Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

26-09-2018

Ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 r.

25-09-2018

Kampania informacyjno-edukacyjna nt. ekologii dla dzieci

Ilustracja do informacji: Kampania informacyjno-edukacyjna nt. ekologii dla dzieci
W ramach kampanii informacyjno- edukacyjnej współfinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, na terenie gminy Międzyrzecz zorganizowany został spektakl teatralny pt.” Wywrócona bajka o Kapturku”. Zaprezentowany został w dniach 25-26 września 2018 r. dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz  w wieku szkolnym klas 1-3.
Teatr Kultureska, bazując na znanej wszystkim dzieciom baśni Braci Grimm, stworzył autorski spektakl interaktywny, mający charakter bajki o tematyce ekologicznej. Zabawna historia zaskakiwała i bawiła dzieci przez 60 minut. Poprzez spektakl dzieci uczyły się jak dbać o środowisko naturalne, a także pogłębiały swoją wiedzę ekologiczną. Przedstawienie uczy szacunku do drzew i lasów, a także uwrażliwia dzieci na liczne problemy środowiska. Dzięki udziałowi w spektaklu dzieci poszerzają swoja wiedzę na temat segregacji odpadów. Uczniowie byli bardzo zaangażowani, a efekty specjalne zrobiły na nich ogromne wrażenie.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Zasady segregacji obowiązujące na terenie gminy Międzyrzecz. Grafika ulotki oparta jest na Wspólnym Systemie Segregacji Odpadów (Ministerstwo Środowiska-Przewodnik dla Gmin).
 
25-09-2018

Informacja nt. programu "Czyste powietrze"

Ilustracja do informacji: Informacja nt. programu "Czyste powietrze"
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje o  ogłoszonym nowym Programie Priorytetowym NFOŚiGW w Warszawie pn.: „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie  (lub uniknięcie) emisji zanieczyszczeń do powietrza z istniejących lub nowobudowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
 
      Przedmiotem dofinansowania mogą być działania inwestycyjne polegające m.in. na:
- wymianie starych nieefektywnych źródeł ciepła na nowe spełniające wymagania Programu (w przypadku nowobudowanych budynków mieszkalnych może być to zakup takiego źródła ciepła),
- dociepleniu przegród budowlanych, dachów stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
- montażu lub wymianie instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- zastosowaniu odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznych).
 
      Osoby fizyczne realizujące powyższe działania będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki (możliwe jest również łączenie tych form). Wysokość dotacji jest uzależniona od średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.
 
      Program „Czyste Powietrze” będzie realizowany w latach 2018-2029, a jego budżet wynosi 103 mld zł, w tym 63,3 mld zł, w tym na wsparcie dotacyjne 63,3 mld zł, a na pożyczki 39,7 mld zł.
 
 
                                                                                                        Prezes Zarządu
                                                                               Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
                                                                                    i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
24-09-2018

Złote i diamentowe gody w ratuszu

Ilustracja do informacji: Złote i diamentowe gody w ratuszu
22 września w sali narad międzyrzeckiego ratusza odbyła się coroczna uroczystość złotych i diamentowych godów. Jubilatów i zgromadzonych gości przywitał burmistrz Remigiusz Lorenz, który zaznaczył jak wspaniała i wzruszająca jest to uroczystość i życzył małżonkom jak najwięcej zdrowia, radości oraz kolejnych lat wspólnego życia. Podkreślił również, że jubilaci są wzorami do naśladowania, szczególnie dla młodego pokolenia. W imieniu prezydenta RP, burmistrz wręczył jubilatom medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Muzycznym akcentem uroczystości był koncert zespołu Nietoperzanie, po którym  wszyscy wznieśli toast za zdrowie małżonków.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

42Galeria zdjęć: Złote i diamentowe gody w ratuszu

24-09-2018

Powiatowy konkurs plastyczny "Niepodległa"

Ilustracja do informacji: Powiatowy konkurs plastyczny "Niepodległa"
24-09-2018

Stowarzyszenie Euroregionu 'Pro Europa Viadrina" informuje

20-09-2018

Życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka

Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka
18-09-2018

Dzień Pioniera Ziemi Międzyrzeckiej

Ilustracja do informacji: Dzień Pioniera Ziemi Międzyrzeckiej
16 września odbył się coroczny Dzień Pioniera Ziemi Międzyrzeckiej. Święto rozpoczęło się od oficjalnego odsłonięcia pomnika poświęconego Pionierom. Jego pomysłodawcą jest radny Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Andrzej Chmielewski. Burmistrz Remigiusz Lorenz zaznaczył, iż ten obelisk „…to wyraz naszej wdzięczności i pamięci o pierwszych, powojennych mieszkańcach naszego miasta. O trudnych powojennych latach i ludziach, którzy z bagażem jakże tragicznych doświadczeń wojennych podjęli się odbudowy i zagospodarowania Międzyrzecza”. Odsłonięcia pomnika dokonał przedstawiciel pionierów Albert Daszkiewicz. Po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem Pionierzy udali się na mszę św. do Kęszycy Leśnej, gdzie również mogli wysłuchać koncertu Kęszyczanek oraz wspólnie powspominać powojenne czasy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

18-09-2018

Uroczyste otwarcie Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Uroczyste otwarcie Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu
15 września br. odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanego Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonał burmistrz Remigiusz Lorenz, przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kijak, gość honorowy-olimpijka Monika Michalik, wieloletni sportowiec-budowniczy stadionu Stanisław Skrzek, dyrektor GZO Izabella Korejwo oraz wykonawca inwestycji przedstawiciel firmy Tamex. Burmistrz zaznaczył jak ważne jest to wydarzenie dla wszystkich międzyrzeczan i zachęcał do korzystania z pięknie  wyremontowanego, nowoczesnego obiektu. Przedstawiciel firmy Tamex wręczył burmistrzowi i zastępcy burmistrza Świadectwo PZLA, które potwierdza jego zgodność z wymaganiami IAAF i PZLA oraz zalicza nasz stadion do kategorii IV A.
Otwarciu towarzyszył występ zespołu Trans oraz zawody dzieci i młodzieży. Specjalnie z okazji otwarcia stadionu odbyła się sztafeta przyjaźni  szkół, w której dzieci podawały sobie symbol naszego miasta, maskotkę nietoperza. Pracownia Dworzec Tworzec umilała czas dzieciom gigantycznymi bańkami mydlanymi. Na zakończenie uroczystości młodzież bawiła się przy energetycznych rytmach muzyki lat 50. i 60. zespołu Hot Lips.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

14-09-2018

Nabór deklaracji udziału w programie dot. zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych