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat (projekt nr 9).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat (projekt nr 10).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat (projekt nr 11).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat (projekt nr 12).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat (projekt nr 13).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat (projekt nr 14).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat (projekt nr 15).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres o 10 lat (projekt nr 16).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Międzyrzecz (projekt nr 17).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Międzyrzecz (projekt nr 18).
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 (projekt nr 19).
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2020 – 2031 (projekt nr 20).
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu (projekt nr 21).
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny 1 litra paliwa w gminie Międzyrzecz na rok szkolny 2020-2021 (projekt nr 22).
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania na piśmie.
Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząc Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
 
             Katarzyna Budych
10-09-2020

Program Pole Działania

Ilustracja do informacji: Program Pole Działania
Program adresowany jest do nastoletnich mieszkańców wsi zainteresowanych działalnością społeczną. 
 
 
10-09-2020

Ostrzeżenie przed włośnicą u dzików

Ilustracja do informacji: Ostrzeżenie przed włośnicą u dzików
Powiatowy Inspektor  Weterynarii w Międzyrzeczu informuje o pięciu przypadkach włośnicy u dzików w powiecie międzyrzeckim.
 
 
08-09-2020

Ratowanie jeziora należy zacząć od odbudowy jazu na Obrze

Ilustracja do informacji: Ratowanie jeziora należy zacząć od odbudowy jazu na Obrze
Jak uratować jezioro Głębokie przed ekologiczną katastrofą? Debatowali o tym uczestnicy spotkania, które odbyło się w muzeum z inicjatywy posła Jacka Kurzępy. Zdaniem burmistrza Remigiusza Lorenza, spadek poziomu wody może zatrzymać odbudowa jazu na Obrze. – Bez finansowego wsparcia z Warszawy bądź Brukseli ta jakże ważna inwestycja nie dojdzie jednak do skutku – zaznacza R. Lorenz.
 
Głębokie jest jednym z najczystszych jezior w Zachodniej Polsce, co potwierdzili przed kilkoma miesiącami eksperci z Unii Europejskiej. Znajdujące się tam kąpielisko przyciąga latem mieszkańców całego regionu i obcokrajowców. Niestety, mieszkańców, turystów i władze coraz bardziej niepokoi drastyczny spadek poziomu wody w tym akwenie. Z problemem próbuje się zmierzyć burmistrz Remigiusz Lorenz. Przed rokiem z jego inicjatywy w ratuszu odbyło się pierwsze spotkanie w tej sprawie, o czym informowaliśmy w internecie i w lokalnych mediach.
 
Przed kilkoma miesiącami burmistrz przedstawił problem posłowi Jackowi Kurzępie. Efektem były spotkania w Warszawie i Poznaniu, podczas których R. Lorenz i jego zastępczyni Agnieszka Śnieg rozmawiali o tym z urzędnikami Państwowego Przedsiębiorstwa Wodnego „Wody Polskie”, które wdraża właśnie rządowy program walki ze skutkami suszy. Kolejne spotkanie odbyło się w piątek, 4 września, w międzyrzeckim muzeum. Jego uczestnicy zastanawiali się nad przyczynami tego zjawiska. Twierdzili, że jedną z nich może być obwodnica, będąca lokalnym fragmentem drogi szybkiego ruchu  S3. Jej pierwszą nitkę oddano do użytku w 2006 r., natomiast rok później odnotowano gwałtowny spadek wody w jeziorze.
 
– Trasa S3 odcięła akwen od jednej trzeciej jego zlewni – mówiła Agnieszka Olek z Pracowni Projektowej Ecogito.
 
Dyrektor poznańskiego oddziału „Wód Polskich” Bogumił Nowak zwrócił uwagę, że wysychanie wód i stepowienie występuje w całym kraju. Zwłaszcza w jego zachodniej części. – Na Pojezierzu Gnieźnieńskim poziom wód obniżył się o sześć metrów. Mokradła zamieniają się w łąki, a akweny wysychają jeden po drugim – mówił.
 
Zdaniem burmistrza Remigiusza Lorenza, proces wysychania Głębokiego może zatrzymać odbudowa jazu na Obrze w okolicach wsi Gorzyca. – Jaz podniesie poziom wód gruntowych o półtora metra, co pośrednio będzie miało wpływ na stabilizację lustra jeziora – przekonywał.
 
Pomysł burmistrza popiera B. Nowak. Podkreśla przy tym, że w ramach rządowego programu walk z suszą na Obrze koło Perzyn i Rybojad mają powstać dwa jazy.  Trzeci wybuduje w Policku prywatny inwestor. Niestety, w projekcie ministerstwa nie ujęto podobnej inwestycji koło Gorzycy. – Dlatego liczymy na unijne lub rządowe dotacje – podkreśla R. Lorenz.
 
Burmistrz nie ukrywa, że liczy na dalszą pomoc posła J. Kurzępy, który już od kilku miesięcy wspiera gminne władze z poselskiej ławy na Wiejskiej w Warszawie i w rządowych instytucjach.
 
Obecny na spotkaniu radny gminny Edward Toczyński twierdzi, że jezioro może uratować pompowanie wody z Obry. Postuluje, aby część wody z rzeki skierować na mokradła między Obrą i akwenem. Przekonywał, że nawodnienie tych terenów nie tylko ustabilizuje, ale również podniesie poziom Głębokiego. Projekt zaciekawił obecnych na spotkaniu leśników. Mówił o tym m.in. Krzysztof Sielecki, zastępca dyrektora do spraw gospodarki leśnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w  Szczecinie.
 
Kolejny pomysł dotyczy zasilania mokradeł wodą z oczyszczalni ścieków koło wsi Św. Wojciech. – Musimy przeanalizować wszystkie pomysły, ale pierwszym krokiem musu być przeprowadzenie specjalistycznych badań - komentował J. Kurzępa.
 
Jezioro należy do Skarbu Państwa, a jego zarządcą jest starostwo, które pobiera pieniądze za jego dzierżawę od Polskiego Związku Wędkarskiego. – Akwen nie należy do gminny, ale biorąc na uwagę rozwój turystyki i dobro naszych mieszkańców, którzy licznie i chętnie wypoczywają nad tym akwenem, musimy zmierzyć się z tym wyzwaniem – dodaje.
 
Zdaniem posła J. Kurzępy jest szansa, że realizacja tego projektu zakończy się w 2022 r. Jak dodaje B. Nowak, na efekty będziemy jednak musieli poczekać kilka lat.
 
Problem dostrzegają nie tylko mieszkańcy i władze gminy, ale także ekolodzy i społecznicy. Pomysł budowy jazu promuje i wspiera m.in. stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta, która aktywnie włączyła się w działania posła Kurzępy i władz gminy Międzyrzecz.
08-09-2020

Informacja Zakładu Energetyki Cieplnej

Ilustracja do informacji: Informacja Zakładu Energetyki Cieplnej
Zakład Energetyki Cieplnej informuje, że przystępuje do stabilizacji ciśnienia (uzupełnienia wody) w sieciach i budynkach.
 
 
03-09-2020

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Ilustracja do informacji: Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
Zostawmy samochody w garażach. W dniach od 16 do 22 września obchodzimy  Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu.
 
 
Szczegóły na plakatach
 
 
 
 
01-09-2020

Ruszył Powszechny Spis Rolny

Ilustracja do informacji: Ruszył Powszechny Spis Rolny
We wtorek, 1 września, w całej Polsce rozpoczęła  się realizacja strategicznego i wyjątkowego badania, jakim jest Powszechny Spis Rolny 2020.

 
Dane zebrane w spisie rolnym służą m.in. do opracowywania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Dostarczą szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej i ekonomicznej rolników oraz prowadzonej przez nich produkcji rolnej. To w oparciu o te dane państwa członkowskie UE prowadzą negocjacje w obszarze kwestii związanych z rodzajem oraz wielkością dopłat do rolnictwa i obszarów wiejskich.
 
Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest obowiązkowy i zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.
 
1 2 3 4 5 6 ... 207