Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

20-10-2021

Gmina stawia na drogi

Ilustracja do informacji: Gmina stawia na drogi
Budowa ul. Długiej nabiera tempa. Pracownicy miejscowej firmy Brubet korytują i utwardzają nawierzchnię ulicy, która będzie drogą dojazdową do planowanej przez władze gminy wschodniej obwodnicy miasta. – Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki dotacji w wysokości 2,5 mln. zł – zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
 
Nowa ulica będzie miała inny przebieg, niż obecna ul. Długa nazywana potocznie Czarną Drogą. Dla kierowców najważniejszy jest jednak fakt, że przestaną niszczyć samochody na dziurach w jej gruntowej nawierzchni, która po deszczach zamienia się w jedną wielką kałużę. Nowa droga zostanie utwardzona i wyłożona kostką, a kolejnymi udogodnieniami dla mieszkańców będzie chodnik, oświetlenie i kanalizacja deszczowa.
 
- Połączy ulice Poznańską z Żołnierską i następnie z Obrzycami. Ułatwi dojazd mieszkańcom Obrzyc i osiedla Nad Obrą. W przyszłości będzie także pełnić rolę drogi dojazdowej do planowanej przez nas wschodniej obwodnicy naszego miasta – zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Nowa droga zostanie otwarta pod koniec sierpnia przyszłego roku. Ma mieć 1,5 km. długości. Budują ją pracownicy miejscowej firmy Brubet, która wygrała przetarg na opracowanie dokumentacji i realizację tej jakże ważnej dla miasta inwestycji.
 
Prace rozpoczęły się pod koniec września. Obecnie trasę nowej drogi wyznaczają wykorytowane już odcinki między osiedlem Nad Obrą i Czarną Drogą.  Gmina zapłaci wykonawcy blisko 5 mln zł. Burmistrz zaznacza przy tym, że ponad połowę tek kwoty stanowi dotacja, przyznana gminie z Funduszu Rozwoju Dróg.
 
– Na realizację tej inwestycji dostaliśmy 2 mln. 555 tys. zł – wylicza R. Lorenz. – To kolejne rządowe wsparcie na budowę dróg w naszej gminie. W ubiegłym roku za dotację z tego programu wybudowaliśmy ulice Żołnierską, Alfa Kowalskiego, Sybiraka i Guzowskiego na osiedlu Nad Obrą, a wcześniej drogę w Kaławie i kilka ulic w Międzyrzeczu. Budowa i remonty dróg są jednym z naszych najważniejszych zadań. Dzięki tym inwestycjom rośnie wartość pobliskich działek, przyśpieszają też rozwój danego obszaru i miasta.
20-10-2021

Nowa sala za rządową dotację

Ilustracja do informacji: Nowa sala za rządową dotację
We wrześniu przyszłego roku między Szkołą Podstawową nr 1 i stadionem miejskim otwarta zostanie nowoczesna i przestronna sala gimnastyczna z kuchnią oraz stołówką. Niebawem rozpocznie się budowa. – Gmina przekazała już wykonawcy plac budowy – informuje burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Salę wybuduje konsorcjum trzech wielkopolskich firm, o czym informowały ostatnio regionalne media i serwisy internetowe. Wykonawca nie zasypia gruszek w popiele. Kilka dni po podpisaniu umowy przejął plac budowy i niebawem rozpocznie ważną dla miasta inwestycję. – Sala powstanie między stadionem miejskim i Szkołą Podstawową nr 1 w miejscu baraku, w którym dawniej uczyły się dzieci z pobliskiej podstawówki. Projekt zakłada, że razem z nią wybudowane zostaną kuchnia i stołówka – zapowiada zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg, która uczestniczyła w przekazaniu przez gminę placu budowy.
 
Burmistrz Remigiusz Lorenz zaznacza, że ze znajdującej się w sali stołówki korzystać będą uczniowie „jedynki” oraz pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 2. To jednak nie wszystko. Nowy obiekt z szatniami, kuchnią i stołówką umożliwi organizację na pobliskim stadionie wydarzeń sportowych o randze okręgowej, a nawet ogólnopolskiej. Np. mitingów lekkoatletycznych.
 
– Po ostatnim remoncie stadion jest przystosowany do takich imprez. Do tej pory jedną z przeszkód był jednak brak odpowiedniego zaplecza dla uczestników. Po zakończeniu inwestycji nasi goście będą mogli korzystać ze stołówki oraz dodatkowych szatni i sanitariatów w sali – zaznacza.
 
