Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

DOFINANSOWANIA UZYSKANE W RAMACH I i II PERSPEKTYWY FINANSOWEJ ORAZ ŚRODKÓW PRZEDAKCESYJNYCH

Doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Kęszyca, Kuligowo, Kursko, Nietoperek, Szumiąca, Wyszano

Z całego projektu zostało zaliczone wykonanie placu zabaw w m. Kursko, na które się składała:
Dostawa i montaż zestawu drewnianego oraz dostawa i montaż huśtawki podwójnej.
 
Głównym celem operacji było podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez odbudowę i  powstanie nowych placów zabaw co służyć będzie rozwojowi  turystyki .

czytaj dalej

Utworzenie placu zabaw przy bulwarze Jana Pawła II w Międzyrzeczu

W ramach proj. wykonano: Dostawę i montaż: zestawu drewnianego, huśtawki podwójnej, karuzeli 4 ramiennej, sprężynowca - siedzisko poczwórne, sprężynowca - siedzisko podwójne, huśtawki wahadłowej, tablicy informacyjnej, karuzeli metalowej, obsadzenie placu zabaw krzewami typu ligustr, dostawę i montaż ławek parkowych, dostawę i montaż koszy na odpadki.

czytaj dalej

Lubuska Sieć Obszarów Aktywności Gospodarczej - Miasta Przyjazne Inwestorom I i II Etap

LUBUSKA SIEĆ OBSZAROW AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ – MIASTA PRZYJAZNE INWESTOROM I i II ETAP
 
projekt współfinansowany w ramach programu:
 
PHARE SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA I GOSPODARCZA 2002 2002/000-580.06-11

czytaj dalej

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wyszanowo

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. WYSZANOWO”
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2004-2005

czytaj dalej

Zintegrowana Koncepcja Rozwoju Turystyki w Gminie Międzyrzecz

„ZINTEGROWANA KONCEPCJA ROZWOJU TURYSTYKI W GMINIE MIĘDZYRZECZ”
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2005-2006

czytaj dalej

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościaci Święty Wojciech, Wojciechówek, Gorzyca

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI
ŚWIĘTY WOJCIECH, WOJCIECHÓWEK, GORZYCA”.

czytaj dalej

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz

 
Projekt pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej.
Na podstawie zawartej Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-569/13-00 podpisanej w dniu 28.10.2014r. przyznano Gminie Międzyrzecz dofinansowanie na realizację zadania pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz" w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Całkowita wartość zadania: 41.820 zł
 
Kwota dofinansowania: 35.547 zł
Link do głównego serwisu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko www.pois.gov.pl
"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2015 - 2020" jest dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety Gminy Międzyrzecz dotyczące poprawy bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego gminy. Przedstawia on kierunki działań, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia zakładanych celów projektu w perspektywie do 2020 roku.

czytaj dalej

Budowa krytej pływalni w Międzyrzeczu

„BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W MIĘDZYRZECZU”

W ramach inwestycji powstała kryta pływalnia wraz z zapleczem. Podstawowe parametry przedsięwzięcia: pow. zabudowy 2.337,00 m2, pow. netto 3.115,17 m2, kubatura brutto 17.046,00 m3, wymiary: dł x szer. x wys. 75,90 x 51,50 x 12,75m. 

czytaj dalej

1 2 3