Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

21-12-2017

Plan dyżurów MPWiK

Ilustracja do informacji: Plan dyżurów MPWiK
21-12-2017

Świąteczne życzenia składa burmistrz Remigiusz Lorenz i przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kijak

Ilustracja do informacji: Świąteczne życzenia składa burmistrz Remigiusz Lorenz i przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kijak
21-12-2017

Projekt Coaching Viadrina

Ilustracja do informacji: Projekt Coaching Viadrina
Euroregion Pro Europa Viadrina informuje, że od 2017 r. wspólnie z niemieckim partnerem Mittlere Oder e. V. realizuje projekt pt. Coaching VIADRINA. Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020. Cele. projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji instytucji zainteresowanych transgraniczną współpracą projektową w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA w oparciu o usystematyzowaną podstawę poprzez m.in. wzmocnienie, względnie pogłębienie istniejących partnerstw i zainicjowanie nowych. 
Projekt realizowany będzie do 29.02.2020 r. Zachęcamy do skorzystania z realizowanych działań w ramach projektu. Bliższych informacji udziela Marcin Gula oraz dostępne są na stronie www.euroregion-viadrina.pl/coaching-viadrina.html.
 
20-12-2017

Informacja o XLIV sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Informacja o XLIV sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
28 grudnia 2017 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
 2. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017.
 3. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2017 – 2031.
 4. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2017, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 5. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2018-2031.
 7. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018
 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 3. przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Finansowej,
 4. przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii Komisji Gospodarki Finansowej,
 5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i ewentualnie zgłoszonymi autopoprawkami,
 6. głosowanie wniesionych propozycji poprawek,
 7. głosowanie projektu uchwały budżetowej.
 1. Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
 2. Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 5 lat.
 3. Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
                Maria Kijak
19-12-2017

Świąteczne spotkanie burmistrza z dziećmi

Ilustracja do informacji: Świąteczne spotkanie burmistrza z dziećmi
Tradycyjnie, w okresie świątecznym burmistrz Remigiusz Lorenz wraz ze swoim pomocnikiem Świętym Mikołajem odwiedził dzieci w międzyrzeckim szpitalu. Mikołaj wręczył maluchom kolorowe prezenty i życzył jak najwięcej zdrowia.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

19-12-2017

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW!

Ilustracja do informacji: INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW!
18-12-2017

Burmistrz Remigiusz Lorenz zaprasza na Wigilię Gminną

Ilustracja do informacji: Burmistrz Remigiusz Lorenz zaprasza na Wigilię Gminną
Nadchodzi świąteczny czas, czas, który łączy nas wszystkich. Magiczny czas, który topi wszelkie smutki i odkrywa w nas dobro, życzliwość i nadzieję. To również cudowny czas wigilijnych spotkań w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych.
Burmistrz Remigiusz Lorenz serdecznie zaprasza mieszkańców na Wigilię Gminną, która odbędzie się w naszym mieście w najbliższy czwartek 21 grudnia o godz. 18:00 w hali widowiskowo-sportowej.
 
15-12-2017

Koncert pt. Brat naszego Boga

Ilustracja do informacji: Koncert pt. Brat naszego Boga
Z okazji 100. rocznicy śmierci Adama Chmielowskiego w kościele pw. św. Jana Chrzciciela odbył się wspaniały koncert. Specjalnie dla międzyrzeckiej publiczności wystąpili najlepsi artyści młodego pokolenia Celina Kotz - skrzypce, Marta Domżał - wokal i Piotr Szychowski - pianino. Koncert zorganizowany został przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej Sauerianum a patronatem honorowym objął wydarzenie bp. Tadeusz Lityński

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13-12-2017

Koncert z okazji 100. rocznicy śmierci Adama Chmielowskiego

Ilustracja do informacji: Koncert z okazji 100. rocznicy śmierci Adama Chmielowskiego
Z okazji 100. rocznicy śmierci Adama Chmielowskiego, w czwartek, 14 grudnia, o godz. 19.00 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela, wystąpią najlepsi artyści młodego pokolenia Celina Kotz, Maria Domżał i Piotr Szychowski. Serdecznei zapraszamy!!!
 
 
 
 
 
12-12-2017

Uwaga, głośna próba syren alarmowych

Ilustracja do informacji: Uwaga, głośna próba syren alarmowych
Informujemy, że dnia 14 grudnia br. w godz. 12:00-12:30 przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych i nadany zostanie komunikat:
- ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 min.,
- odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny, trwający 3 min.
 
Tego samego dnia w godz. 16:00-20:00 odbędzie się trening łączności w radiotelefonicznej sieci zarządzania Starosty Międzyrzeckiego.
 
                                                                                                                              Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu