Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

02-03-2016

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 r.

Ilustracja do informacji: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 r.
01-03-2016

Konsultacje społeczne nt. bezpieczeństwa w gminie

Ilustracja do informacji: Konsultacje społeczne nt. bezpieczeństwa w gminie
25 lutego, w sali Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury odbyły się konsultacje społeczne, poruszające tematykę tzw. mapy zagrożeń. W zorganizowanym przez Komendanta Powiatowego Policji i burmistrza Międzyrzecza spotkaniu wzięli udział m.in. radni Rady Miejskiej, sołtysi, dyrektorzy szkół i przedszkoli, mieszkańcy, przedstawiciele stowarzyszeń, a także instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa obywateli.
Spotkanie miało na celu stworzenie mapy zagrożeń bezpieczeństwa, która oparta będzie na wiedzy i doświadczeniu różnych służb wraz z uwzględnieniem oczekiwań społecznych. Mapa będzie również inspiracją dla podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo do podejmowania jeszcze skuteczniejszych działań.
Jak podkreślił nadkom. Damian Zieliński zastępca naczelnika Wydziału Prewencji - Warunkiem poprawy skuteczności działań w zakresie likwidacji zagrożeń na terenie naszej gminy jest współpraca między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Dlatego, aby trafnie oceniać zagrożenia oraz jeszcze skuteczniej im przeciwdziałać, należy uwzględniać oczekiwania społeczne.
Tak zwana mapa zagrożeń bezpieczeństwa to nowatorskie narzędzie informatyczne, które będzie tworzone w oparciu o dane policji, ale także o informacje zebrane w ramach współpracy z lokalnymi społecznościami. Tematy poruszane w trakcie organizowanych w całym powiecie spotkań, pozwolą zdiagnozować miejsca i rejony szczególnie niebezpieczne.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

15Galeria zdjęć: Konsultacje społeczne KPP

01-03-2016

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Ilustracja do informacji: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Dziś 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. „Żołnierzami Wyklętymi” zwykło się nazywać żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy pięć lat okupacji niemieckiej zmuszeni byli zamienić na idący ze wschodu, niczym burza, stalinowski reżim. W odróżnieniu od tej części społeczeństwa, która uznała władzę ludową narzuconą odgórnie na polecenie Stalina, Oni – wyklęci przez komunistyczny system, nie złożyli broni. W zamian za ofiarną walkę w obronie wartości jaką była Niepodległość Ojczyzny wielu z Nich poległo z bronią w ręku, innych zamęczono w więzieniach ciągłymi przesłuchaniami i torturami, a jeszcze inni po okrutnych śledztwach przechodzili pokazowe procesy. Jedynie nielicznym udało się przetrwać stalinowski reżim, aby żyć dalej przez długie dekady Polski Ludowej z piętnem „reakcyjnego bandyty”. Zaledwie garstka z nich dożyła tzw. odwilży i ustawy honorującej ich wieloletnie zmagania z oboma okupantami.
Dziś w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury młodzież będzie miała okazję oglądnąć projekcję filmu pt.”Pilecki”, w reżyserii Mirosława Krzyszkowskiego, przedstawiającą historię rotmistrza Witolda Pileckiego – od czasów jego młodości, przez dramatyczne wydarzenia II wojny światowej, aż po uwięzienie i śmierć w maju 1948 r.
W dniu jutrzejszym, 2 marca o godz.10:00 do sali kinowo-widowiskowej MOK  na inscenizację z okazji Dnia Patrona Szkoły i Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zapraszają dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu.   
 
Źródło: www.zolnierzewykleci.pl
 
01-03-2016

Wybory Rady Sołeckiej w Kursku

Ilustracja do informacji: Wybory Rady Sołeckiej w Kursku
29-02-2016

Bezpłatne konsultacje w sprawie Funduszy Europejskich w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Bezpłatne konsultacje w sprawie Funduszy Europejskich w Międzyrzeczu
4 marca 2016 r. (w piątek) Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych. Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą do spraw Funduszy Europejskich z zakresu środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.
 
Konsultacje odbędą się:
- w dniu 04.03.2016. (piątek), godz. 12:30 - 15:00, Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1.

 
Szczegółowe informacje na temat konsultacji:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107, tel. 95 7390-378, -377, -386, -380, e-mail
 
26-02-2016

Spotkanie burmistrza Międzyrzecza z Członkiem Zarządu Województwa Lubuskiego Alicją Makarską

Ilustracja do informacji: Spotkanie burmistrza Międzyrzecza z Członkiem Zarządu Województwa Lubuskiego Alicją Makarską
24 lutego 2016 r. burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz spotkał się z Członkiem Zarządu Województwa Lubuskiego Alicją Makarską. Podczas spotkania burmistrz wskazał na konieczność realizacji inwestycji związanej z budową drugiego mostu na rzece Obrze wraz ze wschodnią obwodnicą miasta łączącą drogę wojewódzką nr 137 z północnym węzłem drogi S3. Przedstawił także projekt zagospodarowania tzw. łąki kolejowej na potrzeby turystyczne i rekreacyjne. Burmistrz poinformował, że planuje budowę mariny wraz z miejscami odpoczynku i rekreacji w związku z rozwijającą się turystką kajakową na rzece Obra.  Przedmiotem rozmów był też problem złej nawierzchni ulic położnych na terenie szpitala w Obrzycach. Ponadto burmistrz przedstawił postulat przesunięcia terminu naborów wniosków na przedsięwzięcia, wynikające z gminnych programów rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020 z czerwca roku bieżącego na rok 2017, z uwagi na fakt, iż większość gmin woj. lubuskiego nie posiada takich planów, a ich przygotowanie jest czasochłonne.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

25-02-2016

Zapraszamy na Towarzyski Turniej AMO

Ilustracja do informacji: Zapraszamy na Towarzyski Turniej AMO
W najbliższą sobotę 27 lutego w hali widowiskowo-sportowej oraz – jeśli pogoda pozwoli - na boisku Orlik przy os. Kasztelańskim 8 w Międzyrzeczu odbędzie się „Towarzyski Turniej”, podczas którego spotkają się dzieci z kategorii ŻAK (rocznik ur. 2007, 2008) oraz ORLIK (2005,2006) Akademii Młodych Orłów Międzyrzecz oraz Zielona Góra. Rozgrywki będą przebiegać wg poniższego harmonogramu:
 
- godz. 9:00 – 11:00 Kat. ŻAK
- godz. 11:00 – 14:00 Kat. ORLIK
 
Formuła turnieju oparta jest o uproszczone zasady gier, bez sędziego, grze zawodników na różnych pozycjach oraz co bardzo istotne – nie ważny jest wynik spotkania. Dzięki temu dzieci same podejmują boiskowe decyzje co wpływa na ich właściwy rozwój, a także radość z gry.
 
Zapraszamy!
 
                                                                                                                       Radosław Bubniak
                                                                                                             Akademia Młodych Orłów PZPN   
                                                                                                                          woj. lubuskie
 
 
25-02-2016

Informacja o organizacji XIX sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o organizacji XIX sesji Rady Miejskiej
Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.- zgodnie z zapisem § 49 ust. 7 Statutu Gminy Międzyrzecz informuję, że
 
26.02.2016 r. o godz. 900
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej.
 
 
Porządek obrad:
 
  1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016 (projekt uchwały w załączeniu).
  2. Zamknięcie obrad.
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
          w Międzyrzeczu
 
                                                                                                            Maria Kijak
24-02-2016

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bukowcu z wizytą w międzyrzeckim ratuszu

Ilustracja do informacji: Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bukowcu z wizytą w międzyrzeckim ratuszu
W środowe przedpołudnie, 24 lutego międzyrzecki ratusz odwiedzili uczniowie z klasy 6 wraz z nauczycielką Karoliną Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej w Bukowcu.  Młodych uczniów przywitała Mariola Grajewska inspektor Wydziału Obsługi Administracyjnej. Ratusz był jednym z elementów zorganizowanej wycieczki w Międzyrzeczu, w której brali udział w ramach dni zorganizowanych wyjść. Podczas zwiedzania uczniowie na chwilę zatrzymali się w sali ślubów gdzie Izabela Kępińska kierownik Urzędu Stanu Cywilnego opowiedziała jak wygląda ceremonia ślubu. Kolejnym postojem była sala narad, gdzie uczniowie dowiedzieli się jak funkcjonuje urząd miejski w Międzyrzeczu, jakie sprawy można załatwić w ratuszu oraz kto stoi na jego czele. Uczniowie mieli także okazję porozmawiać z Przewodniczącą Rady Miejskiej Marią Kijak. Kolejnym punktem wizyty w naszym mieście była Biblioteka Miasta i Gminy Międzyrzecz. Opuszczając ratusz dzieci otrzymały drobne upominki i album opowiadający o gminie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bukowcu z wizytą w międzyrzeckim ratuszu

24-02-2016

Spotkanie burmistrza Międzyrzecza z Marszałek Województwa

Ilustracja do informacji: Spotkanie burmistrza Międzyrzecza z Marszałek Województwa
W poniedziałek 22 lutego br. burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz spotkał się z Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietą Anną Polak. Podczas spotkania poruszono kwestie związane z koniecznością realizacji inwestycji budowy mostu na rzece Obrze. Burmistrz uzasadnił potrzebę realizacji tej inwestycji, a także przedstawił projekt budowy ścieżki rowerowej z Pniewa do Kęszycy. Marszałek niebawem spotka się z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w sprawie możliwości finansowania tej inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Na spotkaniu omawiano także plan budowy Muzeum pożarnictwa w Pniewie. 
 
Źródło: www.lubuskie.pl