Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Informacje z Gminy

11-05-2020

Międzyrzecz „odmraża” przedszkola

Ilustracja do informacji: Międzyrzecz „odmraża” przedszkola
W środę, 13 maja, otwarte zostaną gminne przedszkola. Burmistrz Remigiusz Lorenz zaznacza, że zajęcia w przedszkolach i zerówkach przy szkołach podstawowych odbywać się będą zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 
 
Decyzja o otwarciu przedszkoli zapadła podczas telekonferencji burmistrza Remigiusza Lorenza z dyrektorami przedszkoli i szkół, w których działają oddziały przedszkolne. – Wszystkim maluchom zapewnimy środki bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego – zapewnia burmistrz.

Burmistrz  połączył się z dyrektorami poprzez internet. Asystowała mu dyrektorka Gminnego Zespołu Oświaty Izabella Korejwo. Podczas trwającej ponad pół godziny telekonferencji jej uczestnicy uznali, że przedszkola i grupy przedszkolne w szkołach podstawowych zostaną otwarte 13 maja. Burmistrz zapewnił dyrektorów o pomocy ze strony gminy oraz zadeklarował zakup potrzebnych  maseczek, przyłbic, rękawiczek i środków dezynfekujących.

- Około 30 procent rodziców wysłało swoje pociechy do przedszkoli. Zapewniamy maluchom opiekę i środki bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Wiąże się to z ogromnymi wydatkami ze strony gminy, ale nie będziemy oszczędzać na bezpieczeństwie dzieci – zapewnia R. Lorenz.
 

Od poniedziałku, 11 maja, wznowiła też działalność biblioteka publiczna na os. Centrum. Wypożyczanie książek odbywa się jednak zgodnie z wytycznymi GIS.
10-04-2020

Służba zdrowia pod gminnym parasolem

Ilustracja do informacji: Służba zdrowia pod gminnym parasolem
Władze gminy użyczyły dwa domki letniskowe dla pracowników Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, którzy ze względów bezpieczeństwa po pracy nie chcą, lub nawet nie mogą wracać do domów. Wcześniej pomogły tej placówce w doposażeniu jednego z oddziałów w materiały niezbędne do przyjęcia nowych pacjentów.
 
 
Gmina Międzyrzecz ma domki letniskowe na ośrodku wczasowym nad jez. Głębokie.  Latem wynajmują je turyści, którzy wypoczywają nad tym akwenem. W najbliższych tygodniach z dwóch z nich korzystać będą pracownicy obrzyckiego szpitala.
 
- Wielu z nich pracuje poza Międzyrzeczem. Po pracy nie chcą wracać do domów, żeby nie narażać bliskich na ewentualne zakażenie koronawirusem. Dlatego przekazaliśmy dwa domki do ich dyspozycji. Będą mogli w nich nocować i odpoczywać po ciężkiej pracy. Oczywiście koszt ich pobytu wzięliśmy na swoje barki. Nie będę musieli też płacić za wodę i energię elektryczną – mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.  
 
Miasto pomaga też szpitalowi finansowo. W ramach tzw. zarządzania kryzysowego przekazało placówce różne materiały o łącznej wartości ponad 4,8 tys. zł. 
 
Wcześniej władze gminy użyczyły Dom Seniora dla pracowników szpitala powiatowego oraz przekazały 75 tys. zł na środki ochronne dla personelu tej placówki.
 
09-04-2020

Uwaga! Ważny komunikat

Ilustracja do informacji: Uwaga! Ważny komunikat
W związku z epidemią koronawirusa, prosimy o nieodwiedzanie grobów zmarłych. Pochówki zmarłych odbywają się bez zmian, z zachowaniem obowiązujących obecnie ograniczeń sanitarnych.
 
Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz zaznacza, że to tylko prośba, a nie zakaz odwiedzania grobów zmarłych. – W niektórych miastach wprowadzono takie zakazy. My tylko prosimy mieszkańców o nieodwiedzanie grobów bliskich zmarłych  – mówi samorządowiec.
07-04-2020

Wszystkiego najlepszego - życzy burmistrz pracownikom służby zdrowia

Ilustracja do informacji: Wszystkiego najlepszego - życzy burmistrz pracownikom służby zdrowia
Życzenia burmistrza Międzyrzecza Remigiusza Lorenza dla pracowników Służby Zdrowia z okazji Światowego Dnia Służby Zdrowia. 
 
 
Szanowni Państwo!
W tym ciężkim czasie warto pamiętać, że dzisiaj jest Dzień Pracowników Służby Zdrowia. Święto osób, które są na pierwszej linii walki z koronawirusem. W tym momencie chciałbym w imieniu własnym, ale także pracowników Urzędu Miejskiego i mieszkańców gminy, podziękować Wam za Wasz ciężki trud, codzienna pracę, determinację. Dziękujemy Wam i życzymy samego zdrowia. Niech Wam się najlepiej dzieje, wszystkiego najlepszego w dniu codziennym
 
07-04-2020

Życzenia dla pracowników Służby Zdrowia

Ilustracja do informacji: Życzenia dla pracowników Służby Zdrowia
Życzenia od przewodniczącej Rady Miejskiej Katarzyny Budych z radnymi i burmistrza Remigiusza Lorenza z pracownikami Urzędu Miejskiego.
 
 
 
W Dniu  Pracowników Służby Zdrowia
prosimy, by przyjęli Państwo wyrazy naszej wdzięczności za wszystko,
co dla nas robicie. Za rozdawanie serca i uśmiechu, za pocieszanie w trudnych chwilach oraz za dawanie nadziei - dziękujemy .
Życzymy, aby Wasza praca była godnie wynagradzana, abyście się czuli spełnionymi w swojej pracy, byli zdrowi i bezpieczni.
W roku koronawirusa, kiedy wiosna jest inna niż dotychczasowe życzymy,
 by otulały Was promienia słońca, w sercach był spokój,
a w życiu mnóstwo ciepła, radości i miłości.
Dziękujemy za wszystko.
 
 Przewodnicząca Rady Miejskiej          Burmistrz Międzyrzecza
         Katarzyna Budych                           Remigiusz Lorenz
     razem z Radnymi Rady Miejskiej      razem z pracownikami UM    
06-04-2020

Gmina pomaga szpitalom

Ilustracja do informacji: Gmina pomaga szpitalom
Na wniosek burmistrza Remigiusza Lorenza radni przekazali szpitalowi powiatowemu 75 tys. zł na środki ochronne. Wcześniej miasto wsparło szpital psychiatryczny w Międzyrzeczu-Obrzycach.


Podczas piątkowej sesji radni przychylili się do wniosku burmistrza Remigiusza Lorenza i przyjęli przygotowany przez niego projekt uchwały o przekazaniu międzyrzeckiemu szpitalowi  75 tys. na środki ochronne – min. maseczki, kombinezony i prześcieradła. Ze względów formalnych, uchwała dotyczyła tzw. pomocy celowej dla powiatu, który jest właścicielem placówki.
 
- Decyzję o przygotowaniu projektu uchwały w tej sprawie podjąłem po rozmowie z prezesem szpitala Waldemarem Taborskim. Od razu postanowiłem pomóc placówce oraz jej personelowi i pacjentom w walce z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa – mówi burmistrz -  Szpital nie podlega wprawdzie gminie, ale przecież pracują w nim i leczą się jej mieszkańcy.
 
Władze gminy pomogły również Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu-Obrzycach, który podlega władzom samorządowym woj. lubuskiego. W ramach tzw. zarządzania kryzysowego przekazały szpitalowi materiały o łącznej wartości ponad 4,8 tys. zł.
 
- Do obrzyckiego szpitala skierowano ostatnio 35 pacjentów z innej placówki. Placówka musiał otworzyć nowy oddział, żeby ich przyjąć i zapewnić im odpowiednią opiekę. Bez chwili wahania odpowiedzieliśmy na prośbę dyrekcji o pomoc w doposażeniu pawilonu – dodaje R. Lorenz.
 
Burmistrz zapewnia, że jest w stałym kontakcie z dyrekcjami obu placówek oraz służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za walkę z epidemią. – W miarę rozwoju sytuacji będziemy podejmować odpowiednie działania – dodaje.
06-04-2020

Koronawirus: Komunikat dla osób niepełnosprawnych

Ilustracja do informacji: Koronawirus: Komunikat dla osób niepełnosprawnych
Komunikat Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 
 
Na podstawie § 10 ust.1pkt 1 i 2  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.), decyzją Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Świebodzinie z dnia 31 marca 2020 r. - zadania wykonywane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie w zakresie:
 
1.   Postępowań w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności / o wskazaniach do ulg i uprawnień;
2.   Wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności;
3.   Wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek;
4.   Przyjmowania skarg i wniosków;
5.   Wydawania zaświadczeń o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności.
- REALIZOWANE SĄ Z WYŁĄCZENIEM BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW
Od 01 kwietnia br., do odwołania interesanci mogą kontaktować się z organem w godzinach od 8.00 do 15.00 :
1.   korespondencyjnie na adres: 66-200 Świebodzin, ul. Żaków 3
2.   e-mailowo na adres: e-mail
3.   telefonicznie: (68)4755348; (68)4755349
Wszelkie druki dostępne na stronie internetowej: http://bip.wrota.lubuskie.pl/pzonswiebodzin
 
Przepisy, które dotyczą orzeczeń kart parkingowych to regulacje art. 15h ust. 1-3.
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).
Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
 
1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 
2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o nie-pełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epi-demii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 
3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy.
 
02-04-2020

Gmina pomaga szpitalowi. Lekarze będą nocować w Domu Seniora

Ilustracja do informacji: Gmina pomaga szpitalowi. Lekarze będą nocować w Domu Seniora
Burmistrz Remigiusz Lorenz i prezes szpitala Waldemar Taborski ustalili, że personel medyczny będzie mógł nocować w Domu Seniora, zamiast wracać do domów i narażać najbliższych na ewentualne zakażenie koronawirusem.
 
Wielu pracowników naszego szpitala dojeżdża do Międzyrzecza z innych miast. Niektórzy z nich nie chcą wracać po pracy do domów, żeby nie narażać rodzin na ewentualne zakażenie koronawirusem. Pomocną dłoń wyciągnął do nich burmistrz Remigiusz Lorenz. Zaproponował prezesowi szpitala Waldemarowi Taborskiemu, żeby pracownicy lecznicy nocowali w Domu Seniora, czyli w dawnym Ognisku Muzycznym przy ul. Mieszka I.

Szczegóły uzgodniono dziś przed południem podczas spotkania w siedzibie międzyrzeckich seniorów. Oprócz prezesa i burmistrza uczestniczyła w nim też dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Górna.

- Obiekt stoi pusty, gdyż seniorzy przebywają w domach. Kiedy się dowiedziałem, że szpital szuka miejsca na noclegi dla pracowników, od razu zaproponowałem ten budynek prezesowi. Oczywiście przekazujemy ten budynek za darmo. Zapłacimy za prąd i wodę – zaznacza burmistrz.

Prezesa przekonał m.in. standard placówki, która otwarta została pod koniec 2018 r. Przypominamy, że obiekt został wyremontowany i zagospodarowany dzięki dotacji, którą gmina dostała z rządowego programu Senior Plus.

– Kolejnym atutem jest lokalizacja budynku. Medycy będą mieli stąd zaledwie kilkaset metrów do szpitala – dodaje R. Lorenz.
Przypominamy, że burmistrz przygotował też projekt uchwały w sprawie przekazania szpitalowi 75 tys. zł. na maseczki i inne środki ochronne w związku z epidemią koronawirusa, o czym informowaliśmy już na naszej stronie. Projekt zostanie rozpatrzony podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej.
 
 
Gmina wspiera też szpital psychiatryczny w Międzyrzeczu-Obrzycach. Ostatnio przekazała tej placówce ponad 4,8 tys. zł na doposażenie jednego z pawilonów, który otwarto właśnie dla nowych pacjentów. 
02-04-2020

UWAGA! Dodatkowe telefony do przychodni Pro Vita

Ilustracja do informacji: UWAGA! Dodatkowe telefony do przychodni Pro Vita
Przychodnia Pro Vita przy ul. Konstytucji 3 Maja uruchomiła dwa dodatkowe telefony dla pacjentów. Telefoniczne zgłoszenia przyjmowane są w godz. od 8.15 do 17.30.

Dla dzieci: Oprócz dotychczasowego numeru 95 741 20 70 uruchomiono dodatkowy 95 306 70 70.
 
Dla dorosłych: Oprócz dotychczasowego numeru 95 741 22 04 uruchomiono dodatkowy 95 306 72 04.
01-04-2020

Cała gmina walczy z pandemią

Ilustracja do informacji: Cała gmina walczy z pandemią
Wielu mieszkańców naszej gminy zjednoczyło się w walce z koronawirusem. Poświęcają swój czas i prywatne pieniądze na środki ochronne. W wielu miejscach powstają maseczki ochronne, harcerze robią zakupy dla samotnych osób w podeszłym wieku, a w jednym z mieszkań powstają przyłbice ochronne.
 
Koronawirus uderzył w wiele dziedzin życia gospodarczego w całej Europie. Obostrzenia związane z epidemią odczuli też mieszkańcy naszej gminy. Przysłowiowym sercem walki z nadchodzącą pandemią jest szpital, a także przychodnie lekarskie i laboratoria, natomiast podstawowym orężem medyków okazały się środki dezynfekujące i maseczki ochronne. W sukurs pospieszyli im mieszkańcy. Przede wszystkim panie. M.in. pracownice firmy Szyk, które jako jedne z pierwszych zaczęły produkować maseczki ochronne dla szpitala.
 
Szycie maseczek szybko okazało się specjalnością naszego miasta.  W wielu miejscach otwarto miniaturowe szwalnie, w których wytwarzane są środki ochronne dla służby zdrowia. Jedna z nich powstała w pracowni plastycznej Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury.
 
- Zaczęliśmy od jednej maszyny, teraz pracujemy już na czterech – mówi dyrektor placówki Ewelina Izydorczyk-Lewy. – Szyjemy maseczki dla szpitala i laboratoriów.
 
Pracownice MOK same kupują materiały na maseczki. We wtorek zabrakło troczków, których nie ma już w miejscowych sklepach. Z pomocą pośpieszył im burmistrz Remigiusz Lorenz, który przekazał im potrzebny do dalszej pracy materiał.
 
- Te przykłady społecznej solidarności są bardzo budujące. Epidemia udowodniła, że mieszkańcy naszego miasta mają wielkie serca i chętnie pomagają innym – komentuje samorządowiec.
 
Maseczki szyją też harcerze z Hufca ZHP. Na swoje barki wzięli też robienie zakupów dla samotnych osób w podeszłym wieku. – Współpracujemy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej – zaznacza Agnieszka Maik, komendantka Hufca.
 
Kolejną linią frontu w walce z epidemią okazał się Klub Wojskowy, Jego pracownice natychmiast przystąpiły do szycia maseczek dla żołnierzy stacjonującej w miaście 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, którzy zostali oddelegowani do ochrony granic. To jednak nie wszystko. St. chor. sztab Przemysław Lisiecki razem z żoną Anną w ich mieszkaniu przy pomocy prywatnych drukarek 3D codziennie drukują dla żołnierzy i służb medycznych przyłbice i maski ochronne.
 
- Moce przerobowe nie są może imponujące, ale nasze przyłbice zdobyły aprobatę lokalnego szpitala. Dziennie produkujemy około 25 przyłbic i w razie potrzeby kilka masek. Każda pomoc w dobie pandemii jest na wagę złota, więc pomagamy, jak tylko potrafimy najlepiej – zgodnie  komentują.
1 2 3 4 5 6 ... 8