Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

25-04-2016

XXI sesja Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: XXI sesja Rady Miejskiej
Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
 
            Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
26 kwietnia 2016 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
 2. Sprawozdania z działalności spółek gminnych: ZEC, MTBS, MPWiK i Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „PUBR” za 2015 rok.
 3. Raport z działań Gminy Międzyrzecz na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
 5. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz – rejon ulic Wita Stwosza i Krasińskiego.
 6. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz w rejonie ulic Marcinkowskiego, Kwiatowej i Rolnej.
 7. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie wniosku o zniesienie urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego.
 8. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres do 10 lat.
 9. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 10 lat.
 10. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016.
 11. Podjęcie uchwały (projekt nr 7) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2016 – 2024.
 12. Podjęcie uchwały (projekt nr 8) o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
 13. Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie powołania Rady Muzeum Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie.
 14. Podjęcie uchwały (projekt nr 10) w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 15. Podjęcie uchwały (projekt nr 11) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa.
 16. Podjęcie uchwały (projekt nr 12) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego.
 17. Podjęcie uchwały (projekt nr 13) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie 0002 Międzyrzecz – 2.
 18. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 20. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
                      Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                w Międzyrzecz
                                  Maria Kijak
 
22-04-2016

Zgłoś swój pomysł, zdobądź 5000 zł i zrealizuj go!!!

Ilustracja do informacji: Zgłoś swój pomysł, zdobądź 5000 zł i zrealizuj go!!!
22-04-2016

Weź udział w projekcie "Obudź swój potencjał - Yei"

Ilustracja do informacji: Weź udział w projekcie "Obudź swój potencjał - Yei"

 
21-04-2016

Środa z Funduszami dla… osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej

Ilustracja do informacji: Środa z Funduszami dla… osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej”, które odbędą się 4 maja 2016 r. zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wlkp.
 
O spotkaniach
 
Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na uruchomienie własnego biznesu. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne środki.
Spotkania odbędą się 4 maja 2016 r. w godzinach 10:00-13:00
Miejsce spotkań
 • w Zielonej Górze: w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0);
 • w Gorzowie Wlkp.: w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp., ul. gen. Władysława Sikorskiego 107 (sala 216, piętro II).
Więcej informacji
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Zielonej Górze prosimy o wypełnienie formularza. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 20 kwietnia 2016 r. do 2 maja 2016 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -454 (dot. spotkania w Zielonej Górze).
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Gorzowie Wlkp. prosimy o wypełnienie formularza. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 20 kwietnia 2016 r. do 2 maja 2016 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. pod numerem telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wlkp.).
 
                                                                                                                             www.lubuskie.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 
21-04-2016

Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej w sołectwie Kursko

Ilustracja do informacji: Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej w sołectwie Kursko
21-04-2016

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina

Ilustracja do informacji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina
15-04-2016

"Stypendia pomostowe" dla studentów I roku studiów wyższych

Ilustracja do informacji: "Stypendia pomostowe" dla studentów I roku studiów wyższych
14-04-2016

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków w Międzyrzeczu
12 kwietnia 2016 r. odbyły się Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków oraz 70. lecie Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego pod patronatem Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka. Obchody zaszczycili swoją obecnością m.in. bp Tadeusz Lityński - ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Robert Paluch Wicewojewoda Lubuski, w imieniu p. Marszałek pani Żaneta Cierach - kierownik Wydziału Kultury, Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki, Remigiusz Lorenz Burmistrz Międzyrzecza, Jarosław Szałata Przewodniczący Rady Powiatu, Maria Kijak Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, Wadim Tyszkiewicz - Prezydent miasta Nowa Sól i Przewodniczący Zrzeszenia Prezydentów Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, dyrektorzy i pracownicy lubuskich muzeów i instytucji kultury, społeczni działacze kultury, historycy, regionaliści, służby mundurowe oraz byli pracownicy Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego.
 
                                                 Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków w Międzyrzeczu

14-04-2016

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.

Ilustracja do informacji: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.
13-04-2016

Oferta Polskiego Czerwonego Krzyża

Ilustracja do informacji: Oferta Polskiego Czerwonego Krzyża
Międzyrzecz, 2016-04-12
 
PZO.8031.5.2016.
 
 
Oferta organizacji pozarządowej
 
 
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Polskiego Czerwonego Krzyża, Lubuskiego Oddziału Okręgowego w Zielonej Górze, na realizację zadania publicznego obejmującego działania na rzecz propagowania ratownictwa przedmedycznego wśród młodzieży szkolnej z terenu Gminy Międzyrzecz poprzez zorganizowanie Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy.
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 j.t. z późn. zm.) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Zgodnie z art. 19a pkt 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Wszelkie uwagi dot. oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: tel. 95 742 69 68, lub pocztą elektroniczną e-mail.