Na ukończenie inwestycji niecierpliwie czekają uczniowie i nauczyciele „jedynki”. Jak podkreśla dyrektor tej placówki Monika Szypszak, obecna salka jest po prostu za mała na potrzeby szkoły.
 
Inwestycja kosztować będzie 6 mln zł. Burmistrz podkreśla, że jej realizacja będzie możliwa dzięki dotacji z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. – Dostaliśmy na ten cel 1 mln. 800 tys. zł – wylicza. – To jedna z wielu rządowych i unijnych dotacji, przyznanych gminie w ostatnich miesiącach. 
20-10-2021

Burmistrz pogratulował hodowcom gołębi

Ilustracja do informacji: Burmistrz pogratulował hodowcom gołębi
Hodowcy gołębi z międzyrzeckiej sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych podsumowali 2021 r. Gratulacje złożył im burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
 
Spotkanie odbyło się 16 października w remizie OSP w Kaławie. Hodowcy podsumowali ostatnie miesiące działalności ich koła oraz rozmaite imprezy, w których uczestniczyli w 2021 r. Ich gościem był burmistrz Remigiusz Lorenz, który pogratulował im pasji oraz podziękował prezesowi Przemysławowi Czapczykowi za wzorowe kierowanie sekcją (międzyrzecka sekcja razem z czterema innymi sekcjami działa w strukturach Oddziału PZHGP w Świebodzinie).
 
Burmistrz razem z prezesem wręczyli wyróżniającym się hodowcom medale, puchary i okolicznościowe ryngrafy. – Podziwiam ludzi z nietuzinkowymi zainteresowaniami – mówił.
18-10-2021

Pracownicy oświaty świętowali Dzień Nauczyciela

Ilustracja do informacji: Pracownicy oświaty świętowali Dzień Nauczyciela
Dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy gminnych szkół i przedszkoli obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. Gratulacje i życzenia złożył im m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
 
Obchody Dnia Edukacji Narodowej, nazywanego potoczne Dniem Nauczyciela, odbyły się w środę, 13 października, w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. Uświetnił je występ działających w tej placówce sekcji artystycznych: chóru Piccolo kierowanego przez Ewę Witkowską, tancerzy zespołu tańca nowoczesnego Led Dance (instruktor Justyna Wittchen) oraz z grupy tańca towarzyskiego (instruktor Piotr Soja).
 
Gratulacje i życzenia złożył dyrektorom, nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych burmistrz Remigiusz Lorenz, któremu podczas uroczystości towarzyszyli zastępcy Agnieszka Śnieg i Tomasz Markiewicz wraz z sekretarzem Urzędu Miejskiego Łukaszem Rutą. – Wasza praca jest równie ciężka, co odpowiedzialna. Tym większe należą się Wam podziękowania i gratulacje. Zwłaszcza, że nasze szkoły wyróżniają się bardzo wysokim poziomem nauczania, a uczniowie zajmują czołowe miejsca podczas olimpiad i konkursów przedmiotowych – mówił R. Lorenz.
 
Życzenia dyrektorom i nauczycielom złożyła też przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Budych. Gratulowała im zaangażowania, pasji i wysokich kwalifikacji. Burmistrz podkreślał natomiast, że do oświaty – na pensje oraz bieżące utrzymanie szkół, przedszkoli i żłobka - gmina dopłaca prawie 20 mln zł. rocznie.
 
– Należy do tego doliczyć kolejne miliony na inwestycje. Pod koniec lutego otworzyliśmy nowy żłobek, a przed kilkoma dniami przekazaliśmy wykonawcy plac budowy przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi, gdzie powstanie nowoczesna i funkcjonalna sala gimnastyczna z kuchnią i stołówką. Na oświacie nie będziemy jednak oszczędzać. Od poziomu nauczania zależy między innymi przyszłość naszego miasta i gminy. Każda złotówka wydana na dzieci zwróci się nam dziesięć razy – zaznaczał.
 
Burmistrz odebrał ślubowanie od nauczycieli, którzy awansowali na stopień nauczyciela mianowanego. Razem z dyrektorem Gminnego Zespołu Oświaty Izabelą Korejwo wręczył też listy gratulacyjne, róże i drobne upominki ponad 30 nauczycielom, którzy wyróżniają się zaangażowaniem i sukcesami w pracy. Podziękował też I. Korejwo. Podkreślał jej zaangażowanie i profesjonalizm, dzięki którym międzyrzeckie przedszkola i szkoły mogą być wzorem dla podobnych placówek z innych gmin.
 
Kolejne podziękowana i gratulacje R. Lorenz złożył dyrektorce MOK Ewelinie Izydorczyk-Lewy. Zaznaczał przy tym, że kierowany przez nią ośrodek uzupełnia ofertę edukacyjną gminnych placówek oświatowych. W imieniu dyrektorów i nauczycieli burmistrzowi podziękowała natomiast dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 Katarzyna Dymel, która podkreślała, że dzięki jego wsparciu międzyrzeckie placówki oświatowe mogą stale się rozwijać dla dobra uczniów i mieszkańców.
 
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości zaprosił jej bohaterów na skromny poczęstunek – kanapki, kawę i herbatę – do biblioteki miejskiej.
18-10-2021

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR

Ilustracja do informacji: Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR
Gmina Międzyrzecz przygotowuje się do złożenia wniosku o przyznanie grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa umożliwiającego zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. W tym celu ogłaszamy dla uprawnionych mieszkańców naszej gminy nabór oświadczeń, na podstawie których Gmina będzie ubiegać się o wspomniane dofinansowanie.
 
Kto może ubiegać się o zakup sprzętu?
Do wsparcia pomocą związaną z przekazaniem sprzętu komputerowego kwalifikuje się dziecko lub pełnoletni uczeń szkoły średniej:
  • który jest mieszkańcem miejscowości, na terenie Gminy Międzyrzecz, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • jest członkiem rodziny, w której rodzice/opiekunowie prawni, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.
O wsparcie nie mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni/pełnoletni uczniowie szkół średnich, którzy uzyskali w roku 2020 lub 2021 na własność lub w drodze użyczenia komputer stacjonarny lub laptop zakupiony ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrot kosztów lub dofinansowanie zakupu tych rzeczy.
 
O jaki sprzęt można się ubiegać?
Osoby uprawnione mogą ubiegać się o zakup laptopa/komputeru stacjonarnego lub o zakup tabletu. Sprzęt zostanie zakupiony przez Gminę po uzyskaniu Grantu. Osoby składające oświadczenia proszone są także o wypełnienie „Informacji o wyborze sprzętu”, to pozwoli oszacować Gminie realne zapotrzebowanie na konkretny rodzaj sprzętu.
 
Co zrobić, aby uzyskać wsparcie?
Aby ubiegać się o wsparcie należy w terminie do 29 października 2021 r. złożyć w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu (hol Ratusza – okienko podawcze) następujące dokumenty:
  • Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (składane w przypadku niepełnoletniego dziecka),
  • Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność,
  • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • Informację o wybranym rodzaju sprzętu komputerowego.
  • Nieobligatoryjnie - Potwierdzenie zatrudnienia członka rodziny w PPGR (zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający zatrudnienie danej osoby).
Dokumenty powinny znajdować się w kopercie, zszyte w sposób uniemożliwiający dekompletację. Na kopercie należy napisać „Cyfrowa Gmina – Granty PPGR”.
 
UWAGA! Potwierdzenie zatrudnienia członka rodziny w PPGR nie jest załącznikiem obligatoryjnym. Jeśli jednak dysponują Państwo takim dokumentem, prosimy o załączenie kopii lub oryginału. Ułatwi to weryfikację Oświadczeń.
 
UWAGA 2! Jeżeli nie posiadają Państwo dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w PPGR, prosimy na Oświadczeniu oprócz nazwy gospodarstwa wskazać także (w dowolnym miejscu) orientacyjne lata pracy w PPGR oraz, jeżeli jest taka możliwość, rodzaj stanowiska pracy. Ułatwi to weryfikację wskazanej osoby w spisach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie.
 
Dokumenty do pobrania:
 
13-10-2021

Wielkie święto międzyrzeckich seniorów

Ilustracja do informacji: Wielkie święto międzyrzeckich seniorów
 
Pyszny tort, życzenia od burmistrza Remigiusza Lorenza i wspaniały koncert – tak w największym skrócie wyglądały gminne obchody Dnia Seniora.
 
 
Gminny Dzień Seniora odbył się w niedzielę, 10 października, w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. Na miejscowych seniorów czekała tam kulinarna niespodzianka w postaci siedmiu pysznych tortów, ufundowanych przez władze miejskie. Burmistrz Remigiusz Lorenz oraz jego zastępcy Agnieszka Śnieg i Tomasz Markiewicz zadbali, żeby każdy z uczestników mógł skosztować tych pyszności. Dwoili się i troili przy krojeniu tortów oraz składali życzenia seniorom. – Tort jest pyszny – mówiła nam pani Zofia.
 
Artystycznym akordem uroczystości był koncert utworów Anny German i Czesława Niemena w wykonaniu Inny Kamaryan i Jarosława Królikowskiego. Nostalgiczne piosenki w perfekcyjnym wykonaniu artystów wzruszyły mieszkańców i przeniosły ich w lata młodości.
 
Przed występem dyrektorka Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury Ewelina Izydorczyk-Lewy przywitała uczestników gminnej imprezy i zaprosiła na scenę burmistrza, który złożył im gratulacje i życzenia. Zaznaczał, że w 1990 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła dzień 1 października świętem Osób Starszych. – Nigdy o nim nie zapominam – mówił, co seniorzy skwitowali życzeniami i gromkimi brawami.
 
Burmistrz podziękował seniorom za wkład w życie miasta oraz złożył im gratulacje i życzenia.
– Te święto jest bliskie memu sercu. Tym bardziej się cieszę, że mogłem się spotkać z Państwem i razem z Wami spędzić te popołudnie. Z okazji Gminnego Dnia Seniora składam wszystkim, którzy weszli w złotą jesień życia, najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności i spełnienia wszelkich marzeń. Niech Was omijają troski i smutki, a Waszych rodzinach gości radość, zrozumienie, miłość i szczęście – mówił.
13-10-2021

Uwaga! Ważna informacja dla Mieszkańców!

Ilustracja do informacji: Uwaga! Ważna informacja dla Mieszkańców!
Informujemy, że w czwartek, 14 października, Urząd Stanu Cywilnego będzie nieczynny.
 
 
 
Przepraszamy za utrudnienia.
11-10-2021

Razem po unijne i rządowe pieniądze

Ilustracja do informacji: Razem po unijne i rządowe pieniądze
Międzyrzecz rozpoczyna współpracę gospodarczą ze Świebodzinem i Sulęcinem. – Razem mamy większe szanse na dotacje, które przyspieszą rozwój naszej gminy i poprawią jakość życia mieszkańców – mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
 
O zacieśnianiu współpracy między trzema sąsiadującymi ze sobą gminami oraz płynących z niej korzyściach wiele razy informowały w ostatnich miesiącach lokalne i regionalne media. Jej założenia i cele określa porozumienie, które podpisali w piątek, 8 października, ich burmistrzowie: Remigiusz Lorenz z Międzyrzecza, Tomasz Sielicki ze Świebodzina i Dariusz Ejchart z Sulęcina. Umowa dotyczy utworzenia przez te gminy tzw. Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, dzięki któremu – jak podkreśla R. Lorenz – współpracujące ze sobą samorządy będą mogły wspólnie występować o pieniądze z Warszawy i Brukseli.
 
- Umowa przyśpieszy rozwój naszej gminy, ale co najważniejsze, polepszy warunki życia mieszkańców. Docelowo ma powstrzymać ucieczkę naszych mieszkańców do dużych aglomeracji i za granicę. Jestem głęboko przekonany, że rozbudowa infrastruktury, utworzenie nowych zakładów pracy i związana z tym poprawa jakości życia będą magnesem, który przyciągnie do nas mieszkańców innych powiatów i regionów – dodaje.
 
Burmistrz podkreśla, że gminy łączą najważniejsze arterie komunikacyjne w naszym regionie: autostrada A2 i trasa szybkiego ruchu S3. – Położenie przy ich skrzyżowaniu to przysłowiowe okno na świat. To także magnes dla potencjalnych inwestorów. Ułatwia miejscowym przedsiębiorcom eksport wyprodukowanych przez nich towarów i import komponentów do ich produkcji – dodaje.
 
Jednym z takich magnesów dla inwestorów ma być położony przy drodze do Rokitna Park Przemysłowy nr 2, gdzie na inwestorów czekają należące do Skarbu Państwa działki o łącznej powierzchni ponad 100 hektarów. W przyszłym roku rozpocznie się tzw. uzbrajanie tych terenów, czyli budowa sieci energetycznych i wodno-kanalizacyjnych.
11-10-2021

Burmistrz podziękował krwiodawcom za dar życia

Ilustracja do informacji: Burmistrz podziękował krwiodawcom za dar życia
Krwiodawcy z międzyrzeckiego oddziału PCK obchodzili Dni Honorowego Dawcy Krwi. Za bezinteresowne zaangażowanie w ratowanie zdrowia i życia mieszkańców podziękował im burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz.
 
- Chciałbym Wam serdecznie podziękować za dar płynący z Waszego serca. Podziękować za to, że dzielicie się częścią siebie, własną krwią i ratowaliście zdrowie i życie mieszkańców. Robiliście to także w trudnych dla nas wszystkich czasach pandemii koronawirusa. Tym większy szacunek i wyrazy uznania – mówił burmistrz Remigiusz Lorenz podczas lokalnych obchodów Dni Honorowego Dawcy Krwi, w których wzięli udział dawcy krwi z Rejonowego Oddziału PCK w Międzyrzeczu.
 
Uroczystość była okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych dawców. Burmistrz wręczył Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości Mirosławowi Filipkiewiczowi, który jest prezesem działającego pod egidą 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej klubu Honorowych Dawców „Żołnierska Krew” – jednego z sześciu klubów honorowych dawców z międzyrzeckiego oddziału PCK.
 
Jak podkreślał M. Filipkiewicz, podczas wojewódzkich obchodów Dni Honorowych Dawców Krwi organizatorzy uhonorowali dwóch innych międzyrzeczan: radny miejski – oraz jednocześnie prezes klubu HDK w Bobowicku i zastępca prezesa międzyrzeckiego oddziału PCK - Zbigniew Smejlis otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, natomiast emerytowany policjant Robert Czernianin został wyróżniony Odznaką Honorową PCK.
 
Odznakę Honorową PCK otrzymała podczas uroczystości w Międzyrzeczu Kamila Nowakowska z Gminy Pszczew. natomiast odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi dostał Roman Gałecki.
 
W czasie uroczystości odznaczono też innych krwiodawców. Odznakę Honorową PCK I Stopnia otrzymał Stanisław Gardias, natomiast odznaką Honorową PCK IV stopnia uhonorowano Ewę Łazarską.
 
Za oddanie minimum 50 litrów krwi Złotym Krzyżykiem nagrodzono Zdzisława Białowskiego, Zbigniewa Smejlisa i Marcina Tkaczyka.
 
Burmistrz podkreślał, że trudno o lepszy przykład płynącej prosto z serca bezinteresownej działalności na rzecz mieszkańców. O znaczeniu honorowego krwiodawstwa mówił też prezes międzyrzeckiego oddziału PCK Ryszard Wojniusz, który podziękował R. Lorenzowi za wspieranie i promowanie tej szczytnej idei.
11-10-2021

W ratuszu o wsparciu dla strażaków-ochotników

Ilustracja do informacji: W ratuszu o wsparciu dla strażaków-ochotników
Funkcjonowanie jednostek straży ochotniczej w Gminie Międzyrzecz było tematem spotkania burmistrza Remigiusza Lorenza z prezesem Zarządu Wojewódzkiego OSP Edwardem Fedko, który jest jednocześnie radnym sejmiku wojewódzkiego.
 
Spotkanie odbyło się w piątek w gabinecie burmistrza. – Ochotnicza Straż Pożarna jest największą organizacja społeczną na terenach wiejskich. Nasi strażacy ratują życie i mienie mieszkańców, ale też bardzo aktywnie uczestniczą w życiu społecznych w swoich miejscowości. Bezinteresownie wspierają też organizatorów rozmaitych imprez, za co serdecznie im dziękuję – mówi R. Lorenz.
 
Burmistrz zaznacza, że funkcjonowanie jednostek OSP zależy w dużym stopniu od ich wyposażenia. – Gmina zabezpiecza ich działalność, ale liczymy też na dalsze wsparcie Zarządu Wojewódzkiego OSP w zakupie specjalistycznego sprzętu, co było tematem naszej rozmowy – dodaje burmistrz.