Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

DOFINANSOWANIA UZYSKANE W RAMACH I i II PERSPEKTYWY FINANSOWEJ ORAZ ŚRODKÓW PRZEDAKCESYJNYCH

Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Międzyrzecz

W dniu 06.08.2015 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Lubuskiego o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rrozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Międzyrzecz”
Projekt obejmuje budowę mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Międzyrzecz.
 
Realizacja operacji ma na celu zmniejszenie zużycia energii pozyskiwanej z paliwa kopalnianego poprzez budowę mikroinstalacji prosumenckich w miejscowościach:  Bobowicko, Bukowiec, Gorzyca, Kaława, Kęszyca Leśna, Międzyrzecz Wybudowanie, Kęszyca, Pieski, Pniewo, Święty Wojciech, Kęszyca-Kolonia, Wysoka, Wyszanowo.
  
Kwota dofinansowania nie więcej niż 90% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją