Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Inwestycje gminne

09-06-2020

Szkoła Podstawowa w Bukowcu dostała ponad 67 tys. zł na meble i urządzenia do stołówki i kuchni

Ilustracja do informacji: Szkoła Podstawowa w Bukowcu dostała ponad 67 tys. zł na meble i urządzenia do stołówki i kuchni
Mamy dobrą informację dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bukowcu. Dzięki rządowej dotacji oraz finansowej pomocy rodziców i mieszkańców wsi, do szkolnej kuchni i stołówki trafią nowe urządzenia kuchenne i meble, które ułatwią pracę kucharkom i podniosą estetykę pomieszczeń.
 
Nowe urządzenia i gastronomiczne oraz meble zostaną zakupione dzięki dotacji z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W całym województwie podobne dotacje otrzymało zaledwie 13 podstawówek.
 
– Dostaliśmy ponad 67,1 tysięcy złotych, które przeznaczymy na doposażenie szkolnej kuchni i stołówki w przybory kuchenne ułatwiające przygotowywanie posiłków oraz stoły i krzesełka – zapowiada burmistrz Remigiusz Lorenz.
Koszt urządzeń oszacowano na 83 tys. 934 zł. Brakującą część – ponad 16,7 tys. zł - sfinansują szkoła, Rada Rodziców oraz Stowarzyszenie Wsi Bukowiec „Działajmy Razem”.
 
 
Podobną dotację otrzymała wcześniej Szkoła Podstawowa nr 4 w Międzyrzeczu-Obrzycach. Na początku br. do szkolnej kuchni i stołówki trafiły urządzenia kuchenne – m.in. zmywarka gastronomiczna, naleśnikarka, patelnia gastronomiczna, a także szafki i stoły ze stali nierdzewnej, przybory kuchenne oraz stoły i krzesełka.
08-06-2020

Jak uratować jez. Głębokie? Władze gminy mają pomysł!

Ilustracja do informacji: Jak uratować jez. Głębokie? Władze gminy mają pomysł!
Podczas spotkania z wiceprezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krzysztofem Wosiem zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg przedstawiła pomysł na podniesienie poziomu wody w jeziorze Głębokie.
 

Spotkanie odbyło się w piątek, 5 czerwca, w poznańskiej siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Oprócz A. Śnieg i K. Wosia uczestniczyli w nim m.in. posłowie Marta Kubiak i Jacek Kurzępa, dyrektor gorzowskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Roman Jabłoński i dyrektor biura starosty międzyrzeckiego Czesław Toczyński. Tematem było „Odtworzenie zasobów wodnych Obry i jezior położonych w jej zlewni”.
- Liczymy na odbudowę jazów na Obrze. Spiętrzenie rzeki będzie miało wpływ na podniesienie poziomu wód gruntowych na naszym terenie. To jeden z elementów rządowego programu walki z suszą – zaznacza Agnieszka Śnieg.
Władze gminy mają nadzieję, że dzięki rządowym pieniądzom uda się uratować jezioro Głębokie przed dalszym wysychaniem. O spadku poziomu wody w tym akwenie wiele razy informowaliśmy mieszkańców na naszych stronach internetowych oraz w lokalnych i regionalnych mediach. Przypominamy, że w ostatnich latach lustro wody w tym jeziorze gwałtownie się obniżyło. Dalszy ubytek wody może się okazać ogromnym ciosem w ruch turystyczny w naszej gminie, gdyż nad jeziorem znajduje się jedno z największych i najbardziej popularnych kąpielisk na lubusko-wielkopolskim pograniczu.
– To globalny problem, który dotyczy także innych akwenów w naszym kraju. Zwłaszcza w województwach lubuskim i wielkopolskim. Dlatego dobrze się stało, że doszło do porozumienia w tej sprawie między samorządami i w dodatku zajęły się nią również rządowe instytucje – zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz.
Zastępczyni burmistrza przestawiła uczestnikom spotkania pomysł radnego Edwarda Toczyńskiego, który postuluje zasilenie terenów przy jeziorze wodą z Obry. – Umówiliśmy się na kolejne spotkanie, podczas którego omówimy szczegóły tej koncepcji – dodaje.
Przed kilkoma tygodniami burmistrz przedstawił pomysł radnego posłowi J. Kurzępie, który podczas wizyty w międzyrzeckim ratuszu obiecał władzom naszej gminy swoją pomoc i wsparcie w rządowych instytucjach. 
28-05-2020

Projekt „Lubuski e-Urząd II”

Ilustracja do informacji: Projekt „Lubuski e-Urząd II”
Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, oś priorytetowa 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”. Uczesatniczy w nim m.in. gmina Międzyrzecz.
 
Głównym powodem realizacji Projektu „Lubuski e-Urząd II” jest brak wystarczającej oferty e‑usług publicznych. W celu zbadania szczegółowych potrzeb i problemów w obszarze usług administracji publicznej przeprowadzono badania wśród jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego. Zidentyfikowano potrzeby w zakresie e-usług dla mieszkańców i przedsiębiorców oraz infrastruktury sprzętowej niezbędnej do ich świadczenia.
 
Celem Projektu jest zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom możliwości korzystania, a pracownikom jednostek samorządu terytorialnego oraz Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego możliwości świadczenia  szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie będą służyć realizacji celu głównego Projektu poprzez zwiększenie dostępności lub dojrzałości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz stworzenie lub poprawę warunków techniczno-organizacyjnych realizacji tych usług.
 
Główny element rozwiązania stanowić będzie zmodernizowany system dziedzinowy do obsługi m.in. ewidencji opłat, obsługi finansowo-księgowej wraz z udostępnieniem elektronicznych usług publicznych poprzez Portale e-Usług w JST i Urzędzie Marszałkowskim oraz Platformę Regionalną. Wdrożone rozwiązania umożliwią przegląd i obsługę zdalną spraw przez Internet. Możliwość złożenia pisma lub wniosku drogą elektroniczną do urzędu, podpisanego elektronicznie przez Klienta, zapewnią dedykowane, opracowane do tego celu formularze umieszczone na Portalach e-Usług, które zostaną zintegrowane z narzędziami do złożenia „elektronicznego podpisu” (poprzez Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany). Wdrożenie płatności elektronicznych umożliwi ponadto, wykonywanie opłat za czynności urzędowe.
Zakres planowanych do wdrożenia e-usług obejmuje:
 1. eGłosowanie;
 2. eSkarga;
 3. eRada;
 4. ePrzedszkole;
 5. eSzkoła;
 6. eSprawy;
 7. ePodatki (eOpłaty);
 8. eOdpady;
 9. eRejestry;
 10. eDodatki Mieszkaniowe;
 11. eStypendia;
 12. eZezwolenia ;
 13. eWoda i Ścieki;
 14. Budżet obywatelski;
 15. Business Inteligence;
Wartość projektu: 14 977 092,57 zł,
Dofinansowanie UE: 12 730 528,67 zł,
Wkład własny Lidera i Partnerów: 2 246 563,90 zł
Uczestnicy
Lider: Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą
w Zielonej Górze
Partnerzy Projektu: 11 gmin województwa lubuskiego:
 1. Gmina Bobrowice
 2. Gmina Bytom Odrzański      
 3. Gmina Dąbie 
 4. Gmina Dobiegniew
 5. Gmina Łagów
 6. Gmina Międzyrzecz
 7. Gmina Otyń  
 8. Gmina Santok           
 9. Gmina Sława
 10. Gmina Szczaniec
 11. Gmina Torzym
Wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego wraz z dostawą, integracją i wdrożeniem oprogramowania „Front line” oraz „Back office” w celu udostępnienia e-usług”.
Comp S. A. z siedzibą w Warszawie (02-230) przy ul. Jutrzenki 116 - Lider Konsorcjum
Sputnik Software sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Klinkierowa 7, 60-104 Poznań, - Partner Konsorcjum,
ZETO PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w  Olsztynie, ul. Pieniężnego 15 10-003 Olsztyn- Partner Konsorcjum
Wartość umowy: 14 328 270,00 zł
Termin realizacji umowy: do 30.04.2021 r.
Zbudowany zostanie centralny portal dostępowy (Platforma Regionalna), połączony z uruchomionymi na poziomie Uczestników Projektu Portalami e-Usług zaimplementowanymi na zakupionej infrastrukturze technicznej. W wyniku realizacji Projektu istnieje konieczność dokonania niezbędnych inwestycji w zakresie:
 • Wykonania jednej wspólnej platformy dostępowej do e-usług wszystkich Uczestników Projektu (Platforma Regionalna);
 • Wykonania Portali e-Usług u każdego z Uczestników Projektu;
 • Modernizacji/wykonania systemu do obsługi zadań JST u Partnerów Projektu;
 • Modernizacji/wykonania systemu do obsługi zadań JST u Lidera Projektu;
 • Doposażenia Partnerów Projektu w niezbędny sprzęt służący do przetwarzania danych we własnych zasobach;
 • Doposażenia Lidera Projektu w niezbędny sprzęt służący do przetwarzania danych we własnych zasobach;
 • Przeszkolenia pracowników Partnerów Projektu w zakresie dostarczanego rozwiązania;
 • Przeszkolenia pracowników Lidera Projektu w zakresie dostarczanego rozwiązania;
 • Pozostałych zadań projektowych tj. promocja, inżynier kontraktu, itp.
Realizacja umowy obejmuje:
 1. u każdego z Uczestników Projektu wykonanie:
 1. Dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu teleinformatycznego;
 2. Dostawy, wdrożenia i integracji oprogramowania „back-office”;
 3. Dostawy, wdrożenia i integracji oprogramowania „front line” w celu udostępnienia
   e-usług na Portalu e-Usług;
 1. Szkoleń z obsługi wdrożonych rozwiązań.
 1. budowę i wdrożenie Platformy Regionalnej wraz ze szkoleniami dla administratorów (Platforma stanowić będzie warstwę Front Office Projektu, zapewniającą jednolitą graficznie i funkcjonalnie witrynę internetową z listą JST biorących udział w Projekcie
  i udostępnianych przez nich e-usług).
W ramach realizacji umowy przewiduje się integrację istniejących systemów z modułami dostarczanymi w ramach Projektu lub dostarczenie przez Wykonawcę w całości nowego rozwiązania.
Realizacja niniejszego Zamówienia została podzielona na następujące etapy:
 
