Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Informacje z Gminy

09-04-2021

Kolejny punkt szczepień w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Kolejny punkt szczepień w Międzyrzeczu
W Szkole Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu powstanie punkt szczepień masowych. Utworzy go Gmina Międzyrzecz razem z poradnią lekarską Medi-Plus, prowadzoną przez międzyrzeczankę Marzenę Kucharską. Wkrótce szczegóły. 
 
Nowy punkt szczepień przeciw COVID 19 powstanie w drugiej połowie kwietnia w Szkole Podstawowej nr 6 na os. Kasztelańskim. – Chcemy usprawnić i przyspieszyć proces szczepień mieszkańców naszej gminy – mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
W „szóstce” wydzielone zostaną cztery gabinety do szczepień. – Mieszkańcy będą czekać na szczepienia w długim, przestronnym korytarzu, a nie na dworze. Będą więc mogli zachować dystans społeczny. Niebawem rozpocznie się rejestracja wszystkich zainteresowanych, bez względu na wiek, czy wykonywany zawód – dodaje burmistrz.
 
- Planujemy, że początkowo będziemy szczepić około 400 osób tygodniowo, a później sukcesywnie liczba szczepień będzie się zwiększać – deklaruje Marzena Kucharska, która kieruje poradnią Medi-Plus.
 
Rejestracja rozpocznie się prawdopodobnie 18 kwietnia. Wkrótce na stronie internetowej gminy (www.miedzyrzecz.pl) opublikujemy więcej szczegółów – m.in. numery telefonów do rejestracji, formularze itp.
01-04-2021

Międzyrzecz stawia na zdrowie

Ilustracja do informacji: Międzyrzecz stawia na zdrowie
Pandemia koronawiurusa uderzyła we wszystkie sfery naszego życia. Odbija się także na kondycji psychicznej mieszkańców, dlatego Gmina Międzyrzecz przyłączyła się do ogólnopolskiego projektu, którego efektem jest specjalny internetowy poradnik i biuletyn, który, niebawem trafi do placówek opiekuńczych i gminnych szkół
 
 
Trudny dla nas wszystkich czas pandemii koronawirusa odbija się na gospodarce i życiu społecznym, ale przede wszystkim na naszym zdrowiu. Ograniczenie bezpośrednich kontaktów z najbliższymi, niepewność związana z przyszłością i częstokroć także izolacja rodzą poczucie braku stabilizacji i bezpieczeństwa, które są jednymi z podstawowych ludzkich potrzeb. Są również przyczyną strachu, stresu oraz powodują depresję i zaburzenia emocjonalne zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci. 
 
- Jak rozpoznać ich objawy i skutecznie im przeciwdziałać? Mam  nadzieję, że mieszkańcom naszej gminy pomoże w tym biuletyn , wydany na zlecenie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu oraz internetowy poradnik dla naszych szkół, placówek opiekuńczych i mieszkańców  – mówi burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz.
 
Zainteresowane osoby do zapoznania się z internetowym poradnikiem na temat depresji
 
 
Gmina finansuje ze swojego budżetu wiele działań prozdrowotnych. Np. badania mammograficzne dla pań oraz rozmaite akcje profilaktyczne organizowane przez kluby, stowarzyszenia i organizacje społeczne.  Tym samym celom służy przyjęty przez Radę Miejską Gminny  Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani. Władze miejskie i mieszkańców wspiera w tym zakresie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Adresy placówek opiekuńczych w gminie Międzyrzecz:
 
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Mieczysława  Mikuły 1
66-300 Międzyrzecz
tel. 95 742 91 72
e-mail: e-mail
 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 13b
66-300 Międzyrzecz
tel./fax. 95 742 78 27, lub 95 742 78 21
e-mail:  e-mail
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Mieczysława Mikuły 1
66-300 Międzyrzecz
tel. 95 742 95 10, lub  504 057 493
e-mail: e-mail
 
Międzyrzeckie Centrum Leczenia Uzależnień
ul. Kazimierza Wielkiego 2
66-300 Międzyrzecz
Tel: 603 747 134
 
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Wojska Polskiego 13B (przy OPS)
66-300 Międzyrzecz
Tel. 531 076 812
 
Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin
ul. Staszica 8
66-300 Międzyrzecz
Tel. 514 306 262, lub 661 240 285
 
Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy
ul. Sportowa 1 (przy Szkole Podstawowej nr 2)
66-300 Międzyrzecz
Tel.  667 841 804, lub 504 242 603
23-03-2021

W Międzyrzeczu rozpoczęło się wydawanie maseczek

Ilustracja do informacji: W Międzyrzeczu rozpoczęło się wydawanie maseczek
 
W pięciu punktach miasta rozpoczęło się wydawanie maseczek ochronnych. Mieszkańcy mogą je odbierać do godz. 18.00.
 
Dystrybucją maseczek zajmują się strażacy-ochotnicy.  Wydawane będą do godz. 18.00  w pięciu miejscach (w każdym z nich znajduje się wóz strażacki, który jest punktem orientacyjnym dla mieszkańców),
 
Gdzie możemy otrzymać maseczki?
- przed Ratuszem
- przed Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego
- przed Międzyrzeckim Ośrodkiem Kultury
- na parkingu przy markecie Intermarche przy ul. Zachodniej
- na parkingu przy markecie Dino przy ul Poznańskiej
 
Strażacy rozdają też ulotki z informacjami o pandemii. Maseczki pakują do foliowych opakowań, mają też płyny dezynfekujące.
 
Na każdą osobę przypadają po cztery maseczki. Mieszkańcy mogą je odbierać za pozostałych członków swoich rodzin.
22-03-2021

Maseczki ochronne dla mieszkańców Międzyrzecza

Ilustracja do informacji: Maseczki ochronne dla mieszkańców Międzyrzecza
We wtorek, 23 marca, w pięciu różnych punktach Międzyrzecza mieszkańcom naszego miasta wydawane będą maseczki ochronne.
 
 
Jak już informowaliśmy w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz www.miedzyrzecz.pl, w miniony piątek Urząd Miejski otrzymał prawie 100 tys. maseczek ochronnych ze strategicznej rezerwy rządowej. Część z nich strażacy ochotnicy rozwieźli podczas weekendu po wszystkich sołectwach. Pozostałe będą jutro wydawane mieszkańcom Międzyrzecza.
 
Wydawaniem maseczek zajmować się będą strażacy i wolontariusze (w każdym punkcie stał będzie wóz strażacki). Mieszkańcy będą mogli je odbierać we wtorek, 23 marca, w godzinach od 14.00 do 18.00 w pięciu różnych punktach:
- przed Ratuszem
- przed Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego
- przed Międzyrzeckim Ośrodkiem Kultury
- na parkingu przy markecie Intermarche przy ul. Zachodniej
- na parkingu przy markecie Dino przy ul Poznańskiej
 
Jedna osoba otrzyma cztery maseczki. Prosimy mieszkańców o odpowiedzialne podejście do sprawy, żeby maseczek wystarczyło dla wszystkich oraz dziękujemy strażakom i wolontariuszom z pomoc w organizacji akcji.
20-03-2021

Prawie 100 tys. maseczek trafi do mieszkańców naszej gminy

Ilustracja do informacji: Prawie 100 tys. maseczek trafi do mieszkańców naszej gminy
Mieszkańcy naszej gminy otrzymają niebawem maseczki ochronne z rządowych rezerw. Cześć z nich odebrali już strażacy-ochotnicy, którzy w weekend  będą je rozwozić po wioskach.
 
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przekazała gminie prawie 100 tys. maseczek ochronnych jednorazowego użytku. Kartony z maseczkami trafiły do magazynu Obrony Cywilnej.
 
– Każdy mieszkaniec otrzyma po cztery maseczki. Część z nich odebrali już strażacy ochotnicy, którzy w najbliższy weekend będą rozwozić je po wszystkich sołectwach naszej gminy. Jeśli nie zastaną kogoś w domu, będzie mógł odebrać maseczki u sołtysa – informuje burmistrz Remigiusz Lorenz. – Serdecznie dziękuję strażakom i osobom, które bezinteresownie włączyły się w akcję rozwożenia maseczek.
 
Strażacy odebrali łącznie 27 tys. maseczek., które zostaną dostarczone mieszkańcom wsi w najbliższy weekend. Większość z nich trafiła do mieszkańców w sobotę. – W akcji uczestniczą strażacy ze wszystkich jednostek OSP z naszej gminy. Zostali też przeszkoleni w zakresie bezpiecznego przekazywania maseczek i ulotek na temat COVID 19 - zaznacza komendant gminny OSP Dariusz Surma.
 
Pozostałe maseczki przeznaczone są dla mieszkańców Międzyrzecza, którzy będą mogli odebrać je w kilku różnych punktach miasta.
 
– Ustalamy ich lokalizację. Akcja ich wydawania ruszy prawdopodobnie we wtorek. O szczegółach poinformujemy na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych – informuje Bogdan Walczak z międzyrzeckiego magistratu.
 
12-03-2021

Apel do Mieszkańców Gminy Międzyrzecz

Ilustracja do informacji: Apel do Mieszkańców Gminy Międzyrzecz
Rozwój pandemii koronawirusa COVID 19 i wzrost zakażeń w naszym kraju, regionie, powiecie i gminie postawił nas wszystkich przed kolejnymi wyzwaniami.
 
 
Od poniedziałku, 15 marca, województwo lubuskie objęte zostanie tzw. strefą czerwoną, co wiąże się z dodatkowymi restrykcjami. M.in. zamknięciem hoteli, muzeów, kin, basenów i obiektów sportowych.
 
Apeluję do wszystkich Mieszkańców Gminy Międzyrzecz o przestrzeganie obostrzeń i stosowanie się do wytycznych
Służb i Instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo.
 
- Naszym orężem w walce z pandemią niech będą dyscyplina, odpowiedzialność za siebie i innych oraz przestrzeganie przepisów. Przed zakażeniem COVID 19 może nas uchronić noszenie maseczek, zachowanie dystansu społecznego i częste mycie rąk. Pamiętajmy o bezpieczeństwie swoim, ale także naszych bliskich, sąsiadów, osób samotnych i w podeszłym wieku.
 
Niech ten trudny czas pandemii będzie dla nas wszystkich kolejnym sprawdzianem społecznego solidaryzmu i odpowiedzialności.
 
Burmistrz Międzyrzecza
Remigiusz Lorenz
 
11-03-2021

Ważny komunikat dla mieszkańców Gminy Międzyrzecz

Ilustracja do informacji: Ważny komunikat dla mieszkańców Gminy Międzyrzecz
W związku z pandemią COVID-19 informujemy, że w piątek, 12 marca, Wydział Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim nie będzie obsługiwał interesantów.
 
 
Przepraszamy za utrudnienia oraz prosimy o wyrozumiałość.
05-03-2021

Decyzja wojewody lubuskiego w sprawie czasowego zamknięcia Środowiskowego Domu Samopomocy

Ilustracja do informacji: Decyzja wojewody lubuskiego w sprawie czasowego zamknięcia Środowiskowego Domu Samopomocy
Na podstawie art. 11h ust. 1, 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, na wniosek Burmistrza Międzyrzecza z 01 marca 2021 r.
 
 
polecam:
czasowe zawieszenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu,
w terminie od 02 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r.
Z uwagi na szczególny charakter podejmowanych działań związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych odstępuję od uzasadnienia. Decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.
 
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rodziny i Polityki
Społecznej za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia
lub ogłoszenia decyzji.
 
                                                                                          WOJEWODA LUBUSKI
                                                                                            Władysław Dajczak
 
05-03-2021

Uwaga: Komunikat dla Mieszkańców!

Ilustracja do informacji: Uwaga: Komunikat dla Mieszkańców!
W związku z pandemią COVID-19 Wydział Spraw Obywatelskich nie będzie obsługiwał interesantów w zakresie dowodów osobistych w dniach 5 i 8 marca, a w zakresie ewidencji ludności do 11 marca włącznie.
 
 
 
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 95 742 69 36.
01-03-2021

Miasto zakupiło i przekazało krwiodawcom maseczki ochronne

Ilustracja do informacji: Miasto zakupiło i przekazało krwiodawcom maseczki ochronne
Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz oraz radny Zbigniew Smejlis przekazali krwiodawcom ufundowane przez miasto maseczki. Zdobi je logo gminy oraz serduszko z napisem „Gmina Międzyrzecz Wspiera Honorowych Dawców Krwi”.
 
 
Zakupione przez miasto maseczki ochronne trafią niebawem do osób, które oddają honorowo krew w międzyrzeckim oddziale Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry. Pracownikom oddziału w Międzyrzeczu przekazali je burmistrz Remigiusz Lorenz i radny Zbigniew Smejlis, który jest jednocześnie honorowym krwiodawcą i wiceprzewodniczącym Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Międzyrzeczu. Kolejną partię maseczek samorządowcy zawieźli do Rejonowego Oddziału PCK, którego biuro sąsiaduje z punktem krwiodawstwa, gdzie odebrała je kierowniczka biura Ewa Felska.
 
Maseczki wielokrotnego użytku zdobi logo gminy "Odlotowy Międzyrzecz" oraz serduszko z napisem „Gmina Międzyrzecz Wspiera Honorowych Dawców Krwi”. Jak podkreśla R. Lorenz, gmina zawsze chętnie pomaga tym, którzy wspierają potrzebujących. – To nasz jakże skromny dowód wdzięczności za wielkie serca krwiodawców i ich bezinteresowne zaangażowanie w ratowanie zdrowia i życia mieszkańców – mówi burmistrz.
 
Punkt krwiodawstwa mieści się w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 (koło wjazdu na parking przy markecie Mrówka). Czynny jest we wtorki, środy i piątki od godz. 8.00 do 13.55, przy czym rejestracja dawców odbywa się od godz. 8.00 do 10.30 (nr tel. 95 742 00 32).
1 2 3 4 5 6 ... 8