Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

01-09-2017

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym

30-08-2017

Zapraszamy na bezpłatne seminarium ABC przedsiębiorcy

Ilustracja do informacji: Zapraszamy na bezpłatne seminarium ABC przedsiębiorcy
30-08-2017

Obwieszczenie Burmistrza Międzyrzecza

Ilustracja do informacji: Obwieszczenie Burmistrza Międzyrzecza
29-08-2017

Gminne Święto Plonów w Kęszycy Leśnej

Ilustracja do informacji: Gminne Święto Plonów w Kęszycy Leśnej
W tym roku gospodarzem Gminnych Dożynek była Kęszyca Leśna. Świętowanie rozpoczęła uroczysta msza święta, po której korowód z wieńcami udał się na plac dożynkowy, gdzie odbyła się ceremonia dożynkowa. Zgodnie z dożynkową tradycją starościna Dominika Puls wraz ze starostą Jarosławem Atamanem przekazali bochen chleba z tegorocznych zbiorów burmistrzowi Remigiuszowi Lorenzowi, który zaprosił gości do wspólnego częstowania chlebem.
Podczas części artystycznej wystąpiła Orkiestra Dęta z Grochowa, a także rodzime zespoły: Kęszyczanki, chór Piccolo, Międzyrzecki Chór Kameralny, Nietoperzanie, Echo oraz Klub Tańca Towarzyskiego „Fun Dance”. Nieodłącznym elementem każdego Święta Plonów jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Specjalnie powołana komisja oceniła 13 zgłoszonych wieńców i jednogłośnie wydała werdykt, iż I miejsce zdobyło sołectwo Bukowiec. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna z zespołem Astor.
Jednym z punktów dożynkowego programu było ogłoszenie wyników konkursu na najładniej ukwiecony balkon i ogród przydomowy. W kategorii na najładniej ukwiecony balkon I miejsce zdobyła Krystyna Guśniowska. W kategorii na najładniej ukwiecony ogród I miejsce przypadło Iwonie Kostrzewie, II – Annie i Mariuszowi Ciągło, III – Danucie Wojciechowskiej. Komisja przyznała również dwa wyróżnienia, które trafiły do Jolanty Matuszewskiej i Krystyny Guśniowskiej.
Serdecznie dziękujemy fundatorom nagród: firmie Karle Sp. z o.o. – Brico Marche, PPHU Omega – Market Mrówka, firmie Dom i Ogród Zbigniew Laskowski, Centrum Ogrodniczemu Tomasz Bożek.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

99Galeria zdjęć: Gminne Święto Plonów w Kęszycy Leśnej

25-08-2017

Kolejne dofinansowanie dla gminy Międzyrzecz

Ilustracja do informacji: Kolejne dofinansowanie dla gminy Międzyrzecz
Z przyjemnością informujemy, iż po długotrwałych staraniach otrzymaliśmy dofinasowanie rzędu 85 % - to jest 4 641 884,25 zł na realizację projektu rewitalizacji terenów zielonych. Projekt „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu” ma na celu upiększenie i zwiększenie obszarów zielonych oraz budowę niezbędnej infrastruktury, w tym ścieżek.
 
Zakres projektu obejmuje następujące obszary:
Zadanie 1: Rozwój zieleni - Park przy ul. Stoczniowców Gdańskich
Zadanie 2: Rozwój zieleni - Ogródek Jordanowski i Skwery wzdłuż ul. Staszica
Zadanie 3: Rozwój zieleni - Promenada nad Obrą
Zadanie 4: Rozwój zieleni - Bulwar Jana Pawła II
Zadanie 5: Rozwój zieleni - Skwer „Kaczy Dołek”
Zadanie 6: Rozwój zieleni - Tereny zieleni przy ul. Podzamcze
Zadanie 7: Rozwój zieleni - Tereny zieleni „Łąka kolejowa”
Zadanie 8: Rozwój zieleni - Teren zieleni przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich
Zadanie 9: Rozwój zieleni -Skwer przy ulicy Jacka Malczewskiego
Zadanie 10: Rozwój zieleni -Teren zieleni przy folwarku
Zadanie 11: Rozwój zieleni -Planty w Międzyrzeczu

Proces rewitalizacji będzie trwał 2 lata, a pierwsze prace rozpoczną się już w 2018 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

25-08-2017

Monitoring na miejskich placach zabaw już działa

Ilustracja do informacji: Monitoring na miejskich placach zabaw już działa
W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych międzyrzeczan, na 3 placach zabaw na terenie miasta – przy ul. Stoczniowców Gdańskich 1970, przy Bulwarze Jana Pawła II, na ul. Krasińskiego -  zainstalowany został system monitoringu. Mamy nadzieję, iż zapobiegnie to również aktom wandalizmu, jakie często występowały w tych miejscach i nie tylko. Koszt inwestycji wyniósł niespełna 30 tys. zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

25-08-2017

Oferta stowarzyszenia "Kęszyczanki" z Kęszycy Leśnej

23-08-2017

Informacja o XXXIX sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o XXXIX sesji Rady Miejskiej
Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
 
Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia
6 września 2001 r. informuję, że
29 sierpnia 2017 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
 2. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie „Organizacja lokalnego EKO-FESTYNU w Międzyrzeczu pn. „Ekologia na wesoło”.
 3. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat.
 4. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 5 lat oraz zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 5. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie wyrażenia woli współpracy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Międzyrzecz w realizacji wspólnego przedsięwzięcia.
 6. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego.
 7. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Międzyrzecz
 8. Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały (projekt nr 9) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2017 – 2031.
 11. Podjęcie uchwały (projekt nr 10) o zmianie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 12. Podjęcie uchwały (projekt nr 11) w sprawie przyjęcia Programu „Międzyrzecz Weteranom”.
 13. Podjęcie uchwały (projekt nr 12) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Międzyrzecz.
 14. Podjęcie uchwały (projekt nr 13) w sprawie nadania nazwy pasażowi.
 15. Podjęcie uchwały (projekt nr 14) w sprawie nadania nazwy rondu.
 16. Podjęcie uchwały (projekt nr 15) w sprawie nadania nazwy rondu.
 17. Podjęcie uchwały (projekt nr 16) w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Międzyrzecz.
 18. Podjęcie uchwały (projekt nr 17) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony, w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poprawę warunków pod budowę garażu.
 19. Podjęcie uchwały (projekt nr 18) w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury.
 20. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 21. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 22. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
                Maria Kijak
22-08-2017

XII Turniej tenisowy im. Henryka Dobrowolskiego za nami

Ilustracja do informacji: XII Turniej tenisowy im. Henryka Dobrowolskiego za nami
XII już turniej im. Henryka Dobrowolskiego pod patronatem Burmistrza Międzyrzecza odbył się  w weekend 18-20 sierpnia na kortach w Międzyrzeczu. W turnieju wzięło udział niespełna 50 zawodników i zawodniczek z całego kraju, a także z Luksemburga, Holandii i Anglii. Gościem specjalnym był pan Zenon Laskowik, który brał czynny udział w turnieju. Po zakończeniu gier finałowych nagrody wręczyli organizatorzy wraz z burmistrzem Remigiuszem Lorenzem.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

21-08-2017

Komunikat burmistrza Międzyrzecza w sprawie połączenia jednostek kultury

Ilustracja do informacji: Komunikat burmistrza Międzyrzecza w sprawie połączenia jednostek kultury
Szanowni Państwo,
w związku z pojawiającymi się po raz kolejny nieprawdziwymi informacjami, dotyczącymi rzekomej likwidacji Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, pragnę zdementować budzące niepokój społeczny plotki, jednocześnie informując opinię publiczną o zamierzonych działaniach. Jako Burmistrz Międzyrzecza informuję, że złożyłem projekt uchwały, która stanowi pierwszy etap procedury połączenia gminnych instytucji kultury: Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu oraz Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie w jedną instytucję kultury - Międzyrzecki Ośrodek Kultury w Międzyrzeczu. Organizatorem obu podmiotów jest w chwili obecnej Gmina Międzyrzecz.
 
Podstawę dla podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 18 ust. 1 ustawy z dnia  25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) zgodnie, z którym organizator może dokonać połączenia instytucji kultury (w tym instytucji kultury prowadzących działalność w różnych formach) lub podziału instytucji kultury. Zgodnie z art. 18 ust. 3 tejże ustawy organizator jest obowiązany na 3 miesiące przed wydaniem aktu o połączeniu lub podziale instytucji kultury podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynach takiej decyzji. Tak też w chwili obecnej czynię poddając Radzie Miejskiej pod rozważenie projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia jednostek kultury. Mając na uwadze art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446z późn. zm.), należy stwierdzić, iż to rada gminy jest kompetentna do podjęcia uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach połączenia.
 
Należy zauważyć, iż w przedmiotowej sytuacji ma miejsce połączenie instytucji kultury obejmujących szczególne formy prowadzenia działalności kulturalnej. Dlatego proces ten będzie podlegał szczegółowej procedurze wynikającej  - oprócz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – m.in. z ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.). Przewidują one w szczególności konieczność podjęcia szeregu aktów, a także obowiązki w zakresie uzgadniania i opiniowania.
Powyższe działanie w żaden sposób nie prowadzi do likwidacji Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, którego działalność jest jednym z głównych walorów turystycznych w gminie Międzyrzecz i na którego rozwoju gmina koncentruje się od lat. Dlatego też na terenie MRU poczyniono szereg inwestycji, które mają na celu zwiększenie atrakcyjności tego unikatowego w skali kraju obiektu. Gmina nieodpłatnie przejęła od Agencji Nieruchomości Rolnych obiekty PZ.W. 727 i 724, które dotychczas były przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu. Obszar, które zajmuje muzeum został dokładnie oczyszczony, zlikwidowano nielegalne wysypisko śmieci, na którym zlokalizowany jest obiekt PZ.W. 719. Wyznaczono szlak rowerowy, który zrealizowany zostanie we współpracy z Nadleśnictwem Międzyrzecz. Zamontowano nowoczesny system elektronicznego monitorowania prac. Gmina Międzyrzecz nigdy nie dopuści do tego, aby tak ważna instytucja, jakim jest Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie została zlikwidowana, czy choćby ograniczona w jakikolwiek sposób.
Utworzenie jednej instytucji kultury umożliwi efektywne planowanie i organizację pracy, w szczególności w zakresie obsługi administracyjnej i finansowej. Pozwoli również na ułatwienie i zintegrowanie współdziałania między poszczególnymi formami organizacyjnymi prowadzenia działalności kulturalnej. Umożliwi lepsze wykorzystanie kadry wyspecjalizowanej do pracy przy realizacji zróżnicowanych zadań nowopowstałej instytucji kultury. Ponadto, możliwe będzie prowadzenie jednolitej obsługi administracyjnej i marketingowej (m.in. reklamy, strona internetowa) przedsięwzięć organizowanych przez nowotworzoną jednostkę.
 
Połączenie sprawi, że nowa instytucja kultury będzie posiadała znaczny potencjał, co może przełożyć się na kwestie pozyskiwania dofinansowania ze środków unijnych oraz współpracy z innymi instytucjami (w tym zagranicznymi), przez co może przyczynić się do jeszcze bardziej gospodarnego wykorzystywania środków publicznych przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego poziomu realizowanych zadań z zakresu kultury (lub nawet poprawy w tym zakresie).
Połączenie instytucji kultury w żaden sposób nie ograniczy więc dotychczasowej działalności Muzeum, a wręcz przeciwnie – wprowadzenie większego wachlarza działalności kulturalnej pozwoli na znaczące poszerzenie jego oferty. W tym roku zorganizowano już na terenie obiektu koncert muzyki klasycznej – „Przedsionek Raju” oraz pokaz filmu niemego, oprawiony muzycznie przez zespół Agressiva 69. Ponadto w przyszłości na terenie muzeum planowane jest zorganizowanie masowej imprezy o charakterze rozrywkowo – militarnym, której pomimo wykazanej woli, nie udało się dotychczas zrealizować.
 
Racjonalnym argumentem połączenia wskazanych jednostek jest uporządkowanie ich struktury. Redukcja podwójnych etatów administracyjnych MRU oraz MOK (dyrektor, stanowisko księgowo - kadrowe) wygeneruje oszczędności w postaci ok. 170.000, 00 zł rocznie oraz zdecydowanie usprawni ich współfunkcjonowanie.
 
Utworzenie jednej jednostki zdecydowanie poprawi możliwość kreowania dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki pomocowe. Przy działalności kulturalnej, w szczególny sposób instytucja ta winna umiejętnie poszukiwać i pozyskiwać jak największą liczbę środków pozabudżetowych, w tym unijnych (RPO, Interreg, EFS) oraz ministerialnych. Wobec powyższego konieczne jest stworzenie takiej jednostki, która w obszarze swojego funkcjonowania jest w stanie wykonać wszelkie zadania na rzecz rozwoju i promocji gminy Międzyrzecz. Nie dotyczy to tylko ww. kwestii pozyskiwania środków pomocniczych, ale również zdecydowanego poszerzenia oferty kulturalnej nowopowstałego Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu.
Jeszcze raz pragnę podkreślić, iż Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie nie ulegnie likwidacji, tylko znajdzie się w nowej strukturze jednostki.
 
                                                                                                                                             Burmistrz Międzyrzecza
                                                                                                                                               Remigiusz Lorenz