Etap I – Przygotowanie wdrożenia
 
W ramach Etapu I przewiduje się staranne i precyzyjne zaplanowanie wdrożenia (wykonanie analizy przedwdrożeniowej u każdego z Uczestników Projektu), w szczególności przedstawienie w jaki sposób zostaną zrealizowane jego cele. Wszystkie opracowane analizy będą stanowić podstawę do sporządzenia Planu Wdrożenia, podlegającego akceptacji Zamawiającego. Jako część Planu Wdrożenia Wykonawca opracuje Harmonogram realizacji Zamówienia oraz Projekt Techniczny stanowiący doprecyzowanie wymagań.
 
Etap II – Wdrożenie Systemu
 
W ramach niniejszego etapu na podstawie opracowanego i zaakceptowanego Planu Wdrożenia, którego część stanowi Projekt Techniczny, Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu kolejne wersje Systemu. System będzie opracowywany i dostarczany w sposób iteracyjny. W ramach Etapu II odbędzie się również dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego.
 
18-05-2020

W Kuźniku postanie plac zabaw i mini-siłownia

Ilustracja do informacji: W Kuźniku postanie plac zabaw i mini-siłownia
Mamy dobrą informację dla mieszkańców Kuźnika. Zwłaszcza dla najmłodszych. Za kilka tygodni na działce przy drodze do wsi Skoki postanie plac zabaw i mini-siłownia plenerowa. Kolejne w gminie miejsce rekreacji wybudowane zostanie dzięki unijnej dotacji.
 
 
Plac zabaw z urządzeniami rekreacyjno-sportowymi powstanie przy wiatach, które wybudowano w ostatnich latach na zachodnich rogatkach tej urokliwie położonej wsi. W czwartek, 14 maja, przedstawiciele gminy – m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz, kierownik Wydziału Realizacji Inwestycji Sylwester Suchowski i sołtys Kuźnika Irena Klepczarek -  przekazali plac budowy właścicielowi firmy ze Skwierzyny, który wygrał konkurs ofert na realizację tej inwestycji.
 
- To nasza kolejna inwestycja na terenach wiejskich. Zapłacimy za nią niespełna 50 tysięcy złotych – wylicza R. Lorenz.
Burmistrz podkreśla, że plac zabaw powstanie dzięki dotacji z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którą gmina dostała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. – Dostaliśmy prawie 37 tysięcy złotych – dodaje.
 
Zadowolenia nie kryje sołtys Kuźnika. - Jesteśmy bardzo zadowoleni. Czekaliśmy na to od wielu lat. Cieszy nas również to, że burmistrz docenił działania sołectwa. Między innymi to, że zdobyliśmy pieniądze na budowę wiat, a ostatnio sami wylaliśmy posadzkę, a potem wybudowaliśmy na niej budynek gospodarczy – komentuje Irena Klepczarek.
 
Zgodnie z umową plac zabaw ma być gotowy do lipca. Wykonawca zapewnia jednak, że zakończy inwestycję w ciągu kilku najbliższych tygodni. – Mamy nadzieję, że do tego czasu Główny Inspektor Sanitarny zniesie zakaz korzystania z takich obiektów – dodaje burmistrz. 
13-05-2020

Sala gimnastyczna oraz kuchnia ze stołówką

Ilustracja do informacji: Sala gimnastyczna oraz kuchnia ze stołówką
Miasto przymierza się do budowy sali sportowej oraz kuchni ze stołówką. Nowoczesne obiekty mają powstać na zapleczu Szkoły Podstawowej nr 1.

Kojarzycie poniemiecki barak między „Jedynką” i stadionem miejskim? Wielu międzyrzeczan chodziło tam do przedszkola, lub uczyło się abecadła w pierwszych klasach podstawówki. Budynek zniknie z krajobrazu miasta, gdyż władze gminy planują w tym miejscu kolejną inwestycję.
 
– W jej części działki chcemy wybudować salę sportową dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 oraz nowoczesną kuchnię i stołówkę – informuje burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Uczniowie „Jedynki” korzystają z przylegającej do ich szkoły niewielkiej sali gimnastycznej. Tymczasem w podstawówce utworzono przed kilkoma laty oddziały sportowe, których uczniowie mają więcej zajęć z wychowania fizycznego niż ich rówieśnicy z pozostałych klas. Problem ma rozwiązać nowa sala gimnastyczna. Miasto zamierza upiec dwie pieczenie na jednym ogniu.
 
- Razem z salą wybudujemy kuchnię i stołówkę. W kuchni przygotowywanych będzie nawet 500 obiadów dziennie. Będą z nich korzystać także uczniowie innych szkół. Oraz 150 przedszkolaków, dla których przygotowywane będą całodniowe posiłki – zapowiada Sylwester Suchowski, kierownik Wydziału Realizacji Inwestycji w międzyrzeckim ratuszu.
 
Pierwszym krokiem do inwestycji ma być dokumentacja, na którą radni zabezpieczyli pieniądze w tegorocznym budżecie gminy. Urząd Miejski prowadzi właśnie zapytania ofertowe dotyczące opracowanie projektu. – Po przygotowaniu dokumentacji wystąpimy do Ministerstwa Sportu o dotację na realizację tej inwestycji – zapowiada R. Lorenz.
05-05-2020

Międzyrzecz stawia na inwestycje. Gmina dostała ponad 2,7 mln zł na budowę nowej drogi

Ilustracja do informacji: Międzyrzecz stawia na inwestycje. Gmina dostała ponad 2,7 mln zł na budowę nowej drogi
Dzięki dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych władze miasta wybudują drogę o długości blisko 1,5 km. Wzdłuż niej powstanie też chodnik, lampy oraz kanalizacja  deszczowa.
 
Nowa droga ma połączyć osiedle nad Obrą z ul. Poznańską oraz z planowanym przez władze pierwszym odcinkiem wschodniej obwodnicy miasta. Jej główny odcinek wytyczono wzdłuż ul. Długiej, nazywanej potocznie Czarną Drogą.
 
– Mieszkańcy korzystają z Długiej, choć formalnie nie ma jej na mapach geodezyjnych. W dodatku droga znajduje się w fatalnym stanie technicznym. Po deszczach jej gruntowa nawierzchnia zamienia się w grzęzawisko, a podczas upałów unoszą się nad nią tumany kurzu. Dlatego chcemy wybudować nową drogę na gruntach należących do gminy – informuje Katarzyna Szadkowska, która kieruje Wydziałem Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim magistracie.
 
Burmistrz Remigiusz Lorenz zaznacza, że inwestycja zostanie zrealizowana dzięki kolejnej dotacji, którą Międzyrzecz otrzymał właśnie z Funduszu Dróg Samorządowych. - Prace mają się zakończyć w październiku przyszłego roku i będą kontynuacją trwającej właśnie budowy czterech dróg na osiedlu Nad Obrą – mówi R. Lorenz. – Jestem przekonany, że nowa droga będzie magnesem dla inwestorów, zainteresowanych zakupem znajdujących się wzdłuż niej działek budowalnych.
 
 
Dzięki rządowym pieniądzom władze Międzyrzecza wybudują odcinek drogi o długości prawie 1,5 km. Droga zostanie utwardzona i wyłożona kostką z betonu.
- Wzdłuż drogi wybudujemy też chodniki, kanalizację deszczową oraz oświetlenie – zapowiada R. Lorenz. 
 
Dotacja wynosi 2 mln. 754 tys. zł, podczas gdy koszt inwestycji oszacowano wstępnie na 6 mln. 996 tys. zł.  Urzędnicy z międzyrzeckiego ratusza liczą jednak na kolejną transzę pieniędzy z rządowego programu. -  Szansą na dodatkowe pieniądze dla naszego miasta są ewentualne oszczędności po przetargach na inwestycje drogowe w innych gminach regionu,  które podobnie jak Międzyrzecz otrzymały finansowe wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych – zapowiada Katarzyna Szadkowska, która kieruje Wydziałem Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim magistracie.
 
Burmistrz podkreśla, że inwestycje drogowe są jednym z priorytetów władz miasta. – Niestety, wszystkich dróg od razu nie wyremontujemy i nie wybudujemy. Dlatego proszę mieszkańców o cierpliwość – apeluje.
 
Budowa drogi będzie jedną z kilkudziesięciu inwestycji, które są już realizowane, lub niebawem rozpoczną się w gminie Międzyrzecz. – Mimo pandemii koronawirusa i związanych z nią perturbacji gospodarczych, nie zwalniamy tempa. Stawiamy na inwestycje i rozwój – dodaje R. Lorenz.
27-04-2020

Jest bezpieczniej i coraz ładniej

Ilustracja do informacji: Jest bezpieczniej i coraz ładniej
Nowa ścieżka połączyła tzw. Biały Most z Winnicą. Ostatnim akordem inwestycji było zamontowanie lamp. Burmistrz Remigiusz Lorenz zaznacza, że oświetlenie poprawiło bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. To kolejna odsłona miejskiego programu rozwoju zieleni i miejsc rekreacyjnych, dzięki któremu Międzyrzecz zamienia się w kwitnący, zielony ogród.
 
 
Ścieżka dla pieszych i rowerzystów połączyła tzw. Biały Most nad Obrą z dawnym folwarkiem na Winnicy w prawobrzeżnej części miasta. Prace rozpoczęły się już w ub.r. Ich pierwszym akordem było wycięcie rosnących tam chaszczy oraz uporządkowanie i wyrównanie terenu. Potem ścieżka została utwardzona kostką, a ostatnio zamontowano wzdłuż niej lampy, które już świecą.
 
- Dzięki oświetleniu piesi i rowerzyści mogą z niej korzystać także po zmierzchu. Oświetlenie znacznie poprawiło ich bezpieczeństwo – zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
 
Niebawem wzdłuż ścieżki zasadzone zostaną drzewa i krzewy. Zachodzące tam zmiany zwiastują „zieloną rewolucję” w całym miaście. Podobne prace trwają w innych miejscach, objętych gminnym programem rozwoju zieleni i miejsc rekreacji, o którym wiele razy informowaliśmy już na naszych stronach w internecie i w lokalnej prasie. Jego celem jest zamienienie Międzyrzecza w kwitnący ogród, a najważniejszym punktem będzie zasadzono około 40 tysięcy krzewów ozdobnych i szlachetnych gatunków drzew. Kilkadziesiąt drzew zasadzono ostatnio wzdłuż promenady na d Obra między mostem drogowym i stadionem, a po drugiej stronie rzeki – na tzw. Łące Kolejowej – także owocowe jabłonie i śliwy.
 
- W ramach tego programu powstają też elementy małej infrastruktury. Lampy, ławeczki, zegary słoneczne, urządzenia rekreacyjne, a nawet budki dla ptaków – zapowiada Katarzyna Szadkowska, która kieruje Wydziałem Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim magistracie.
 
Prace mają się zakończyć w października 2020 r. Ich łączny koszt to 10,2 mln zł. Burmistrz Remigiusz Lorenz podkreśla, że gmina zdobył aż 4,6 mln. zł unijnej dotacji.
23-04-2020

Będą komputery dla uczniów podstawówek!

Ilustracja do informacji: Będą komputery dla uczniów podstawówek!
Aż 16 ofert wpłynęło na ogłoszony przez gminę konkurs ofert na dostawę 32 laptopów z oprogramowaniem. Komputery przekazane zostaną uczniom szkół podstawowych. Mają im umożliwić tzw. zdalną naukę. Przypominamy, że Ministerstwo Cyfryzacji przyznało gminie 80 tys. zł na zakup komputerów w ramach programu „Zdalna Szkoła”, o czym informowaliśmy już na naszej stronie internetowej.

Burmistrz podkreśla, że 80 tys. zł to maksymalna dotacja, jaką mogła otrzymać gmina wielkości Międzyrzecza. - Oferty są bardzo zróżnicowane. Najniższa opiewa na 68 tys. zł, najwyższa zaś na 120 tys. – Weryfikujemy je pod względem formalnym – mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Konkurs przeprowadzony został zgodnie z wytycznymi ministerstwa, które określiło parametry techniczne komputerów, system operacyjny i programy, jakie mają być na nich zainstalowane. Na tej podstawie urzędnicy wstępnie oszacowali koszt jednego laptopa na 2,5 tys. zł. 
 
– Jeśli wygra najniższa oferta, kupimy o kilka komputerów więcej, niż planowaliśmy – zapowiada burmistrz.
20-04-2020

Miasto zamienia się w wielki park

Ilustracja do informacji: Miasto zamienia się w wielki park
Łąka między ul. Chrobrego i Obrą przechodzi wiosenną metamorfozę. Ostatnio przy rzece powstało miejsce na ognisko i grilla, a skarpa od strony drogi została obsadzona drzewami. Kolejnych dziewięć sosen ma osłaniać wypoczywających tam mieszkańców przed słońcem. Podobne prace trwają w dziesięciu innych miejscach.
 
 
 
Metamorfoza tzw. łąki kolejowej jest jedną z odsłon programu rozwoju zieleni i miejsc rekreacyjnych, o którym wiele razy informowaliśmy na stronach internetowych gminy oraz w lokalnej prasie. Przypominamy, że jego celem jest zamienienie miasta w kwitnący park i poprawa jakości życia mieszkańców. Zwiastunem obecnych zmian na łące było usypanie skarpy i wybudowanie na niej ścieżki, która połączyła ul. Chrobrego z mostkiem na Obrze na wysokości stadionu miejskiego. Potem przy ścieżce zamontowano lampy, a ostatnio powstała przy niej plenerowa siłownia. To jednak nie wszystko. Ostatnio na łące zasadzono dziewięć sosen.
 
– Podczas wakacyjnych upałów mieszkańcy będą mogli chronić się w ich cieniu przed słońcem –zapowiada Katarzyna Szadkowska, która kieruje Wydziałem Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim magistracie. Obsadziliśmy też śliwami i jabłoniami skarpy od strony ulicy i torowiska.
 
To nie koniec zmian w tym miejscu. Niebawem utworzona tam zostanie tzw. łąka kwietna. Na której wysianych zostanie 20 różnych gatunków kwiatów polnych oraz powstanie rabatka z ziołami. Kolejna łąka kwietna powstanie za blokiem komunalnym przy ul. Malczewskiego.
 
Zieloną rewolucję przechodzi całe miasto, gdyż podobne prace trwają w dziesięciu innych miejscach. W ramach gminnego programu rozwoju zieleni i miejsc rekreacji w mieście zasadzonych zostanie około 40 tysięcy krzewów ozdobnych i szlachetnych gatunków drzew. – Będzie nie tylko zielono, ale także smacznie i zdrowo. Część sadzonych obecnie drzew to śliwy i jabłonie – dodaje K. Szadkowska.
 
W ramach programu rewitalizacji zieleni powstają też lampy oraz elementy małej infrastruktury: ławeczki, zegary słoneczne, urządzenia rekreacyjne, a nawet… budki dla ptaków!
 
Zapowiedzią tych zmian są nowe ławeczki i kilkadziesiąt drzew, zasadzonych ostatnio wzdłuż ścieżki spacerowej między mostem drogowym i stadionem miejskim. Lista realizowanych inwestycji jest bardzo długa. Oprócz ścieżki, nowych nasadzeń i urządzeń rekreacyjnych na łące kolejowej, nowe ławeczki zamontowano na Podzamczu i wzdłuż Bulwaru Jana Pawła II, przy ścieżce na Kaczym Dołku oraz na skwerze przy ul. Staszica. Tereny rekreacyjne powstają m.in. przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich, gruntowny lifting przechodzi park przy ul. Stoczniowców Gdańskich oraz tzw. planty przy po obu stronach ul. Młyńskiej, gdzie ostatnio wyburzono szalety miejskie nazywane potocznie przez mieszkańców Metrem.
 
Prace mają się zakończyć w październiku. Ich łączny koszt to 10,2 mln zł. Burmistrz Remigiusz Lorenz zaznacza, że na realizację tego ambitnego projektu gmina zdobyła na aż 4,6 mln. zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
17-04-2020

Gmina dostała 80 tys. zł na komputery dla dzieci

Ilustracja do informacji: Gmina dostała 80 tys. zł na komputery dla dzieci
Za dotację z Ministerstwa Cyfryzacji władze gminy zakupią 32 komputery z oprogramowaniem, które następnie przekażą uczniom szkół podstawowych.
 
 
Władze gminy skorzystały z rządowego programu „Zdalna Szkoła”, który ma ułatwić zdalną naukę tym uczniom, którzy nie mają komputerów w domach. - W związku z epidemią koronawirusa nauka odbywa się domach. Problem w tym, że nie wszyscy uczniowie mają komputery i dostęp do sieci. Dlatego złożyliśmy w Ministerstwie Cyfryzacji wniosek o dotację w wysokości 80 tysięcy złotych na zakup  komputerów z oprogramowaniem, które przekażemy najbardziej potrzebującym uczniom  – mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Burmistrz podkreśla, że 80 tys. zł to maksymalna kwota, o jaką gmina mogła wystąpić do ministerstwa. Wysokość dotacji jest bowiem uzależniona od liczby mieszkańców danej gminy, czy powiatu. Dlatego np. Strzelce Krajeńskie otrzymały z tego programu 70 tys. zł, a Lubniewice niespełna 45 tys. zł.
 
– Wniosek złożyliśmy natychmiast po ogłoszeniu naboru, dzięki czemu dotację otrzymaliśmy w prawdziwie ekspresowym tempie – zaznacza R. Lorenz.