Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

09-02-2016

PROGRAM RODZINA 500 PLUS

Ilustracja do informacji: PROGRAM RODZINA 500 PLUS
PROGRAM RODZINA 500 PLUS
 
Świadczenie 500 zł na dziecko w Gminie Międzyrzecz będzie wypłacać Ośrodek Pomocy Społecznej, który znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 13B. Wniosek o świadczenie będzie trzeba składać co roku.
Program zakłada wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 500 złotych (kwota ta nie będzie opodatkowana) na drugie i kolejne dziecko. Pieniądze już na pierwsze dziecko otrzymają tylko te rodziny, których dochód na osobę nie przekracza 800 zł netto (tu do rodziny wliczani są rodzice i ich dzieci do momentu ukończenia 25. roku życia).
Wiele kontrowersji budzi kwestia, do kiedy rodzicom przysługiwać będzie świadczenie. Pieniądze otrzymywać będą do momentu ukończenia przez dziecko 18. roku życia. By móc je otrzymać (nie uwzględniając progu dochodowego), w rodzinie musi być co najmniej dwoje niepełnoletnich dzieci.
Przykład: Małżeństwo Nowaków ma dwoje dzieci w wieku 10 i 18 lat. Świadczenia nie otrzymają. Zgodnie z ustawą starsze dziecko uważane jest już bowiem za osobę dorosłą, w związku z czym młodsze dziecko traktowane jest tak samo, jak dziecko pierwsze.
W skrajnych przypadkach może zdarzyć się więc i tak, że rodzina nawet z trójką czy czwórką dzieci na utrzymaniu nie otrzyma ani złotówki.
 
Dziecko niepełnosprawne
Dobra wiadomość dla rodzin, gdzie wychowują się dzieci z niepełnosprawnością. Będą mogły otrzymać świadczenie już na pierwsze dziecko, ale dochód na osobę w rodzinie nie będzie mógł przekroczyć 1200 zł netto.
Przykład: Małżeństwo Kowalskich ma trójkę dzieci, w tym jedno niepełnosprawne. Dochód na osobę w rodzinie wynosi 1100 zł. Rodzina miesięcznie otrzymywać będzie łącznie 1500 zł – po 500 na każde dziecko, także zdrowe.
 
Dziecko adoptowane
W przypadku rodziny, która adoptowała dziecko, jest ono traktowane na identycznych zasadach, jak biologiczne.
Przykład: Małżeństwo Wiśniewskich ma jedno dziecko biologiczne, drugie adoptowane. W tej sytuacji otrzymają 500 zł na drugie dziecko (jeśli nie dotyczy ich kryterium dochodowe).
 
Dziecko w domu dziecka lub zakładzie poprawczym
W momencie, gdy dziecko trafi do zakładu poprawczego, domu dziecka lub zostanie umieszczone w innej pieczy zastępczej, rodzicom świadczenie nie będzie wypłacane. W takich sytuacjach koszty utrzymania dziecka spoczywają na powiecie lub gminie.
Przykład: Sąd odebrał pani Barbarze prawo do opieki nad 12-letnim dzieckiem. Od tego momentu kobieta przestaje pobierać 500 złotych. Gdy dziecko wróci pod jej kuratelę, znów będzie otrzymywać pieniądze.
 
Samotny rodzic
Rządowy program nie uprzywilejowuje rodziców samotnie wychowujących dzieci. Obowiązuje ich takie samo kryterium dochodowe, jak rodziny pełne.
Przykład: Pan Wojtek jest samotnym ojcem wychowującym trzyletniego syna. Jego dochody to ok. 2 tys. zł netto miesięcznie, czyli ok. 1 tys. miesięcznie na osobę w rodzinie. 500 zł nie otrzyma, zarabia bowiem więcej niż próg dochodowy przyjęty przez rząd.
 
Rodzice po rozwodzie
W przypadku rodziców, którzy wzięli rozwód, pieniądze otrzymywać będzie osoba sprawująca rzeczywistą opiekę nad dzieckiem (zazwyczaj z nim mieszka). W takim przypadku rodzic do wniosku będzie musiał dołączyć orzeczenie sądu ws. opieki. Jeśli rodzice po równo dzielą się opieką nad dzieckiem, każde z nich ma prawo złożyć wniosek o świadczenie. Wtedy urząd podzieli je proporcjonalnie do liczby dni, w których zajmują się dzieckiem.
Przykład 1: Pani Anna i pan Jan mają troje dzieci. Połowę miesiąca mieszkają z matką, połowę z ojcem. W tym przypadku i pani Anna, i pan Jan otrzymywać będą po 250 złotych miesięcznie.
Przykład 2: Pani Anna i pan Jan mają troje dzieci. Z ojcem widują się tylko w weekendy. W tym przypadku matka otrzyma całe świadczenie.
 
Związki nieformalne i rodzina patchworkowa
Najwięcej pytań ws. programu "Rodzina 500 plus" mają rodzice w tzw. rodzinach patchworkowych, w których wychowywane są dzieci z wcześniejszych związków ich rodziców. Rząd poinformował, że "jeżeli rodzina obok dzieci z poprzednich związków będzie miała jeszcze wspólne dziecko, do składu rodziny wliczane będą wszystkie dzieci". Jeśli jednak nie będą mieć dziecka wspólnego i nie są małżeństwem, każde z nich otrzyma pieniądze tylko na swoje drugie i kolejne dziecko.
Przykład 1: Pani Katarzyna i pan Janusz są w związku, mają po jednym dziecku z poprzedniego związku, a także dziecko wspólne. W takiej sytuacji do składu rodziny (którą "scala" wspólne dziecko) wliczane są wszystkie dzieci, a rodzice otrzymają 1000 złotych – na drugie i trzecie dziecko.
Przykład 2: Sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdy pani Katarzyna i pan Janusz mają po dziecku z poprzednich związków, ale nie mają wspólnego dziecka. W tym przypadku – jak wyjaśnił wiceminister Bartosz Marczuk – są dwa rozwiązania. Jeśli kobieta i mężczyzna są małżeństwem (więc według prawa są rodziną), wtedy otrzymają 500 zł – czyli świadczenie na drugie dziecko. Jeśli jednak małżeństwem nie są i wspólnego dziecka nie mają, świadczenia nie dostaną (jeśli nie dotyczy ich kryterium dochodowe). W ten sposób rząd chce też zachęcić obywateli do zawierania małżeństw.
 
Rodzina poza Polską
Świadczenie na dzieci przysługuje wszystkim osobom z polskim obywatelstwem – także rodzicom, jak i całym rodzinom przebywającym za granicą na terenie Unii Europejskiej. Warunkiem jest, żeby nie pobierali podobnego zasiłku w kraju, w którym przebywają. Ewentualne nadużycia kontroluje unijna praktyka koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, która eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.
Przykład 1: Małżeństwo Dąbrowskich wyjechało do pracy do Wielkiej Brytanii. Ich dwoje dzieci przebywa w Polsce pod opieką dziadków. Należy im się 500 zł na drugie dziecko. Wniosek, który złożą w odpowiednim organie na Wyspach, zostanie przekazany do Polski, do marszałka województwa.
Przykład 2: Rodzina Dąbrowskich wraz z dwójką dzieci wyjechała do Wielkiej Brytanii. Rodzicom należy się 500 zł na drugie dziecko. Wniosek, który złożą w odpowiednim organie, zostanie przekazany do Polski, do marszałka województwa.
 
Kiedy jeszcze świadczenie jest zabierane?
500 zł przestaje być wypłacane rodzicom, których uprawnione do świadczenia dziecko zawrze związek małżeński (jest to możliwe od 17. roku życia), a także gdy urodzi dziecko. Zgodnie z ustawą w takich sytuacjach dziecko zaczyna być traktowane jak osoba dorosła.
Przykład: 15-letnia Kasia zaszła w ciążę. Z chwilą, gdy urodzi dziecko, jej rodzice tracą prawa do świadczenia. Jeśli Kasia nie pracuje, przez co jej dochód jest mniejszy niż 800 zł, nabywa prawa do pobierania 500 zł.
500 zł już od kwietnia?
Program „Rodzina 500 plus” ma ruszyć 1 kwietnia. Od tego momentu będzie można składać wnioski. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy trwania programu, rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia.
 
         Ośrodek Pomocy Społecznej
04-02-2016

Zagłosuj na dąb Bolko

03-02-2016

Repertuar kina MOK na luty 2016 r.

Ilustracja do informacji: Repertuar kina MOK na luty 2016 r.
03-02-2016

Europejska stolica kultury na wrocławskim rynku z udziałem tancerzy zespołu Trans

Ilustracja do informacji: Europejska stolica kultury na wrocławskim rynku z udziałem tancerzy zespołu Trans
17 stycznia 2016 roku tancerze Zespołu TRANS (Zuzia Białas, Marta Trochimczuk, Katarzyna Jędrowska oraz Daniel Pustelnik) wzięli udział
w niezwykłym spektaklu pt. „Przebudzenie”, który rozegrał się na ulicach Wrocławia. Po raz kolejny nasi utalentowani tancerze rozsławili Międzyrzecz i cały powiat. Spektakl reżyserowany był przez Chrisa Boldwina, który współtworzył między innymi ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Korowód, który przeszedł ulicami Wrocławia rozpoczął blisko 1000 wydarzeń artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych, które rozegrają się w 2016 roku i tym samym jest nam niezmiernie miło, że reprezentanci naszego Zespołu mieli możliwość zaprezentować tam swoje umiejętności.Całe przedsięwzięcie było dla tancerzy zupełnie nowym doświadczeniem, innym niż te, w których dotychczas uczestniczyli. Wiemy już, że rok 2016, podobnie jak ubiegły będzie również rokiem udanym. Czeka nas dużo pracy i wysiłku, bo przed nami wiele festiwali i innych różnych wydarzeń o randze nie tylko ogólnopolskiej, ale również światowej. Zamierzamy zdobywać tylko najwyższe miejsca rozsławiając tym samym cały powiat międzyrzecki.                                                                                  
 
                                                                                                                                     Beata Gołębiewska
 
02-02-2016

Mammografia

Ilustracja do informacji: Mammografia
3 - 4  lutego 2016 r.
 
MIĘDZYRZECZ, UL. RYNEK
 
 
W środę i czwartek (3-4 lutego 2016 r.) na Rynku w Międzyrzeczu będzie ustawiony Mammobus z Zielonej Góry.  Wszystkie panie urodzone w 1966 r. niezależnie od miesiąca, mogą wykonać bezpłatne badania mammograficzne. Panie między 50 a 69 rokiem życia objęte są Populacyjnym Programem Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Zapraszamy wszystkie mieszkanki Gminy na bezpłatne badania mammograficzne opłacone przez NFZ. Mammobus jest ogrzewany i posiada komfortową poczekalnię.     
Serdecznie zapraszamy! 
Leszek Szyiński i Wojciech Kwiecień
NS ZOZ "DIAGNOSTYK
 
        Wszystkie Panie, które nie kwalifikują się do badań MMG w Profilaktyce mogą ją wykonać odpłatnie w cenie 80 zł.
 
Rejestracja na badania mammograficzne czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00 pod numerami telefonów:
68 452 77 17, 68 452 77 96, 605 598 077, 605 596 655.
01-02-2016

Ponownie przełamali fortyfikacje MRU

Ilustracja do informacji: Ponownie przełamali fortyfikacje MRU
W niedzielę 31 stycznia mogliśmy na chwilę przenieść się w czasy II wojny światowej, a wszystko za sprawą corocznie odbywającego się Rajdu Karabanowa w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym. Rajd rozpoczął przejazd kolumny samochodów do Wysokiej, gdzie burmistrz Remigiusz Lorenz wraz z dyrektorem MRU Leszkiem Lisieckim złożyli kwiaty pod pomnikiem mjr. Aleksieja Karabanowa. Burmistrz zaznaczył, że „….spotykamy się dziś w tym miejscu w 71. rocznicę przełamania przez Armię Czerwoną linii fortyfikacji Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego i jak co roku składamy kwiaty pod pomnikiem oficera-dowódcy 3. batalionu, który stracił tutaj swoje życie podczas walki”, po czym zaprosił wszystkich do Pniewa na inscenizację batalistyczną. W  inscenizacji pn. ”Obrona 45” wzięły udział grupy rekonstrukcyjne z Polski i Niemiec, a także oryginalny sprzęt z okresu II wojny światowej, jak np. czołg T-34. Tuż po pokazie otwarty został dla zwiedzających bukier Pz. W. 717 i rozpoczęła się kolejna edycja Rajdu 4x4 „Odkrywamy Lubuskie” po Lubuskim Szlaku Fortyfikacji. Zainteresowani historią mieli okazję uczestniczyć w prelekcji „Umundurowanie i wyposażenie indywidualne stron walczących na Ziemi Lubuskiej w 1945 r.”.
Impreza co roku gromadzi licznych mieszkańców gminy, turystów z różnych zakątków kraju, a nawet pasjonatów z zagranicy. Tak też było w tym roku, bowiem w wydarzeniu wzięło udział kilkaset osób. Już dziś zapraszamy wszystkich spragnionych wrażeń za rok.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

29-01-2016

UWAGA! Projekt TRAMPOLINA - spotkanie informacyjne

Ilustracja do informacji: UWAGA! Projekt TRAMPOLINA - spotkanie informacyjne
Spotkanie informacyjne z koordynatorem projektu Trampolina odbędzie się w dniu 2 lutego 2016 r. o godz.11:00 w sali Urzędu Miejskiego w Trzcielu, ul. Poznańska 22.
29-01-2016

Spotkanie szkoleniowe dla organizacji pozarządowych z Regionu Obra-Warta

Ilustracja do informacji: Spotkanie szkoleniowe dla organizacji pozarządowych z Regionu Obra-Warta
Informujemy, że w dniu 12 lutego 2016 roku o godzinie 12:00 w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego (ul. Podzamcze 2), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta organizuje spotkanie szkoleniowe specjalnie dla organizacji pozarządowych z Regionu Obra-Warta.
Podczas spotkania będzie podejmowana tematyka: promocji stowarzyszeń, wsparcia finansowego z nowej unijnej perspektywy oraz księgowości stowarzyszeń, w tym zagadnienia 1%.
 
Zapraszamy!
LGROW
29-01-2016

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Międzyrzecz w 2016 r.