Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

29-11-2016

II Ogólnopolski Turniej Minipiłki Siatkowej "Czwórek" Chłopców im. Bogusława Kowalika

Ilustracja do informacji: II Ogólnopolski Turniej Minipiłki Siatkowej "Czwórek" Chłopców im. Bogusława Kowalika
W dniu 26.11.2016 r. w hali widowiskowo-sportowej  MOSiW w Międzyrzeczu odbył się II Ogólnopolski Turniej Minipiłki Siatkowej "Czwórek" Chłopców im. Bogusława Kowalika. Bogusław Kowalik - dwa lata temu zmarły - nauczyciel, trener, wychowawca i działacz sportowy, który całe swoje życie poświęcił budowaniu i umacnianiu podstaw międzyrzeckiej i polskiej siatkówki. Wychowawca i trener licznej rzeszy siatkarzy.  Bogusław Kowalik był pierwszym trenerem Dawida Murka - reprezentanta Polski w piłce siatkowej. W turnieju jego imienia wzięło udział 14 zespołów z: Poznania, Kołobrzegu, Wałcza, Sulechowa, Gubina, Gorzowa oraz dwa zespoły z  UKS "Trójka" Międzyrzecz.

W uroczystym otwarciu turnieju wzięli udział zaproszeni goście, rodzice uczestników i sympatycy młodzieżowej piłki siatkowej. Zawodników, trenerów, rodziców i kibiców  powitał pan Piotr Szanda - zastępca dyrektora szkoły, który w kilku słowach przedstawił cel i podkreślił szczególny charakter tego turnieju.

Najlepsze zespoły i najlepsi zawodnicy turnieju zostali nagrodzeni pucharami, medalami, a wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz słodkie upominki.

Upominki sponsorowane były przez burmistrza Międzyrzecza, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wlkp., panią Mirosławę Kowalik oraz prezesa UKS "Trójka" SP 3 Międzyrzecz.

Reprezentacja UKS "Trójka" przy SP 3 w Międzyrzeczu: Tymon Paczkowski, Tomasz Rogala, Filip Chomicz, Igor Miernik, Daria Gerc, Nikodem Bulicz, Ksawery Piechota, Konrad Łopata, Michał Kostelecki, Michał Burdzy i Piotr Prymas.

Najlepsze zespoły turnieju:
SP 3 "Volley" Gubin 1
GSZS Gorzów 1
UKS "Volley" Wałcz"
UKS "Trójka" Sulechów 1
UKS "Trójka" Sulechów 2
SP 6 Kołobrzeg
SP 3 "Volley" Gubin 2
GSZS Gorzów 2
UKS "Trójka" Międzyrzecz 2, SP 53 Poznań 1

Opiekunem zespołów UKS "Trójka" Międzyrzecz jest Piotr Szanda.
Turniej został dofinansowany z dotacji gminy Międzyrzecz dotyczącej wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

22-11-2016

Już 2 grudnia I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Już 2 grudnia I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej
W związku z powołaniem przez Radę Miejską w Międzyrzeczu Uchwałą Nr XXII/191/16 (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2016 r. poz.1151) Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu i po przeprowadzeniu do niej wyborów  zwołuję I sesję  Młodzieżowej Rady Miejskiej I kadencji, która odbędzie się
 
02 grudnia 2016 r. o godz. 1600
w  sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 2. Wręczenie listów gratulacyjnych.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 6. Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 7. Wybór Sekretarza  Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad sesji.
                                                                                                  Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                                           w Międzyrzeczu
                                                                                                               Maria Kijak
 
 
 
22-11-2016

Informacja o XXVIII sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o XXVIII sesji Rady Miejskiej
Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
 
Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że:
 
29 listopada 2016 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
 2. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2017 – 2021.
 3. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030.
 4. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
 5. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
 6. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 10 lat.
 8. Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1.
 9. Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
 10. Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia.
 11. Podjęcie uchwały (projekt nr 10) w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 12.  Podjęcie uchwały (projekt nr 11) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016.
 13. Podjęcie uchwały (projekt nr 12) w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego.
 14. Podjęcie uchwały (projekt nr 13) w sprawie statutu Sołectwa Pieski w Gminie Międzyrzecz.
 15. Podjęcie uchwały (projekt nr 14) w sprawie statutu Sołectwa Kęszyca Leśna w Gminie Międzyrzecz.
 16. Podjęcie uchwały (projekt nr 15) w sprawie statutu Sołectwa Kursko w Gminie Międzyrzecz.
 17. Podjęcie uchwały (projekt nr 16) w sprawie statutu Sołectwa Wysoka w Gminie Międzyrzecz.
 18. Podjęcie uchwały (projekt nr 17) w sprawie statutu Sołectwa Żółwin w Gminie Międzyrzecz.
 19. Podjęcie uchwały (projekt nr 18) w sprawie statutu Sołectwa Kaława w Gminie Międzyrzecz.
 20. Podjęcie uchwały (projekt nr 19) w sprawie statutu Sołectwa Pniewo w Gminie Międzyrzecz.
 21. Podjęcie uchwały (projekt nr 20) w sprawie statutu Sołectwa Święty Wojciech w Gminie Międzyrzecz.
 22. Podjęcie uchwały (projekt nr 21) w sprawie statutu Sołectwa Szumiąca w Gminie Międzyrzecz.
 23. Podjęcie uchwały (projekt nr 22) w sprawie statutu Sołectwa Kalsko w Gminie Międzyrzecz.
 24. Podjęcie uchwały (projekt nr 23) w sprawie statutu Sołectwa Gorzyca w Gminie Międzyrzecz.
 25. Podjęcie uchwały (projekt nr 24) w sprawie statutu Sołectwa Nietoperek w Gminie Międzyrzecz.
 26. Podjęcie uchwały (projekt nr 25) w sprawie statutu Sołectwa Kuligowo w Gminie Międzyrzecz.
 27. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji inwestycji gminnych w latach 2010 – 2016.
 28. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 29. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 30. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 31. Wolne wnioski i informacje.
 32. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
          w Międzyrzeczu
              Maria Kijak
21-11-2016

Dziś Dzień Pracownika Socjalnego

Ilustracja do informacji: Dziś Dzień Pracownika Socjalnego
21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Przy tej szczególnej okazji, chciałbym przekazać wyrazy uznania, wdzięczności i podziękowania za Państwa pracę. Gratuluję oddania i pełnego zaangażowania w pomoc potrzebującym. Wasz codzienny wysiłek przynosi ulgę tym, którzy jej najbardziej potrzebują.
Wszystkim pracownikom socjalnym życzę satysfakcji z pracy na rzecz rozwoju pomocy społecznej, ludzkiej życzliwości oraz pomyślności w życiu osobistym.

                                                                                                                    Burmistrz Międzyrzecza
                                                                                                                        Remigiusz Lorenz
21-11-2016

Pamiętajmy o zakazie palenia śmieci!

Ilustracja do informacji: Pamiętajmy o zakazie palenia śmieci!
18-11-2016

Lampy już świecą

Ilustracja do informacji: Lampy już świecą
Miło nam poinformować, że na kładce przez Obrę oraz wzdłuż chodnika zamontowanych zostało 6 lamp. Inwestycję wykonała firma Elmontaż na łączną kwotę 30.099 zł. Teraz mieszkańcy będą mogli w pełni bezpiecznie pokonywać ten odcinek drogi.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Lampy już świecą

18-11-2016

Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej w sołectwie Święty Wojciech oraz wybory sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Bobowicku

Ilustracja do informacji: Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej w sołectwie Święty Wojciech oraz wybory sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Bobowicku
16-11-2016

Już jest listopadowe wydanie Informatora Urzędu Miejskiego

Ilustracja do informacji: Już jest listopadowe wydanie Informatora Urzędu Miejskiego
Drodzy mieszkańcy gminy Międzyrzecz. Przekazujemy w Państwa ręce listopadowe wydanie Informatora Urzędu Miejskiego. Każdy mieszkaniec otrzyma papierowe wydanie gazety do swojej skrzynki pocztowej, zapewne do części z Państwa już dotarł. Nasz Informator to jak zawsze garść najważniejszych informacji nt. zakończonych i trwających inwestycji zarówno w mieście, jak i w sołectwach – których w tym roku było naprawdę sporo, zresztą sami przeczytacie. To także skrót ciekawych wydarzeń kulturalnych i sportowych, jak również przydatnych informacji dla mieszkańca. Tradycyjnie jest słowo od burmistrza Remigiusza Lorenza i przewodniczącej Rady Miejskiej Marii Kijak, którzy mówią o tym co już udało się zrealizować w gminie, a jakie wyzwania cały czas przed nami.  
Niestety na str. 28 Informatora, gdzie przedstawiamy Państwu zasady segregacji odpadów komunalnych wkradł się błąd. Otóż napisane zostało, że do pojemnika niebieskiego wrzucamy: plastikowe butelki po napojach, kartony po mleku, sokach, puszki metalowe itd. Jest to oczywiście pomyłka za którą przepraszamy. Proszę pamiętać, że do niebieskiego pojemnika wrzucamy:
- gazety, książki, katalogi, zeszyty;
- magazyny kolorowe, ulotki;
- papierowe torby;
- papier szkolny i biurowy;
- kartony i tektura oraz zrobione z nich opakowania.
 
Poniżej zamieszczamy poprawioną wersję Informatora, życzymy miłej lektury.
 
15-11-2016

Pieniądze na szkolenia dla przedsiębiorstw – uzyskaj informacje i pomoc specjalistów z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Zielona Góra, 28.11.2016 r.

Ilustracja do informacji: Pieniądze na szkolenia dla przedsiębiorstw – uzyskaj informacje i pomoc specjalistów z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Zielona Góra, 28.11.2016 r.
Jeśli jesteś przedsiębiorcą i szukasz możliwości sfinansowania szkoleń i kursów dla siebie oraz dla Twoich pracowników, to mamy dobrą wiadomość. Już w przyszłym roku w przystępny sposób będziesz mógł uzyskać nawet do 35 000 zł na sfinansowanie potrzeb szkoleniowych w Twojej firmie. Jest jednak jeden podstawowy warunek. Aby uzyskać te środki musisz utworzyć profil swojej firmy na portalu www.usługirozwojowe.parp.gov.pl, czyli na tak zwanej Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Już 28 listopada 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim administratorzy serwisu z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości udzielą Ci fachowej pomocy w pomyślnej rejestracji Twojej firmy.
 
Wciąż zastanawiasz się po co Ci jest potrzebna ta rejestracja? Już wyjaśniamy. Od przyszłego roku usługi szkoleniowe będą finansowane w formie bonów szkoleniowych. Bony uzyskasz u wyłonionego przez Urząd Marszałkowski Operatora, nastąpi to w I połowie przyszłego roku. Co do wykonawcy usługi, będziesz mógł go wybrać tylko i wyłącznie spośród firm/instytucji zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych. Zamówienia dokonasz natomiast tylko, gdy posiadasz konto we wspomnianej Bazie. Co ważne, szkolenia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej będą mogły być świadczone tylko przez podmioty zarejestrowane na portalu. Jeśli więc jesteś przedstawicielem firmy szkoleniowej i chcesz świadczyć usługi w ramach nowego systemu szkoleń, bądź jesteś zainteresowany pełnieniem roli Operatora bonów szkoleniowych, to także zapraszamy Cię do udziału w tym spotkaniu.
Więcej informacji znajdziesz w ulotce poniżej.
 
Aby wziąć w nim udział i uzyskać pomoc specjalistów z PARP musisz wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy i przesłać go na podany na końcu tej wiadomości adres email. Po przesłaniu zgłoszenia skontaktują się z Tobą pracownicy PARP. Poinformują Cię o niezbędnych dokumentach które będą potrzebne do rejestracji, a także ustalą z Tobą godzinę indywidualnego spotkania.
 
Spotkanie odbędzie się:
 • 28 listopada 2016 r. w godzinach 08:00 – 16:00 w Zielonej Górze w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0) – dokładne godziny poszczególnych porad zostaną ustalone indywidualnie.
 
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Zielonej Górze prosimy o wypełnienie formularza zamieszczonego poniżej i odesłanie na adres: e-mail. Na zgłoszenia czekamy do dnia 20 listopada 2016 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 68 4565 424, a także mailowy z: Anną Lewicką (e-mail) lub Bartłomiejem Walkowskim (e-mail).
 
 
Istnieje również możliwość zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej:
 
O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Instytucja Zarządzająca RPO po ustaleniach z PARP zastrzega, iż w przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych podmiotów, istnieje możliwość odwołania wizyty pracowników PARP w województwie lubuskim.
 
Serdecznie zapraszamy!
 
 
15-11-2016

Obchody 98. rocznicy odzyskania niepodległości

Ilustracja do informacji: Obchody 98. rocznicy odzyskania niepodległości
W piątkowy poranek 11 listopada, jak w wielu miastach Polski, również w Międzyrzeczu odbyły się obchody 98. rocznicy odzyskania niepodległości. Święto rozpoczęła uroczysta msza św. w intencji ojczyzny, w kościele pw. św. Jana Chrzciciela, której przewodził kapelan parafii pw. św. Ducha ks. płk. Marek Kwieciński. Tuż po mszy, przy dźwiękach orkiestry mieszkańcy przeszli pod pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości, zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Tradycyjnie była salwa honorowa, apel pamięci i złożenie kwiatów. Głos zabrał burmistrz Remigiusz Lorenz, który wystąpił wraz z harcerzami z drużyn harcerskich Iskry i Krzesiwo. W swoim przemówieniu zaznaczył że „…dziś możemy sobie tylko wyobrazić jak wielka była radość z odzyskanej niepodległości. Ten niebywały entuzjazm powinien udzielić się również nam wszystkim, inspirując nas do działania, aby kontynuować dzieło naszych wielkich rodaków i budząc w nas dumę z tego, że jesteśmy Polakami.” Po uroczystym złożeniu kwiatów niezwykły spektakl pt.”11:11” opowiadający o młodości i miłości w czasach wojny, przedstawiła grupa Oczy-wiście - sekcja teatralna MOK. Wystąpił również Międzyrzecki Chór Kameralny. Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada kompanii honorowej i pocztów sztandarowych. Tuż po uroczystości, dzięki uprzejmości 17. WBZ można było podziwiać KTO Rosomak oraz samochód terenowy Honker, który prezentowało stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

122Galeria zdjęć: Obchody 98. rocznicy odzyskania niepodległości