Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

25-05-2017

Oferta PTTK

Ilustracja do informacji: Oferta PTTK
 
22-05-2017

Rodzinna gra miejska w Międzyrzeczu!

Ilustracja do informacji: Rodzinna gra miejska w Międzyrzeczu!
Z okazji Nocy Muzeów, 20 maja odbyła się pierwsza w historii Międzyrzecza rodzinna gra miejska. Do udziału w wydarzeniu zgłosiło się blisko 200 mieszkańców. Drużyny miały do rozwiązania rozmaite zadania, głównie związane z historią miasta, jego ciekawymi zabytkami, niezwykłymi i tajemniczymi miejscami. Gra przeprowadzona została w dwóch turach, dziennej i nocnej. W pierwszej turze zwyciężyła drużyna o nazwie Rebelia a w drugiej na najwyższym stopniu podium stanęła ekipa Aktywni z Bukowca. Wszyscy uczestnicy obdarowani zostali przez burmistrza Remigiusza Lorenza upominkami.
Międzyrzeczanie spisali się na medal, pokazali, że potrafią się wspólnie bawić i wszyscy zgodnie stwierdzili, że gra okazała się wspaniałym przedsięwzięciem, które trzeba jak najszybciej powtórzyć, co też obiecał burmistrz.
 
Serdecznie dziękujemy naszym niesamowitym strażakom, którzy przygotowali kilka konkurencji do gry oraz zaprezentowali zabytkowy sprzęt strażacki. Dzięki Waszemu poświęceniu i zaangażowaniu międzyrzeczanie mogli poznać tajniki pracy strażaka i świetnie się przy tym bawić.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

95Galeria zdjęć: Rodzinna gra miejska w Międzyrzeczu!

17-05-2017

Towarzyski turniej Akademii Młodych Orłów

Ilustracja do informacji: Towarzyski turniej Akademii Młodych Orłów
W niedzielę 17 maja odbyło się piłkarskie święto w Międzyrzeczu. Mowa o towarzyskim turnieju AMO, który objęty został patronatem Burmistrza Międzyrzecza Remigiusza Lorenza. Dlaczego święto? Gdyż w trakcie czterogodzinnych zmagań na sztucznej płycie stadionu miejskiego rywalizowało ponad 170 dzieci! Z zaproszenia trenerów miejscowej AMO skorzystali reprezentanci Akademii Młodych Orłów Zielona Góra i Poznań oraz Lubuskiej Kadry Czeka Zbąszynek – projektu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, który w naszym województwie funkcjonuje od jesieni.
 
Tradycją turniejów i sparingów AMO jest brak jakichkolwiek klasyfikacji, najważniejszy jest wszechstronny rozwój zawodnika oraz swoboda w podejmowaniu boiskowych decyzji. KOT (komitet oszalałych trenerów) i KOR (komitet oszalałych rodziców) nie ma miejsca. Rodzicom międzyrzeckiej akademii należą się ogromne podziękowania za gościnę i pomoc w organizacji.
 
Podziękować należy także burmistrzowi za nieocenione wsparcie, dyrektorowi MOSiW Grzegorzowi Rydzaniczowi za udostępnienie obiektu na powyższy cel, trenerowi Orła Międzyrzecz Henrykowi Stawaszowi za przełożenie meczu juniorów, gościom z Zielonej Góry, Poznania oraz Zbąszynka za uczestnictwo w jakże pożytecznym pod względem szkoleniowym spotkaniu.
 
Już niebawem Dni Talentu, czyli czas rekrutacji do Akademii Młodych Orłów Międzyrzecz na nowy sezon.
 
Należy przyjść w jednym, wybranym z poniższych terminów, uwzględniając rok urodzenia dziecka.
Dni Talentu odbędą się na boisku Orlik, os. Kasztelańskie 8 w Międzyrzeczu (przy pływalni).
 
