Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

23-12-2015

UWAGA - DYŻURY KONSULTACYJNE ZAŁOŻEŃ NOWEJ LSR 30 LISTOPADA 2015 R.!

Ilustracja do informacji: UWAGA - DYŻURY KONSULTACYJNE ZAŁOŻEŃ NOWEJ LSR 30 LISTOPADA 2015 R.!
Szanowni Państwo! Mieszkańcy Regionu Obra - Warta!

W dniu 30 listopada 2015 r. pracownicy Biur LGR Obra - Warta będą pełnili dyżury konsultacyjne we wszystkich gminach objętych przygotowywaną Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2023 według następującego harmonogramu:

11.00 - 12.00    Pszczew, Sieraków, Zbąszyń

12.30 - 13.30    Przytoczna, Chrzypsko    
 
14.00 - 15.00    Międzyrzecz, Kwilcz     

15.30 - 16.30    Bledzew, Międzychód
     
17.30 - 18.30    Przytoczna, Miedzichowo    

Dyżury będą się odbywały w salach narad (sesyjnych) w poszczególnych urzędach gmin. 

Na dyżury zapraszamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych tematyką zapisów nowej LSR. W ramach spotkań będziemy z Państwem przeprowadzać krótkie wywiady na temat najistotniejszych wg Państwa obszarów tematycznych dla regionu oraz problemów i sposobów ich rozwiązania.
Zapraszamy również tych z Państwa, którzy mają już pomysły na konkretne projekty, co pozwoli nam poznać zapotrzebowanie społeczności.
Zebrane informacje wykorzystamy do przygotowania konkretnych propozycji do analizy SWOT oraz określenia celów ogólnych i szczegółowych.
Na początku grudnia spotkamy się z Państwem ponownie, by zamknąć konsultacje na etapie kryteriów wyboru operacji, wskaźników i projektowanych procedur.
Tymczasem serdecznie zapraszamy do udziału w wywiadach!

Tych z Państwa, którzy z przyczyn obiektywnych nie będą mogli dotrzeć na dyżury, zachęcamy do wypełnienia formularza załączonego poniżej i odesłania go na adrese~.~walkowska~@~lgrow~.~pl
23-12-2015

Zaproszenie na szkolenie

Ilustracja do informacji: Zaproszenie na szkolenie
W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która weszła w życie 9 listopada 2015 roku zapraszam Państwa na spotkanie dotyczące omówienia zmian mających istotne znaczenie dla organizacji w świetle nowych przepisów. Spotkanie poprowadzi Przewodniczący Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych Pan Włodzimierz Szopinski oraz inspektor Wydziału ES Aldona Gajek.Spotkanie odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu ul. Przemysłowa 2 w dniu 4.12.2015 o godz.10:00(sala konferencyjna). Serdecznie zaprasza my wszystkie organizacje z terenu powiatu międzyrzeckiego.
 
                                                                                                                   Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
23-12-2015

Zmiana dowodzenia w Wielkopolskiej Brygadzie

Ilustracja do informacji: Zmiana dowodzenia w Wielkopolskiej Brygadzie
20 listopada br. na placu apelowym w Międzyrzeczu, generał brygady Andrzej Kuśnierek przekazał sztandar 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej pułkownikowi Piotrowi Malinowskiemu.
 
Z dniem 20 listopada 2015 roku pułkownik Piotr Malinowski objął dowodzenie 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną (17WBZ), a jej dotychczasowy dowódca – generał brygady Andrzej Kuśnierek został wyznaczony na stanowisko Szefa Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych w Inspektoracie Wojsk Lądowych Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych (DGRSZ).
 
W wydarzeniu uczestniczył burmistrz Remigiusz Lorenz, zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg i przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kijak. Burmistrz podziękował gen. Andrzejowi Kuśnierkowi za owocną współpracę na rzecz gminy Międzyrzecz, a nowemu dowódcy brygady życzył wytrwałości i pomyślności.  
 
