Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

29-11-2017

Zagłosuj na Międzyrzecz w konkursie "Wiem czym oddycham"

Ilustracja do informacji: Zagłosuj na Międzyrzecz w konkursie "Wiem czym oddycham"
W związku z realizacją konkursu „Wiem, czym oddycham” na rzecz zwiększenia wśród lokalnych społeczności świadomości jakości powietrza w Polsce, który umożliwia zainstalowanie na terenie Polski 150 czujników do mierzenia jakości powietrza poprzez pomiar temperatury powietrza, wilgotności, ciśnienia, stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2,5 oraz PM10 zachęcam do głosowania na lokalizację Międzyrzecz, ul. Rynek 1. W wyniku głosowania internetowego zostanie wybranych 100 lokalizacji czujników, a pozostałe 50 miejsc wybierze kapituła konkursu, aby uzupełnić sieć monitoringu. Czujnik  przedstawia  zebrane  dane  pomiarowe  zgodnie  z  europejskim  wskaźnikiem  jakości powietrza  CAQI  (Common  Air  Quality  Index),  przedstawia  dane  pomiarowe  w  czasie rzeczywistym,  za  pomocą  diody,  której  kolor  odpowiada  aktualnemu  zanieczyszczeniu. Każdy może zagłosować tylko raz. Poniżej podaję link do głosowania:
 
Po prawej stronie wpisujemy kod Międzyrzecza 66-300 i następnie szukamy lokalizacji ul. Rynek 1.
Lepiej jest zjednoczyć siły i głosować na jedną lokalizację, gdyż wtedy są większe szanse na wygraną. Głosowanie trwa do dnia 10 grudnia 2017 roku do godz. 23.59. Najbliższy punkt monitoringu powietrza znajduje się w Sulęcinie.
28-11-2017

Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej kadencji 2017/2018

Ilustracja do informacji: Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej kadencji 2017/2018
27 listopada odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej kadencji 2017/2018. Młodych powitał burmistrz Remigiusz Lorenz wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Marią Kijak, którzy życzyli im samych sukcesów w stawianiu pierwszych kroków w karierze samorządowej oraz wytrwałości. W sesji uczestniczyli również radni Młodzieżowej Rady I kadencji, którzy otrzymali zaświadczenia o działalności w międzyrzeckim parlamencie i drobny upominek.
Kolejnym punktem obrad był wybór przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza. Zostali nimi odpowiednio: Oliwia Matuszewska, Krzysztof Adamczyk i Filip Witkowski. W Młodzieżowej Radzie zasiada 10 radnych, po jednym przedstawicielu z każdej szkoły z terenu gminy Międzyrzecz. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

28-11-2017

Konkurs o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

Ilustracja do informacji: Konkurs o bezpieczeństwie w ruchu drogowym
24 listopada br. na hali widowiskowo-sportowej odbył się konkurs o bezpieczeństwie w ruchu drogowym pn. „Bezpieczny powrót do domu”. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Forum Międzyrzeckich Inicjatyw. W imprezie uczestniczyły dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych z terenu gminy Międzyrzecz. W ramach konkursu przygotowanych zostało pięć paneli tematycznych: miasteczko drogowe, konkurs o BRD, zabawa z animatorami, kącik strażacki oraz kącik ze słodyczami. Na zakończenie, każdy uczeń otrzymał dyplom oraz odblaski.  

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

27-11-2017

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego

Ilustracja do informacji: Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza na spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego, które odbędzie się:
 
8 grudnia 2017 r. w godzinach10:00 – 13:00
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 107 (sala 8, parter).
 
Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości wsparcia NGO z funduszy unijnych oraz budżetu Województwa Lubuskiego.
 
 
Program spotkania:
 
Działalność Wydziału Zamiejscowego Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
 
Możliwości wsparcia dla NGO z Krajowych Programów Operacyjnych oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 
Harmonogram konkursów ofert na realizację zadań publicznych z budżetu Województwa Lubuskiego.
 
Omówienie wzoru oferty na realizację zadania publicznego.
 
Najczęściej popełniane błędy w wypełnianiu ofert na realizację zadania publicznego.
 
Pytania.
 
Zakończenie spotkania.
 
 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia: (imię, nazwisko, nazwa instytucji) na adres: e-mail do 6.12.2017 r.
 
O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 
24-11-2017

Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz zaprasza na Jarmark Mikołajkowy

23-11-2017

Informacja o XLIII sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Informacja o XLIII sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
 
            Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
28 listopada 2017 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
 2. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie przyjęcia: „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz”.
 3. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 
 4. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1.01.2018 r. do 31.12 2018 r..
 5. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
 6. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz w ośmioletnie szkoły podstawowe.
 7. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) o zmianie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 8. Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej położonej w obrębie 0002 Międzyrzecz – 2 nieodpłatną służebnością gruntową.
 9. Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie 0010 Kęszyca.
 10. Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały (projekt nr 10) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2017 – 2031.
 12. Sprawozdanie komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji inwestycji w Gminie Międzyrzecz w latach 2016 – 2017.
 13. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 15. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
                              Maria Kijak
23-11-2017

Nowoczesny rolnik w internetowym świecie

Ilustracja do informacji: Nowoczesny rolnik w internetowym świecie
22-11-2017

Oficjalne przekazanie samochodu dla OSP Obrzyce

Ilustracja do informacji: Oficjalne przekazanie samochodu dla OSP Obrzyce
23 września Ochotnicza Straż Pożarna Międzyrzecz-Obrzyce otrzymała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN wraz z wyposażeniem o wartości ponad 700 000 zł. Pojazd został zakupiony w ramach projektu pn. „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Lubuskie 2020 oraz ze środków w wysokości 150 000 zł przekazanych przez Gminę Międzyrzecz jako partnera w projekcie. W ramach projektu, którego beneficjentem był Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, a partnerami 15 gmin z terenu województwa lubuskiego zakupiono ogółem 15 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Oficjalna wojewódzka uroczystość przekazania samochodów odbyła się w Zielonej Górze 18 listopada br. Pozyskanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP Międzyrzecz-Obrzyce wpłynie przede wszystkim na gotowość operacyjną jednostki, poprawę skuteczności działania oraz na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

21-11-2017

Szkolenie w zakresie grypy ptaków oraz afrykańskiego pomoru świń

Ilustracja do informacji: Szkolenie w zakresie grypy ptaków oraz afrykańskiego pomoru świń
21-11-2017

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego 21 listopada, składam wszystkim Pracownikom Socjalnym wyrazy uznania za codzienny trud pracy na rzecz osób potrzebujących. Państwa praca wymaga ogromnej wrażliwości i zrozumienia. Swoją postawą udowadniacie, że niesienie pomocy, to nie tylko realizowanie obowiązków służbowych, ale przede wszystkim wypełnianie życiowej misji. Życzę zatem satysfakcji z pracy na rzecz rozwoju pomocy społecznej, ludzkiej życzliwości oraz pomyślności w życiu osobistym.

                                                                                               Burmistrz Międzyrzecza
                                                                                                   Remigiusz Lorenz