02.06.2017 ( piątek)
17.00 – 18.00 SKRZAT (r. ur. 2011-2012)
18.00 – 19.00 ŻAK (r. ur. 2009-2010)
19.00 – 20.00 ORLIK (r. ur. 2007-2008)
 
03.06.2017 (sobota)
10.00 – 11.30 SKRZAT
11.30 – 13.00 ŻAK
13.00 – 15.00 ORLIK
 
04.06.2017 (niedziela)
10.00 – 11.30 SKRZAT
11.30 – 13.00 ŻAK
13.00 – 15.00 ORLIK
 
09.06.2017 ( piątek)
17.00 – 18.00 SKRZAT
18.00 – 19.00 ŻAK
19.00 – 20.00 ORLIK
 
10.06.2017 (sobota)
10.00 – 11.30 SKRZAT
11.30 – 13.00 ŻAK
13.00 – 15.00 ORLIK
 
11.06.2017 (niedziela)
10.00 – 11.30 SKRZAT
11.30 – 13.00 ŻAK
13.00 – 15.00 ORLIK
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

16-05-2017

XXXV sesja Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: XXXV sesja Rady Miejskiej
Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
 
            Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
23 maja 2017 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
 2. Sprawozdanie za 2016 rok z działalności gminnych jednostek: Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Gminnego Zespołu Oświaty, Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku, Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury, MRU Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, Zakładu Gospodarki Lokalowej.
 3. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Międzyrzecz.
 4. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego w latach szkolnych 2017/2018 – 2021/2022 uczniom oddziałów klas III i w latach szkolnych 2017/2018 – 2018/2019 uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz.
 5. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 6. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 8. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz.
 9. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości na okres do 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Międzyrzeckiego Ośrodka  Sportu i Wypoczynku w latach 2016 – 2017.
 11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 13. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
                Maria Kijak
 
15-05-2017

Ankieta - Budżet Obywatelski 2018

Ilustracja do informacji: Ankieta - Budżet Obywatelski 2018
Już od dziś do 5 czerwca można oddać głos na wybrane przez siebie zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Głosować można elektronicznie, za pomocą ankiety zamieszczonej poniżej (klikając na baner) oraz tradycyjnie na karatch do głosowania (można je otrzymać w ratuszu w pok. 103 lub poniżej klikając na wybrany link) wrzucając je do urny w sekretariacie Urzędu Miejskiego.
 
Zachęcamy do głosowania by wspólnie budować Międzyrzecz!
 
 
Karty do głosowania
15-05-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie

Ilustracja do informacji: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 31 marca 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy
 
 
Spotkanie w Zielonej Górze
Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
pokój 01
Termin: 16 maja 2017 r., godz. 900 – 1400
Formularz należy przesłać do 15 maja 2017 r.


Agenda spotkania:
 1. Regulamin konkursu – kluczowe zagadnienia/wymagania w kontekście ubiegania się o dofinansowanie.
 2. Lokalny System Informatyczny (System LSI2020) – zagadnienia techniczne.
 3. Zasada równości szans w perspektywie finansowej 2014-2020.
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mail.
 
W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniach Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zastrzega sobie możliwość: ograniczenia liczby osób zgłoszonych na formularzu z jednej instytucji i/lub wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.
 
W przypadku zgłoszenia się na dane spotkanie liczby osób mniejszej niż 5 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zastrzega sobie możliwość rezygnacji z przeprowadzenia spotkania. W takim przypadku osobom zainteresowanym uczestnictwem w spotkaniu zaproponowany zostanie inny termin, o ile spotkanie w innym terminie będzie organizowane i/lub będzie możliwość przyjęcia na nie większej liczby osób.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny, warunkiem uczestnictwa jest wysłanie formularza zgłoszeniowego w wyżej wskazanych terminach.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, pokój 311, numer telefonu 68 456 56 04, adres e-mail e-mail.
 
