Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

DOFINANSOWANIA UZYSKANE W RAMACH I i II PERSPEKTYWY FINANSOWEJ ORAZ ŚRODKÓW PRZEDAKCESYJNYCH

Termomodernizacja Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury

Opis projektu: Termomodernizacji poddany został budynek Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. Działania termomodernizacyjne były elementem kompleksowych prac budowlanych związanych z odbudową, częściową rozbudową i modernizacją obiektu.
 
Cele projektu: Głównym celem projektu było utrzymanie wysokich standardów ekologicznych poprzez poprawę funkcjonowania infrastruktury ochrony środowiska przyrodniczego. 
Cel ten został osiągnięty poprzez spełnienie wymogów związanych z obniżeniem wpływu procesów energetycznych na środowisko i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Realizacja inwestycji - Termomodernizacja Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury - przyczyniła się do poprawy jakości powietrza w rejonie Międzyrzecza. Poprzez zwiększenie sprawności urządzeń grzewczych, zminimalizowanie strat energii, zmniejszenie energochłonności budynku, zmniejszy sie zużycie paliwa niezbędnego do ogrzewania, a tym samym zredukuje emisje zanieczyszczeń pyłów i gazów.
 
W dniu 14.04.2011r. podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Lubuskiego – Elżbietą Polak 
o dofinansowanie Projektu: „Termomodernizacja Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury”, w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”, Priorytet 3 Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
 
Całkowita wartość Projektu wynosi 2 267 918,35 PLN.
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 2 267 918,35 PLN.
Poziom dofinansowania 84,999999669300270 %
Realizacja ww. projektu została współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dofinansowanie wynosi 84,999999669300270 % wydatków kwalifikowanych.
 
FUNDUSZE EUROPEJSKIE …
… dla rozwoju Lubuskiego

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Termomodernizacja Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją