Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

05-01-2018

OGÓLNOPOLSKI konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Ilustracja do informacji: OGÓLNOPOLSKI konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”
Drodzy mieszkańcy wsi, liderzy, sołtysi, samorządowcy, serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w ogólnopolskim konkursie „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Samorządami Województw. Patronat medialny objął miesięcznik „Gazeta Sołecka”.
Ideą konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców oraz korzystnie wpływają na warunki życia na wsi. Celem konkursowej promocji  oraz prezentacji nagrodzonych i wyróżniających się zgłoszeń będzie m.in.:
– upowszechnienie wiedzy oraz informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego,
– krzewienie dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, prezentacja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego,
– popularyzowanie w środowiskach wiejskich informacji i  wiedzy w zakresie możliwości, jakie stworzyło wejście w życie ustawy o funduszu sołeckim.

Ogólnopolski konkurs „FUNDUSZ SOŁECKI – NAJLEPSZA INICJATYWA” skierowany jest do wszystkich sołectw, które na przestrzeni lat 2010–2017 zrealizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. Ważne jest jednak, aby pieniądze przekazane z  funduszu sołeckiego oraz suma środków stanowiących wkład własny sołectwa nie były mniejsze mniejszy niż 50 % wartości zgłoszonego przedsięwzięcia.
W województwach, w których została bądź zostanie przeprowadzona edycja wojewódzka konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, laureat I miejsca tejże edycji przechodzi do etapu ogólnopolskiego konkursu. Dotyczy to w tym roku Wielkopolski, gdzie konkurs został zapoczątkowany, a jego wojewódzka edycja przeprowadzona wiosną 2017 roku wyłoniła już laureata, który bierze udział w edycji ogólnopolskiej.  W listopadzie i grudniu br. zostanie przeprowadzony podobny regionalny konkurs na terenie województwa małopolskiego i województwa łódzkiego, który wyłoni kandydata do edycji centralnej. 
Oznacza to, że sołectwa z obszaru województw:  wielkopolskiego i małopolskiego oraz łódzkiego nie dokonują zgłoszeń projektów do konkursu ogólnopolskiego.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe i terminowe złożenie bądź przesłanie formularza zgłoszeniowego, zawierającego opis projektu wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin.  Pełna treść regulaminu konkursu wraz z niezbędnymi załącznikami dostępna jest na stronach internetowych: www.kss.org.pl; www.funduszesoleckie.eu oraz stronach internetowych Samorządów Województw.
Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa 10 stycznia 2018 r.  – decyduje data wpływu do biura Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
Oceny zgłoszonych projektów będzie dokonywać komisja konkursowa składająca się z zespołu ekspertów reprezentujących Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z przedstawicielami Samorządów Województw, które podjęły współpracę przy realizacji konkursu.
Dla sołectw, które zdobędą trzy najwyższe miejsca w konkursie ogólnopolskim przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Będą one współfinansowane ze środków otrzymanych od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach realizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Programu pod nazwą „Wspieranie Organizacji Pozarządowych 2017”.
Przewidziano również nagrody i dyplomy dla zdobywców ewentualnych wyróżnień oraz dyplomy i upominki pamiątkowe dla pozostałych laureatów edycji ogólnopolskiej.
Ocena zgłoszeń konkursowych zostanie zakończona w lutym 2018 roku, natomiast uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród dla laureatów edycji ogólnopolskiej nastąpi 9 marca 2018 r. w Nadarzynie podczas okolicznościowej konferencji  towarzyszącej krajowym obchodom Dnia Sołtysa.
Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów
(Joanna Kukulska, tel. 797 901 115, e-mail: e-mail;
Grażyna Sędziak, tel. 797 901 112, e-mail: e-mail).
 
Dokumenty do pobrania.
1 .Regulamin konkursu plik.pdf
2 .Formularz zgłoszeniowy plik.doc
3. Oświadczenie autora zdjęć  plik.pdf
4. Ankieta ewaluacyjna  plik.doc
04-01-2018

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych - Wschowa 9.01.2018 r.

03-01-2018

Podsumowanie programu Szkolny Klub Sportowy – tworzymy SKS-ową społeczność!

Ilustracja do informacji: Podsumowanie programu Szkolny Klub Sportowy – tworzymy SKS-ową społeczność!
Szkolny Klub Sportowy to projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki nawiązujący do dawnej formuły sportowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i  ponadpodstawowych. Pierwsza edycja programu była rekordowa pod wieloma względami - odbyło się  855 tys. zajęć przeprowadzonych przez ponad 13 tys. nauczycieli, w których w sumie uczestniczyło ponad 280 tys. dzieci i  młodzieży. Skala programu jest imponująca, ale to dopiero początek! Minister Sportu i  Turystyki Witold Bańka, zapowiedział, że celem na kolejną edycję programu jest objęcie programem 100 % gmin i zwiększenie liczby dzieci i młodzieży szkolnej regularnie uprawiającej sport. Program wspiera PKN Orlen.
 
Dlaczego warto? Dlaczego trzeba?
Specjaliści alarmują, że tylko nieliczne przypadki spośród ponad 2 000 dzieci przebadanych na zlecenie Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego nie mają wad postawy.
Te wyniki nie mogą jednak dziwić, skoro z badań przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli wynika, że 15 proc. uczniów klas IV– VI szkoły podstawowej i  30 proc. licealistów w ogóle nie bierze udziału w zajęciach z wychowania fizycznego.
Najprostszym i najtańszym lekarstwem na przeciwdziałanie tym niepokojącym tendencjom jest regularna aktywność fizyczna. Światowa Organizacja Zdrowia, rekomenduje, aby każde dziecko w wieku szkolnym przynajmniej przez godzinę dziennie było aktywne ruchowo. Program Szkolny Klub Sportowy, poprzez swoje fundamentalne założenia, bezpośrednio przyczynia się do realizacji tego zadania.
 