Zgodnie z obowiązującą tradycją i ceremoniałem wojskowym podczas uroczystości sztandar Wielkopolskiej Brygady, w obecności generała dywizji Jarosława Miki – dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, zaproszonych gości oraz żołnierzy 17WBZ, został przekazany z rąk gen. bryg. Andrzeja Kuśnierka  w ręce obejmującego dowodzenie pułkownika Piotra Malinowskiego. Gen. dyw. Jarosław Mika dziękował gen. Kuśnierkowi za trud i wysiłek włożony w kilkunastomiesięczne dowodzenia Wielkopolską Brygadą. „Z naszego grona odchodzi kolega, który przez rok swojego dowodzenia udowodnił, że siedemnastą brygadę stać na wykonywanie zadań na wysokim poziomie. Andrzeju, współpraca z Tobą układała się pomyślnie oraz przynosiła  satysfakcję. Życzę Ci wielu sukcesów na nowym stanowisku służbowym.” – mówił gen. Mika, który życzył żołnierskiego szczęścia zarówno zdającemu, jak i obejmującemu obowiązki dowódcy – płk Malinowskiemu.
Gen. bryg. Andrzej Kuśnierek żegnając brygadę mówił: „Jestem dumny i usatysfakcjonowany solidną służbą pań i panów Siedemnastki, a za rezultaty serdecznie dziękuję dowództwu, sztabowi, pionowi szkolenia, dowódcą i pododdziałom. Serdecznie dziękuję za piękny i wspaniały czas dowodzenia 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną.” Po licznych podziękowaniach dla dowódców, oficerów, podoficerów, żołnierzy i wszystkich wspierających działalność Wielkopolskiej Brygady, głos zabrał obejmujący obowiązki dowódcy pułkownik Piotr Malinowski: „Dziękuję wszystkim, że jesteście w tak ważnym dniu dla brygady i dla mnie osobiście. Żołnierze i pracownicy wojska przed nami wspólna służba. Nie jestem anonimową osobą dla was, dlatego, że moja droga służbowa tak powiodła, że dwukrotnie byłem żołnierzem Siedemnastej brygady.”
Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów Wielkopolskiej Brygady, na czele ze szwadronem honorowym wystawionym przez 15 batalion Ułanów Poznańskich oraz honorowy przejazd pojazdów wojskowych, które po raz ostatni defilowały przed gen. bryg. Andrzejem Kuśnierkiem.
 
Tekst: por. Dorota Kusiak 
Zdjęcia: st. szer. Łukasz Kermel
17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana
22-12-2015

Zapraszamy na Dzień Otwarty w CZG-12

22-12-2015

Medline 2015

Ilustracja do informacji: Medline 2015
W dniach 13-15 listopada miały miejsce siódme Międzynarodowe Ćwiczenia Zespołów Ratunkowych w Międzyrzeczu oraz II Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego Ziemi Lubuskiej.
Sytuacje nadzwyczajne, zdarzenia masowe to krytyczne momenty naruszenia równowagi systemu bezpieczeństwa. Profesjonalne przygotowane służb ratunkowych jest priorytetem w skutecznym działaniu.  Niezmiernie ważna jest współpraca policji, straży pożarnej, wojska, służb ratowniczych i lokalnych władz.
Tematem przewodnim w tym roku była hipotermia i wychłodzenie. Podczas tegorocznych zawodów miały miejsce trzy pozoracje. Ćwiczenia zostały zainaugurowane na hali widowiskowo-sportowej, po których późnym wieczorem przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich, miała miejsce pierwsza pozoracja. Kolejne dwie odbyły się w sobotę w okolicach Nadleśnictwa Międzyrzecz i na terenie Szpitala w Obrzycach. Wszystkie pozoracje transmitowane były przez stację TVN24. Dodatkowo, przez całą sobotę chętni mogli podziwiać sprzęt bojowy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, który prezentowany był na terenie Szkoły Podstawowej nr 2. 
Uroczyste zakończenie wraz z wręczeniem pucharów za II Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego Ziemi Lubuskiej odbyło się w niedzielę na hali widowiskowo-sportowej. Nagrody w kategorii BLS Basic Life Suport, czyli podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, które ufundował Burmistrz Międzyrzecza zdobyli: I miejsce OSP Skwierzyna, drugie miejsce 1. Batalion Ziemi Rzeszowskiej, II miejsce 3. Batalion wraz z DAS. W zawodach uczestniczyła także grupa zaprzyjaźnionych ratowników z DRK Katastrophenschutz Frankfurt Oder.
 
 
fot. Organizatorzy
22-12-2015

Oferta stowarzyszenia Amazonek w Międzyrzeczu

Międzyrzecz, 2015-11-24
 
PZO.8031.14.2015
 
 
 
 
Oferta organizacji pozarządowej
 
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Amazonek w Międzyrzeczu, na realizację zadania publicznego obejmującego działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez podjęcie działań na rzecz profilaktyki raka piersi i pomocy w rehabilitacji fizycznej po operacji raka piersi kobiet z terenu Gminy Międzyrzecz.
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 j.t. z p. zm.) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Wszelkie uwagi dot. oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: tel. 95 742 69 68, lub pocztą elektroniczną mkubowicz~@~miedzyrzecz~.~pl.
 
 
22-12-2015

Uczniowie z Międzyrzecza walczą dalej

Uczniowie z Międzyrzecza walczą dalej

Ilustracja do informacji: Uczniowie z Międzyrzecza walczą dalej
Znane są wyniki szkolnych eliminacji VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.  W drugim etapie największego w Polsce turnieju wiedzy logistycznej znalazło się 588 uczniów ze 181 szkół ponadgimnazjalnych. Wśród nich aż sześcioro uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu.
 
W październikowym, pierwszym etapie olimpiady wzięło udział 7127 uczniów z 294 szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. W zawodach drugiego stopnia weźmie udział 588 olimpijczyków, którzy najlepiej rozwiązali 25 testowych pytań. Są wśród nich Monika Ciastek, Krystian Bartnicki, Kacper Nowacki, Dawid Śliwiński, Szymon Wierzbicki i Marek Żurakowski – uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu.
 
Przed olimpijczykami miesiąc intensywnych przygotowań do grudniowego etapu okręgowego, który zostanie przeprowadzony w kilkunastu szkołach na terenie całej Polski. Stawką drugiego etapu jest miejsce w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej – a oznacza to m.in. zwolnienie z pisemnej części egzaminu zawodowego. Grono finalistów to uczniowie najpilniej obserwowani przez potencjalnych pracodawców, wspierających organizację zawodów, którzy poszukują prawdziwych logistycznych talentów.
 
Etap okręgowy odbędzie się 1 grudnia. Uczniowie, którzy najlepiej poradzą sobie z zestawem 25 pytań wielokrotnego wyboru, zakwalifikują się do finału, który odbędzie się tradycyjnie w Poznaniu, w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki, 4 marca 2016 r. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 15 kwietnia 2016 r.
 
„Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna już od siedmiu lat skupia najzdolniejszych uczniów, przygotowujących się do zawodu logistyka. Jako organizator turnieju z radością obserwujemy rozwój i dalsze losy olimpijczyków, ich sukcesy zawodowe i osiągnięcia na studiach – podsumowuje Alicja Gruszczyńska, rzecznik prasowy WSL. Przy tej skali wydarzenia, awans do drugiego etapu i pokonanie ponad siedmiotysięcznej konkurencji to powód dumy.”
 
Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna jest organizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki od 2008 roku. Jej celem jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką logistyczną oraz promowanie utalentowanych uczniów wśród potencjalnych pracodawców. Olimpiada jest jedynym w Polsce turniejem tematycznym z dziedziny logistyki, którego finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu  zawodowego. Honorowym Patronem olimpiady jest Minister Edukacji Narodowej. Patronem Merytorycznym jest Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne.
 
Organizację olimpiady na ogólnopolską skalę umożliwia zaangażowanie sponsorów i fundatorów nagród. VIII edycję wspierają Sponsorzy Złoci: Dachser, DPD Polska, JAS-FBG, TimoComSoft- und Hardware GmbH, Transics International, STILL Polska oraz Sponsorzy Srebrni: DHL i PKN Epal.
Patronat medialny nad olimpiadą objęły:  „Eurologistics”, „Nowoczesny Magazyn”, „Logistyka a Jakość”, „Transport i spedycja”, „Warehouse Monitor”, „Polska Gazeta Transportowa”, „TSL - Biznes”, „Transport Manager”, portallogistyczny.com, Logistyka.net.pl, Pracujwlogistyce.pl, Forumtransportu.pl,  Spedycje.pl, etransport.pl, Transportet.pl, clicktrans.pl, LOG24.pl, NM.pl, MłodziLogistycy.pl, Kierunki.net, Edukacja.net, Uczelnie.net, dlaStudenta.pl, dlaMaturzysty.pl.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Wyższa Szkoła Logistyki
 
 
22-12-2015

Zapraszamy do obejrzenia wystawy w międzyrzeckim Ratuszu

Zapraszamy do obejrzenia wystawy w międzyrzeckim Ratuszu

Ilustracja do informacji: Zapraszamy do obejrzenia wystawy w międzyrzeckim Ratuszu
Serdecznie zachęcamy mieszkańców gminy do obejrzenia wystawy prac malarskich, które  powstały podczas Olimpiady Rękodzieła Artystyczno-Użytkowego osób niepełnosprawnych. Tematem prac był międzyrzecki Ratusz, dlatego są one prezentowane właśnie w jego murach, do końca grudnia.
18-12-2015

Informacja dla mieszkańców

18-12-2015

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
 
            Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
 
27.11.2015 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
 
 
Porządek obrad:
 
  1. Sprawy regulaminowe:
a)      otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)      porządek obrad.
2. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) zmieniającej uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
3. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie opłaty targowej.
4. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kęszyca Leśna.
5. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Międzyrzecz na lata 2016 - 2020.
6. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
7. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
8. Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie zmiany programu gospodarczego pod nazwą: Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011 - 2020.
9. Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015.
10. Podjęcie uchwały (projekt nr 9) zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały (projekt nr 10) w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
12. Podjęcie uchwały (projekt nr 11) w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz, dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
13. Podjęcie uchwały (projekt nr 12) w sprawie zmiany uchwały Nr IX/80/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz.
14. Podjęcie uchwały (projekt nr 13) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Międzyrzecz.
15. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
16. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
17. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie obrad sesji.
 
                                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                                                         w Międzyrzeczu
                                                                                                                              Maria Kijak