Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

18-09-2017

Regulamin Jarmarku Bożonarodzeniowego 2017

Ilustracja do informacji: Regulamin Jarmarku Bożonarodzeniowego 2017
Już 6 grudnia br. odbędzie się II Jarmark Bożonarodzeniowy. Wszystkich chętnych, chcących zaprezentować swoje wyroby i wziąć udział w Jarmarku w charakterze wystawcy prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie karty zgłoszenia, które znajdziecie Państwo poniżej:
 

 
18-09-2017

Eko-festyn „Ekologia na Wesoło”

Ilustracja do informacji: Eko-festyn „Ekologia na Wesoło”
13 września br. w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury odbył się spektakl pt. „Zielony Kopciuszek”, który  zorganizowany został przez gminę Międzyrzecz, w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Przedstawienie skierowane było dla dzieci z przedszkoli i klas zerowych. Projekt został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Spektakl był pierwszą częścią tegorocznej kampanii. Drugi jej etap odbył się 15 września br. Uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół średnich wzięli udział w licznych konkursach o tematyce dotyczącej segregacji odpadów komunalnych. Wszyscy uczestnicy konkursów zostali nagrodzeni upominkami, natomiast placówki oświatowe zostały obdarowane pojemnikami do segregacji papieru oraz tworzyw sztucznych.
Wszystkie nagrody zostały sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

15-09-2017

Życzenia z okazji Światowego Dnia Sybiraka

Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Światowego Dnia Sybiraka
14-09-2017

Informacja nt. spotkania

Ilustracja do informacji: Informacja nt. spotkania
Przewodniczący Komisji Inwestycji, Budownictwa i Mienia Komunalnego zaprasza na spotkanie, które odbędzie się dnia 19 września br. o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Miejskiego. Spotkanie będzie dotyczyło opracowanej koncepcji rewitalizacji rynku. 
14-09-2017

Szkolenie „ABC przedsiębiorcy”

Ilustracja do informacji: Szkolenie „ABC przedsiębiorcy”
13 września br. w sali narad Urzędu Miejskiego odbyło się  bezpłatne seminarium "ABC przedsiębiorcy". Spotkanie zostało zorganizowane przez Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp. oraz Burmistrza Międzyrzecza. Szkolenie miało na celu wyjaśnienie nowych zasad rozliczeń ZUS od 1 stycznia 2018 r. – e-składka. Uczestniczyli w nim przedstawiciele przedsiębiorstw oraz instytucji z gminy Międzyrzecz.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12-09-2017

Oferta na wynajem pawilonu handlowego przy ul. Piastowskiej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12-09-2017

Obwieszczenie o powszechnej deratyzacji

Ilustracja do informacji: Obwieszczenie o powszechnej deratyzacji
OBWIESZCZENIE
O POWSZECHNEJ DERATYZACJI
 
Na podstawie § 27 uchwały Nr XXII/195/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia     25 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2016 r. poz. 1152.), Burmistrz Międzyrzecza w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Międzyrzeczu podaje do wiadomości:
 
1. Wszyscy zarządcy, użytkownicy i władający obiektami budowlanymi, węzłami cieplnymi, siecią kanalizacyjną we wszystkich miejscowościach gminy Międzyrzecz powinni przeprowadzić akcję tępienia szczurów i myszy w dniach 2.10.2017 r. do 31.10.2017 r.
 
2 W obiektach należących do Międzyrzeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Zakładu Gospodarki Lokalowej, Spółdzielni Mieszkaniowych i innych, zakładów pracy, deratyzację przeprowadzają specjalistyczne zakłady deratyzacyjne.
W budynkach mieszkalnych i gospodarczych posesji prywatnych dopuszcza się przeprowadzenie deratyzacji we własnym zakresie przy użyciu środków dostępnych w handlu.
 
3. Właściciele i użytkownicy wykonujący zabieg we własnym zakresie zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji wg wskazań podanych na opakowaniach środków biobójczych, w miejscach pojawiania się gryzoni, a w szczególności w śmietnikach, komórkach, piwnicach, budynkach gospodarczych itp. Miejsca łatwo dostępne, w których zostały wyłożone środki deratyzacyjne powinny być oznakowane znakami i napisami.
 
4. Właściciele, zarządcy, użytkownicy nieruchomości wymienieni w pkt. 2 zobowiązani są w związku z akcją deratyzacji dokonać w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia oraz usunąć z terenu i pomieszczeń wszelkie odpadki żywnościowe mogące stanowić żer dla gryzoni.
 
5. W czasie trwania akcji deratyzacji należy pouczyć dzieci o grożącym niebezpieczeństwie zatrucia oraz trzymać w zamknięciu żywy inwentarz.
 
6. Kontrola i nadzór nad wykonaniem uchwały należy do upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego oraz Policji i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu.
 
Państwowy Powiatowy                                 Burmistrz  Międzyrzecza                                                                                
  Inspektor Sanitarny
   w Międzyrzeczu
12-09-2017

Uwaga! Głośna próba syren alarmowych

Ilustracja do informacji: Uwaga! Głośna próba syren alarmowych
Informujemy, iż w dniu 28 września br. w godzinach 12.00 -12.30, przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych nadając sygnał akustyczny:
 
- ogłoszenie alarmu- modulowany dźwięk syreny trwający 3 min.,
- odwołanie alarmu- ciągły dźwięk syreny, trwający 3 min.
 
08-09-2017

UWAGA! Bezpłatne porady prawne

Ilustracja do informacji: UWAGA! Bezpłatne porady prawne
W dniu 16.09.2017r. (sobota) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu odbędą się bezpłatne porady prawne i psychologiczne dla osób doświadczających przemocy i innych przestępstw.
 
Zapisy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13B, tel. 95 742 78 27.
 
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA.
 
 
08-09-2017

Informacja nt. możliwości ubiegania się o pomoc w przypadku wystpienia przymrozków wiosennych w gospodarstwach rolnych

Ilustracja do informacji: Informacja nt. możliwości ubiegania się o pomoc w przypadku wystpienia przymrozków wiosennych w gospodarstwach rolnych