Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Inwestycje gminne

15-07-2021

Koło wejścia do ogródka jordanowskiego powstanie toaleta

Ilustracja do informacji: Koło wejścia do ogródka jordanowskiego powstanie toaleta
Przy ulicy Ściegiennego wybudowana zostanie nowoczesna toaleta publiczna. Burmistrz Remigiusz Lorenz podpisał  umowę z właścicielem firmy Ecogigant, która wygrała przetarg na realizację tej inwestycji.
 
Ogłoszony przez gminę przetarg wygrała spółka Ecogigant ze Stanowic pod Bogdańcem. Jej właściciel Łukasz Trębacz i burmistrz Remigiusz Lorenz podpisali umowę, zgodnie z którą w pierwszej połowie listopada przy ul. Ściegiennego – w pobliżu wejścia do ogródka Jordanowskiego – powstanie nowoczesna i funkcjonalna toaleta publiczna.
 
Toaleta miała powstać już przed rokiem. Przypominamy, że wiosną 2020 r. wyburzone zostały publiczne szalety na plantach, nazywane potocznie przez mieszkańców „metrem”, albo „bunkrem”. Likwidacja szpecącego miasto obiektu była jedną z odsłon programu rewitalizacji zieleni miejskiej i miejsc rekreacji, który wcześniej został zatwierdzony przez odpowiedzialne instytucje i służby. M.in. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 
O perturbacjach związanych z tą inwestycją wiele razy informowały lokalne i regionalne media. Przypominamy, że już w 2020 r. gmina przygotowała dokumentację i ogłosiła przetarg, ale konserwator zabytków…. nie wyraził zgody na lokalizację tej inwestycji!
 
W sierpniu ub.r. gmina złożyła zażalenie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, który w styczniu br. uchylił postanowienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. W dniu 8 marca br. WKZ zatwierdził stosowne uzgodnienia, po czym 30 marca burmistrz wydał decyzję o lokalizacji tej inwestycji,
 
- Niestety, musieliśmy ponownie ogłosić przetarg. Decyzja konserwatora niepotrzebnie wstrzymała o rok planowaną przez gminę inwestycję – zaznacza R. Lorenz. 
08-04-2021

Międzyrzecz stawia na budownictwo mieszkaniowe

Ilustracja do informacji: Międzyrzecz stawia na budownictwo mieszkaniowe
Gmina przystąpiła do spółki, której celem jest wybudowanie na obrzeżach miasta kilku budynków komunalnych. Burmistrz Remigiusz Lorenz widzi w tym same korzyści. – Spółka otrzyma za darmo ziemię od Skarbu Państwa, a my mamy szansę na rządową dotację – mówi.
 
Przy drodze do wsi Święty Wojciech – między Winnicą i suszarnią – maja powstać 84 mieszkania w kilku ośmio i dziesięciorodzinnych budynkach. Szansą na realizacje tych ambitnych planów jest przystąpienie przez gminę do nowej spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Zachodni, a także utworzenie przez rząd Krajowego Zasobu Nieruchomości, który ma ułatwić rozwój budownictwa mieszkaniowego.
 
- Międzyrzecz jest pierwszą lubuską gminą, która przyjęła uchwałę o woli przystąpienia do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. Po nas podobne decyzje podjęli radni ze Świebodzina, Słubic, Kargowej i Strzelec Krajeńskich. Dzięki temu będziemy mogli kolejno postawić siedem budynków w systemie szeregowym – zapowiada Katarzyna Szadkowska, która kieruje Wydziałem Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim magistracie.
 
Burmistrz Remigiusz Lorenz podkreśla, że budynki powstaną na działce o powierzchni ponad 1,3 hektara, którą Skarb Państwa przekaże nowopowstałej spółce. – Kolejną korzyścią jest to, że możemy się ubiegać o rządowe pieniądze na realizację tej jakże potrzebnej inwestycji. Gmina wystąpiła już do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina z wnioskiem o dotację w wysokości 3 mln. zł – dodaje R. Lorenz.
Lokalizacja terenów pod budownictwo mieszkaniowe nie jest dziełem przypadku. Jednym z czynników decydujących o wyborze działki koło suszarni była przeprowadzona ostatnio rewitalizacja sąsiadujących z nią terenów i utworzenie tam kolejnego parku.
 
Do tej pory podobnymi inwestycjami zajmowała się jedna z gminnych spółek – Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Dlaczego więc do spółki przystąpiła gmina, a nie MTBS? – Takie rozwiązanie jest znacznie bezpieczniejsze dla finansów samorządu. Inwestycja obciążać będzie nowopowstałą spółkę, a nie budżet gminy. Poza tym ten program gwarantuje najemcom możliwość wykupu zajmowanych lokali na własność. Zasada jest taka, że po postawieniu i zasiedleniu pierwszego budynku spółka będzie mogła rozpocząć budowę kolejnego – dodaje burmistrz.
 
Podpisanie umowy miało się odbyć pod koniec marca podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich. Impreza została jednak przesunięta w czasie ze względu na trzecią falę pandemii koronawirusa. – Dlatego obecnie nie możemy mówić o konkretnych terminach rozpoczęcia i zakończenia projektu. Najważniejsze, że zrobiliśmy już pierwsze kroki – dodaje R. Lorenz.
01-04-2021

Kolejna dotacja dla gminy Międzyrzecz. Tym razem na salę sportową!

Ilustracja do informacji: Kolejna dotacja dla gminy Międzyrzecz. Tym razem na salę sportową!
Kojarzycie barak przy Szkole Podstawowej nr 1? Za kilka miesięcy zostanie rozebrany, a w jego miejscu powstanie sala sportowa z kuchnią i stołówką! Gmina dostała 1,8 mln. zł na realizację tego zadania. – To kolejna dotacja na inwestycje realizowane w Międzyrzeczu – zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Gmina dostała dziś 1,8 mln. zł na wybudowanie nowoczesnej sali sportowej. – To kolejna dotacja, którą Międzyrzecz otrzymał w ostatnich miesiącach z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wiosną ubiegłego roku  dostaliśmy z tego programu ponad 2,7 mln zł na wybudowanie ulicy Długiej, a w grudniu 2 mln. zł  na kanalizację sanitarną w Kęszycy i Nietoperku – informuje burmistrz.
 
Rządowa dotacja ucieszyła m.in. dyrektorkę Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi Monikę Szypszak.  – Od lat czekamy na salę sportową z prawdziwego zdarzenia – komentuje.
 
Sala powstanie w miejscu poniemieckiego baraku, w którym dawniej odbywały się zajęcia najmłodszych klas. Od kilku lat obiekt stoi pusty i powoli popada w ruinę. Za kilka miesięcy zostanie wyburzony, a w jego miejscu wybudowana zostanie nowoczesna i przestronna sala sportowa. – W projekcie ujęliśmy też wybudowanie kuchni oraz stołówki, z której korzystać będą uczniowie  Szkoły Podstawowej nr 1, a także sąsiadującej z nią Szkoły Podstawowej nr 2– zaznacza Sylwester Suchowski, kierownik Wydziału Realizacji Inwestycji w międzyrzeckim ratuszu.
 
Burmistrz zaznacza, że w pobliżu znajduje się wyremontowany przed kilkoma laty nowoczesny stadion sportowy. – Ze znajdującej się w sali stołówki będą mogli korzystać także uczestnicy wydarzeń sportowych, odbywających się na tym obiekcie. Na przykład organizowanych tam przez miasto i nasz ośrodek sportu mitingów lekkoatletycznych oraz innych zawodów o randze ponadpowiatowej – dodaje Remigiusz Lorenz.
 
Jest szansa, że gmina otrzyma kolejną dotację na salę. – Nie spoczywamy na laurach. Wystąpiliśmy do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o ponad 830 tys. zł - zapowiada Katarzyna Szadkowska, która kieruje Wydziałem Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim magistracie.
30-03-2021

Toaleta będzie, choć z niepotrzebnym poślizgiem

Ilustracja do informacji: Toaleta będzie, choć z niepotrzebnym poślizgiem
Po trwających ponad pół roku administracyjnych perturbacjach, gmina będzie mogła rozpocząć budowę nowoczesnej i funkcjonalnej toalety publicznej. Furtką do tej inwestycji jest decyzja, którą wydały 30 marca władze Międzyrzecza.
 
Budowę nowej toalety zapowiadaliśmy już w ub.r. Przypominamy, że wiosną 2020 r. wyburzone zostały publiczne szalety na plantach, nazywane potocznie przez mieszkańców „metrem”, albo „bunkrem”. Likwidacja nieestetycznego obiektu była jedną z odsłon programu rewitalizacji zieleni miejskiej i miejsc rekreacji, który wcześniej został zatwierdzony przez odpowiedzialne instytucje i służby. M.in. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 
Burmistrz Remigiusz Lorenz zapowiadał wtedy budowę nowoczesnych i funkcjonalnych toalet na miarę XXI wieku, które miały powstać przy ulicy Ściegiennego – w sąsiedztwie Ogródka Jordanowskiego. Gmina przygotowała dokumentację i ogłosiła przetarg, ale Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wyraził zgody na lokalizację tej inwestycji.
 
- Decyzja konserwatora niepotrzebnie wstrzymała zaplanowaną przez nas roboty budowlane. Toalety i tak powstaną, gdyż po czasochłonnych procedurach, konserwator wydał korzystne dla nas uzgodnienia. Niepotrzebnie straciliśmy kilka miesięcy czasu – zaznacza R. Lorenz.
 
W sierpniu ub.r. gmina złożyła zażalenie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, który 21 stycznie br. uchylił postanowienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. W dniu 8 marca br. WKZ zatwierdził stosowne uzgodnienia i 15 marca burmistrz Remigiusz Lorenz wydał obwieszczenie o projekcie decyzji w sprawie tzw. lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
- We wtorek, 30 marca, wydana została decyzja o lokalizacji tej inwestycji – informuje Monika Tomaszewska, która kieruje Wydziałem Planowania Przestrzennego w międzyrzeckim magistracie.
 
Burmistrz zaznacza, że gmina już w ub.r. zabezpieczyła w swoim budżecie pieniądze na realizację tego zadania. – Kolejnym krokiem będzie wyłonienie wykonawcy, a ostatnim budowa toalety we wskazanym przez nas miejscu.  – dodaje Remigiusz Lorenz.
02-03-2021

Przy „Jedynce” powstanie sala gimnastyczna z kuchnią i stołówką

Ilustracja do informacji: Przy „Jedynce” powstanie sala gimnastyczna z kuchnią i stołówką
Miasto wystąpiło o dotację i uzyskało pozwolenie na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi. Burmistrz Remigiusz Lorenz podkreśla, że w nowoczesnym obiekcie znajdować się będzie także stołówka i kuchnia, z których korzystać będą uczniowie pobliskiej „dwójki” oraz uczestnicy odbywających się na stadionie imprez sportowych.
 
Sala ma być kolejną sportową wizytówką gminy. – Uczniowie czekają na ten obiekt od lat. Przygotowując dokumentację postanowiliśmy rozwiązać jednocześnie problem braku przestronnej jadalni. Dlatego w projekcie ujęliśmy też kuchnię ze stołówką – zaznacza Sylwester Suchowski, kierownik Wydziału Realizacji Inwestycji w międzyrzeckim ratuszu.
 
Koszt inwestycji oszacowano wstępnie na nieco ponad 4 mln zł. Jest szansa, że na jej realizację miasto wyłoży ze swojego budżetu tylko 600 tys. zł. Jak to możliwe? - Wystąpiliśmy o 3 mln. 423 tys. zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych. To aż 80 procent planowanych kosztów – wylicza Katarzyna Szadkowska, która kieruje Wydziałem Rozwoju Gospodarczego.
 
Obiekt ma powstać w miejscu zamkniętego już baraku, w którym dawniej uczyli się najmłodsi uczniowie „jedynki”. Burmistrz Remigiusz Lorenz podkreśla, że w pobliżu znajduje się wyremontowany przed kilkoma laty nowoczesny stadion sportowy. – Ze znajdującej się w sali stołówki będą mogli korzystać także uczestnicy wydarzeń sportowych, odbywających się na stadionie. Na przykład organizowanych przez miasto i nasz ośrodek sportu mitingów lekkoatletycznych oraz innych zawodów o randze ponadpowiatowej – dodaje burmistrz.
 
Harmonogram realizacji inwestycji – m.in. termin jej rozpoczęcia i zakończenia – poznamy po ogłoszeniu wyników naboru wniosków. – Liczymy na pozytywną decyzję. Otrzymaliśmy już dwie dotacje z tego programu. Pierwsza na budowę ulicy Długiej, a drugą na kanalizację sanitarną w Kęszycy i Nietoperku – wylicza R. Lorenz.
28-02-2021

Nowoczesny i świetnie wyposażony. Taki jest nowy żłobek w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Nowoczesny i świetnie wyposażony. Taki jest nowy żłobek w Międzyrzeczu
Kolejną wizytówką międzyrzeckiej oświaty jest Klub Dziecięcy (żłobek), który od poniedziałku, 1 marca, będzie drugim domem dla 48 dzieci z Międzyrzecza. – Wybudowaliśmy i wyposażyliśmy go dzięki dwóm dotacjom – zaznaczał burmistrz Remigiusz Lorenz podczas oficjalnego otwarcie placówki.
 
Żłobek powstał przy przedszkolu nr 4 „Bajkowa Kraina”. Podczas oficjalnego otwarcia symboliczną wstęgę przecięli wojewoda Władysław Dajczak, burmistrz Remigiusz Lorenz, przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Budych i dyrektorka placówki Hanna Sikorska.
 
- Pragnę panu pogratulować panie burmistrzu. Rodzice będą naprawdę szczęśliwi, że ich pociechy będą tutaj miały profesjonalną opiekę – mówił wojewoda, który wręczył dyrektorce karton z zabawkami dla maluchów.
 
Burmistrz podkreślał, że placówka będzie drugim domem dla 48 dzieci w wieku od jednego do trzeciego roku życia. We wrześniu otwarty w niej zostanie kolejny oddział dla 24 dzieci. Dlatego opieka objętych zostanie łącznie 72 maluszków.
 
Placówka będzie kolejną wizytówką międzyrzeckiej oświaty. Od poniedziałku, 1 marca, maluchy będą korzystać z przestronnych i nowocześnie wyposażonych pomieszczeń do leżakowania i zabaw. – W żłobku jest kuchnia, pomieszczenia socjalne dla pracowników i systemy elektroniczne zapewniające bezpieczeństwo dzieci – mówi R. Lorenz.
 
Gmina zapłaciła za wybudowanie żłobka 2 mln. 964 tys. zł. Burmistrz zaznacza jednak, że z własnego budżetu wydała niespełna 600 tys. zł. Jak to możliwe? – Na jego budowę i działalność otrzymaliśmy dwie dotacje. W 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przyznał nam 787 tys. zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, a przed rokiem dostaliśmy 1 mln. 584 tys. zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Drugą dotację otrzymaliśmy z rządowego programu Maluch Plus, dlatego oficjalna nazwa placówki to Klub Dziecięcy – wylicza samorządowiec.
 
Koszt pobytu jednego dziecka w żłobku oszacowano na tysiąc złotych miesięcznie (bez kosztów wyżywienia) W placówce powstały dwie grupy, każda z nich liczy po 24 dzieci. Pierwsza utworzona została dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego. – Za pobyt tych dzieci i ich wyżywienie płaci Unia Europejska, dlatego ponoszona przez rodziców opłata wynosi 100 złotych miesięcznie – dodaje I. Korejwo.
 
Burmistrz akcentuje, że celem unijnego programu jest aktywizacja zawodowa rodziców, którzy do tej pory ze względu na konieczność opieki nad dziećmi nie mogli podjąć, lub kontynuować pracy. - Dzięki unijnemu wsparciu ich mamy wróciły, lub już niebawem będą mogły wrócić do pracy – dodaje samorządowiec. - Projekt ten potrwa 24 miesiące i po tym terminie rodzice będą objęci tą samą opłatą, która obowiązuje w drugiej grupie.
 
Druga grupa finansowane jest z budżetu gminy Międzyrzecz. W związku z tym, iż grupa ta funkcjonuje bez wsparcia finansowego z Unii Europejskiej, opłata stała wynosi 500 zł za dziecko. W przypadku rodzin objętych Międzyrzecką Kartą Rodzina Trzy Plus jest obniżona dodatkowo o 50 zł.
 
- Koszt pobytu dziecka w tej grupie wynosić będzie tysiąc złotych, ale gmina dopłaca do każdego malucha po 500 złotych – dodaje I. Korejwo. – Po 500 złotych na każde dziecko jest również przekazywane z budżetu gminy dla żłobka niepublicznego. Mimo naszego wsparcia, opłaty w placówce prywatnej są na wyższym poziomie, niż w gminnych przedszkolach i żłobku.
 
Burmistrz zaznacza, że gmina wystąpi z wnioskiem o kolejną dotację na utworzenie następnego żłobka. – Czekamy na ogłoszenie naborów oraz liczymy na dalsze wsparcie ze strony wojewody i zarządu województwa – zapowiada R. Lorenz.
17-02-2021

Razem po unijne dotacje

Ilustracja do informacji: Razem po unijne dotacje
Tworzony przez gminy Międzyrzecz, Świebodzin i Sulęcin tzw. Miejski Obszar Funkcjonowania ma być jednym z filarów gospodarczej prosperity regionu. Został ujęty w strategii rozwoju województwa Lubuskie 2030, zaprezentowanej podczas wczorajszej sesji sejmiku. – Dla naszych gmin to szansa na pozyskanie unijnych dotacji i inwestorów – zaznacza Remigiusz Lorenz, burmistrz Międzyrzecza.
 
Miejski Obszar Funkcjonowania powstaje dzięki porozumieniom, podpisanym w ub.r. przez burmistrzów trzech gmin: Remigiusza Lorenza z Międzyrzecza, Tomasza Sielickiego ze Świebodzina i Dariusza Ejcharta z Sulęcina. – Łączy nas położenie przy ważnych arteriach komunikacyjnych, które są przysłowiowym oknem nie tylko na region i kraj, ale także na całą Europę – mówi R. Lorenz.
 
Burmistrz Międzyrzecza podkreśla znaczenie autostrady A2 i drogi ekspresowej S3 oraz skrzyżowania tych tras między Międzyrzeczem i Świebodzinem. – To ogromna szansa na rozwój naszych gmin oraz magnes dla ewentualnych inwestorów, którzy szukają np. terenów pod centra logistyczne. W powstającym właśnie Międzyrzeckim Parku Przemysłowym numer dwa czekają na nich działki o łącznej powierzchni ponad stu hektarów  – dodaje.
 
Główne punkty porozumienia dotyczą planowania strategicznego i przestrzennego oraz rozwoju gospodarczego i wspólnych działań na rzecz pozyskiwania inwestorów. Pozostałe dotyczą rewitalizacji obszarów zdegradowanych, ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu i turystyki, a także podnoszenia kompetencji i umiejętności mieszkańców oraz poprawy infrastruktury.
 
W województwie powstają obecnie cztery takie obszary. Zostały ujęte w strategii rozwoju regionu do 2030 r., zaprezentowanej podczas poniedziałkowego posiedzenia Sejmiku Województwa Lubuskiego. – To bardzo dobra informacja dla naszych mieszkańców. Chodzi o to, że wspólnie z sąsiadami mamy większe szanse na unijne dotacje na inwestycje związane z rozbudową infrastruktury. Sprawdza się stara zasada, że razem można więcej. Szczegóły określi ustawa, której projekt ma być gotowy w ciągu kilku najbliższych tygodni – dodaje burmistrz Międzyrzecza.
 
Samorządowcy zgodnie zaznaczają, że Miejskie Obszary Funkcjonowania dla tworzących je samorządów mają być furtką do rządowych i unijnych pieniędzy. Zarząd województwa uznał, że do naszego MOF może ewentualnie przystąpić także gmina Przytoczna – po uprzedniej analizie celowości takiego przedsięwzięcia.  Jej wójt Bartłomiej Kucharyk i R. Lorenz podpisali już list intencyjny w tej sprawie.  
 
Na zdjęciu: Fundamentem MOF jest umowa, podpisana we wrześniu ub.r. przez (od lewej) burmistrza Świebodzina Tomasza Sielickiego, burmistrza Międzyrzecza Remigiusza Lorenza i burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta.
08-02-2021

Wspólne inwestycje za unijne pieniądze

Ilustracja do informacji: Wspólne inwestycje za unijne pieniądze
Prace nad dokumentacją i realizacja planowanych inwestycji były tematem roboczego spotkania skwierzyńskich i międzyrzeckich urzędników. Stawką jest prawie 10 mln. zł unijnej dotacji, którą gminy Skwierzyna, Międzyrzecz i Przytoczna dostały na uzbrojenie terenów pod inwestycje. – Roboty budowlane ruszą w przyszłym roku – zapowiada burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz.
 
Spotkanie odbyło się w skwierzyńskim magistracie. Naszą gminę reprezentowali m.in. zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg, skarbnik Kamila Anioł-Szymańska, kierowniczka Wydziału Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Szadkowska i kierownik Wydziału Realizacji Inwestycji Sylwester Suchowski. Gospodarzem był burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia, któremu asystowali m.in. zastępca Wojciech Kowalewski, skarbnik Agnieszka Laszczak i kierownik Referatu, Inwestycji, Drogownictwa i Melioracji Zbigniew Moraczyński.
 
