Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

20-06-2017

WYDAWANIE JABŁEK

Ilustracja do informacji: WYDAWANIE JABŁEK
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu informuje, że 21 czerwca 2017 roku (środa) w godz. 10:00 - 11:00 na parkingu naprzeciw basenu przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich będą wydawane jabłka pozyskane w ramach programu EMBARGO.
Jabłka wydawane będą osobom w szczególności z powodu:
 
 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeni gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej;
 • osobom starszym, emerytom, rencistom;
 • osobom korzystającym ze świadczeń rodzinnych.
Szczegółowe informacje - wytyczne odnośnie prowadzenia dokumentacji i zasad wydawania jabłek i innych owoców pozyskanych w ramach programu EMBARGO obowiązujące w OPS w Międzyrzeczu znajdują się na stronie http://www.miedzyrzecz.naszops.pl/n,uwaga-akcja-wydawania-jablek-1. Można się z nimi także zapoznać w siedzibie OPS w Międzyrzeczu przy ul. Wojska Polskiego 13B (sekretariat pokój nr 005 na parterze).
 
Więcej informacji http://www.miedzyrzecz.naszops.pl/n,uwaga-akcja-wydawania-jablek-1
 
20-06-2017

BUDŻET OBYWATELSKI 2018- OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ilustracja do informacji: BUDŻET OBYWATELSKI 2018- OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Drodzy mieszkańcy gminy Międzyrzecz, dziękujemy Wam za miesiące efektywnej współpracy w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego 2018.
Znamy już zwycięzców, którym serdecznie gratulujemy!
II edycja Budżetu Obywatelskiego gminy Międzyrzecz cieszyła się ogromną popularnością. Mieszkańcy mogli wybierać spośród 27 przedsięwzięć, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną. Ostatecznie wygrało 9 projektów, na które oddano łącznie 16 717 głosów.
W 2018 roku będzie realizowanych łącznie 9 zadań – 1 zadanie oświatowe, 3 zadania sołeckie  małe, 1 zadanie sołeckie duże, 2 zadania miejskie małe i 2 zadania miejskie duże.
Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za niezwykle interesujące przedsięwzięcia, a także mieszkańcom za oddane głosy. Cieszymy się, że dzięki Państwa aktywności w naszej gminie powstaną kolejne inwestycje.
 
16-06-2017

Wystartował II Bieg po Szpik

Ilustracja do informacji: Wystartował II Bieg po Szpik
Punktualnie o 20:00, w słoneczny, świąteczny dzień 15 czerwca wystartował II Bieg po Szpik, którego celem jest promocja walki przeciw leukemii oraz poszerzanie bazy dawców szpiku. Bieg wystartował burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz, który biegł z uczestnikami do rogatek miasta. Dystans 215 km na trasie Międzyrzecz-Szczecinek przez trzy województwa, pokonuje 21 zawodników m.in. dawcy, lekarze, przedsiębiorcy, samorządowcy, w tym także burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia.
W Międzyrzeczu zarejestrowanych jest już ponad dwa tysiące osób, którzy mogą pomóc swoim genetycznym bliźniakom.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

16-06-2017

Półkolonie w Domu Europy

Ilustracja do informacji: Półkolonie w Domu Europy
W ostatni tydzień czerwca, na dobry początek wakacji, Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej wraz ze stowarzyszeniem Akcja Miasto serdecznie zaprasza dzieci w wieku 9-12 lat na półkolonie do Domu Europy we Wrocławiu. Będą one miały szansę przyjrzeć się tematowi mobilności w mieście: dowiedzieć się, jak poruszać się najbardziej efektywnie, co nam dają różne sposoby przemieszczania się, jak rozkłada się ruch na ulicach między różnych jego uczestników, jakie znaki drogowe go regulują.
 
Zapisy pocztą elektroniczną na adres e-mail (nalezy podać: imię, nazwisko, wiek dziecka, ewentualne alergie pookarmowe w celu ustalenia menu, liczba miejsc: 20, decyduje kolejność zgłoszeń)
 
14-06-2017

Oferta Parafii pw. Św. Wojciecha

Ilustracja do informacji: Oferta Parafii pw. Św. Wojciecha
 
14-06-2017

Konkurs na najpiękniej ukwiecony balkon i ogród

14-06-2017

Początek sezonu stypendialnego

Ilustracja do informacji: Początek sezonu stypendialnego
Rozpoczyna się „sezon na stypendia” – okres, w którym trwają nabory znacznej części polskich i zagranicznych programów stypendialnych. W związku z tym prezentujemy Państwu największy ogólnopolski serwis o stypendiach i konkursach - www.mojestypendium.pl.
Serwis skierowany jest przede wszystkim do uczniów i studentów poszukujących możliwości finansowania swojego rozwoju naukowego oraz do doktorantów, naukowców, artystów i sportowców. Odwiedzający znajdą w zasobach serwisu nie tylko bazę stypendiów i konkursów. Portal jest również źródłem wiedzy o regulacjach prawnych dotyczących pomocy finansowej dla uczniów i studentów, aktualnych informacji na temat projektowanych zmian oraz o badaniach dotyczących rynku stypendiów w Polsce. Posiada także aktualną bazę organizatorów programów stypendialnych.
W ciągu kilku lat serwis był intensywnie rozwijany i obecnie jest jedynym tak bogatym internetowym źródłem wiedzy o tej tematyce. Bazy www.mojestypendium.pl zawierają ponad 8300 stale aktualizowanych informacji dotyczących szerokiej gamy form wsparcia oferowanego przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, firmy, oraz szkoły wyższe.
Serwis mojestypendium.pl ma również przyjemność zaprezentować dwa spoty promujące możliwości rozwoju. Co może być wsparciem na drodze rozwoju? Przekonaj się: www.youtube.com/watch?v=_ZIwxtnUIMc! Przepis na sukces jest prosty: www.youtube.com/watch?v=POQ63Jjny-k.
W bazie znaleźć można stypendia, konkursy i staże, które pomogą Ci się rozwijać. Wejdź na mojestypendium.pl i poszukaj stypendium dla siebie. W znalezieniu odpowiedniej oferty pomoże Ci tutorial „Jak znaleźć stypendium?”: www.youtube.com/watch?v=oX7KqOS4Rtw.
Serwis prowadzony jest w ramach programu Fundacji Dobra Sieć. Partnerem serwisu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
 
***
Fundacja Dobra Sieć została założona w maju 2009 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Początki FDS to dwa zasadnicze programy: Moje Stypendium i E-wolontariat, które z czasem zaowocowały powstaniem wielu innych działań. Najważniejszym naszym celem jest rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego w Polsce.
 
Kontakt:
Fundacja Dobra Sieć
ul. Marszałkowska 20/22 lok 41
00-590 Warszawa
tel. +48 22 825 70 22
13-06-2017

Gminny Dzień Dziecka - film

Ilustracja do informacji: Gminny Dzień Dziecka - film

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria filmów: Dzień Dziecka 2017 (1)

13-06-2017

Przedłużona rekrutacja na misję gospodarczą do Kazachstanu

Ilustracja do informacji: Przedłużona rekrutacja na misję gospodarczą do Kazachstanu
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 organizuje misję firm do Kazachstanu połączoną z udziałem w Astana EXPO 2017 i targach Kazbuild i Aqua Term, która odbędzie się w I połowie września 2017 r.
 
Termin misji: 6 dni pomiędzy 2 a 9 września 2017 r.
 
Ramowy program zawiera m.in.:
 • udział w Astana EXPO 2017 w Astanie (Dzień Polski, Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze),
 • udział w targach Kazbuild i AquaTerm w Ałmaty,
 • Spotkania B2B z przedsiębiorcami, WPHI Ambasady RP, Izbą Przemysłowo- Handlową,
 • transport, zakwaterowanie, wyżywienie, itp.
 
Astana EXPO 2017 - tematu przewodniego Wystawy – „Energia przyszłości” - Odnawialne źródła energii (OZE, energetyka wiatrowa; technologie związane z przetwarzaniem biomasy i wytwarzaniem energii z odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego; technologie solarne; oprogramowanie do zarządzania OZE); Energetyka tradycyjna (czyste technologie węglowe, technologie wychwytywania, składowania CO2 (CCS), digitalizacja rynku energii); Maszyny i urządzenia górnicze; Inteligentne sieci energetyczne, efektywność energetyczna urządzeń; Budownictwo (efektywność energetyczna budynków; rewitalizacja terenów poprzemysłowych).
 
Targi Kazbuild - jest główną wystawą materiałów budowlanych (narzędzia, urządzenia, materiały budowlane, dachy, elewacje, stolarka otworowa, kamień) i wykończeniowych w Azji Środkowej.
 
Targi AquaTerm - jest jedną z największych wyspecjalizowanych wystaw dotyczących ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę i urządzeń sanitarnych w Azji Centralnej.
 
 
Rekrutacja do 23 czerwca 2017 r. do końca dnia.
 
Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt max 2500 zł.
 
Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail e-mail lub e-mail Formularza Zgłoszeniowego (zał. nr 1) wraz z załącznikami. Wersję papierową należy przesłać po potwierdzeniu udziału w misji.
 
Misja organizowana jest w ramach projektu ”Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych”. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej.
 
Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawcy technicznego (w ramach ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie do skutku.
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami tel: 68 456 53 31 lub email e-mail.
 
13-06-2017

XX-lecie Międzyrzeckiego Koła Wspieramy Młode Talenty - prezentacja

Ilustracja do informacji: XX-lecie Międzyrzeckiego Koła Wspieramy Młode Talenty - prezentacja
31 maja br. Międzyrzeckie Koło Wspieramy Młode Talenty obchodziło swoje XX-lecie. Gratulujemy i życzymy kolejnych pomyślnych lat działalności. Zapraszmy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez przewodniczącą Koła Lidię Woźniak.