Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

29-04-2016

Spotkanie stowarzyszenia „Pro Europa Viadrina” w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Spotkanie stowarzyszenia „Pro Europa Viadrina” w Międzyrzeczu
28 kwietnia 2016 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”.
 
Spotkanie zorganizowane zostało przez Grupę Ekspercką, w związku z analizą potrzeb transgranicznego projektu dotyczącego orientacji zawodowej uczniów, potencjalnie realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Celem spotkania było przedstawienie idei projektu oraz dyskusja i wypracowanie diagnozy potrzeb oraz zainteresowania strony polskiej współpracą.
Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że widzą potrzebę organizacji takich projektów. Wskazali na fakt, jak istotne jest w obecnych czasach posiadanie dobrego, konkretnego zawodu. Podkreślili, że współpraca transgraniczna, wspólne targi pracy, a także wymiana uczniów i nauczycieli byłaby dobrym krokiem do aktywnego działania.
Na zakończenie ustalono, że w ciągu dwóch miesięcy odbędzie się kolejne,  polsko-niemieckie spotkanie w sprawie projektu.     

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

28-04-2016

Gra miejska z okazji Dnia Patrona Szkoły Podstawowej nr 2

Ilustracja do informacji: Gra miejska z okazji Dnia Patrona Szkoły Podstawowej nr 2
28 kwietnia br. z okazji Dnia Patrona Szkoły Podstawowej nr 2, uczniowie uczestniczyli w grze miejskiej. Jednym z punktów patrolowych zabawy był ratusz miejski, gdzie dzieci otrzymały słodki upominek ufundowany przez burmistrza Remigiusza Lorenza. Uczniowie mieli do zdobycia kilka innych punktów w mieście, m.in. bibliotekę, zamek i plac przy Pomniku Tysiąclecia Państwa Polskiego. Zabawa rozpoczęła się na boisku szkolnym, które było pierwszym punktem kontrolnym, a zakończyła uroczystym apelem poświęconym patronowi szkoły Szarym Szeregom.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

28-04-2016

Burmistrz Międzyrzecza zaprasza obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Ilustracja do informacji: Burmistrz Międzyrzecza zaprasza obchody Święta Konstytucji 3 Maja
26-04-2016

Zapraszamy na mammografię

Ilustracja do informacji: Zapraszamy na mammografię
25-04-2016

XXI sesja Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: XXI sesja Rady Miejskiej
Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
 
            Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
26 kwietnia 2016 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
 2. Sprawozdania z działalności spółek gminnych: ZEC, MTBS, MPWiK i Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „PUBR” za 2015 rok.
 3. Raport z działań Gminy Międzyrzecz na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
 5. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz – rejon ulic Wita Stwosza i Krasińskiego.
 6. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz w rejonie ulic Marcinkowskiego, Kwiatowej i Rolnej.
 7. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie wniosku o zniesienie urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego.
 8. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres do 10 lat.
 9. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 10 lat.
 10. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016.
 11. Podjęcie uchwały (projekt nr 7) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2016 – 2024.
 12. Podjęcie uchwały (projekt nr 8) o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
 13. Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie powołania Rady Muzeum Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie.
 14. Podjęcie uchwały (projekt nr 10) w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 15. Podjęcie uchwały (projekt nr 11) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa.
 16. Podjęcie uchwały (projekt nr 12) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego.
 17. Podjęcie uchwały (projekt nr 13) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie 0002 Międzyrzecz – 2.
 18. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 20. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
                      Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                w Międzyrzecz
                                  Maria Kijak
 
22-04-2016

Zgłoś swój pomysł, zdobądź 5000 zł i zrealizuj go!!!

Ilustracja do informacji: Zgłoś swój pomysł, zdobądź 5000 zł i zrealizuj go!!!
22-04-2016

Weź udział w projekcie "Obudź swój potencjał - Yei"

Ilustracja do informacji: Weź udział w projekcie "Obudź swój potencjał - Yei"

 
21-04-2016

Środa z Funduszami dla… osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej

Ilustracja do informacji: Środa z Funduszami dla… osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej”, które odbędą się 4 maja 2016 r. zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wlkp.
 
O spotkaniach
 
Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na uruchomienie własnego biznesu. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne środki.
Spotkania odbędą się 4 maja 2016 r. w godzinach 10:00-13:00
Miejsce spotkań
 • w Zielonej Górze: w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0);
 • w Gorzowie Wlkp.: w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp., ul. gen. Władysława Sikorskiego 107 (sala 216, piętro II).
Więcej informacji
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Zielonej Górze prosimy o wypełnienie formularza. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 20 kwietnia 2016 r. do 2 maja 2016 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -454 (dot. spotkania w Zielonej Górze).
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Gorzowie Wlkp. prosimy o wypełnienie formularza. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 20 kwietnia 2016 r. do 2 maja 2016 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. pod numerem telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wlkp.).
 
                                                                                                                             www.lubuskie.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 
21-04-2016

Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej w sołectwie Kursko

Ilustracja do informacji: Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej w sołectwie Kursko
21-04-2016

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina

Ilustracja do informacji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina