Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Lubuski Pluton OT podczas ćwiczeń – Siedlce 2015

Ilustracja do informacji: Lubuski Pluton OT podczas ćwiczeń – Siedlce 2015
W dniach 17 – 18 października Lubuski Pluton Obrony Terytorialnej wziął udział, w jak dotychczas największym w kraju, ćwiczeniu organizacji proobronnych współorganizowanym wraz z przedstawicielami większości służb działających w sferze bezpieczeństwa, a także wojskiem. Ćwiczenie „Batalion OT w działaniach przeciwdywersyjnych – Siedlce 2015” odbyło się w Siedlcach, a patronatem objęło je Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
Lubuski Pluton OT przegrupowania dokonał w piątek, w godzinach nocnych i prawie z marszu przystąpił do wykonywania postawionych mu zadań. Naszym zadaniem głównym było zabezpieczenie i ochrona stanowiska dowodzenia batalionu usytuowanego w budynkach Państwowej Straży Pożarnej do czego dodatkowo przydzielono nam drużynę SJS „Strzelec”. Dowódcą plutonu ochrony był Grzegorz Matuszewski, na co dzień dowódca 3 drużyny lekkiej piechoty z Żar natomiast Jacek Klimanek (dowódca plutonu) pełnił obowiązki szefa łączności batalionu.
 
Ćwiczenie miało na celu praktyczne sprawdzenie założeń zawartych w opracowanej niedawno przez stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl koncepcji Krajowego Systemu Obrony Narodowej. Współdziałanie w jego ramach w systemie Zarządzania Kryzysowego z Policją, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, Wojskiem oraz innymi służbami i organizacjami pozarządowymi, to zdobywanie kolejnych doświadczeń na drodze do budowania powszechnych i ochotniczych sił Obrony Terytorialnej.
Spotkanie na drugim końcu Polski, to także okazja do promocji własnych miejscowości, ich wizerunku oraz osiągnięć, co czyniliśmy z nie mniejszym zapałem. Teraz nadszedł czas na wyciągnięcie wniosków oraz przedłożenie ich włodarzom miast, gmin i powiatów w których działamy, a także na wprowadzenie poprawek we własne założenia szkoleniowe.
 
Jacek Klimanek

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją