Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

17-09-2018

Życzenia z okazji Światowego Dnia Sybiraka

Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Światowego Dnia Sybiraka
18-09-2018

Informacja o LV sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Informacja o LV sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że:
25 września 2018 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się LV sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.
 3. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu i nadania jej statutu.
 4. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
 5. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu Hali Widowiskowo –Sportowej, kompleksu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012”, Stadionu Miejskiego im. dr Adama Szantruczka, Pływalni Miejskiej „Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” w Głębokim.
 6. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Międzyrzecz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 7. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej.
 8. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz w rejonie ulic Stanisława Ożoga, Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich, Zachodniej oraz drogi ekspresowej S3.
 9. Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od właściciela nieruchomości własności nieruchomości położonych w obrębie 0016 Wysoka.
 10. Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia.
 11. Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018.
 12. Podjęcie uchwały (projekt nr 10) w sprawie przyjęcia „Programu na rzecz seniorów w gminie Międzyrzecz na lata 2018 – 2023”.
 13. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 15. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
                Maria Kijak
17-09-2018

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie odstrzału sanitarnego dzików

Ilustracja do informacji: Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie odstrzału sanitarnego dzików

10-09-2018

Zapraszamy na uroczyste otwarcie Stadionu Miejskiego

Ilustracja do informacji: Zapraszamy na uroczyste otwarcie Stadionu Miejskiego
13-09-2018

Młodzieżowa Rada Miejska z Berlina odwiedziła Międzyrzecz

Ilustracja do informacji: Młodzieżowa Rada Miejska z Berlina odwiedziła Międzyrzecz
W piątkowe popołudnie, 7 września w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury burmistrz Remigiusz Lorenz przywitał Młodzieżową Radę Miejską z Berlina, z partnerskiej dzielnicy Charlottenburg-Wilmersdorf. Młodzież z Niemiec w miniony weekend spotkała się z międzyrzecką młodzieżą i wspólnie spędziła czas w malowniczym krajobrazie Gorzycy, pracując nad projektami graficznymi Bibliobox - bibliotek ulicznych, które w przyszłości zostaną wykonane i przekazane dla miast partnerskich. Polsko-niemiecka młodzież uczestniczyła również w Festiwalu Światła oraz I Zlocie Foodtrucków, co dodatkowo umiliło spędzony w naszym mieście czas.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12-09-2018

Oferta Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej "Sauerianum"

12-09-2018

Zarządzenie Burmistrza Międzyrzecza w sprawie ustanowienia regulaminu uroczystego otwarcia Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu

12-09-2018

Obwieszczenie Starosty Międzyrzeckiego

Ilustracja do informacji: Obwieszczenie Starosty Międzyrzeckiego
10-09-2018

Turniej piłki siatkowej służb mundurowych powiatu międzyrzckiego o Puchar Burmistrza Międzyrzecza

Ilustracja do informacji: Turniej piłki siatkowej służb mundurowych powiatu międzyrzckiego o Puchar Burmistrza Międzyrzecza
10-09-2018

Festiwal Światła i I Zlot Foodtrucków w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Festiwal Światła i I Zlot Foodtrucków w Międzyrzeczu
W weekend 8-9 września międzyrzeczanie pożegnali lato dwiema wspaniałymi imprezami. Festiwal Światła i I Zlot Foodtrucków obfitowały w moc atrakcji i wspaniałe emocje. Międzyrzecki rynek opanowały tłumy widzów i poszukiwacze kulinarnych przygód. Podczas wydarzenia burmistrz Remigiusz Lorenz spotkał się Heike Schmitt-Schmelz, która w imieniu burmistrza Berlina dzielnicy Charlottenburg-Wilmersdorf – naszego miasta partnerskiego, uczestniczyła w festiwalu. Ponadto z okazji 25. rocznicy podpisania partnerstwa pomiędzy naszymi miastami na froncie ratusza wyświetlone zostały herby obydwu miast.
Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego ekscytującego wydarzenia.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

49Galeria zdjęć: Festiwal Światła i I Zlot Foodtrucków za nami