Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

23-12-2015

List gratulacyjny od Wicewojewody Lubuskiego Jana Świrepo

23-12-2015

Spotkanie informacyjne nt. programu Erasmus + Młodzież

Ilustracja do informacji: Spotkanie informacyjne nt. programu Erasmus + Młodzież
23-12-2015

Repertuar kina MOK na grudzień 2015

Ilustracja do informacji: Repertuar kina MOK na grudzień 2015
23-12-2015

Światowy Dzień AIDS – zapraszamy na seminarium

Ilustracja do informacji: Światowy Dzień AIDS – zapraszamy na seminarium
1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS. Z tej okazji Samorząd Województwa Lubuskiego organizuje interdyscyplinarne seminarium pt. „HIV i AIDS: problemy medyczne i społeczne”. Wśród prelegentów znajdą się wybitni eksperci, m.in. Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS oraz niemieccy partnerzy Województwa Lubuskiego – z Brandenburgii. Seminarium odbędzie się 4 grudnia 2015 r. o 10.00 w Sali Kolumnowej. Inicjatorem seminarium jest marszałek Elżbieta Anna Polak.
 
Seminarium będzie miało charakter interdyscyplinarny. Adresatami są nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, pracownicy socjalni, lekarze, pielęgniarki oraz studenci. Wśród zaproszonych prelegentów są wybitni specjaliści m.in. Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, dr hab. Anna Kowalewska z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Zbigniew Izdebski z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seminarium odbędzie się 4 grudnia br. w godz. 10.00-14.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego. Osoby chętne do udziału w seminarium mogą zgłosić swój udział pod nr tel. 68 456 55 03 do 3 grudnia br. do godz. 15.00.  
 
HIV i AIDS: Spada świadomość społeczna
W naszym regionie problematyką HIV i AIDS zajmuje się m.in. powołany przez marszałka województwa w 2009 roku Zespołu ds. opracowywania i realizacji Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV w Województwie Lubuskim, na którego czele stoi prof. Zbigniew Izdebski. Z uwagi na fakt, iż stale wzrasta liczba zakażeń, działania w województwie koncentrują się na zachęcaniu do wykonywania anonimowych testów na HIV (szacuje się, że ok. 70 proc. nosicieli wirusa, nie wie o tym, że są zakażeni). Z dotychczasowych ogólnopolskich badań przedstawionych przez prof. Z. Izdebskiego wynika, że w Polsce spada świadomość w zakresie zagrożeń zakażeniem tym wirusem. Badania sprzed 4 lat wykazały lepszą znajomość problemów związanych z możliwością zakażenia niż te najnowsze. Dotyczy to także tolerancji w stosunku do osób będących nosicielami.
 
1 grudnia: epidemia AIDS to problem wciąż aktualny
W 1988 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło rezolucję ustanawiającą Światowy Dzień AIDS. Na świecie żyje z HIV blisko 37 mln osób [UNAIDS, 2015]; to liczba zbliżona do liczebności populacji Polski. W związku ze skalą pandemii i jej destrukcyjnym wpływem na społeczeństwa, zakażenie HIV jest jednym z priorytetowych zagadnień zdrowia publicznego na świecie.
Po trzydziestu latach od wykrycia w Polsce pierwszego zakażenia szacuje się, że nawet 35 tys. osób żyje z HIV, a blisko co druga o tym nie wie i może nieświadomie zakażać. Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 maja 2015 r. zakażenie HIV stwierdzono u 19.120 osób, odnotowano 3.246 zachorowań na AIDS, 1.299 chorych zmarło [NIZP-PZH, 2015].
Światowy Dzień AIDS przypomina, że epidemia to problem wciąż aktualny. Warto działać na rzecz jego rozwiązania także przez pozostałe dni w roku – poznając i upowszechniając informacje na temat HIV/AIDS, sposobów ograniczania ryzyka zakażenia, testując się w kierunku HIV, działając bez uprzedzeń w życiu prywatnym i zawodowym oraz solidaryzując się z osobami, które cierpią z tego powodu. 1 grudnia to również kulminacja kampanii edukacyjnej .
 
Dane epidemiologiczne - Polska (na podstawie danych NIZP-PZH)
HIV i AIDS w Polsce - dane od początku epidemii (1985 r.) do 31 maja 2015 roku
19 120 zakażonych ogółem co najmniej
6 087 zakażonych w związku z używaniem narkotyków
3 246 zachorowań na AIDS
1 299 chorych zmarło
 Na koniec września 2015 r. leczeniem ARV objętych było około 8420 pacjentów, w tym 111 dzieci. Leczenie jest prowadzone  i finansowane w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia "Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV w Polsce na lata 2012 - 2016". (źródło: Krajowe Centrum ds. AIDS)
 
PROGRAM SEMINARIUM
HIV i AIDS: problemy medyczne i społeczne
w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS
4 grudnia 2015 r.
Sala Kolumnowa Sejmiku Województwa Lubuskiego
 
10.00
Powitanie, otwarcie - Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego
Prowadzenie konferencji: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, przewodniczący Zespołu Koordynującego Realizację Krajowego Programu Zapobiegania HIV i Zwalczania AIDS 
w Województwie Lubuskim
10.15
Aktualne problemy epidemii HIV/AIDS w Polsce i Europie – Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS
10.45
Aspekty społeczne i medyczne zakażenia HIV - prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra Chorób Zakaźnych
11.15
Przyszłość leczenia zakażenia HIV - prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych
11.45
Przerwa kawowa
12.00
Problematyka HIV/AIDS na terenie Brandenburgii – przedstawiciele Ministerstwa Pracy, Spraw Socjalnych, Zdrowia, Kobiet i Rodziny Kraju Związkowego Brandenburgia
12.15
Miłość, młodość, odpowiedzialność – prof. dr hab. Zbigniew Izdebski Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji,
12.45
Biologiczne podstawy zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży – dr hab. n. med. Anna Kowalewska,  Uniwersytet Warszawski, Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii                                      
13.15
Realizacja Programu leczenia antyretrowirusowego chorych na AIDS w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze - lek. med. spec. chorób zakaźnych Jacek Smykał, Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze
13.45
Działania Studenckiego Koła Seksuologicznego UZ w profilaktyce HIV/AIDS – mgr Adrian Tabaczuk, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji
14.00
Pytania, dyskusja, podsumowanie
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              www.lubuskie.pl
23-12-2015

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
 
4.12.2015 r. o godz. 1000
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
 
Porządek obrad:
 
Sprawy regulaminowe:
a)      otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)      porządek obrad.
2. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 
3. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
                                                                             Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                       w Międzyrzeczu
 
                                                                                         Maria Kijak
23-12-2015

Oficjalne zakończenie IV etapu przebudowy ul. Waszkiewicza i Świerczewskiego

Ilustracja do informacji: Oficjalne zakończenie IV etapu przebudowy ul. Waszkiewicza i Świerczewskiego
W piątek 27 listopada odbyło się oficjalne otwarcie głównych arterii w mieście, tj. ul. Świerczewskiego i Waszkiewicza. Burmistrz powitał przybyłych gości i podkreślił jak ważna dla mieszkańców była zakończona właśnie inwestycja. Podziękował wicewojewodzie Janowi Świrepo za pozytywną ocenę złożonego przesz gminę wniosku, dzięki któremu na remont dróg otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach NPPDL. Słowa podziękowania przekazał również staroście międzyrzeckiemu Grzegorzowi Gabryelskiemu za udzieloną pomoc i wsparcie. Szczególne słowa wdzięczności burmistrz skierował do wykonawcy inwestycji Małgorzaty Winnickiej z firmy „Brubet” za zaangażowanie i pozytywną współpracę.
Przypomnijmy, że IV etap przebudowy ul. Waszkiewicza i Świerczewskiego objął dwa odcinki głównych arterii miasta, tj. ul. Waszkiewicza – od stacji paliw do zjazdu w ul. Rokitniańską oraz ul. Świerczewskiego – od głównego skrzyżowania do mostu na Paklicy. W ramach inwestycji wyremontowano biegnącą wzdłuż ulicy ul. Waszkiewicza ścieżkę rowerową, która została poszerzona i wymieniona została jej nawierzchnia. Na skrzyżowaniu ul. Świerczewskiego z ul. Konstytucji 3 Maja wprowadzono dodatkowy pas dla skręcających w prawo. Ze względu na położenie w strefie objętej ochroną konserwatorską i zalecenia konserwatora zabytków, nawierzchnia części chodników została wykonana z kostki kamiennej oraz płyt granitowych. W ramach inwestycji wykonany został remont kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej. Ponadto, po raz pierwszy w mieście, przy drodze publicznej zamontowane zostały lampy ledowe o mocy 107 W. Na odcinku 400 m, od głównego skrzyżowania do mostu na Paklicy powstało 15 nowoczesnych opraw świetlnych. Dzięki niskiemu poborowi energii elektrycznej, lampy LED pozwolą nam zmniejszyć rachunki za prąd. Powstała oszczędność zużycia energii wyniesie ponad 70% w stosunku do tradycyjnego oświetlenia. Źródłem dodatkowych oszczędności będą również niskie koszty serwisu, ponieważ lampy mogą działać bezobsługowo nawet przez lata.
Zmieniona została organizacja ruchu i przebudowana sygnalizacja świetlna w obrębie skrzyżowania ul. Świerczewskiego i Konstytucji 3 Maja. Zamontowany został „inteligentny” system sterowania ruchem, w postaci m.in. pętli magnetycznych zlokalizowanych w nawierzchni jezdni i kamer, które umożliwią pracę sygnalizacji świetlnej zależnie od natężenia ruchu drogowego.
 
Koszt inwestycji wyniósł 4 795 553,00 zł , wysokość dofinansowania 1 524 676,00 mln zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

23-12-2015

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Międzyrzeczu prowadzi nabór uczestników na rok szkolny 2015/2016

Ilustracja do informacji: Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Międzyrzeczu prowadzi nabór uczestników na rok szkolny 2015/2016
23-12-2015

Informacja Ministerstwa Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym

23-12-2015

UWAGA - DYŻURY KONSULTACYJNE ZAŁOŻEŃ NOWEJ LSR 30 LISTOPADA 2015 R.!

Ilustracja do informacji: UWAGA - DYŻURY KONSULTACYJNE ZAŁOŻEŃ NOWEJ LSR 30 LISTOPADA 2015 R.!
Szanowni Państwo! Mieszkańcy Regionu Obra - Warta!

W dniu 30 listopada 2015 r. pracownicy Biur LGR Obra - Warta będą pełnili dyżury konsultacyjne we wszystkich gminach objętych przygotowywaną Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2023 według następującego harmonogramu:

11.00 - 12.00    Pszczew, Sieraków, Zbąszyń

12.30 - 13.30    Przytoczna, Chrzypsko    
 
14.00 - 15.00    Międzyrzecz, Kwilcz     

15.30 - 16.30    Bledzew, Międzychód
     
17.30 - 18.30    Przytoczna, Miedzichowo    

Dyżury będą się odbywały w salach narad (sesyjnych) w poszczególnych urzędach gmin. 

Na dyżury zapraszamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych tematyką zapisów nowej LSR. W ramach spotkań będziemy z Państwem przeprowadzać krótkie wywiady na temat najistotniejszych wg Państwa obszarów tematycznych dla regionu oraz problemów i sposobów ich rozwiązania.
Zapraszamy również tych z Państwa, którzy mają już pomysły na konkretne projekty, co pozwoli nam poznać zapotrzebowanie społeczności.
Zebrane informacje wykorzystamy do przygotowania konkretnych propozycji do analizy SWOT oraz określenia celów ogólnych i szczegółowych.
Na początku grudnia spotkamy się z Państwem ponownie, by zamknąć konsultacje na etapie kryteriów wyboru operacji, wskaźników i projektowanych procedur.
Tymczasem serdecznie zapraszamy do udziału w wywiadach!

Tych z Państwa, którzy z przyczyn obiektywnych nie będą mogli dotrzeć na dyżury, zachęcamy do wypełnienia formularza załączonego poniżej i odesłania go na adrese~.~walkowska~@~lgrow~.~pl
23-12-2015

Zaproszenie na szkolenie

Ilustracja do informacji: Zaproszenie na szkolenie
W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która weszła w życie 9 listopada 2015 roku zapraszam Państwa na spotkanie dotyczące omówienia zmian mających istotne znaczenie dla organizacji w świetle nowych przepisów. Spotkanie poprowadzi Przewodniczący Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych Pan Włodzimierz Szopinski oraz inspektor Wydziału ES Aldona Gajek.Spotkanie odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu ul. Przemysłowa 2 w dniu 4.12.2015 o godz.10:00(sala konferencyjna). Serdecznie zaprasza my wszystkie organizacje z terenu powiatu międzyrzeckiego.
 
                                                                                                                   Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu