Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

14-06-2018

LII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: LII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
20 czerwca 2018 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się LII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
 2. Wręczenie wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”.
 3. Informacja o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w Gminie Międzyrzecz w 2017 roku.
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za 2017 rok – procedura absolutoryjna:
  1. przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu,
  2. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Międzyrzecza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok,
  3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  4. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu  za 2017 rok,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2017,
  7. podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza.
 5. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Międzyrzecz.
 6. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 5 lat.
 7. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej na okres do 5 lat.
 8. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 5 lat.
 9. Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz.
 10. Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy.
 11. Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz..
 12. Podjęcie uchwały (projekt nr 10) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018.
 13. Podjęcie uchwały (projekt nr 11) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2018 - 2031.
 14. Podjęcie uchwały (projekt nr 12) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego.
 15. Podjęcie uchwały (projekt nr 13) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 16. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 18. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
             w Międzyrzecz
              Jerzy Kardela
14-06-2018

Ostatnie dni głosowania w Budżecie Obywatelskim 2019

Ilustracja do informacji: Ostatnie dni głosowania w Budżecie Obywatelskim 2019
Przypominamy, że tylko do 18 czerwca br. można oddawać swoje głosy na projekty w Budżecie Obywatelskim 2019 r. Głosować można tracycyjnie wypełniając kartę do głosowania, którą wrzucić można do urny znajdującej się w sekretariacie Urzedu Miejsjkiego do godz. 17:00 lub za pomocą ankiety dostepnej na naszej stonie internetowej do godz. 24:00.
13-06-2018

Kampania edukacyjna w gminie „Mądrze kupujesz – odpady minimalizujesz”

Ilustracja do informacji: Kampania edukacyjna w gminie „Mądrze kupujesz – odpady minimalizujesz”
6 czerwca br. we wszystkich Szkołach Podstawowych na terenie gminy Międzyrzecz w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, przeprowadzone zostały wśród uczniów klas VI oraz VII prelekcje na temat  zasad segregacji odpadów. Wszyscy uczestnicy prelekcji otrzymali nagrody – antystresową piłeczkę  do gry (kolory piłeczek nawiązujące do kolorystyki pojemników na odpady segregowane: żółty, zielony, niebieski), poza tym każda placówka oświatowa otrzymała zestaw gier edukacyjnych dotyczących segregacji odpadów komunalnych. Wszystkie nagrody sfinansowane zostały przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Prelekcje pyły pierwszą częścią tegorocznej kampanii pn. „Mądrze kupujesz – odpady minimalizujesz”. Drugi etap projektu odbędzie w dniach 25-26 września br. w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury, będzie to spektakl „Wywrócona bajka o Kapturku” w wykonaniu Teatru Kultureska. Uczestnikami spektaklu będą dzieci z przedszkoli oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Międzyrzecz.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13-06-2018

II edycja cyklu koncertowego „Nasz Telemann” w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: II edycja cyklu koncertowego „Nasz Telemann” w Międzyrzeczu
Od 5 do 24 czerwca trwać będzie II odsłona cyklu „Nasz Telemann”. W miastach i wsiach Ziemi Lubuskiej, Wielkopolski i Dolnego Śląska odbędzie się ponad 30 koncertów poświęconych polskim wątkom w muzyce baroku i renesansu. Inspiracją dla powstania cyklu są związki Telemanna z kulturą polską, jego kilkuletni pobyt w Żarach oraz idiomatyczna twórczość, o której sam pisał, że utrzymana była w „stylu polskim”.
 
W Międzyrzeczu koncert odbędzie się 14 czerwca br. o godz. 18:00 w sali narad międzyrzeckiego ratusza.
 
„Nasz Telemann” to odbywający się od roku 2017 projekt poświęcony polskim inspiracjom w muzyce artystycznej XVII i XVIII wieku prezentowanym w szerokiej perspektywie estetycznej i stylistycznej ówczesnej kultury europejskiej. Symbolicznym patronem i jednym z głównych bohaterów cyklu koncertów i małych festiwali odbywających się na terenie województw: lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego jest Jerzy Filip Telemann, kompozytor zafascynowany kulturą muzyczną Polski i Europy Środkowej, dokumentujący ją w swoich kompozycjach i popularyzujący ją poprzez włączanie idiomu polskiego do utworów utrzymanych w najpopularniejszych wówczas stylach muzycznych: włoskim i francuskim.
Projekt odbywa się m.in. w regionach i miejscowościach, które Telemann odwiedzał w czasie kilkuletniego pobytu w Żarach, a jego partnerami są samorządy i lokalne instytucje kultury. Mecenasem cyklu jest Narodowe Centrum Kultury, a jego Partnerem Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. W większości miejsc koncertowych odbędą się przynajmniej dwa koncerty. W niektórych cykl zatrzyma się na kilka dni, przyjmując formę małych festiwali.
Wykonawcy to czołowi muzycy polscy i europejscy specjalizujący się w wykonawstwie muzyki barokowej, a także muzyki ludowej. W roli solistów wystąpią między innymi gambiści – Włoch Teodoro Bau i Francuz Robin Pharo, fińska skrzypaczka Aira Maria Lehtipuu, szwajcarska flecistka Corina Marti oraz Polacy – lutnista Michał Gondko i specjalizujący się w grze na koźle weselny Adam Kaiser. Towarzyszyć im będzie międzynarodowa orkiestra barokowa Kore.
 
Poświęcając Telemannowi nasz cykl koncertowy, robimy to również w tym celu, by podkreślić znaczenie otwartości, ciekawości i entuzjazmu w poznawaniu i rozumieniu świata. Telemann był głęboko zainteresowany muzyką ludową i prekursorem jej wykorzystywania w muzyce artystycznej, a jego fascynacja muzyką polską daje pretekst, by móc o nim mówić, że w pewnym sensie jest też trochę „nasz”.
 
Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.
 
 
Strona internetowa: http://www.nasztelemann.pl
Facebook: https://facebook.com/nasztelemann
 
 
„Nasz Telemann 2018”
Ziemia Lubuska – Dolny Śląsk – Wielkopolska
5–24 czerwca 2018
 
Koncerty na Ziemi Lubuskie: Brody, Międzyrzecz, Wysoka k. Międzyrzecza, Ochla k. Zielonej Góry, Żagań, Żary
 
Koncerty na Dolnym Śląsku: Dzierżoniów, Głogów
 
Koncerty w Wielkopolsce: Grodzisk Wielkopolski, Nowy Tomyśl, Zbąszyń
 
12-06-2018

UWAGA ROLNICY!

Ilustracja do informacji: UWAGA ROLNICY!
07-06-2018

UWAGA rolnicy, ważny komunikat!

Ilustracja do informacji: UWAGA rolnicy, ważny komunikat!
07-06-2018

Wystawa przed międzyrzeckim ratuszem

Ilustracja do informacji: Wystawa przed międzyrzeckim ratuszem
Zapraszamy do obejrzenia wystawy plenerowej przed ratuszem pn.,,Mapa Zbrodni-Świat Zgładzony w Katyniu" Instytutu Pamięci Narodowej oddziału w Szczecinie. Ekspozycja fotografii pochodzi ze zbiorów rodzin Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie oraz dr Artura Ochała i Tomasza Skowronka.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

06-06-2018

Uwaga otwarty konkurs ofert w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi

Ilustracja do informacji: Uwaga otwarty konkurs ofert w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi
Informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 r. realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim.
Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych.
W ramach konkursu wsparcie uzyskać  mogę inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym:
- podnoszenie świadomości społeczności lokalnej;
- podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej;
- rozwijanie aktywności społeczności lokalnej;
- rozwój turystyki i rekreacji;
- zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego;
- zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego;
- wytyczanie lub oznakowanie szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody.
Na realizację zadania przewidziano środki w wysokości 650 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowanie pojedynczego projektu może wynieść do 10 000 zł.
Oferty należy złożyć do dnia 21 czerwca 2018 roku w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie.
O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Wzór oferty, karta oceny zadania oraz inne szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na BIPie Urzędu Marszałkowskiego
06-06-2018

Zapraszamy na spotkanie informacyjne - innowacyjna firma

Ilustracja do informacji: Zapraszamy na spotkanie informacyjne - innowacyjna firma
06-06-2018

VII sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: VII sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej
Zgodnie z § 8 pkt 1 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu zwołuję VII sesję Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, która odbędzie się 11 czerwca 2018 r. o godz. 1600 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
 2. Sprawy organizacyjne Młodzieżowej Rady Miejskiej.
 3. Podsumowanie pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie z działalności prezydium w okresie między sesjami.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Zamknięcie obrad.
 
Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej
Oliwia Matuszewska