Tematem spotkania były wspólne inwestycje, na które Międzyrzecz, Skwierzyna i Przytoczna dostały unijną dotację w wysokości 9 mln. 802 tys. zł. (Międzyrzecz dostał 4 mln. 893 tys. zł, Skwierzyna 4 mln. 229 tys. zł, a Przytoczna 700 tys. zł.).
 
– Dotację przeznaczymy na uzbrojenie Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego Numer Dwa, który powstaje przy ulicy Rokitniańskiej. Dzięki tym pieniądzom doprowadzimy tam wodę, sieć kanalizacyjną i prąd oraz wybudujemy drogę z oświetleniem i ścieżką pieszo-rowerowej – wylicza R. Lorenz.
 
Urzędnicy uzgodnili, że do końca br. gminy opracują dokumentację i uzyskają pozwolenia, a w 2022 r. mają się rozpocząć prace budowlane. W przypadku Międzyrzecza całkowity koszt inwestycji wyniesie 6 mln. 796 tys. zł.
 
Drugi Międzyrzecki Park Przemysłowy ma być kolejnym filarem rozwoju gospodarczego miasta i gminy. Na inwestorów czekają tam działki o łącznej powierzchni ponad 100 ha. Przedsiębiorcy będą mogli inwestować na gruntach gminy oraz na otaczających je działkach należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
01-02-2021

Miasto planuje kolejną inwestycję

Ilustracja do informacji: Miasto planuje kolejną inwestycję
Budowa bloku komunalnego i źródła sfinansowania planowanej inwestycji były tematem wideospotkania miejskich urzędników z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego. – Liczymy na dotację i preferencyjny kredyt – mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Spotkanie z przedstawicielem BGK odbyło się za pośrednictwem internetu. Oprócz burmistrza Remigiusza Lorenza w rozmowie uczestniczyli jego zastępczyni Agnieszka Śnieg, kierowniczka Wydziału Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Szadkowska i prezes Międzyrzeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Adam Koziński.
 
- Przymierzamy się do budowy budynku wielorodzinnego. Realizacja tej inwestycji zależy jednak od tego, czy otrzymamy na nią dotacje i preferencyjny, niskooprocentowany kredyt. Samorządom pomaga w takich sytuacjach Bank Gospodarstwa Krajowego, dlatego naszym rozmówcą był jego przedstawiciel. To było bardzo owocne spotkanie, niebawem spotkamy się ponownie i będziemy rozmawiać o szczegółach. Część tych mieszkań mogłaby powstać na zasadach komercyjnych. Chcemy, żeby najemcy mogli je wykupić na własność – mówi R. Lorenz.
 
Furtką do rządowych pieniędzy i rozpoczęcia inwestycji jest tzw. pakiet mieszkaniowy, który zakłada wsparcie finansowe dla gmin budujących lokale komunalne i socjalne.

 
04-01-2021

Nowe tablice z nazwami ulic

Ilustracja do informacji: Nowe tablice z nazwami ulic
Niebawem w mieście rozpocznie się wymiana tablic z nazwami ulic. Burmistrz Remigiusz Lorenz zaznacza, że nowe są bardziej estetyczne i w dodatku zawierają informacje kto jest właścicielem danej drogi i odpowiada za jest stan techniczny.
 
Nowe tablice utrzymane są w biało-niebieskich barwach miasta. Oprócz herbu Międzyrzecza i nazwy ulicy umieszczono na nich informację o tym, kto jest jej zarządcą.
 
– W mieście mamy ulice wojewódzkie, powiatowe i gminne. Dzięki informacjom o ich właścicielu mieszkańcy i kierowcy spoza Międzyrzecza będą wiedzieć, kto odpowiada za ich stan techniczny i bieżące utrzymanie. Czyli odśnieżanie, wykaszanie poboczy, czy naprawę ewentualnych dziur i kolein – zaznacza burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz.

Za pierwszą partię tablic gmina zapłaciła 23 tys. zł. – Zaczniemy od wymiany tablic znajdujących się w najgorszym stanie, a także na najważniejszych drogach oraz tych ulicach, które powstały w ostatnich latach - informuje Dorota Nowak, która kieruje Wydziałem Gospodarki Mieniem w międzyrzeckim ratuszu.
1 ... 3 4 5 6 7 ... 16