Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Inwestycje gminne

09-12-2020

Zasłużony muzealnik doczekał się własnej ławeczki z rzeźbą

Ilustracja do informacji: Zasłużony muzealnik doczekał się własnej ławeczki z rzeźbą
Na skwerze przy głównym skrzyżowaniu stanęła granitowa ławeczka z rzeźbą Alfa Kowalskiego. – Alf był jedną z najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych mieszkańców w powojennej historii Międzyrzecza – zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Ławeczkę i rzeźbę zamontowano 4 grudnia na plantach między ul. Kazimierza Wielkiego i rynkiem. Odlana z brązu postać Alfa jest naturalnej wielkości. Siedzi na ławeczce z granitu, na głowie ma charakterystyczny beret, lewą ręką opiera się o ramę obrazu.
 
- Założyciel i wieloletni kustosz naszego muzeum był także malarzem i działaczem społecznym. Zapraszał do Międzyrzecza artystów, wybitnych przedstawicieli świata kultury i nauki – mówi znawcza historii Ziemi Międzyrzeckiej i wieloletni pracownik muzeum Ryszard Patorski. – Przyjął mnie do pracy w muzeum i wiele lat był moim szefem. Zaraził mnie i wiele innych osób pasją oraz miłością do naszego miasta i jego historii. Bardzo dobrze go wspominam. Był mentorem wielu muzealników.
 
Burmistrz Remigiusz Lorenz zaznacza, że A Kowalski, był jedną z najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych postaci w powojennej historii miasta.  - W pełni zasłużył na takie upamiętnienie. Zapraszam mieszkańców i turystów do robienia pamiątkowych zdjęć na ławeczce – mówi.
 
Muzealnik Rafał Mikuła zastanawia się, czy wokół ławeczki z rzeźbą powstanie jakaś miejska legenda. – Na przykład o tym, że dotkniecie tak zwanej antenki na berecie Alfa przyniesie szczęście na egzaminach maturalnych, albo do Akademii Sztuk Pięknych – mówi.
 
Autorem rzeźby jest znany gorzowski artysta Michał Bajsarowicz. – Waży około 160 kilogramów. Pracowałem nad nią miesiąc – mówi artysta.
 
Burmistrz podkreśla, że ławeczka z rzeźba muzealnika jest ostatnią odsłoną dobiegającego końca programu rozwoju zieleni i miejsc rekreacji, o którym wiele razy informowaliśmy na stronach internetowych gminy i w lokalnych mediach. Przypominamy, że  to największa tegoroczna inwestycja w naszej gminie. Jej łączny koszt wynosi 10,2 mln zł. – Na jej realizację dostaliśmy ponad 4,6 mln zł. z  programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – dodaje R. Lorenz. - Na efekty zmian musimy poczekać do wiosny, kiedy miasto zazieleni się i zakwitnie.
 
Alf Kowalski urodził w 1914 r. w Zamościu. Do Międzyrzecza przyjechał po zakończeniu drugiej wojny światowe. Zawodową karierę rozpoczął w referacie kultury w starostwie, gdzie zajmował się ratowaniem dóbr kultury. Dzięki jego zaangażowaniu i determinacji, w 1946 r. w Międzyrzeczu powstało muzeum, które w 1949 r. przeniesiono do w dawnej siedziby starostów międzyrzeckich. Zmarł w 1993 r. w Piasecznie koło Warszawy.
04-12-2020

Rusza nabór do Klubu Dziecięcego (żłobka)

Ilustracja do informacji: Rusza nabór do Klubu Dziecięcego (żłobka)
Od poniedziałku 7 grudnia do piątku 18 grudnia trwa nabór do Klubu Dziecięcego (placówka opieki dla dzieci od 1 do 3 roku życia).
Miejsca opieki zostały utworzone dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego, w związku z czym w pierwszej kolejności skierowany jest on do rodziców/opiekunów prawnych (kobiet) dzieci będących:
 
 
  • osobami bezrobotnymi,
  • osobami biernymi zawodowo (w tym osobami, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub pozostającymi na urlopie wychowawczym),
  • osobami pracującymi (w tym osobami przebywającymi na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim),
  • osobami samotnie wychowującymi dzieci,
  • osobami z rodzin wielodzietnych
  • osobami z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Wypełnione dokumenty należy składać w godzinach od 8.00 do 15.00 w Gminnym Zespole Oświaty przy ul. Wojska Polskiego, lub przesyłać pocztą na adres GZO.
Więcej informacji uzyskać można poprzez kontakt z Gminnym Zespołem Oświaty, ul. Wojska Polskiego 13B (pok. 201), 66-300 Międzyrzecz, tel. 95 741 10 65, 797 596 545, e-mail
 

Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej.
Informujemy, iż staraliśmy się przygotować je pod kontem zapewnienia dostępności informacyjnej osobom niewidomym i niedowidzącym, jeśli mimo wszystko odczytanie ich stanowiłoby dla Państwa jakikolwiek problem, prosimy o kontakt z naszym Koordynatorem Dostępności  (e-mail, tel. 95 742 69 84). 
 
UWAGA!!! Informujemy, iż aktualny nabór jest pierwszym z dwóch, które będą prowadzone. Aktualny, jak wyżej wskazano, prowadzony jest w ramach realizowanego projektu, którego celem jest ułatwienie kobietom powrócić na rynek pracy, stąd określenie grupy docelowej. Informujemy, iż kolejny nabór prowadzony będzie na zwykłych zasadach i odbędzie się w styczniu 2021.
 
 
Formularz Zgłoszeniowy                                                                                      
02-12-2020

Atrakcja i lekcja historii

Ilustracja do informacji: Atrakcja i lekcja historii
Na skwerze przy głównym skrzyżowaniu zamontowano kamień z kopią archiwalnego planu miasta. To jedna z ostatnich odsłon programu rewitalizacji zieleni i miejsc rekreacji. – Będzie kolejną atrakcją dla turystów i mieszkańców naszego miasta – zaznacza burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz.
 
Na głazie zamontowano metalową wersję planu miasta, sporządzonego w 1780 r. przez królewskiego inżyniera Harnisza. Jego kopia znajduje się w muzeum. W znajdującej się na dole metryczce odnotowano, że to "mappa wymierzenia Miasta y Przedmieśćia Miedzyrzecza w Wielkiey Polski".
 
- Mapa jest pokłosiem Sejmu Czteroletniego, podczas którego posłowie zdecydowali o opracowaniu planów wszystkich miast królewskich - zaznacza znawca historii Ziemi Międzyrzeckiej Ryszard Patorski.
 
Makieta wykonana została w skali 1:10.000. Umieszczono na niej miniatury najważniejszych obiektów w mieście oraz ich opisy - także w języku Braille, dzięki czemu będą mogli je odczytać osoby niewidome.
 
Niektóre budynki wyglądają obecnie wyglądają zupełnie inaczej, niż pod koniec XVIII w. Przykładem są oba kościoły w centrum miasta. Skąd te różnice? Obecny kościół pw. Św. Wojciecha wybudowano w 1834 r., natomiast wieżę zdobiącą kościół pw. Św. Jana dobudowano dopiero w 1835 r.
 
– Mieszkańcy będą mogli zobaczyć, jak te świątynie i inne budowle wyglądały pod koniec osiemnastego wieku. Dla mieszkańców to będzie lekcja historii - zaznacza Katarzyna Szadkowska, która kieruje Wydziałem Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim ratuszu.
 
Na skwerze już niebawem zamontowana zostanie ławeczka z rzeźbą Alfa Kowalskiego – twórcy międzyrzeckiego muzeum i jednej z najwybitniejszych postaci w powojennej historii miasta.
01-12-2020

W piątek ogłoszony zostanie harmonogram naboru dzieci do żłobka

Ilustracja do informacji: W piątek ogłoszony zostanie harmonogram naboru dzieci do żłobka
Harmonogram naboru dzieci do żłobka ogłoszony zostanie w piątek, 4 grudnia, na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz (www.miedzyrzecz.pl). Już teraz możemy zdradzić, że nabór dzieci prowadzony będzie od 7 do 14 grudnia.

Dokumenty związane z naborem zostaną opublikowane na stronie gminy. Po wypełnieniu będzie można wysłać je do Urzędu Miejskiego internetem (tylko poprzez platformę ePUAP, dla osób posiadających tzw. profil zaufany). Można będzie również dostarczyć je osobiście do biura podawczego w ratuszu, lub wysłać tradycyjną pocztą.

Nabór dla osób zainteresowanych pracą w nowym żłobku ogłoszony zostanie w drugiej połowie grudnia.

Władze gminy planowały, że nowoczesny obiekt zostanie oddany do użytku na początku przyszłego roku. Niestety, ze względu na perturbacje związane z realizacją zamówienia na wyposażenie jego wnętrz, rodzice maluszków muszą się liczyć z niezależnym od nas opóźnieniem.

Żłobek będzie drugim domem dla 48 maluszków wieku od jednego do trzech lat. Burmistrz Remigiusz Lorenz podkreśla, że wybudowanie jakże potrzebnego obiektu było możliwe dzięki dwóm dotacjom: z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i z rządowego programu Maluch Plus.
19-11-2020

Do końca miesiąca zostaną ogłoszone nabory do nowego żłobka

Ilustracja do informacji: Do końca miesiąca zostaną ogłoszone nabory do nowego żłobka
Dobiega końca budowa żłobka, który powstaje przy ul. Zamoyskiego – koło przedszkola nr 4 „Bajkowa Kraina”. Będzie drugim domem dla 48 maluszków w wieku od jednego roku do trzech lat. Burmistrz Remigiusz Lorenz ubiega się o pieniądze na budowę kolejnego żłobka.
 
- Obecnie trwają prace nad dokumentami rekrutacyjnymi dotyczącymi zarówno naboru dzieci, jak i do pracy w żłobku. Harmonogram opublikujemy do końca listopada na stronie internetowej gminy i w portalach społecznościowych – zapowiada Izabella Korejwo, która kieruje Gminnym Zespołem Oświaty.
 
Budowa żłobka jest kolejną inwestycją oświatową w gminie Międzyrzecz w ostatnich latach. Rozpoczęła się w lipcu br. Budynek o powierzchni ponad 300 m. kw. już stoi, obecnie trwają w nim prace wykończeniowe. Ostatnim etapem będzie zakup i instalacja nowoczesnego, funkcjonalnego i przyjaznego dzieciom wyposażenia.
 
Żłobek buduje firma Nor Bud z Bolewic. Gmina zapłaci jej 2 miliony 964 tysiące złotych. Burmistrz Remigiusz Lorenz zaznacza jednak, że finansowy wkład miasta będzie jednak dużo mniejszy. Jak to możliwe? - Otrzymaliśmy na ten cel dwie dotacje. W sierpniu ubiegłego roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał gminie 787 tys. zł na utworzenie i prowadzenie tej placówki, a w tym roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dołożyło do budowy 1 mln. 584 tys. zł z programu Maluch Plus – wylicza samorządowiec.
 
Inwestycja cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Zwłaszcza rodziców maluszków. Dlatego burmistrz złożył wniosek o dotację na kolejny żłobek.
 
 
Ministerialne warunki, które muszą spełniać kandydaci na opiekunów w żłobku:
 
1. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba:
1)posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
2)która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.
 
2. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
1)wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
2)średnie lub średnie branżowe oraz:
a)co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
b)przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.
 
3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.
16-11-2020

Park zamiast zakrzaczonego śmietniska

Ilustracja do informacji: Park zamiast zakrzaczonego śmietniska
Między dawnym folwarkiem na Winnicy i Białym Mostem powstały tereny rekreacyjno-spacerowe. Mieszkańcy przecierają ze zdumienia oczy widząc, jak zakrzaczone śmietnisko zamieniło się w park.
 
Dróżka między Białym Mostem na Obrze i Winnicą to skrót dla mieszkańców os. Kasztelańskiego, którzy uczą się lub pracują w prawobrzeżnej części miasta. Przed rokiem musieli się przedzierać przez krzaki oraz forsować kałuże błota. W dodatku po zapadnięciu zmroku panujące tam ciemności odstraszały pieszych i rowerzystów od korzystania z tego skrótu. To już przeszłość. Obecnie most i dawny folwark łączy wyłożona kostką szeroka ścieżka, którą wieczorem oświetlają latarnie. Zniknęły też dzikie wysypiska i wysoka na kilka metrów hałda odpadów budowlanych.
 
- Zamontowaliśmy tam również ławeczki i kosze na śmieci, a na drzewach budki lęgowe dla ptaków – zaznacza Katarzyna Szadkowska z Wydziału Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim magistracie.    
 
Od głównej ścieżki wyprowadzono kilka dróżek. Jedna z nich przecina m.in. łąkę, na której zakwitły ostatnio kwiaty. - Aż trudno uwierzyć, że jeszcze rok temu było tutaj zarośnięte krzakami wysypisko – zaznacza pani Krystyna, którą spotkaliśmy w piątek na ścieżce.
 
Mieszkańcy dostrzegli i docenili zmiany, które zaszły w ciągu ostatnich miesięcy w tym miejscu. Coraz częściej można tam spotkać spacerowiczów, którzy szukają wytchnienia od miejskiego zgiełku. – Bardzo dobrym pomysłem było zamontowanie wzdłuż ścieżki lamp i ławeczek – dodaje pani Krystyna.
 
Metamorfoza ścieżki nad Obrą i przylegających do niej terenów o łącznej powierzchni trzech hektarów jest jedną z odsłon kończącego się już programu rozwoju zieleni i miejsc rekreacji, o którym wiele razy pisaliśmy na naszych stronach internetowych i w lokalnych mediach. Przypominamy, że podobne zmiany zaszły w dziesięciu innych miejscach. Zasadzona tam około 40 tys. ozdobnych krzewów i drzew oraz zamontowano ławeczki, kosze na śmieci i drewniane pergole. W ramach tego projektu na os. Kasztelańskim powstało też boisko do minigolfa i sąsiadujący z nim tor przeszkodowy, a przy nowej ścieżce na łące kolejowej plenerowa siłownia.   
 
Burmistrz Remigiusz Lorenz zaznacza, że na efekty zmian musimy poczekać do wiosny, kiedy miasto zazieleni się i zakwitnie. To największa tegoroczna inwestycja w naszej gminie. Jej łączny koszt wynosi 10,2 mln zł. – Na jej realizacje dostaliśmy ponad 4,6 mln zł. z  programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – dodaje R. Lorenz
14-11-2020

Nowoczesna fontanna zamiast szkarady

Ilustracja do informacji: Nowoczesna fontanna zamiast szkarady
Rozpoczęła się modernizacja wodotrysku na rynku. Powstanie tam tzw. fontanna posadzkowa, która podczas upałów będzie pełnić funkcję kurtyny wodnej.
 
 
Fontanna została wybudowana blisko 20 lat temu, podczas remontu nawierzchni rynku wokół ratusza. Nie przypadła do gustu mieszkańcom, którzy twierdzili, że siermiężna budowla szpeci rynek, zamiast być jego ozdobą. W dodatku od kilku lat jest nieczynna, gdyż zatarły się jej pompy, a koszt ich naprawy przekroczyłby wartość całej instalacji. Dlatego władze miejskie postanowiły ją przebudować.
 
- Właśnie rozpoczęliśmy modernizację. Prace potrwają do końca bieżącego roku– informuje Katarzyna Szadkowska, kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim ratuszu. 
 
Obecny wodotrysk zastąpi tzw. fontanna posadzkowa. Woda będzie tryskać w górę z 20 dysz, zamontowanych w jej nawierzchni z granitowych płyt. Wysokość wodnych gejzerów będzie sterowana elektroniczna, będą też podświetlane różnokolorowymi lampami LED. Identyczne instalacje są zazwyczaj montowane w centrach miast – na reprezentacyjnych skwerach i placach. Często pełnią rolę kurtyn wodnych i służą jako tzw. pluskowiska dla dzieci, które mogą wbiegać między tryskające spod posadzki strumienie wody.
 
Podobną fontannę ratusz chciał wybudować na skwerze przy głównym skrzyżowaniu – na tzw. plantach  w miejscu wyburzonych wiosną br. szaletów miejskich. Niestety, władze nie uzyskały zgody na realizację tej inwestycji.  – Fontanna na rynku będzie dwa razy większa od tej planowanej na plantach – zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Gmina zapłaci za fontannę 140 tys. zł.
09-11-2020

Co cieszy mieszkańców osiedla? Nowe drogi i chodniki!

Ilustracja do informacji: Co cieszy mieszkańców osiedla? Nowe drogi i chodniki!
Zakończyła się budowa czterech nowych dróg na osiedlu Nad Obrą. – To jedna z kilkudziesięciu inwestycji, zrealizowanych w tym roku w naszej gminie – zaznacza burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz.
 
Przed rokiem mieszkańcy osiedla Nad Obrą niszczyli amortyzatory i podwozia samochodów na dziurach, którymi poszatkowane były cztery ulice:  Ks. infułata Henryka Guzowskiego, Żołnierska, Alfa Kowalskiego i Sybiraków. W dodatku po deszczach ich gruntowa nawierzchnia zamieniała się w wielkie bajoro. To już historia. Obecnie śmigają autami po równych jak stół jezdniach.
 
– W ciągu kilku ostatnich miesięcy drogi o łącznej długości ponad jednego kilometra zostały utwardzone kostką. Wybudowaliśmy też oświetlenie uliczne, chodniki, wjazdy na posesje, parkingi i kanalizację deszczową, a do tego przepompownie, które pompują wodę do rowu wzdłuż ulicy Poznańskiej – mówi zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg.
 
Ostatnim akordem prac był tzw. odbiór, przeprowadzony w piątek, 6 listopada, przez przedstawicieli wykonawcy i pracowników Urzędu Miejskiego. Urzędnicy sprawdzali, czy nawierzchnia, studzienki kanalizacyjne, chodniki i lampy zostały należycie wykonane. – Mieszkańcy mogą już korzystać z tych dróg – zaznacza Sylwester Suchowski, kierownik wydziału Realizacji Inwestycji w międzyrzeckim ratuszu.
 
Drogi wybudowała firma Exalo Drilling z Piły. Gmina zapłaci jej niespełna 5 mln. 277 tys. zł. Jak podkreśla burmistrz Remigiusz Lorenz, inwestycja była możliwa dzięki dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. – Dostaliśmy prawie 2 miliony 638 tysięcy złotych – wylicza samorządowiec.
 
Burmistrz podkreśla, że remonty dróg w Międzyrzeczu i pobliskich wioskach należą do najważniejszych inwestycji realizowanych przez władze gminy. W ub.r. wybudowana nowe drogi w Kaławie i Wyszanowie.
 
- Sukcesywnie naprawiamy drogi znajdujące się w najgorszym stanie – dodaje. -  Przed kilkoma tygodniami podpisaliśmy umowę na wybudowanie ulicy Długiej, która będzie jednocześnie pełniła rolę drogi dojazdowej do planowanej przez gminę  wschodniej obwodnicy miasta i drugiego mostu na Obrze, na budowę którego złożyliśmy już wnioski o dofinansowanie. Na Długą otrzymaliśmy rządową dotację w wysokości 2 milionów 754 tysięcy złotych.
 
Budowa nowych ulic na osiedlu Nad Obrą była jedną z kilkudziesięciu różnych inwestycji, zrealizowanych w tym roku w międzyrzeckiej gminie. - Mimo epidemii koronawirusa, gmina nie zwalnia tempa. Realizujemy wszystkie zaplanowane zadania. Największe z nich to dobiegający już końca program rewitalizacji zieleni i miejsc rekreacji, a także budowa żłobka i nowej siedziby Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie – wylicza R. Lorenz.
05-11-2020

Byle dopisała pogoda. Niebawem zagramy w minigolfa!

Ilustracja do informacji: Byle dopisała pogoda. Niebawem zagramy w minigolfa!
Tory do minigolfa powstały między ulicami Zachodnią i Komisji Edukacji Narodowej - koło plenerowej siłowni i wybudowanego ostatnio toru przeszkodowego. Burmistrz Remigiusz Lorenz podkreśla, że to rodzinna zabawa - i dla tych starszych i dla dzieci.
 
 
- Mieszkańcy będą mogli spędzać tam czas i bawić się całymi rodzinami. To świetna rozrywka - zaznacza samorządowiec.
 
Boisko do minigolfa jest jedną z odsłon programu rozwoju zieleni i miejsc rekreacji, realizowanego w 11 różnych miejscach naszego miasta. Otwarte zostanie zakończeniu całego projektu, co powinno nastąpić w ciągu kilku najbliższych tygodni
28-10-2020

Pobiegniemy przez przeszkody

Ilustracja do informacji: Pobiegniemy przez przeszkody
Lubicie aktywny wypoczynek? Mamy dla Was świetną informację. Na os. Kasztelańskim powstał tor przeszkodowy, na którym już niebawem mieszkańcy będą mogli trenować zwinność, siłę i kondycję fizyczną!
 
Tor treningowy powstał między boiskiem Orlik i ul. Zachodnią. Składa się z ośmiu urządzeń, dzięki którym dzieci, młodzież i dorośli będą mogli rozwijać swoją sprawność fizyczną. Zamontowano tam także ławeczki i specjalne leżaki, na których będą mogli odpoczywać po sforsowaniu przeszkód. Takie obiekty służą do uprawiania Street Workout, który robi furorę na całym świecie, a ostatnio dotarł także do Polski. Łączy elementy gimnastyki i parkouru.
 
- Z tych urządzeń będą mogli korzystać zarówno amatorzy, którzy dbają o kondycję fizyczną, jak i uczestnicy biegów ekstremalnych – wyjaśnia burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Burmistrz zaznacza, że tor przeszkodowy jest jednym z elementów programu rozwoju zieleni i miejsc rekreacyjnych. W ramach tego projektu na łące kolejowej wybudowano już m.in. plenerową siłownię, a na os. Kasztelańskim – koło toru przeszkodowego – urządzenia do uprawiania minigolfa. W 11 różnych miejscach miasta zasadzono też około 40 tys. krzewów i drzew ozdobnych, powstały też dwie łąki kwietne, dwie ścieżki i elementy małej architektury – ławeczki, zegar słoneczny, pergole i budki dla ptaków.
 
Program powoli dobiega już końca. Jego ostatnią odsłoną są prace prowadzone na plantach w centrum miasta, gdzie zamontowana zostanie m.in. ławeczka z rzeźbą założyciela międzyrzeckiego muzeum Alfa Kowalskiego oraz kamień z makietą miasta z końca XVIII w. To największa tegoroczna inwestycja w naszej gminie. Jej łączny koszt wyniesie 10,2 mln zł, przy czym aż 4,6 mln zł  to dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
- Na efekty będziemy musieli poczekać do wiosny przyszłego roku, kiedy miasto zazieleni się i zakwitnie – dodaje burmistrz.
1 ... 5 6 7 8 9 ... 17