Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

15-03-2016

Komunikat dla mieszkańców

Ilustracja do informacji: Komunikat dla mieszkańców
14-03-2016

Oferta Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kęszycy Leśnej

11-03-2016

Komunikat dla mieszkańców

Ilustracja do informacji: Komunikat dla mieszkańców
W poniedziałek 14 marca br. z uwagi na przygotowanie zieleni miejskiej na wiosnę, na ulicy Młyńskiej, w okolicach skrzyżowania z ulicami Waszkiewicza - Świerczewskiego mogą mieć miejsce chwilowe utrudnienia w ruchu w godzinach 9:00-11:00. Za utrudnienia przepraszamy, prosimy o wyrozumiałość.
11-03-2016

Spotkanie w sprawie organizacji obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski

Ilustracja do informacji: Spotkanie w sprawie organizacji obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski
10 marca br. w sali narad międzyrzeckiego ratusza odbyło się kolejne już spotkanie komitetu roboczego ds. organizacji obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski, które odbędą się w Międzyrzeczu dnia 18 czerwca. W spotkaniu wzięli udział dyrektor generalny LUW Roman Sondej, Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa, przedstawiciel Kurii Diecezji Zielonogórsko-Gorzowkiej, burmistrz Remigiusz Lorenz, zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg, sekretarz gminy Anna Sawka, , dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Izabella Korejwo, dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej Andrzej Kirmiel. Podczas spotkania doprecyzowano program obchodów, a także dyskutowano nt. zaangażowania międzyrzeckich szkół w tę uroczystość. Dyrektor Roman Sondej poinformował, że wojewoda złożył wniosek o objęcie wydarzenia patronatem Prezydenta RP i obecnie oczekujemy na odpowiedź. Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na 31 marca.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11-03-2016

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Dnia Sołtysa
10-03-2016

Posprzątajmy razem cmentarz

Ilustracja do informacji: Posprzątajmy razem cmentarz
Towarzystwo Historyczne Ziemi Międzyrzeckiej zaprasza wszystkich mieszkańców do pomocy w uprzątnięciu dawnego cmentarza przy międzyrzeckim szpitalu. Akcja odbędzie się dnia 12 marca br. (sobota) o godz. 10:00. Organizatorzy proszą o zabranie ze sobą grabi i rękawic. Jeśli w tym dniu będzie padał deszcz, akcja przeniesiona zostanie na 19.03.
09-03-2016

Startuje Rybacki Program Stypendialny 2016 – 2022

Ilustracja do informacji: Startuje Rybacki Program Stypendialny 2016 – 2022
Już w czerwcu wystartuje nowa edycja Rybackiego Programu Stypendialnego, finansowanego głównie ze środków  pozyskanych w ramach 1% zwrotu z podatku PIT. Poprzednia edycja umożliwiła nam wsparcie 340 uczniów / uczennic na łączną kwotę 96.183,50 zł i nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa :-). Program w całości jest dedykowany pamięci Jana Jakuba Volmera (1753-1836), wspaniałego społecznika, znanego w kraju i daleko poza jego granicami przedsiębiorcy i przede wszystkim obywatela powiatu Międzyrzeckiego (woj. Poznańskie), powstałego w drodze Ustawy Sejmu Wielkiego z dnia 2 listopada 1791 r. pn. Rozkład województw, ziem i powiatów, z oznaczeniem miast, a w nich miejsc konstytucyjnych dla sejmików w prowincjach Koronnych i W. Ks. Litewskiego krótko funkcjonującego powiatu, w większości zbliżonego do obszaru na którym działa dziś nasze rybackie stowarzyszenie.
O czym warto pamiętać:
1. Konkurs wystartuje w połowie czerwca i potrwa do połowy lipca br.
2. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące składania wniosku i sposobu jego oceny znajdą się na stronie internetowej www.lgrow.pl, w ogłoszeniu konkursowym oraz w Rybadiu.
3.  Wszystkich zainteresowanych konkursem prosimy o zwrócenie uwagi na to, że obok zdobytych ocen i udziału w konkursach będziemy oceniać również działalność społeczną i czytelnictwo. W załączeniu wzór wniosku oraz obowiązujący w roku bieżącym regulamin programu.
 
 
08-03-2016

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Dnia Kobiet
07-03-2016

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Międzyrzecza

Ilustracja do informacji: Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Międzyrzecza
Ja co roku, w hali widowiskowo-sportowej w Międzyrzeczu odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Międzyrzecza. W tegorocznym turnieju wzięło udział 209 par tanecznych z 35 klubów z terenu Polski, m.in. ze Szczecina, Poznania, Warszawy, Leszna, Zielonej Góry, Gorzowa Wlkp., Jeleniej Góry, Stargardu Szczecińskiego i  Radomia. Z powiatu międzyrzeckiego KTT Fan Dance Międzyrzecki Ośrodek Kultury i Fantazja ze Skwierzyny. Wyniki par z Międzyrzecza przedstawiają się następująco:
- w kat. do lat 7 H, I miejsce zajęli Bartosz Dobosiewicz i Natalia Środa, II pozycja przypadła parze Jan Orzłowski i Maja Dobosiewicz,
- w kat. 8-9 lat H, II miejsce zdobyli Dawid Dobrowolski i Olivia Michalska,
- w kat. 14-15 lat F, I miejsce wywalczyli Bartosz Zimniewicz i Anna Guzowska.
 
W klasie A pow.15 lat w stylu LA I miejsce wytańczyła para Michał Sługocki i Joanna Karczewska z Centrum Tańca Radom, która z rąk burmistrza Remigiusza Lorenza  otrzymała okazały puchar. Burmistrz pogratulował parze wspaniałego wyniku i  życzył kolejnych tanecznych sukcesów.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Międzyrzecza

07-03-2016

XX sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: XX sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
 
            Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
 
15 marca 2016 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
 2. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Międzyrzecz w 2015 roku.
 3. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Międzyrzecz w 2015 roku.
 4. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie wniosku o zniesienie urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego.
 5. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie przyznania w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 6. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego.
 7. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
 9. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz.
 10. Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Skarbu Państwa, w imieniu i na rzecz którego prawo własności wykonuje Starosta Powiatu Międzyrzeckiego, nieruchomości położonej w obrębie 0014 Bobowicko.
 11. Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Skarbu Państwa, w imieniu i na rzecz którego prawo własności wykonuje Agencja Nieruchomości Rolnych, nieruchomości położonej w obrębie 0002 Międzyrzecz – 2.
 12. Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie 0002 Międzyrzecz – 2 zajętej pod drogę.
 13. Podjęcie uchwały (projekt nr 10) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w obrębie 0002 Międzyrzecz – 2 nieodpłatną służebnością gruntową.
 14. Podjęcie uchwały (projekt nr 11) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Skarbu Państwa, w imieniu i na rzecz którego prawo własności wykonuje Agencja Nieruchomości Rolnych, nieruchomości położonej w obrębie 0016 Wysoka.
 15. Podjęcie uchwały (projekt nr 12) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 5 lat.
 16. Podjęcie uchwały (projekt nr 13) w sprawie opłaty prolongacyjnej.
 17. Podjęcie uchwały (projekt nr 14) zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 18. Podjęcie uchwały (projekt nr 15) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016.
 19. Podjęcie uchwały (projekt nr 16) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2016 -2024.
 20. Podjęcie uchwały (projekt nr 17) w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Międzyrzecz na rok 2016.
 21. Podjęcie uchwały (projekt nr 18) w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Międzyrzecz dotyczących projektów statutów.
 22. Podjęcie uchwały (projekt nr 19) w sprawie zmiany nazw ulic.
 23. Sprawozdania Komisji Rady z działalności w roku 2015.
 24. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli wykorzystania rezerw celowych w roku 2015.
 25. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 26. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 27. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 28. Wolne wnioski i informacje.
 29. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
           w Międzyrzeczu
 
              Maria Kijak