Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

07-03-2016

XX sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: XX sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
 
            Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
 
15 marca 2016 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
 2. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Międzyrzecz w 2015 roku.
 3. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Międzyrzecz w 2015 roku.
 4. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie wniosku o zniesienie urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego.
 5. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie przyznania w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 6. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego.
 7. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
 9. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz.
 10. Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Skarbu Państwa, w imieniu i na rzecz którego prawo własności wykonuje Starosta Powiatu Międzyrzeckiego, nieruchomości położonej w obrębie 0014 Bobowicko.
 11. Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Skarbu Państwa, w imieniu i na rzecz którego prawo własności wykonuje Agencja Nieruchomości Rolnych, nieruchomości położonej w obrębie 0002 Międzyrzecz – 2.
 12. Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie 0002 Międzyrzecz – 2 zajętej pod drogę.
 13. Podjęcie uchwały (projekt nr 10) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w obrębie 0002 Międzyrzecz – 2 nieodpłatną służebnością gruntową.
 14. Podjęcie uchwały (projekt nr 11) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Skarbu Państwa, w imieniu i na rzecz którego prawo własności wykonuje Agencja Nieruchomości Rolnych, nieruchomości położonej w obrębie 0016 Wysoka.
 15. Podjęcie uchwały (projekt nr 12) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 5 lat.
 16. Podjęcie uchwały (projekt nr 13) w sprawie opłaty prolongacyjnej.
 17. Podjęcie uchwały (projekt nr 14) zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 18. Podjęcie uchwały (projekt nr 15) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016.
 19. Podjęcie uchwały (projekt nr 16) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2016 -2024.
 20. Podjęcie uchwały (projekt nr 17) w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Międzyrzecz na rok 2016.
 21. Podjęcie uchwały (projekt nr 18) w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Międzyrzecz dotyczących projektów statutów.
 22. Podjęcie uchwały (projekt nr 19) w sprawie zmiany nazw ulic.
 23. Sprawozdania Komisji Rady z działalności w roku 2015.
 24. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli wykorzystania rezerw celowych w roku 2015.
 25. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 26. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 27. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 28. Wolne wnioski i informacje.
 29. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
           w Międzyrzeczu
 
              Maria Kijak
 
07-03-2016

Informacja odnośnie "Planu gospodarki niskoemisyjnej"

07-03-2016

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w 2016 r.

04-03-2016

Wypełniasz wniosek do Budżetu Obywatelskiego, masz pytanie, burmistrz zaprasza na dyżury konsultacyjne

Ilustracja do informacji: Wypełniasz wniosek do Budżetu Obywatelskiego, masz pytanie, burmistrz zaprasza na dyżury konsultacyjne
03-03-2016

Montaż liczników czasu sygnalizacji świetlnej

Ilustracja do informacji: Montaż liczników czasu sygnalizacji świetlnej
Trwa montaż tzw. liczników czasu trwania sygnałów sygnalizacji świetlnej. Osiem takich urządzeń zostanie zamontowanych na sygnalizacji skrzyżowań ul. Staszica i Waszkiewicza oraz ul. Chrobrego i Waszkiewicza. Sygnalizatory gmina otrzymała bezpłatnie na okres 2 miesięcy. Jeśli system sprawdzi się zostanie zakupiony.  

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Montaż liczników czasu sygnalizacji świetlnej

02-03-2016

Spotkanie burmistrza z dyrektorem generalnym LUW

Ilustracja do informacji: Spotkanie burmistrza z dyrektorem generalnym LUW
W dniu 2 marca 2016 r. Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz spotkał się z Dyrektorem Generalnym Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Romanem Sondejem. Podczas spotkania w gabinecie burmistrza rozmawiano o szczegółach organizacji 1050. rocznicy chrztu Polski, które odbędzie się  w Międzyrzeczu 18 czerwca. Kolejne spotkanie dotyczące tego wydarzenia, odbędzie się 10 marca br. Przedmiotem rozmów była również kwestia możliwości pozyskania środków rządowych na budowę drugiego mostu w Międzyrzeczu, a także kolejny etap przebudowy ulicy Świerczewskiego.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Spotkanie burmistrza z dyrektorem generalnym LUW

03-03-2016

Burmistrz wręczył stypendia sportowe

Ilustracja do informacji: Burmistrz wręczył stypendia sportowe
29 lutego burmistrz Remigiusz Lorenz wręczył stypendia najbardziej uzdolnionej sportowo młodzieży. Na uroczyste spotkanie, które miało miejsce w sali narad międzyrzeckiego ratusza przybyli uczniowie wraz z rodzicami. Burmistrz wręczając listy gratulacyjne życzył wytrwałości w dążeniu do realizacji wytyczonych celów, wyraził również nadzieję, że otrzymane stypendium pomoże w rozwoju talentu i będzie mobilizacją i impulsem do ciężkiej pracy. Burmistrz podkreślił, że będzie wspierał gminny sport, a w szczególności edukację sportową dzieci i młodzieży.
Stypendium sportowe otrzymało czworo uczniów, w tym troje w dyscyplinie sportowej sumo, zrzeszeni w Uczniowskim Klubie Sportowym Korona Kaława i jeden uczeń w piłce siatkowej z UKS Kasztelan w Międzyrzeczu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

03-03-2016

Konkurs „Fundusze Europejskie w obiektywie”

Ilustracja do informacji: Konkurs „Fundusze Europejskie w obiektywie”
Zrealizowałeś ciekawy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich lub znasz taki projekt w Twojej okolicy? Zgłoś go i wygraj w konkursie!
W konkursie można zgłaszać zdjęcia i opisy projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Wystarczy wejść na stronę www.mapadotacji.gov.pl i zamieścić opis projektu wraz ze zdjęciem. Szczegółowe zasady konkursu zostały określone w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.mapadotacji.gov.pl.
 
Zgłoszenia można przesyłać do 15 marca 2016 r. Nagrody czekają!
 
03-03-2016

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Międzyrzecz w 2016 r.

Ilustracja do informacji: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Międzyrzecz w 2016 r.
03-03-2016

Gmina promuje się na wrocławskich Targach Turystycznych

Ilustracja do informacji: Gmina promuje się na wrocławskich Targach Turystycznych
Tuż przed sezonem letnim, w dniach 26-28 lutego gmina Międzyrzecz wyruszyła na kolejne targi turystyczne, tym razem do Wrocławia. Gmina prezentowała największe turystyczne perełki, Międzyrzecki Rejon Umocniony-Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, średniowieczny zamek wraz z Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego, a także Ośrodek Wypoczynkowy Głębokie. Dużym zainteresowaniem cieszyła się replika karabinu maszynowego MG 08-15, a także rycerski hełm wypożyczony z międzyrzeckiego muzeum, w którym - szczególnie chętnie – dzieci pozowały do zdjęć.
Gośćmi specjalnymi targów byli wspaniali podróżnicy, w tym m.in. Aleksander Doba, który zaraził wszystkich optymizmem opowiadając swoje niezwykłe historie. Wrocław odwiedziła również ulubienica najmłodszych podróżników Nela Mała Reporterka. Mieliśmy okazję posłuchać także o podróżach wielkiego pasjonata Australii - Marka Tomalika oraz Michała Patera młodego podróżnika z Wrocławia, który dzięki swojej niekonwencjonalnej metodzie zwiedzania, przyciąga setki tysięcy osób do oglądania jego filmów na YouTube.
Stoisko gminy Międzyrzecz odwiedził burmistrz Remigiusz Lorenz, który spotkał się m,in. z Joanną Lamparską autorką książki pt. „Złoty pociąg. Krótka historia szaleństwa”, która opowiedziała o tym, jak wiele lat temu odwiedziła Międzyrzecki Rejon Umocniony.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

26Galeria zdjęć: Międzynarodowe Targi Turystyczne Wrocław 2016