Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

17-12-2015

Obchody Święta Niepodległości w Międzyrzeczu

Obchody Święta Niepodległości w Międzyrzeczu

Zgodnie z tradycją obchody Narodowego Święta Niepodległości w Międzyrzeczu rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Sumę w intencji ojczyzny odprawił ks. kan. Marek Walczak, a do licznie zgromadzonych wiernych kazanie wygłosił ks. Marek Rogeński SAC. Tuż po mszy św., pochód prowadzony przez Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej z Grochowa i Kompanię Honorową 17. WBZ dowodzoną przez kapitana Dawida Butlaka wraz z liczną reprezentacją pocztów sztandarowych, przeszedł na plac przed Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. Główne uroczystości wojskowe prowadził podpułkownik Jarosław Mosur. Przy dźwiękach hymnu państwowego, wciągnięto flagę na maszt. Przemówienie wraz z burmistrzem Miedzyrzecza Remigiuszem Lorenzem odczytali Aleksandra Dajworska  z Gimnazjum nr 2 oraz  Jakub Kusz z Gimnazjum nr 1. W swoim wystąpieniu burmistrz podkreślił, iż „11 Listopada to symbol miłości Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. Oddając szacunek symbolom narodowym, oddajemy go wszystkim Polakom, tym, którzy odeszli i tym, którzy żyją obecnie. Dziś po 97 latach chylimy czoła przed wszystkimi bohaterami tamtych wydarzeń. Dziękujemy za ofiarę i trud kilku pokoleń naszych rodaków. Nasza codzienna, sumienna i dobrze wykonywana praca oraz przyzwoite życie to patriotyzm XXI wieku.”. Głos zabrał także dowódca 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej generał Andrzej Kuśnierek, który podkreślał jak ważne jest Święto Niepodległości oraz pamięć o żołnierzach poległych za wolność naszej ojczyzny. Podporucznik Łukasz Szsczotka odczytał Apel Pamięci, po którym oddano salwę honorową. Przy wtórze werbli, na Pomniku Tysiącleci Państwa Polskiego, złożone zostały wiązanki kwiatów przez liczne delegacje jednostek samorządowych, stowarzyszeń, organizacji i szkół działającyh na terenie gminy Międzyrzecz. Na zakończenie uroczystości reprezentacja harcerzy z 12. Drużyny Starszoharcerskiej wykonała pieśni patriotyczne zaś uczniowie Gimnazjum nr 1 w składzie: Diana Fiedorowicz, Zofia Derwich, Aleksandra Czop, Wiktoria Golarowska, Dawid Seweryn zaśpiewali pieśni patriotyczne pt. „Niepodległa Niepokorna” oraz „Zakwitły pąki białych róż”, które przeplatane były recytacją wierszy w wykonaniu Alicji Krzywoszyi i Jakuba Kusza.
17-12-2015

Koncert sygnalistów myśliwskich

Koncert sygnalistów myśliwskich

W dniu 15 listopada 2015 roku (niedziela) o godzinie 18:00 w Kościele św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu po mszy świętej w odbędzie się koncert muzyki myśliwskiej w wykonaniu zespołu sygnalistów myśliwskich prowadzonych przez Agnieszkę Rybicką z Koła Łowieckiego Żuraw Brójce. Wstęp wolny.
17-12-2015

Oferta organizacji pozarządowej - Polskiego Czerwonego Krzyża, Lubuskiego Oddziału Okręgowego w Zielonej Górze

Oferta organizacji pozarządowej - Polskiego Czerwonego Krzyża, Lubuskiego Oddziału Okręgowego w Zielonej Górze

Międzyrzecz, 2015-11-12
PZO.8031.12.2015.
 
Oferta organizacji pozarządowej
 
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze, na realizację zadania publicznego obejmującego działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez podjęcie działań na rzecz propagowania i promocji zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej z terenu Gminy Międzyrzecz – organizacja Rejonowej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Międzyrzeczu.
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 j.t. z p. zm.) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Wszelkie uwagi dot. oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: tel. 95 742 69 68, lub pocztą elektroniczną e-mail.
 
17-12-2015

MAMMOGRAFIA

MAMMOGRAFIA

16  listopada 2015 r.
 
MIĘDZYRZECZ, UL. RYNEK 1
 
 
Bezpłatne badania mammograficzne w MAMMOBUSACH w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi refundowane przez NFZ przeznaczone są dla wszystkich Pań w wieku 50-69 latktóre w przeciągu ostatnich 24 miesięcy nie miały wykonywanej mammografii. W przypadku, gdy w rodzinie I STOPNIA (mama, siostra, córka) wystąpił rak piersi, badanie mammograficzne należy się co roku.
      NZOZ „Mammo-Med” systematycznie wysyła zaproszenia przypominające o mammografii do wszystkich Pań, które już kwalifikują się do badania. Wystarczy zadzwonić na podany numer w zaproszeniu i zarejestrować się na wizytę.
       Panie mogą spodziewać się również zaproszeń przesłanych przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący. Rejestracja na te badanie jest również prowadzona pod numerem podanym w zaproszeniu.
17-12-2015

Zapraszamy na obchody Narodowego Święta Niepodległości

Zapraszamy na obchody Narodowego Święta Niepodległości

17-12-2015

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych sprzyjających rozwojowi sportu w 2015 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych sprzyjających rozwojowi sportu w 2015 r.

15-12-2015

Komunikat Burmistrza Międzyrzecza w sprawie nowych stawek podatku od nieruchomości w gminie Międzyrzecz

Komunikat Burmistrza Międzyrzecza w sprawie nowych stawek podatku od nieruchomości w gminie Międzyrzecz

Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 października w Międzyrzeczu podjęta została uchwała  nr XIV/119/2015 o wprowadzeniu stawek podatku od nieruchomości. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców dotyczących inwestycji, które powinny być zrealizowane w gminie Międzyrzecz, ale jednocześnie biorąc pod uwagę ich sytuację finansową,  po konsultacjach z Radnymi Rady Miejskiej, przygotowałem uchwałę, która mam nadzieję godzi interesy wszystkich stron. Nowe stawki wynosić będą odpowiednio:
 
grunty związane z działalnością gospodarczą 0,73 zł
pozostałe grunty 0,31 zł
budynki mieszkalne 0,68 zł
budynki związane z działalnością gospodarczą 20,50zł
budynki pozostałe 4,11zł
garaże 7,23zł
domki letniskowe 7,23zł
 
Poniżej przedstawiam przykładową symulację jak zmienią się podatki w przyszłym roku dla Międzyrzeczan.
 
 
2015 kwota na cały rok
2016 kwota na cały rok
wzrost kwoty  na cały rok
Właściciel  lokalu mieszkalnego w bloku  o pow.65 m2, udziału w gruntach60 m2
 
Lokal  65m2 x 0,64 zł = 41,60zł 
Grunty 60m2 x 0,27zł = 16,20zł
Razem         57,80zł   podatek  58 zł
 
Lokal  65m2 x 0,68 zł = 44,20zł 
Grunty 60m2 x 0,31zł = 18,60zł
Razem          62,80zł    
podatek  63 zł
 
5zł
Właściciel  domku jednorodzinnego  o pow.130 m2, gruntów o pow.800 m2
 
Budynek  130m2 x 0,64 zł =  83,20zł        
Grunty     800m2 x 0,27zł = 216,00zł
 Razem  299,20zł   podatek  299zł
 
Budynek  130m2 x 0,68 zł = 88,40zł         
Grunty    800m2 x0,31zł = 248,00zł
 Razem      336,40zł   podatek 336zł
 
37 zł
Właściciel  garażu o pow.16 m2, gruntów o pow.50 m2
 
Budynek  16m2 x 7,02 zł = 112,32zł           
Grunty      50m2 x 0,27zł =   13,50zł
Razem              125,82zł    
podatek  126 zł
 
Budynek  16m2 x 7,23 zł = 115,68zł       
Grunty      50m2 x 0,31zł =   15,50zł
Razem           131,18zł 
podatek  131 zł
 
5 zł
 
 
Na co przeznaczone zostaną środki?
 
Zwiększenie stawek podatku od nieruchomości spowoduje wzrost dochodów gminy o 680 000 zł. Kwota ta zostanie w całości przeznaczona na wkład własny w realizacji planowanych zadań inwestycyjnych, które obejmują m.in. rozbudowę infrastruktury drogowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, do którego wnioski składane będą jeszcze w tym roku. Zadanie to zaplanowane było już w momencie zabezpieczenia środków na dokumentację techniczną, która zezwoli na aplikację o środki pomocowe. Pierwotnie Zarząd Województwa Lubuskiego planował w pierwszym kwartale 2016 roku konkurs na rozbudowę infrastruktury drogowej w ramach PROW. Jednak w połowie tego roku budżetowego przyśpieszono termin składania wniosków, stąd konieczność zabezpieczenia większej kwoty w budżecie gminy. Jeszcze w tym roku Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosi także konkurs na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, w którym zamierzam ubiegać się o środki dla Szkoły Podstawowej nr 3, Gimnazjum nr 2 oraz budynku po byłym ognisku muzycznym. W ramach planowanych przyszłorocznych inwestycji złożony został także wniosek do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na kolejny etap przebudowy ulic Waszkiewicza-Świerczewskiego.
 
 
Podatki w Międzyrzeczu nie takie wysokie
 
 
Mimo podniesienia stawek w gminie, nadal są one jedne z najniższych w naszym powiecie. Poniżej prezentujemy informację zbiorczą z okolicznych gmin stawek obowiązujących w 2015r :
 
 
Skwierzyna
Przytoczna
Pszczew
Trzciel
Bledzew
Międzyrzecz
Międzyrzecz 2016
grunty związane z dział.  gosp.
0,83
0,83
0,87
0,68
0,87
0,68
0,73
pozostałe grunty
0,36
0,30
0,34
0,30
0,36
0,27
0,31
budynki mieszkalne
0,71
0,75
0,66
0,70
0,72
0,64
0,68
budynki związane z dział.gosp.
18,50
18,25
21,92
19,27
19,92
19,90
20,50
budynki pozostałe
6,06
5,32
6,96
5,24
6,34
3,88
4,11
garaże
6,06
5,32
6,96
6,28
6,82
7,02
7,23
domki letniskowe
6,06
5,32
7,77
7,44
7,51
7,02
7,23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sulechów 
Świebodzin
Gorzów Wlkp.
grunty związane z dział.  gosp.
0,87
0,78
0,88
pozostałe grunty
0,43
0,26
0,45
budynki mieszkalne
0,70
0,68
0,67
budynki związane z dział.gosp.
21,00
22,14
22,82
budynki pozostałe
6,00
5,53
7,66
garaże
7,10
7,46
7,66
domki letniskowe
6,00
7,57
7,66
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
                                                                                                                                                             Burmistrz Międzyrzecza
                                                                                                                                                                 Remigiusz Lorenz
07-11-2015

Już niebawem powstanie kładka na Obrze

Otrzymaliśmy oficjalną zgodę z Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych, na wydzielenie sił zbrojnych do budowy nowej przeprawy, która powstanie na Obrze przy stadionie. Zadanie to wykonane zostanie przez 2. Pułk Inżynieryjny z Inowrocławia w ramach szkolenia specjalistycznego. Koszty, które poniesie gmina w tym przedsięwzięciu to tzw. koszty bezpośrednie, tj. kwaterunek i wyżywienie.
Budowa przeprawy rozpocznie się w drugiej połowie listopada i potrwa cztery tygodnie.
07-11-2015

Nowe lampy ledowe już świecą

Ilustracja do informacji: Nowe lampy ledowe już świecą
Po raz pierwszy w mieście, przy drodze publicznej, zamontowane zostały lampy ledowe o mocy 150 W. Na odcinku 400 m, od głównego skrzyżowania do mostu na Paklicy powstało 15 nowoczesnych opraw świetlnych.

czytaj dalej

07-11-2015

Otwarcie rekrutacji do IV edycji europejskiego wolontariatu EVS w Biurze Regionalnym Woj. Lubuskiego w Brukseli

3 listopada rozpoczął się się nabór zgłoszeń do IV - ostatniej edycji trzymiesięcznego Europejskiego Wolontariatu w Biurze Regionalnym Województwa Lubuskiego w Brukseli. Zapraszamy wszystkich młodych Lubuszan w wieku od 18 do 30 lat zainteresowanych działaniem UE do rejestracji na stronie projektu „yBBregions – Youth and Brussels Based” oraz przesyłania swoich kandydatur do 23 listopada. Wybrany w procesie rekrutacji wolontariusz od 18 stycznia do 17 kwietnia 2016 r. będzie wspierać prace lubuskiego biura w Brukseli i poznawać instytucje UE.

czytaj dalej