Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

16-10-2017

Uwaga rolnicy!!

Ilustracja do informacji: Uwaga rolnicy!!
Urząd Miejski w Międzyrzeczu, informuje o możliwości składania wniosków przez rolników o oszacowanie zakresu i wielkości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie gminy Międzyrzecz, powstałych na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – orkan.
Wnioski należy składać do Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2017 roku, w przypadku gdy w uprawach wystąpiły szkody spowodowane w dniu 06.10.2017 r., polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części.
 
 
 
13-10-2017

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę wszystkim pracownikom międzyrzeckich placówek oświatowych wytrwałości, satysfakcji z wykonywanej pracy, codziennej życzliwości i serdeczności. Dziękuję Państwu za Wasze zaangażowanie i poświęcenie.
                                                                                                                                                 Burmistrz Międzyrzecza
                                                                                                                                                    Remigiusz Lorenz
 
 
 
12-10-2017

Ogłoszenie o wynajmie hali

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o wynajmie hali

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12-10-2017

Święto Seniorów w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Święto Seniorów w Międzyrzeczu
10 października w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury odbył się II Gminny Dzień Seniora. Szanownych seniorów powitał burmistrz Remigiusz Lorenz, który w tym szczególnym dniu życzył im samych cudownych dni, podkreślił ich wielką rolę w naszym życiu i zaznaczył, że życiowe doświadczenie seniorów może być wspaniałą nauką dla najmłodszych. 
Seniorzy mieli okazję wziąć udział w zajęciach zaplanowanych w trzech strefach tematycznych – sportowej, kulturalnej i medycznej. W strefie sportowej można było poznać podstawy nordic walking, wziąć udział w warsztatach samoobrony oraz gimnastyki. W części medycznej seniorzy mieli okazję zbadać słuch, zmierzyć ciśnienie oraz sprawdzić poziom cukru we krwi, a w części kulturalnej odbywały się warsztaty rękodzieła oraz kiermasz przepisów.
Na chętnych czekały również szachy oraz warsztaty treningu umysłu. Na miejscu każdy senior mógł złożyć wniosek i otrzymać Kartę Seniora. Specjalnie z okazji święta seniorów przygotowaliśmy „Informator dla międzyrzeckich seniorów, ich rodzin i opiekunów”. Zwieńczeniem dnia był koncert fortepianowy, podczas którego seniorzy mogli usłyszeć utwory Fryderyka Chopina zagrane przez Piotra Szychowskiego.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie zaangażowali się w pomoc przy organizacji Dnia Seniora: radnemu Pawłowi Gallowi, Bogdanowi Walczakowi z Zarządu Powiatowego Ligii Obrony Kraju, Klubowi Kasztelanka i siłowni R-Gym, Szachowemu Klubowi Sportowemu Hetman, Stowarzyszeniu Forum Międzyrzeckich Inicjatyw, firmie Sonido, rękodzielniczkom z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Fundacji Inicjatyw Społecznych „Między” oraz wspaniałym wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej nr 1.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

47Galeria zdjęć: Święto Seniorów w Międzyrzeczu

11-10-2017

Już dziś zapraszamy na GreenMedline 2017

11-10-2017

Projekt Młodzieżowa Akademia Komunikacji - MAK

09-10-2017

Już jutro Dzień Seniora, zapraszamy!

Ilustracja do informacji: Już jutro Dzień Seniora, zapraszamy!
Już jutro, 10 października II Dzień Seniora. Ruszamy punkt 10:00 w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. Seredecznie zapraszamy wszystkich seniorów do uczestnictwa w tym szczególnym dla Was dniu. W tym roku oferujemy Wam trzy ciekawe strefy: sportową, medyczno-informacyjną, kulturalną oraz tzw. trening umysłu. Artystycznym akcentem święta będzie koncert utworów Fryderyka Chopina. 
 
 
09-10-2017

Oferta stowarzyszenia Amazonek

Ilustracja do informacji: Oferta stowarzyszenia Amazonek
 
Międzyrzecz, 2017-10-06
 
PZO.8031.10.2017
 
 
Oferta organizacji pozarządowej
 
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Amazonek w Międzyrzeczu, na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pt. Profilaktyka raka piersi45.
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 j.t. ze zm.) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Wszelkie uwagi dot. oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: tel. 95 742 69 68, lub pocztą elektroniczną e-mail.
 
08-10-2017

Komunikat dla mieszkańców gminy Międzyrzecz

Ilustracja do informacji: Komunikat dla mieszkańców gminy Międzyrzecz
Szanowni mieszkańcy!
 
Informujemy, iż wszystkie służby bezustannie pracują usuwając skutki po piątkowym orkanie Ksawery, który przeszedł przez gminę Międzyrzecz. Ze względu na rozległość szkód na terenie naszej gminy, jednostki ENEA zostały wzmocnione dodatkowymi pracownikami z poza naszego województwa. Prace trwają 24 godziny na dobę, jednak, ze względu na liczne uszkodzenia trakcji elektrycznej i słupów energetycznych ENEA nie jest w stanie jednoznacznie określić terminu zakończenia prac naprawczych.  Dlatego też,  prosimy Państwa o wyrozumiałość w kwestii przywracania energii i wody w Państwa domach.
Skutkiem ubocznym braku prądu jest też brak wody z sieci. Przepompownie nie pracują. Informujemy, iż w pierwszej kolejności MPWiK musi usunąć nieczystości ze stojącej kanalizacji sanitarnej. Pracownicy naszej spółki bezustannie wywożą  gromadzące się w przepompowniach nieczystości spływające z Państwa domostw.  Dotychczas, w niektórych miejscowościach, mimo braku energii, woda spływała grawitacyjnie, jednak cały system wodny uzależniony jest od energii. Od piątku woda rozwożona jest  dwoma beczkowozami po wskazanych przez sołtysów sołectwach. Z uwagi na fakt, iż woda jest dostarczana do wielu miejscowości na bieżąco, w celu uzyskania dokładnej godziny podstawienia cysterny z wodą prosimy o bezpośredni kontakt z sołtysami w Państwa miejscowościach.
Z informacji pozyskanych od Prezesa ZEC wszystkie budynki  podłączone do sieci miejskiej zasilane są na bieżąco w ogrzewanie oraz ciepłą wodę.
Wszystkie publiczne placówki szkolne i przedszkolne w dniu jutrzejszym będą funkcjonowały.
Na chwilę obecną jedyną placówką bez prądu jest Szkoła Podstawowa w Kaławie, ale zostanie ona zabezpieczona w zewnętrzny agregat prądotwórczy.
Dziękujemy wszystkim służbom za dotychczasową pracę, a mieszkańców prosimy o wyrozumiałość i wzajemną pomoc.
06-10-2017

Gmina Międzyrzecz po przejściu orkanu Ksawery

Ilustracja do informacji: Gmina Międzyrzecz po przejściu orkanu Ksawery
Trwa usuwanie skutków wczorajszego orkanu. Burmistrz Remigiusz Lorenz oraz wyznaczone zespoły od rana szacują rozmiar strat. Wszystkie drogi są już przejezdne, a pozostałe szkody usuwane są na bieżąco. Dzięki współpracy z 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną do sołectw wyjechały już 2 cysterny z wodą pitną. Poniżej podajemy trasy dostawy wody - szczegółowe informacje dotyczące miejsca poboru wody dostępne są u sołtysów.
1. Gorzyca - Kursko – Pieski;
2. Nietoperek - Kaława - Pniewo - Wysoka.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

34Galeria zdjęć: Gmina Międzyrzecz po przejściu orkanu Ksawery