Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

29-08-2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Międzyrzecz w 2018 r.

Ilustracja do informacji: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Międzyrzecz w 2018 r.
28-08-2018

Nowy sprzęt medyczny w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.

Ilustracja do informacji: Nowy sprzęt medyczny w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.
28 sierpnia 2018 roku burmistrz Remigiusz Lorenz wraz z zastępcą Agnieszką Śnieg uczestniczyli w prezentacji nowego sprzętu medycznego, zakupionego do Szpitala Międzyrzeckiego  Sp. z o.o. w ramach projektu pn. ,,Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o."
 
Zakup urządzeń sfinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środków własnych, które w wysokości 100 000 zł Szpital otrzymał od gminy Międzyrzecz.

Całkowita wartość projektu: 6 905 798,07 zł.
Wartość dofinansowania: 5 819 682,67 zł.
 
Celem ogólnym projektu jest:
Zmniejszenie poważnych następstw i śmiertelności w wypadkach i nagłych zachorowaniach, dzięki poprawie efektywności udzielania pomocy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.
Do celów szczegółowych należy:
  • Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w 142 szt. nowoczesnego sprzętu ratującego życie i monitorującego funkcje życiowe, poprawiającego szybkość i skuteczność diagnostyki osób rannych, zapewniające odpowiedni cykl wymiany zużytych urządzeń medycznych,
  • Rozbudowa SOR wpływająca na poprawę warunków odbywania szkoleń praktycznych dla lekarzy, ratowników i pielęgniarek specjalizujących się w realizowaniu procedur medycznych w zakresie ratownictwa medycznego.
W zakresie prac budowlanych projekt uwzględnia dokończenie zabudowy podjazdu na SOR, całkowitą modernizację obecnych pomieszczeń SOR i rozbudowę o dodatkowe pomieszczenia wraz z windą zewnętrzną od strony dziedzińca szpitala. Oddział zostanie wyposażony w instalacje gazów medycznych oraz system klimatyzacji. Zakończenie całości projektu określone zostało na czerwiec 2019 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

28-08-2018

Stop manipulacji-nie kupuj na prezentacji

Ilustracja do informacji: Stop manipulacji-nie kupuj na prezentacji
28-08-2018

LIV sesja Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: LIV sesja Rady Miejskiej
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
4 września 2018 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się LIV sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
  1. Sprawy regulaminowe:
    1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
    2. porządek obrad.
  2. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Międzyrzecz za lata 2016 – 2017.
  3. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
  4. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
  5. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018.
  6. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2018 – 2031.
  7. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego.
  8. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego.
  9. Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego.
  10. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  11. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
  12. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
  13. Wolne wnioski i informacje.
  14. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzecz
               Maria Kijak
24-08-2018

Roczny Program Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.

24-08-2018

UWAGA! Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy - zapraszamy na spotkanie

Ilustracja do informacji: UWAGA! Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy - zapraszamy na spotkanie
Zapraszamy na spotkanie informacjyjne odnośnie realizacji projektu dotacyjnego "Kobieta - skuteczny przedsiębiorca"  dnia 28 sierpnia (wtorek) o godz. 10:00, sala narad międzyrzeckiego ratusza.
 
 
 
 
24-08-2018

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Polskie Kadry

23-08-2018

Oferta stowarzyszenia "Kęszyczanki" z Kęszycy Leśnej

23-08-2018

Zapisy do sekcji Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury

Ilustracja do informacji: Zapisy do sekcji Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury
23-08-2018

Bezpłatna szkoła dla dorosłych

Ilustracja do informacji: Bezpłatna szkoła dla dorosłych