Do działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze dołącza się Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim – kontakt: http://rpo.lubuskie.pl/punkty-informacyjne
 
 
12-05-2017

Lista zakwalifikowanych zadań - Budżet Obywatelski 2018

Ilustracja do informacji: Lista zakwalifikowanych zadań - Budżet Obywatelski 2018
Poniżej przedstawiamy listy zakwalifikowanych zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego wpłynęły 32 wnioski z czego zakwalifikowanych do głosowania zostało 27 zadań.
Na wybrane przez siebie wnioski będzie można głosować  już od poniedziałku 15 maja do 5 czerwca. Głos będzie można oddać elektronicznie, za pomocą ankiety umieszczonej na stronie www.miedzyrzecz.pl lub tradycyjnie na kartach do głosowania w sekretariacie UM.
 
12-05-2017

Zagraj w grę miejską „Zgrany Międzyrzecz”

Ilustracja do informacji: Zagraj w grę miejską „Zgrany Międzyrzecz”
"Międzyrzecka Majówka" za nami, ale to nie koniec atrakcji, jakie przygotowaliśmy dla Was w tym jednym z najpiękniejszych miesięcy w roku.
Zagubione koperty, porwane przez wiatr wskazówki, zatarte ślady, papierowe mapy... A gdyby dało się prościej i nowocześniej? Poznajcie grę miejską, w której nie polegamy na przypadku, nie straszne nam deszcz i wiatr. Wszystkie zadania od razu będziecie posiadać przy sobie (choć nie od razu dostępne). To od Was będzie zależało, które pytania rozwiążecie i jakie miejsca postanowicie odwiedzić. Odkryjcie na nowo zakamarki Międzyrzecza, buszując po placach, skwerach i uliczkach oraz świeżym okiem spójrzcie nie tylko na architekturę i klimat miasta, ale również na gry miejskie...
Gra przeprowadzona zostanie podczas Nocy Muzeów 20 maja 2017 r. Zapraszamy grupy od 2 do 5 osób. Jeśli pragniecie wziąć udział w wydarzeniu prosimy o rejestrację drogą mailową na adres: e-mail. Przy rejestracji prosimy podać imiona, nazwiska, wiek wszystkich członków grupy oraz wpisać w temacie wiadomości NOC lub DZIEŃ, w zależności od preferowanych godzin gry. Na zgłoszenia czekamy do 18.05.2017 r. Po wysłaniu zgłoszenia uczestnicy otrzymają szczegółowe informacje zwrotne.
 
 
12-05-2017

Uwaga! Misja gospodarcza do Kazachstanu

Ilustracja do informacji: Uwaga! Misja gospodarcza do Kazachstanu
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego otwiera rekrutację uczestników misji gospodarczej do Kazachstanu (Astana / Ałmaty) połączonej z udziałem w Astana EXPO 2017 i targach Kazbuild, która odbędzie się w terminie miedzy 2 a 9 września  2017 r.
 
Termin rekrutacji: od 24 kwietnia 2017 r. od godziny 12:00 – do 19 maja 2017 r. do końca dnia.
 
Ramowy program zawiera m.in.:
 • udział w Astana EXPO 2017 w Astanie (Dzień Polski, Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze),
 • udział w targach Kazbuild i AquaTerm w Ałmaty,
 • Spotkania B2B z przedsiębiorcami, WPHI Ambasady RP, Izbą Przemysłowo- Handlową,
 • transport, zakwaterowanie, wyżywienie, itp.
Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt ok. 2500 zł netto.
Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail e-mail lub e-mail formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1) oraz formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (zał. nr 2).
Termin rekrutacji: od 24 kwietnia 2017 r. od godziny 12:00 – do 19 maja 2017 r. do końca dnia.
Misja organizowana jest w ramach projektu ”Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych”. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawcy technicznego (w ramach ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie do skutku.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami tel: 68 456 53 31 lub email e-mail.
 
 
11-05-2017

Już jest! Międzyrzecka Karta Seniora

Ilustracja do informacji: Już jest! Międzyrzecka Karta Seniora
Burmistrz Międzyrzecza zaprasza wszystkich seniorów do składania wniosków o wydanie Międzyrzeckiej Karty Seniora. Karta kierowana jest do seniorów, czyli osób stale zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w wieku 60 lat i powyżej.
Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez gminę Międzyrzecz i obejmuje system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień skierowanych do seniorów.
 
Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1, pok. 201