Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

Inwestycje gminne

15-07-2019

Koniec z dziurami i kałużami. Gruntowa droga zostanie utwardzona i wylana asfaltem!

Ilustracja do informacji: Koniec z dziurami i kałużami. Gruntowa droga zostanie utwardzona i wylana asfaltem!
W Kaławie pod Międzyrzeczem trwa remont lokalnej drogi. Mieszkańcy czekali na to od wielu lat.
 
Remontowany odcinek ma 440 m. długości. Łączy dawną drogę krajową nr 3 ze stawem przeciwpożarowym. Biegnie równolegle do drogi powiatowej z Kaławy do Pniewa i Wysokiej. Znajdują się przy nim gospodarstwa, a także kościół, szkoła i sąsiadujące z nią boisko wielofunkcyjne. Obecnie jest zablokowany ze względu na roboty drogowe, ale już 30 sierpnia kierowcy będą jeździć po równej i gładkiej jak stół asfaltowej „kołderce”.
 
Mieszkańcy czekali na remont od wielu lat. Do tej pory niszczyli swoje samochody na poszatkowanej dziurami gruntowej nawierzchni, a w dodatku po deszczach woda spływała z drogi na pobliskie boisko i zalewała jego sztuczną nawierzchnię.
 
Droga została już wykorytowana. Niebawem zostanie utwardzona i pokryta asfaltem. To jednak nie wszystko. Powstanie przy niej chodnik dla pieszych, projekt zakłada również budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia.
 
 
Gmina zapłaci za remont 2 mln. 340 tys. zł. Burmistrz Remigiusz Lorenz podkreśla, że remont jest możliwy dzięki dotacji wynoszącej 1 mln. 237 tys. zł, którą gmina otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych.
 
Burmistrz podkreśla, że podobna inwestycja jest realizowana także w Wyszanowie, gdzie remontowany jest odcinek gminnej drogi z centrum wsi na cmentarz. – Inwestujemy zarówno w mieście, jak i na terenach wiejskich. Jednym z priorytetów gminy są właśnie remonty dróg – zapewnia Remigiusz Lorenz.
03-06-2019

Rozpoczęła się rewitalizacja zieleni miejskiej. Gmina wywalczyła na to 4,6 mln zł!

Ilustracja do informacji: Rozpoczęła się rewitalizacja zieleni miejskiej. Gmina wywalczyła na to 4,6 mln zł!
Budowa ścieżki na tzw. łące kolejowej nad Obrą jest pierwszą odsłoną rewitalizacji zieleni miejskiej w Międzyrzeczu.

Na tzw. łące kolejowej nad Obrą powstaje ścieżka, która połączy ul. Piastowską z drewnianym mostkiem na Obrze oraz skróci drogę pieszym i rowerzystom. Jak podkreśla Sylwester Suchowski z Urzędu Miejskiego, to teren zalewowy, dlatego ścieżka powstanie na nasypie o wysokości ponad jednego metra.
 
- Będzie miała 160 metrów długości i dwa i pół metra szerokości – dodaje S. Suchowski.
 
Przy ścieżce powstanie też plenerowa siłownia. Obie inwestycje realizowane są w ramach budżetu obywatelskiego. Są jednocześnie pierwszą odsłoną rewitalizacji zieleni miejskiej w Międzyrzeczu. Gruntownego liftingu doczeka się dziesięć innych miejsc w Międzyrzeczu. Prace prowadzone będą m.in. w parku przy ul. Stoczniowców Gdańskich, na bulwarze Jana Pawła II oraz na skwerach i w ogródku jordanowskim przy ul. Staszica. Dwa ostatnie zadania – planty przy głównym skrzyżowaniu i tereny zielone przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich – zostaną zrealizowane w 2020 r.
 
Koszt rewitalizacji wyniesie 10 mln. 185 tys. zł. Jak podkreśla burmistrz Remigiusz Lorenz, gmina wywalczyła na inwestycję dotację w wysokości 4 mln. 641 tys. zł.
20-03-2018

Termomodernizacja wraz z instalacją Odnawialnych Źródeł Energii Szkoły Podstawowej nr 3

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na ww. zadania podpisano umowę z Wykonawcą na realizacje przedmiotowej inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres robót objętych niniejszym zadaniem obejmował będzie wykonanie termoizolacji przegród zewnętrznych całego obiektu, wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych wraz z pompą ciepła. Ponadto przebudowana zostanie instalacja centralnego ogrzewania i elektryczna. Przedmiotowa inwestycja dofinansowana jest Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Termomodernizacja wraz z instalacją Odnawialnych Źródeł Energii Szkoły Podstawowej nr 3

Zakończono prace związane z wykonaniem docieplenia oraz malowania ścian sali gimnastycznej i łącznika. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem docieplenia ścian budynku głównego szkoły. Ponadto przystąpiono do demontażu grzejników wewnątrz całego obiektu w celu ich wymiany na nowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu, Rozbudowa Szkoły Podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą

20-03-2018

Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gorzyca

Przedmiotowa inwestycja swym zakresem obejmuje remont i przebudowę odcinka drogi gminnejo długości około 380,00 mb od przystanku autobusowego w kierunku folwarku „Maja”. Na przedmiotową inwestycję uzyskano decyzję zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej. W ramach przedmiotowego zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi z kostki betonowej typ POLBRUK, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie. Szerokość drogi wynosić będzie po przebudowie 5,50 m. Obecnie trwają roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gorzyca

Zakończono wszystkie roboty związane z budową drogi gminnej w miejscowości Gorzyca. W ramach zadania powstała droga o nawierzchni z kostki betonowej typ POLBRUK o długości około 370,0 mb z chodnikiem, oświetleniem i kanalizacją deszczową.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Gorzyca

Zakończenie inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Oficjalne otwarcie drogi w Gorzycy 20.08.2018r.

20-03-2018

Rozbudowa SP 3 o oddział przedszkolny

W ramach przedmiotowego zadania powstanie dwu kondygnacyjny obiekt z przeznaczeniem pod przedszkole. Wykonanych zostanie 5 sal przedszkolnych wraz z węzłem kuchennym umożliwiającym przygotowanie posiłków na potrzeby przedszkola. Obecnie dobiegają końca roboty w zakresie wykonania fundamentów. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Rozbudowa SP 3 o oddział przedszkolny

Zakończono roboty murarskie parteru i I piętra, zakończono zbrojenia i betonowania słupów i podciągów I piętra oraz montaż okien na parterze. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem docieplenia ścian zewnętrznych oraz roboty tynkarskie i instalacyjne wewnątrz budynku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu, Rozbudowa Szkoły Podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Uroczyste otwarcie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 - 13.10.2018r.

20-03-2018

Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu

Obecnie przebudowywany jest obiekt Stadionu Miejskiego w zakresie części lekkoatletycznej. Przedmiotowe zadanie swym zakresem obejmuje wykonanie prefabrykowanej bieżni lekkoatletycznej 6-cio torowej o nawierzchni poliuretanowej, ponadto powstaną rozbiegi do skoku o tyczce, skoku wzwyż, w dal i trójskoku, klatka do rzutu młotem/dyskiem, rozbieg do rzutu oszczepem, pchnięcie kulą. Ponadto w ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonane nowe ogrodzenie wewnętrzne płyty głównej Stadionu oraz nowe trybuny od strony kortów tenisowych.
Na chwilę obecną wykonano roboty ziemne, warstwę podbudowy z tłucznia oraz odwodnienie liniowe, rozpoczęto budowę chodnika w zakolu południowym obiektu. Ponadto zakupiono cały osprzęt lekkoatletyczny. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest przy pomocy środków zewnętrznychw ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej – edycja 2016.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu

Obecnie trwają roboty budowlane w zakresie wykonania podbudowy bitumicznej pod prefabrykowaną nawierzchnię syntetyczną bieżni.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Stadion

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Stadion 27.08.2018r.

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Uroczytse otwarcie Stadionu Miejskiego 15.09.2018r.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

16Galeria zdjęć: Uroczyste otwarcie Stadionu Miejskiego 15.09.2018r.

20-03-2018

Termomodernizacja wraz z instalacją Odnawialnych Źródeł Energii Szkoły Podstawowej nr 6

Przedmiotowa inwestycja swym zakresem obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku szkoły wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych z pompą ciepła. Inwestycja realizowana jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. Obecnie trwają prace projektowe.Przedmiotowa inwestycja dofinansowana jest Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Zakończono prace związane z wymianą stolarki okiennej oraz zakończono docieplenie storpodachu. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem docieplenia ścian budynku szkoły.
Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Termomodernizacja wraz z instalacją Odnawialnych Źródeł Energii Szkoły Podstawowej nr 6 - 03.07.2018r.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Zakończenie inwestycji Termomodernizacja wraz z instalacją Odnawialnych Źródeł Energii Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz nowy plac zabaw

20-03-2018

Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Bukowiec

Przedmiotowa inwestycja swym zakresem obejmuje wykonanie nowego odcinka drogi gminnejw miejscowości Bukowiec (odcinek od drogi powiatowej w kierunku Wyszanowa do bloków). Uzyskano stosowne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Droga wykonana zostanie o nawierzchniz kostki betonowej typ POLBRUK. Ponadto w ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostanie odwodnienie drogi po przez kanalizację deszczową wraz z oświetleniem i chodnikiem. Łączna długość drogi objętej remontem wynosi około 420,0 mb a jej szerokość 5,50 m. Inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Bukowiec

Zakończenie inwestycji.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

20-03-2018

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaława

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi (bitumiczna), kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie. Na realizacje przedmiotowego zadania ogłoszono przetarg nieograniczony z terminem składania ofert na dzień 09.03.2018 roku. Przedmiotowe zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.
Pięciokrotnie ogłaszano przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi w miejscowości Kaława. Każde z postępowań nie przyniosły rozstrzygnięcia w związku z czym gmina Międzyrzecz postanowiła podjąć próbę dokonania wyboru wykonawcy w ramach negocjacji z jednym Wykonawcą, co również nie przyniosło zamierzonego efektu.
20-03-2018

Remont dachu (z wymianą stropu) w budynku przy ul. Młyńskiej w Międzyrzeczu

Przedmiotowa inwestycja obejmuje swym zakresem remont pokrycia dachowego budynku zlokalizowanego przy ul. Młyńskiej 2 w Międzyrzeczu wraz z wymianą stropu. Przewidziano wymianę istniejącego pokrycia na nowe z dachówki karpiówki oraz wymianą elementów konstrukcyjnych dachu nie nadających się do ponownego użytkowania. Termin realizacji zadania określono do dnia 31.05.2018 roku. Inwestycję zakończono.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Remont dachu (z wymianą stropu) w budynku przy ul. Młyńskiej w Międzyrzeczu

1 ... 4 5 6 7 8