Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

30-06-2017

Informacja dla osób sprzedających na targowisku produkty pochodzenia zwierzęcego pochodzące z własnego gospodarstwa

29-06-2017

Konferencja regionalna w Gorzowie Wlkp.

29-06-2017

Startuje kino na leżakach

Ilustracja do informacji: Startuje kino na leżakach
Już w ten weekend startuje kolejna atrakcja w Międzyrzeczu. Tym razem wszyskim mieszkańcom i turystom polecamy kino na leżakach. Pierwszy seans już w sobotę 1 lipca na Rynku przy ratuszu. Zaczynamy komedią pt. "Słaba płeć".
 
28-06-2017

Nagrody w BO 2018 wręczone

Ilustracja do informacji: Nagrody w BO 2018 wręczone
26 czerwca burmistrz Remigiusz Lorenz spotkał się z pomysłodawcami projektów, które wygrały w Budżecie Obywatelskim 2018 oraz wręczył im pamiątkowe tablice. Burmistrz podziękował wszystkim za złożenie wniosków oraz aktywność podczas zbierania głosów. Podkreślił, że oddano rekordową liczbę głosów, prawie 17 tys., głosując na 27 projektów.
 
Przypomnijmy, w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018, w przyszłym roku zrealizowane zostaną następujące inwestycje:
- Budowa nowego ogrodzenia kortów tenisowych przy Stadionie Miejskim,
- Chodnik na skróty przez „łąkę kolejową” z ul. Chrobrego do kładki drewnianej,
- Plaża miejska bez dostępu do rzeki,
- Wybieg dla psów z torem agility – ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich,
- Chodnik na ul. Dworcowej w Bobowicku,
- Plenerowa siłownia zewnętrzna – Kalsko,
- Montaż instalacji grzewczej w sali wiejskiej w Wyszanowie,
- Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Gorzycy,
-  Wykonanie podbudowy z masy bitumicznej pod boisko ze sztucznej trawy – SP 2.    

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

23-06-2017

Przebudowa ulic Waszkieiwcza i Świerczewskiego - etap VI

23-06-2017

Pieniądze na szkolenia dla przedsiębiorstw – uzyskaj informacje i pomoc specjalistów z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Zielona Góra, 27.06.2017 r.

Ilustracja do informacji: Pieniądze na szkolenia dla przedsiębiorstw – uzyskaj informacje i pomoc specjalistów z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Zielona Góra, 27.06.2017 r.
Jeśli jesteś przedsiębiorcą i szukasz możliwości sfinansowania szkoleń i kursów dla siebie oraz dla Twoich pracowników, to mamy dobrą wiadomość. W przystępny sposób będziesz mógł uzyskać nawet do 35 000 zł na sfinansowanie potrzeb szkoleniowych w Twojej firmie. Jest jednak jeden podstawowy warunek. Aby uzyskać te środki musisz utworzyć profil swojej firmy na portalu www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl, czyli w tak zwanej Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Już 27 czerwca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego administratorzy serwisu z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości udzielą Ci fachowej pomocy w pomyślnej rejestracji Twojej firmy.
 
Wciąż zastanawiasz się po co Ci jest potrzebna ta rejestracja? Już wyjaśniamy. Usługi szkoleniowe będą finansowane w formie bonów szkoleniowych. Bony uzyskasz u wyłonionych przez Urząd Marszałkowski Operatorów. Co do wykonawcy usługi, będziesz mógł go wybrać tylko i wyłącznie spośród firm/instytucji zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych. Zamówienia dokonasz natomiast tylko, gdy posiadasz konto we wspomnianej Bazie. Co ważne, szkolenia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej będą mogły być świadczone tylko przez podmioty zarejestrowane na portalu. Jeśli więc jesteś przedstawicielem firmy szkoleniowej i chcesz świadczyć usługi w ramach nowego systemu szkoleń, to także zapraszamy Cię do udziału w tym spotkaniu.
 
Aby wziąć w nim udział i uzyskać pomoc specjalistów z PARP musisz wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy i przesłać go na podany na końcu tej wiadomości adres email. Po przesłaniu zgłoszenia skontaktują się z Tobą osoby, które poinformują Cię o niezbędnych dokumentach, które będą potrzebne do rejestracji, a także ustalą z Tobą godzinę indywidualnego spotkania.
 
Mobilne konsultacje z PARP odbędą się:
 • 27 czerwca 2017 r. w godzinach 11:30 – 15:30 w Zielonej Górze w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (poziom 0) – dokładne godziny poszczególnych porad zostaną ustalone indywidualnie.
 
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konsultacjach z PARP w Zielonej Górze prosimy o wypełnienie formularza zamieszczonego poniżej i odesłanie na adres: mobilny~_~uslugirozwojowe~@~parp~.~gov~.~pl. Na zgłoszenia czekamy do dnia 23 czerwca 2017 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt z: Anną Matysiak-Morkowską (e-mail), tel. +48 68 3297853 lub Małgorzatą Jabłońską (e-mail), tel. +48 68 3297842.
 
 
Istnieje również możliwość zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej: http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-formularz?termId=199994
 
O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. PARP zastrzega, iż w przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych podmiotów, istnieje możliwość odwołania wizyty pracowników PARP w województwie lubuskim.
 
Dodatkowo tego samego dnia, czyli we wtorek 27 czerwca 2017 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości finansowania potrzeb szkoleniowych mikro, małych i średnich przedsiębiorców w województwie lubuskim, skierowane do firm szkoleniowych i przedsiębiorców. Szczegółowe informacje na stronie: http://rpo.lubuskie.pl/-/-nowe-zasady-finansowania-szkolen-dla-przedsiebiorstw-w-wojewodztwie-lubuskim-spotkanie-informacyjne-w-zielonej-gorze
 
Serdecznie zapraszamy!
22-06-2017

Przerwa technologiczna na Kasztelance

Ilustracja do informacji: Przerwa technologiczna na Kasztelance
21-06-2017

Komisarz Wyborczy zaprasza do udziału w konsultacjach

Ilustracja do informacji: Komisarz Wyborczy zaprasza do udziału w konsultacjach
Szanowni Państwo,
 
Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza osoby chętne do udziału w konsultacjach dotyczących wzoru kart do głosowania w wyborach samorządowych, które odbędą się w dniach od 26 do 28 czerwca br.
w godzinach od 10.00 do 13.00. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego   w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, pokój 703.
 
Ponadto informuję, że w dniu 21 czerwca 2017 r. (środa) w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się w ramach konsultacji dotyczących propozycji nowych wzorów kart do głosowania dzień otwarty.
 
Osobom biorącym udział w konsultacjach udostępnione zostaną wzory kart do głosowania w postaci zbroszurowanej oraz w postaci 1 dużej karty.
Celem konsultacji jest wyrażenie opinii przez osoby biorące w nich udział na temat praktyczności użycia danego wzoru karty do głosowania.
 
 
                                                                                                                                      Dariusz Hendler
                                                                                                                                   Komisarz Wyborczy
                                                                                                                             w Gorzowie Wielkopolskim
 
21-06-2017

Zmiana ustawy o ochronie przyrody

20-06-2017

Zmieniono nazwy czterech ulic w mieście

Ilustracja do informacji: Zmieniono nazwy czterech ulic w mieście
2 września 2016 r. w życie weszła ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów lub urządzeń użyteczności publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 744). W myśl zapisów tej ustawy właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego w terminie 12 miesięcy, zmienia obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy nazwy, m. in. ulic upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm, inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób.
 
W związku z powyższym zaszła konieczność zmiany nazw ulic: Świerczewskiego, Waszkiewicza, Aleksandra Zawadzkiego i Marcelego Nowotki.
 
Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej, radni podjęli uchwały w sprawie zmiany nazw czterech ulic w mieście :
- ul. Świerczewskiego zmieniono na ul. Mieszka I,
- ul. Waszkiewicza zmieniono na ul. Kazimierza Wielkiego,
- ul. Marcelego Nowotki na ul. Stefana Cyraniaka,
- ul. Aleksandra Zawadzkiego na ul. Tadeusza Zawadzkiego.
 
Po wejściu w życie ww. uchwały, tj. po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, rozesłane zostaną informacje o dokonanej zmianie do właściwych instytucji, a także zawiadomieni zostaną właściciele nieruchomości o zmianie adresów tychże nieruchomości, zmienione zostaną również tablice z nazwami ulic.
 
Zgodnie z art. 5 ww. ustawy pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.
 
Dokumenty i rejestry:
 1. Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu (Ewidencja Gruntów i Budynków) – zostanie powiadomione o podjęciu uchwały oraz otrzyma do wiadomości zawiadomienia o zmianie adresów; wprowadzi zmiany z urzędu i zawiadomi o tych zmianach V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu,
 2. Księgi Wieczyste – Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu ma obowiązek dokonania zmiany zapisów w księgach wieczystych zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym ze Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu,
 3. Urząd Statystyczny w Gorzowie Wlkp. i Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu – zostaną powiadomieni o podjęciu uchwały oraz otrzymają do wiadomości zawiadomienia o zmianie adresów,
 4. Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu, Urząd Pocztowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zostaną powiadomieni o podjęciu uchwały,
 5. dowody osobiste i inne dokumenty zawierające adres – zgodnie z art. 5 ustawy nie ma potrzeby wymiany,
 6. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – by dokonać zmiany w zakresie adresu wystarczy zgłosić się z dowodem osobistym do Wydziału Spraw Obywatelskich tut. Urzędu Miejskiego, gdzie sporządzony zostanie stosowny wniosek – zmiana następuje nieodpłatnie; zmiana elektronicznie zostaje zgłoszona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego
 7. osoby nie prowadzące działalności gospodarczej przy składaniu najbliższej deklaracji podatkowej winny zgłosić zmianę adresu,
 8. w zakresie podatków zmiany zostaną naniesione z urzędu,
 9. deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych – nadal są obowiązujące,
 10.  koszt wymiany pieczątek, druków, szyldów reklamowych leżą po stronie osób prowadzących działalność gospodarczą,
 11.  wspólnoty mieszkaniowe – zmiana tabliczek z numerem porządkowym jeżeli widnieje na nich nazwa ulicy (tablice montowane przez zarządcę nieruchomośći).