O programie – województwo dolnośląskie
Podstawowym celem programu jest doprowadzenie do wzrostu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Jest to również środek służący zapobieganiu epidemii otyłości i wad postawy wśród najmłodszych, a dla nauczycieli okazja do odkrywania i  rozwijania talentów pośród swoich podopiecznych.
Pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach programu SKS są prowadzone  w  różnorodnych i dostosowanych do potrzeb uczestników formach, odbywają się dwa razy w tygodniu w jednostkach 60-minutowych. W województwie lubuskim w zajęciach SKS uczestniczyło ponad 7 tys. dzieci z 275 szkół na terenie całego województwa. Programem objęto 14 powiatów i 61 gmin! 
 
Program SKS to przede wszystkim ludzie
Zajęcia w ramach programu SKS są prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, którzy odgrywają niezwykle istotną rolę w realizacji programu. To właśnie oni najlepiej znają predyspozycje i  zainteresowania swoich podopiecznych, wiedzą w jaki sposób ich zmotywować, a także jak wskazać właściwą ścieżkę rozwoju. Doceniamy ich zaangażowanie  i wierzymy, że takie działania są w stanie rozbudzić w dzieciach i  młodzieży pasję do sportu oraz aktywności fizycznej.
Kluczową rolę odgrywają również operatorzy wojewódzcy, którzy odpowiadają za rekrutację nauczycieli, monitoring zadania na terenie województwa i współpracę z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. To właśnie sprawna i owocna  współpraca zaangażowanych podmiotów umożliwia prawidłową realizację programu.
 
SKS łączy POKOLENIA – tworzymy SKS-ową społeczność!
Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, krajowy operator programu Szkolny Klub Sportowy zorganizował konkurs filmowy „SKS łączy POKOLENIA”.  Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, uczestników programu oraz ich opiekunów i  rodzeństwa, zaprezentowano, że wspólne ćwiczenia, poza nutką rywalizacji to też świetna zabawa. SKS to pasja, współpraca i wsparcie, ale i mnóstwo pozytywnej energii oraz ogromna radość z tego, że spędza się czas aktywnie! W konkursie wzięła udział Szkoła Podstawowa nr 1 w Szklarskiej Porębie, serdeczne gratulacje i podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie filmu #SKSłączyPOKOLENIA.
Wszystkie filmy są dostępne na profilu - www.facebook.com/szkolnyklubsportowy .
 
II edycja programu już niebawem
Zachęcamy do zapoznania się z Decyzją Ministra Sportu i Turystyki i aktywnego uczestnictwa w projekcie! Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:
 
Za rekrutację szkół do programu odpowiadają operatorzy wojewódzcy i to z nimi należy się kontaktować w celu dołączenia do programu. Lista operatorów wojewódzkich oraz szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie www.szkolnyklubsportowy.pl .
 
 
03-01-2018

Złóż wniosek na przyznanie stypendium sportowego

31-12-2017

Noworoczne życzenia

Ilustracja do informacji: Noworoczne życzenia
28-12-2017

Pamiętajcie o swoich zwierzakach podczas zabaw sylwestrowych!

Ilustracja do informacji: Pamiętajcie o swoich zwierzakach podczas zabaw sylwestrowych!
27-12-2017

Międzyrzeczanie zasiedli przy wspólnym wigilijnym stole

Ilustracja do informacji: Międzyrzeczanie zasiedli przy wspólnym wigilijnym stole
Tuż przed świętami, w czwartkowy wieczór, burmistrz Remigiusz Lorenz spotkał się z mieszkańcami przy świątecznym stole, podczas Wigilii Gminnej. Burmistrz wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Marią Kijak życzyli spokojnych świąt w rodzinnym gronie, pełnych wiary, nadziei i miłości. Ksiądz Marek Rogeński SAC przeczytał fragment ewangelii św. Łukasza i zaprosił wszystkich do podzielenia się opłatkiem.
Na stołach królowały tradycyjne, świąteczne potrawy, pierogi z kapustą i grzybami, karp, kluski z makiem. Prawdziwe święta nie mogą się odbyć bez wizyty świętego Mikołaja, który również tego dnia wraz ze śnieżynkami przybył na międzyrzecką halę, by obdarować wszystkich słodkościami.
Serdecznie dziękujemy kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pracownikami, którzy tak wspaniale przygotowali gminną Wigilię.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

37Galeria zdjęć: Międzyrzeczanie zasiedli przy wspólnym wigilijnym stole

22-12-2017

8 stycznia 2018 r. - Urząd Miejski w Międzyrzeczu będzie nieczynny.

Ilustracja do informacji: 8 stycznia 2018 r. - Urząd Miejski w Międzyrzeczu będzie nieczynny.
UWAGA!

Informujemy, że 8 stycznia 2018 r.
Urząd Miejski w Międzyrzeczu będzie nieczynny.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Międzyrzecza jest
to dzień wolny od pracy w zamian za święto 6 stycznia,
które przypadło w sobotę.
22-12-2017

Jarmark Mikołajkowy 2017

Święta tuż, tuż! Przypomnijmy sobie radosną atmosferę, jaka panowała podczas naszego Jarmarku Mikołajkowego.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria filmów: Jarmark Mikołajkowy 2017 (1)